Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Eskalacja przemocy na Węgrzech

News
W marcu Europę obiegły dramatyczne wiadomości z Węgier: ojciec i syn zamordowani pod Budapesztem!

Zdaniem Policji z Powiatu Peszt, wyniki sekcji zwłok wskazują na morderstwo jako przyczynę śmierci ojca i jego 5 – letniego syna we wsi pod Budapesztem. Komenda Główna Policji zaoferowała nagrodę 10 milionów forintów (33.000 Euro) za informację na temat morderstwa. Węgierska członkini Parlamentu Europejskego pochodzenia romskiego Viktoria Mohacsi, powołując się na zeznania naocznego świadka twierdzi, że ojciec i syn zostali zastrzeleni, gdy próbowali wydostać się z płonącego domu. Mohacsi z Partii Wolnych Demokratów została zaalarmowana przez rodzinę, która twierdziła iż Policja nie chciała zakwalifikować sprawy jako morderstwo.

Przewodniczący romskiej organizacji Lungo Drom, która podpisała sojusz z główną partią opozycyjną Fidesz powiedział, że przypadek w Tatarszentgyorgy pokazał brak bezpieczeństwa publicznego w Węgrzech oraz niezdolność Policji oraz Rządu przeciwdziałania temu. W przypadku dalszego braku działań, jego zdaniem Węgrom grozi wojna domowa. Wezwał on 800.000 Romów mieszkających na Węgrzech do połączenia sił w celu przywrócenia pokoju oraz ostrzegł przed zezwalaniem na eskalację przemocy.

Ataki na Romów trwają od zabójstwa rumuńskiego gracza piłki ręcznej i ranienia jego serbskich i chorwackich kolegów w nocnym klubie w Veszprem w zachodnich Węgrzech, które rzekomo zostało dokonane przez Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-05-2009 o godz. 12:27:57 (895 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Sukces programu Acceder w Hiszpanii

News
Hiszpania: ponad 1000 Romów znalazło pracę dzięki programowi Acceder

Od roku 2000 ponad 1000 Romów zamieszkałych w regionie Baskonii otrzymało pracę dzięki programowi Acceder zarządzanemu przez Fundację Secretariado Gitano (FSG). Jedno na trzy stworzone miejsca pracy przyznane zostało  kobiecie. Większość zatrudnionych ma mniej niż 30 lat i uczęszczało na jeden z ponad 20 programów szkoleniowych organizowanych w ramach Accedera.

Szkolenia prowadzone były w zakresie automatyki, hotelarstwa i cateringu, budownictwa, przemysłu ciężkiego oraz przewozu towarów. Wskaźniki odnośnie Romów w regionie Baskonii pokazują, że poziom szkolnictwa (z wyjątkiem szkół wyższych) wzrasta podobnie jak i wskaźnik zatrudnienia. Dodatkowo poprawia się dostęp do technologii informatycznych wśród Romów w tym regionie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-04-2009 o godz. 15:02:51 (845 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Studia o kulturze romskiej

News
Przedstawiciel Rzeczpospolitej Polskiej w Komitecie Ekspertów Rady Europy ds. Romów i Osób Wędrujących informuje, że Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze (Słowacja) prowadzi studia na poziomie licencjata oraz na poziomie magisterskim na kierunku: język i kultura romska.

Zajęcia prowadzone są m.in. przez wykładowców pochodzenia romskiego. Uniwersytet w Nitrze jest bardzo zainteresowany studentami pochodzenia romskiego z Polski i gotowy jest zapewnić studentom stypendium, a także bezpłatny kurs języka słowackiego.

Osoby zainteresowane studiami proszone są o kontakt z prof. Hristo Kyuchukov'em (jęz. angielski lub romanes) pod nr telefonu: 00 42 19 49 15 94 54 lub pod adresem e-mail: hkyuchukov@ukf.sk

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-04-2009 o godz. 15:35:40 (1929 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Poszukiwana wolontariuszka romskiego pochodzenia

News
Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo poszukuje wolontariuszki pochodzenia romskiego, która chciałaby wyjechać na czteromiesięczny projekt do Szwecji. Początek projektu – 1 września. Wolontariuszka pracowałaby z koordynatorką projektów młodzieżowych w Urzędzie Miasta Molndal w Lindhaga Youth center, koordynowała międzynarodowe projekty młodzieżowe (wymiany młodzieżowe, Wolontariat Europejski), organizowała zajęcia mające na celu zaprezentowanie kultury romskiej szwedzkiej młodzieży oraz prowadziła działania rozpowszechniające Wolontariat Europejski wraz z pozostałymi wolontariuszami (będzie ich w tym czasie siedmioro). Ważne, by wolontariuszka znała język angielski lub szwedzki w stopniu komunikatywnym, co znacznie ułatwi jej pracę.

Stowarzyszenie Inicjatyw Niezależnych Mikuszewo jest partnerem w szwedzkim projekcie Wolontariatu Europejskiego „Meet in youth realities”. Ich partner, Urząd miasta Molndal (niedaleko Gothenburga, Szwecja), należy do sieci instytucji, zainicjowanej przez szwedzką Narodową Agencję, która ma za zadanie włączanie w różnorodne projekty młodzieży z mniejszymi szansami.

Kontakt oraz szczegółowe informacje zainteresowani mogą znaleźć na stronie ngo.pl

źródło: www.ngo.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-04-2009 o godz. 15:33:39 (912 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dom Romów obrzucony koktajlami mołotowa

News
Jak podała PAP energiczniejszą walkę z ekstremizmem zapowiedział rząd Czech, po tym gdy w ubiegły weekend w Vitkovie na północnym wschodzie kraju napastnicy poważnie ranili trójkę Romów, w tym dwuletnią dziewczynkę.

Policja nie wykluczyła motywów rasistowskich napadu. Sprawcy w nocy z soboty na niedzielę obrzucili dom romskiej rodziny koktajlami Mołotowa. W wyniku pożaru dziecko doznało poparzeń 80% powierzchni ciała.

Odchodzący szef rządu Mirek Topolanek ocenił, że istnieje "dość spory rasizm, o którym się nie mówi", i zapowiedział "konkretne działania", które podejmie jego rząd, zanim na początku maja zastąpi go tymczasowy gabinet Jana Fischera.

O zbadanie napaści w Vitkovie zaapelował do władz czeskich unijny komisarz ds. zatrudnienia i spraw socjalnych Vladimir Szpidla. Przedstawiciel Unii napisał w komunikacie o rosnącej liczbie aktów przemocy wobec Romów w Europie i wpływie, jaki w wielu krajach zyskuje populistyczna retoryka antyromska.

źródło: PAP

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-04-2009 o godz. 09:54:58 (1094 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)

 Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

News
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2010r. Wnioski oraz informacje na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację zadań w 2010 r. objętych Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce dostępne są na stronie internetowej MSWiA.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-04-2009 o godz. 15:21:23 (1171 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konkurs dla uczniów szczególnie uzdolnionych

News
Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce kolejny rok z rzędu ogłasza konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Zainteresowanych prosimy o  szczegółowe zapoznanie się z dokumentami i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie.

REGULAMIN oraz KARTA ZGŁOSZENIOWA

Wszelki konatkt w sprawie konkursu:

Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce
ul. Kopernika 7
95-200 Pabianice
tel./fax 042 227 45 00
stowrompab@poczta.onet.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-04-2009 o godz. 15:04:10 (1000 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 VI posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich

News
W dniu 7 kwietnia 2009r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, odbyło się już VI posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Wzięli w nim udział przedstawiciele mniejszości romskiej oraz Rządu RP, w tym Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania Pani Elżbieta Radziszewska. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Punktu Kontaktowego do Spraw Romów i Sinti, przy Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Jednym z tematów obrad Zespołu, był problem niskiego upowszechnienia edukacji przedszkolnej wśród Romów mieszkających w Polsce. Przedstawiony został, przygotowany przez Punkt Kontaktowy do Spraw Romów i Sinti, plan działań, służący promocji wychowania wczesnoszkolnego. Podkreślono, że w roku szkolnym 2008/2009, który został ustanowiony „Rokiem Przedszkolaka”, stworzono możliwości prawne, ułatwiające organizowanie alternatywnych form wychowania przedszkolnego.

Drugą część spotkania poświęcono omówieniu statusu zawodu asystenta edukacji romskiej. Obecni asystenci przedstawili problemy, na jakie napotykają w codziennej pracy oraz omówili osiągnięcia ostatnich lat funkcjonowania zawodu asystenta edukacji romskiej. Zastanawiano się, w jaki sposób usprawnić współpracę asystentów edukacji romskiej z przedstawicielami placówek oświatowych oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Uczestnikom spotkania został przedstawiony raport sporządzony przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, dotyczący wykorzystania subwencji w Polsce. W związku z tym, iż zachodzą obawy, że subwencje oświatowe nie są  wykorzystywane właściwie i efektywnie, poproszono pracowników MSWiA, odpowiedzialnych  za mniejszość romską, o zweryfikowanie raportu ze stanem rzeczywistym wykorzystania subwencji.

Ostatnim punktem obrad była prezentacja podyplomowego studium Sytuacja Romów w Polsce – historia, prawo, kultura, stereotypy etniczne na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie.

Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się w czerwcu 2009r.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-04-2009 o godz. 14:23:11 (988 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warszawskie wykłady o Romach

News
Dnia 23 marca 2009 Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu dr Jacek Wilczur odbył spotkanie ze studentami w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego na alei Niepodległości 22 w Warszawie. Spotkanie dotyczyło współczesnej problematyki ludności romskiej w Polsce i perspektyw na przyszłość w tej kwestii.

Po wygłoszeniu wykładu dr Wilczur odpowiadał na pytania zadawane mu przez studentów. Poziom pytań świadczył o bogatej wiedzy studentów je zadających. Największe zainteresowanie wzbudzały kwestie edukacji dzieci i młodzieży romskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-04-2009 o godz. 14:09:32 (1038 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1354 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Oświadczenie Sekretarz Stanu USA

News
Hillary Clinton z okazji Międzynarodowego Dnia Romów

„Międzynarodowy Dzień Romów to okazja do zwrócenia uwagi na historię, doświadczenia i prawa człowieka tej największej mniejszości etnicznej w Europie.

Promocja oraz obrona praw Romów od dawna była moim osobistym interesem. Widziałam na własne oczy tragiczne położenie Romów, szczególnie romskich kobiet i dzieci, gdy jako Pierwsza Dama odwiedzałam romskie społeczności w Środkowej i Wschodniej Europie. Jako członkini Komisji Helsińskiej ponaglałam rządy do większego zaangażowania i ochrony 10 milionów Romów mieszkających w Europie.

Pomimo istotnego postępu jaki nastąpił w ciągu minionych 10 lat, Romowie wciąż żyją na marginesie społeczeństw. Nadal doświadczają oceniania w oparciu o kryteria rasowe, przemocy, dyskryminacji i innych naruszeń praw człowieka. Zbyt często nie posiadają dokumentów tożsamości potwierdzających ich obywatelstwo, co wyklucza ich z udziału w wyborach, uniemożliwia korzystanie ze świadczeń społecznych, szkolnictwa oraz odbiera szanse na zatrudnienie. Uniemożliwia im to uczestniczenie w życiu społeczeństw w których mieszkają jako ich pełnoprawnych uczestników.

Stany Zjednoczone są przywiązane do obrony i promocji praw Romów w oparciu o dwustronne stosunki oraz poprzez nasze zaangażowanie na forum organizacji takich, jak ONZ czy OBWE.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-04-2009 o godz. 15:52:53 (1074 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2561 bajtów więcej | Wynik: 4)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.17 sekund