Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Praktyki w Radzie Europy dla młodych Romów

News
Ze wsparcia finansowego z inicjatyw na rzecz Romów, Rada Europy oferuje 3 - miesięczne praktyki dla romskich studentów w swojej głównej siedzibie w Strasburgu we Francji. Celem tego programu jest wyszkolenie młodych Romów w zakresie administracji i służby cywilnej oraz zapoznanie z pracą w sektorze międzyrządowym.

Program jest dostępny dla romskich studentów z krajów Rady Europy, takich jak: Albania, Armeni, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Estonia, Gruzja, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina, Węgry.

Składający podania muszą mieć ukończoną szkołę średnią, odbywać studia wyższe, a także posiadać dobrą znajomość w mowie, piśmie języka angielskiego i/lub francuskiego. Praktyki odbywać się będą od września do listopada.

źródło: soros.org

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-04-2009 o godz. 14:51:54 (959 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt

News
Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, smacznego jajka, morego dyngusa, pogody ducha, wszelkiego dobra oraz spędzenia miłych chwil w rodzinnej atmosferze życzy wszystkim Związek Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-04-2009 o godz. 15:32:51 (917 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów

News
W dniu dzisiejszym społeczność romska w Polsce i na świecie obchodzi swoje Święto. Dzień ten jest doskonałą okazją do przypomnienia o obecności tych rozsianych po całym świecie jako pełnoprawnych obywateli państw w których się urodzili i w których zamieszkują. Romowie to aktualnie najliczniejsza, a zarazem najbardziej dyskryminowana mniejszość w Europie. Powodami ich dyskryminacji są głęboko zakorzenione, często uproszczone stereotypy, a także zwykły brak zrozumienia dla ich kultury i obyczajów.

Romowie to tacy sami ludzie, jak inne narody świata. Jeżeli każdy naród w Europie i na świecie ma prawo do poszanowania jego odrębności, to takie same prawo przysługuje również Romom. Nikogo nie wolno odrzucać i skreślać jedynie dlatego, że jest takiej czy innej narodowości. Przedstawiciele społeczności romskiej to często dobrzy i godni zaufania sąsiedzi, przyjaciele, współpracownicy, koledzy z pracy i ze szkoły, kochający małżonkowie. Fakt iż zachowali swój język, kulturę i obyczaje pomimo braku państwowości oraz często wyjątkowo okrutnych prześladowań zasługuje na najwyższy podziw.

Każda postawa i stosunek wobec Romów winna opierać się tylko i wyłącznie na swoim własnym doświadczeniu. Wszystkich bowiem ludzi należy oceniać przede wszystkim w oparciu o własne kontakty i wrażenia, a nie często tendencyjne opinie innych. Ponadto należy wyraźnie przypomnieć, iż jakakolwiek dyskryminacja Romów z powodu ich narodowości, języka, wyglądu czy statusu społeczno – ekonomicznego jest naruszeniem podstawowych praw człowieka zawartych w krajowych i międzynarodowych normach prawnych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-04-2009 o godz. 09:40:00 (1495 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Nowy numer Romano Atmo

News
Romano Atmo 19 jest już dostępne!

Romano Atmo wkroczyło w czwarty rok swojej pracy. Jest nam niezmiernie miło, że poprzez naszą działalność przyczyniamy się do szerzenia dialogu międzykulturowego. Mamy nadzieję, że jeszcze długo będziemy mogli naszym pismem wspierać integrację romsko-polską.

Nowy numer zawiera szereg ciekawych artykułów, których ubarwia wiele kolorowych fotografii.

Tematem numeru jest reportaż z wizyty w Turcji Prezesa Związku Romów Polskich na zaproszenie tamtejszych Romów. Niemniej ciekawym wydarzeniem, które przedstawiliśmy jest spotkanie Romów z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania Elżbietą Radziszewską czy "Wigilia Narodów" w Gorzowie Wielkopolskim. Piszemy również o IV sesji Zgromadzenia Ogólnego Europejskiego Forum Romów i Wędrowców w Strasburgu.

W nowym numerze prezentujemy niezwykle utalentowaną tancerkę romską Sesil Sendi Krzyżanowską, przedstawiamy wywiad z Panią Barbarą Filipowską, korepetytor przy Świetlicy Integracyjnej oraz publikujemy artykuł jednego z najbardziej znanych Romów w Europie, Santino Spinellego. Prezentujemy również nowości wydawnicze o Romach oraz przedstawiamy Romów w Wielkiej Brytanii.

Pierwszy tegoroczny numer dopełniają nasze stałe działy: Romowie i Sport, Wybitne osobowości, Kuchnia, Moda, Horoskop.

Przypominamy, nasze pismo można nabyć w ramach prenumeraty: cena - tylko - 5zł.


Wysłany przez admin_zrp dnia 03-04-2009 o godz. 12:39:20 (962 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „Jakość edukacji – krok do równości”

News
Rumunia: 5 milionów Euro na edukację romskich dzieci

Od stycznia 2009 do stycznia 2011 w Rumunii trwa projekt „Jakość edukacji – krok do równości”. Jest finansowany przez UE kwotą 5 milionów Euro. Ma on za zadanie zapewniać międzykulturowy obieg w 40 przedszkolach dla około 800 dzieci romskich i innych narodowości z 4 powiatów. Daje on dzieciom z tradycyjnych społeczności dostęp do edukacji przedszkolnej, a ponadto stwarza model interwencji w stosunku romskich uczniów, w przypadku których istnieje ryzyko porzucenia przezeń szkoły.

Projekt przewiduje również szkolenie dla 24 osób odpowiedzialnych za grupy wsparcia, mające działać we współpracy z rodzicami i dziećmi na rzecz kontynuacji nauki, dbać o wyposażenie dwujęzycznych przedszkoli oraz zapewniać stypendia 120 romskim studentom z 4 powiatów zaangażowanych w projekt.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-04-2009 o godz. 10:17:45 (898 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Niekorzystny raport dla Grecji

News
Komisarz Hammarberg przypomniał Grecji o konieczności ochrony mniejszości narodowych

Komisarz Rady Europy ds. Praw Człowieka Thomas Hammarberg przypomniał, że efektywna ochrona mniejszości narodowych jest jednym z filarów pluralistycznego społeczeństwa. Jego zdaniem Grecja wciąż ma w tej kwestii wiele do zrobienia. 19 lutego Rada Europy opublikowała raport dotyczący praw mniejszości w Grecji, koncentrujący się wokół kwestii odnoszących się do prawa do swobody zrzeszania się, bezpaństwowości i stosowania prawa Szariatu.

Przypomnijmy, że w Grecji jest ponad 200 tysięcy Romów, z których większość żyje w warunkach skrajnej biedy.

Thomas Hammarberg pochwalił pewne działania podjęte przez władze zwłaszcza w zakresie edukacji mniejszości w Tracji, jednocześnie wyraził swe głębokie zmartwienie trwającym brakiem uznania mniejszości innych niż trójodłamowa społeczność muzułmańska w zachodniej Tracji. Szwedzki Komisarz skrytykował ponadto zbytnią skrupulatność greckich sądów, która przejawia się brakiem i odmową rejestracji niektórych organizacji mniejszości. Jego zdaniem mechanizm konsultacyjny winien być stworzony na każdym szczeblu kontaktów z mniejszościami narodowymi, zgodnie ze standardami Rady Europy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-03-2009 o godz. 14:09:10 (1006 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2687 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Dyskryminacja projektów organizacji romskich

News
Od kilku lat mniejszość romska w Polsce otrzymuje wsparcie ze środków „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”, finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a od jesieni 2008r. również w ramach „Komponentu Romskiego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Jest to bardzo znacząca oraz niezbędna pomoc dla ludności romskiej w Polsce. Fakt ten jednak bywa często wykorzystywany przeciwko organizacjom, które chcą startować w innych konkursach, organizowanych przez samorządy lokalne, regionalne, fundacje oraz inne resorty rządowe. Władze miast i powiatów twierdzą często, że z racji olbrzymiej ilości środków przeznaczonych dla Romów ze wspomnianych wcześniej programów, romskie organizacje już nie kwalifikują się do otrzymania wsparcia od nich.

Omawiana sytuacja dotyczy również naszego stowarzyszenia - Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Dnia 16 marca br. pracownik ZRP złożył w Urzędzie Miasta Szczecinka wniosek o dofinansowanie, w ramach organizowanego przez Burmistrza Miasta Szczecinka konkursu „Organizacja imprez kulturalnych i edukacyjnych”. Nazwa naszego zadania brzmiała – Piknik „Spotkanie ze sztuką romską”. Jego celem było pokazanie jak największej liczbie mieszkańców Szczecinka dorobku kultury romskiej, a to za sprawą romskich zespołów muzycznych oraz artystów romskich – Karola Gierlińskiego (poety i rzeźbiarza) i Małgorzaty Mirgi - Tas (artysty plastyka). Miało to być połączone z prezentacją dorobku Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, działającego w ramach Związku Romów Polskich. Jeszcze raz chcę podkreślić, że dofinansowanie nie miało dotyczyć działalności naszego związku, ale miała to być impreza otwarta dla mieszkańców Szczecinka i okolic. Jeśli chodzi o sam wniosek, to był on wypełniony właściwie i spełniał wszelkie wymagania.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-03-2009 o godz. 10:37:49 (3230 odsłon)
(Czytaj więcej... | 6430 bajtów więcej | Wynik: 3.33)

 Romski elementarz „Miri Szkoła”

News
Drugie wydanie już dostępne!

W roku 2007 znany romski pisarz i rzeźbiarz oraz działacz na rzecz społeczności romskiej na arenie międzynarodowej, a jednocześnie wiceprezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, Karol Parno Gierliński wydał pierwszy w Polsce i na całym świecie szkolny elementarz dla dzieci romskich po romsku pod tytułem „Miri Szkoła”. Jak dotychczas ukazały się 2 wydania tej książki, II wydanie dostępne jest w 2 wersjach językowych dla Polska Roma i Bergitka Roma.

Książka jest bardzo udanym połączeniem informacji, zdjęć i ilustracji niezbędnych dla rozwoju dzieci w wieku wczesnoszkolnym przy jednoczesnym podkreśleniu najistotniejszych cech charakteryzujących społeczność romską. „Miri Szkoła” stale przypomina małym czytelnikom o ich romskiej tożsamości, niemniej podaje im również najważniejsze informacje o otaczającym ich świecie oraz o państwie w którym mieszkają i którego obywatelami są – Polsce.

Wydanie romskiego elementarza możliwe było dzięki wsparciu MSWiA w ramach rządowego „Programu na rzecz społeczności romskiej”. Konsultantami naukowymi książki byli dr Marcel Courthiade oraz mgr Adam Bartosz. Wydawcą książki jest Urząd Miasta Kostrzynia nad Odrą.

   

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-03-2009 o godz. 14:51:48 (2795 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)

 Cyrk narzędziem integracji Romów

News
Po skandalach we Włoszech związanych z postępowaniem władz wobec Romów ostatnio pojawiła się iskierka nadziei na poprawę sytuacji. Kilka tygodni temu pojawiła się informacja, że Włosi chcą poprzez sztukę i tradycje cyrkowe pomagać w integracji dzieci romskich i Sinti w Rzymie. Inicjatywa jest owocem współpracy z Cyrkiem Lidia Togni i jest organizowana przez stowarzyszenie Roma Onlus i Focus Casa dei Dirriti Sociali. Jest to część programu skolaryzacji realizowanego przez władze miejskie Rzymu. Po raz pierwszy to rzymskie dzieci zaprosiły romskie dzieci w celu poznania kultury Romów. Podczas spotkania chór złożony z romskich i włoskich dzieci zaśpiewał hymn Romów i Włoch.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-03-2009 o godz. 11:04:54 (1111 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Międzynarodowa Romska Agencja Monitoringu (IRMA)

News
Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku został szefem niedawno powstałej Międzynarodowej Romskiej Agencji Monitoringu (IRMA), działającej w ramach Międzynarodowej Unii Romów (IRU).

IRMA powstała w celu nadzorowania przestrzegania praw człowieka w stosunku do społeczności romskich w poszczególnych krajach świata. Agencja czuwać będzie nad tym czy władze centralne, regionalne i samorządowe danych krajów przestrzegają ratyfikowanych przez siebie umów prawa międzynarodowego oraz swych własnych wewnętrznych ustaw dotyczących zagadnień ochrony praw człowieka.

W sposób bezwzględny Agencja piętnować będzie na forum krajowym, jak i międzynarodowym wszelkie przestępstwa popełniane wobec Romów zarówno o podłożu narodowościowym, a także kryminalnym. Ponadto IRMA będzie podejmować działania przeciwko wszystkim formom rasizmu i dyskryminacji, tym jawnym, otwartym, jak również ukrytym, wyrafinowanym. Monitoring prowadzony będzie w zakresie faktycznej realizacji obowiązku zapewnienia Romom przez władze państw równego, przysługującego wszystkim obywatelom określonego kraju dostępu do instytucji publicznych, jak urzędy administracji państwowej, szkoły, opieka zdrowotna, wymiar sprawiedliwości. Ponadto obejmować będzie egzekwowanie od instytucji finansowych, pracodawców czy Policji należytego podejścia do członków tej społeczności.

Romska Agencja Monitoringu będzie uważnie monitorować media pod kątem prezentowanych tam treści odnoszących się do ludności romskiej. Treści nawołujące do nienawiści rasowej i narodowościowej, a zwłaszcza do popełnienia przestępstw na tym tle spotkają się z ostrymi reakcjami na forum publicznym. Szczególna uwaga będzie kładziona na adekwatne i precyzyjne podawanie informacji na temat Romów przez przedstawicieli mediów, z uwagi na ich olbrzymie znaczenie w kształtowaniu opinii publicznej wszystkich państw świata w XXI wieku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-03-2009 o godz. 15:06:03 (933 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund