Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Plan na rzecz Romów wywołuje mieszane reakcje

News
Czeski Minister Rozwoju Regionalnego – Jirzi Czunek przedstawił swój plan pomocy społeczności romskiej. Podstawowym założeniem planu jest wyodrębnienie trzech grup Romów według kryterium osiąganych przez nich dochodów. I grupę stanowiliby Romowie utrzymujący się tylko i wyłącznie z własnych dochodów, II grupa to Romowie wymagający mniejszej lub większej pomocy socjalnej i wreszcie grupa III to Romowie uzależnieni całkowicie od pomocy społecznej.

Właśnie ostatnia grupa byłaby obiektem częstych kontroli różnego rodzaju urzędników, tak aby stwierdzić czy otrzymywana przez nich pomoc rzeczywiście im się należy. Poza tym przyznawanie wszelkiej pomocy społecznej uzależnione byłoby od podejmowania przez Romów pracy w prowadzonych przez  władze miast zakładach pracy.

Romskie organizacje krytykują segregację według kryterium dochodowego, gdyż nosi to ich zdaniem znamiona nazistowskie. Z kolei przedstawiciele organizacji "Ludzie w Potrzebie" uważają iż jest to dobry czynnik motywacyjny.

Około 80.000 Romów w Czechach żyje w 330 gettach na obrzeżach miast. Współczynnik ten wzrósł od 1989 roku o około 30%.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-12-2008 o godz. 09:14:35 (854 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie odznaczą Władysława Bartoszewskiego

News
18 grudnia 2008r. podczas uroczystości w Berlinie, odbierze wyróżnienie pierwszy laureat Europejskiej Nagrody Praw Obywatelskich, Władysław Bartoszewski.

Nagroda przyznawana jest przez społeczność Sinti i Romów w Niemczech, a kierowana szczególnie do osób i instytucji, które angażują się w swoich krajach w pracę na rzecz praw ludności romskiej i Sinti. W tym roku została przyznana po raz pierwszy. Bartoszewski został wyróżniony za zaangażowanie w pracę na rzecz uznania praw ofiar holokaustu i prześladowań na społeczności romskiej. Decyzja o przyznaniu nagrody zapadła jednomyślnie.

Władysław Bartoszewski, ur. 19.02.1922r. w Warszawie, to polski polityk, dziennikarz, pisarz, działacz społeczny i historyk. Były więzień Auschwitz i żołnierz AK, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego. Dwukrotnie Minister Spraw Zagranicznych, senator IV kadencji, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w rządzie Donalda Tuska. Wspierał on tworzenie w Polsce miejsc upamiętniających zbrodnie III Rzeszy na ludności romskiej i Sinti.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-12-2008 o godz. 13:49:51 (972 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowości publikacyjne o Romach

News
"Poznajemy historię Romów" Adama Bartosza oraz "Zawody, profesje romskie" Karola Parno Gierlińskiego to dwie nowe publikacje z cyklu "Romowie wczoraj i dziś" wydane przez Związek Romów Polskich w ramach Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, które właśnie się ukazały.

Opracowanie Adama Bartosza przedstawia migracje Romów, ich prześladowania oraz koniec wędrówek. Bartosz porusza również problematykę związaną z religią, prawem, tradycją oraz językiem Romów. Z kolei Karol Gierliński pisze o zapomnianych zawodach i profesjach romskich, takich jak kotlarstwo czy kowalstwo oraz o tych, które są obyczajowo zakazane u Romów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowymi opracowaniami naukowymi, dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-12-2008 o godz. 13:45:07 (1467 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Niechciani sąsiedzi

News
Serbia: mniejszość rumuńska nie akceptuje Romów jako swych sąsiadów

Etniczni Rumuni mieszkający we wchodzącej w skład aglomeracji Belgradu Ovcy sprzeciwiają się planowanemu osiedleniu Romów w ich okolicy. Rumuni z Ovcy twierdzą, że powołali już „kryzysowe biuro do spraw obrony” na wypadek przybycia Romów mieszkających dotychczas w okolicach mostu Gazela w „kartonowym miasteczku”. Miasto Belgrad najpierw wybuduje budynki mieszkalne, a gdy budowa będzie już ukończona usunie ich z prymitywnych szałasów pozbawionych jakiejkolwiek infrastruktury sanitarnej. Dorośli Romowie będą mieli większe szanse na znalezienie pracy, a dzieci będą włączone w realizację obowiązku szkolnego. Rumuńscy mieszkańcy twierdzą, że działania takie mogłyby ich zasymilować.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-12-2008 o godz. 13:23:48 (948 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Czechy: romskie getto może pojawić się w górskiej wiosce

News
Możliwe, że romskie osiedle Romów z Ostrawy zostanie wzniesione we wsi Ostrawice. Mieszkańcy wioski jednak ostro protestują przeciwko inwestycji firmy REALIS – INVEST, która jest właścicielem działki na który stanąć miałyby romskie mieszkania.

Są dwie propozycje co do zagospodarowania działki: 1. budowa domków letniskowych i 2. budowa romskiego osiedla. Jak powiedziała rzeczniczka firmy konsultacje władz lokalnych z mieszkańcami  nadal trwają i żadne ostateczne decyzje nie zostały jeszcze podjęte.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-12-2008 o godz. 11:53:44 (1476 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Doroczny raport na temat młodzieży w Bułgarii

News
Bułgarska Agencja do spraw Młodzieży i Sportu podsumowała sytuację młodzieży w tym kraju. W opracowywaniu raportu brali udział przedstawiciele różnych ministerstw i agencji rządowych, środowisk akademickich i samej młodzieży. W raporcie poddano analizie kryteria takie, jak wskaźniki edukacji, status społeczny, ilość czasu wolnego, a także aktywność społeczną, opiekę medyczną i wreszcie wymiar europejski.

Odnotowano postępy jeśli chodzi o zwiększoną konsumpcję indywidualną i związaną z tym poprawę sytuacji finansowej oraz wzrost poziomu nastawienia na odniesienie sukcesu w karierze zawodowej.

Gdyby pominąć osoby narodowości romskiej, Bułgaria miałaby jeden z najniższych w Europie wskaźników bezrobocia wśród osób młodych. 14 % bezrobotnej młodzieży to, według raportu, Romowie. Wśród nich można też znaleźć zdecydowaną większość bezrobotnych absolwentów wyższych uczelni.

Podobny raport przedstawiony rok temu Radzie Ministrów kładzie na samodzielne organizowanie się młodzieży i stwarzanie przez państwo sprzyjających temu warunków.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-12-2008 o godz. 11:50:28 (1061 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Mglisty obraz dyskryminacji Romów

News
Opublikowany na początku października raport OBWE, dotyczący działań na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti w całej Europie, kreśli „mglisty obraz” i pokazuje „widoczne luki” w tej kwestii. Tak stwierdzili uczestnicy dorocznej konferencji OBWE w Warszawie. „Sytuacja nie poprawiła się na tyle, na ile liczyliśmy” – powiedział o przyjętym w 2003 roku planie działań Ambasador Janez Lenarcić – Dyrektor Biura Demokratycznych Instytucji i Praw Człowieka. „Wciąż istnieje dużo kwestii wymagających poprawy, aby osiągnąć zadowalający poziom w naszym regionie” – dodał.

Z Raportu wynika jednoznacznie, że sytuacja Romów jest znacznie lepsza pod względem materialnym, jak i statusu społecznego w krajach Europy Zachodniej i Północnej, niż w Europie Środkowo – Wschodniej czy Południowo – Wschodniej. Najgorzej jest pod tym względem na Bałkanach, natomiast stosunkowo najlepiej w krajach skandynawskich. Jeśli chodzi o wspomniane kraje Europy Południowo – Wschodniej, można stwierdzić, iż na porządku dziennym są tam przypadki odmowy udzielenia Romom pomocy medycznej, jedynie z powodu bycia Romem. Podobne przypadki mają tam miejsce w kwestii dostępu do urzędów administracji publicznej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2008 o godz. 13:58:08 (1052 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3374 bajtów więcej | Wynik: 5)

 Pytania nadal bez odpowiedzi...

News
Delegacja posłów Parlamentu Europejskiego odwiedza romskie obozy we Włoszech: pytania nadal bez odpowiedzi

Delegacja Parlamentu Europejskiego odwiedziła kilka romskich obozów we Włoszech celem kontroli warunków w nich panujących. Wysłannicy PE oceniali środki podjęte w ramach akcji spisywania ,,koczowniczych mieszkańców’’ obozowisk i ich obecną sytuację. Delegacja utworzona z 19 członków PE - wszyscy będący członkami Komisji ds. Swobód Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych - odwiedziła w dniach 18 i 19 września br. kilka romskich obozów. Członkowie Parlamentu Europejskiego spotkali się również z szefem włoskiego MSW – Roberto Maronim i rozmawiali o spisywaniu Romów i pobieraniu od nich odcisków palców z burmistrzami Rzymu, Neapolu i Mediolanu.

Renate Weber, członkini delegacji wyraziła swój punkt widzenia po zakończeniu tej dokumentacyjnej wizyty słowami: „Wcielanie w życiu środków bezpieczeństwa jest godne pożałowania, szczególnie w Neapolu. Te działania nie mają nic wspólnego z przygotowywaniem dowodów osobistych, od ludzi tych pobiera się odciski palców, a także zbiera dane o ich religii oraz pochodzeniu etnicznym.”

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2008 o godz. 13:37:08 (868 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Pracowita jesień dla ERIO

News
Europejskie Romskie Biuro Informacyjne (European Roma Information Office) w Paryżu na szczycie poświęconym równości

Ivan Ivanov – dyrektor wykonawczy ERIO uczestniczył w odbywającym się w dniach 29 i 30 września w Paryżu szczycie ds. równości, zorganizowanym z okazji pełnienia przez Francję przewodnictwa w UE przez ostatnie pół roku. Było to drugie tego rodzaju spotkanie, kolejne będzie miało miejsce w drugiej połowie 2009 roku w czasie szwedzkiego przewodnictwa w UE. Uczestniczyło w nim blisko 400 wysokiej rangi delegatów z zakresu równych szans skupionych wokół jednej kwestii: efektywnego wdrażania w życie zasady niedyskryminacji w ramach UE. W skład zebranych delegatów wchodzili: przedstawiciele różnych instytucji, członkowie miejscowych społeczności, partnerzy społeczni i obywatelscy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2008 o godz. 12:33:35 (906 odsłon)
(Czytaj więcej... | 4157 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Rumunia: działania na rzecz poprawy sytuacji Romów

News
Ponad 300 projektów na rzecz Romów

Do dnia 17 września włącznie przesłanych zostało 318 projektów celem otrzymania dotacji z opiewającego na kwotę 18 milionów Programu na Rzecz Poprawy Sytuacji Społeczności Romskiej. Informacje takie przekazało Centrum Informacyjne Rządu w Bukareszcie. Większość, bo 206 projektów odnosi się do małych społeczności i poprawy infrastruktury, 62 projekty dotyczą opieki medycznej, 42 – szkoleń zawodowych i działań na rzecz zwiększenia osiąganych przez Romów dochodów, wreszcie pozostałe 5 projektów nie dotyczy żadnej konkretnie sprecyzowanej dziedziny. Środki w kwocie 18 milionów Euro, z czego 6 milionów to wkład własny rządu Rumunii, to narzędzie w ramach Narodowej Strategii na Rzecz Poprawy Sytuacji Społeczności Romskiej w tym kraju.

Budowa 300 mieszkań socjalnych dla Romów

Za pieniądze z budżetu państwa zostanie wybudowanych i przekazanych w użytkowanie Romom 300 mieszkań socjalnych. Odbywa się to w ramach pilotażowego programu „Mieszkalnictwo Socjalne dla Społeczności Romskiej”, w którym oprócz SGS uczestniczy Ministerstwo Mieszkalnictwa, Zadań Publicznych i Rozwoju.
Dofinansowanie to zostanie przyznane tylko osobom, które w ostatnich 12 miesiącach osiągały dochód na osobę netto niższy, niż przeciętne wynagrodzenie ogłaszane w biuletynach Urzędu Statystycznego, w miesiącach pomiędzy złożeniem wniosku, a przyznaniem pomocy. Z subwencji nie mogą skorzystać rodziny, w których przynajmniej jedna osoba korzystała z podobnej pomocy po 1990r.
Budynki będą budowane w 8 regionach kraju, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Mieszkalnictwa, Zadań Publicznych i Rozwoju i propozycjami zgłoszonymi przez Narodową Agencję ds. Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-11-2008 o godz. 10:23:19 (973 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund