Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Zespół romski na Eurowizji

News
Zespół Gipsy.cz reprezentuje Republikę Czech na Eurowizji 2009

Czeski zespół Gipsy.cz wystąpił wczoraj w pierwszej z dwóch rund półfinałowych Konkursu Piosenki Eurowizji, który w tym roku odbywa się w Moskwie. Wykonawcy walczą z reprezentantami z 17 innych krajów o wejście do finału zaplanowanego na 16 maja.

Krytycy muzyczni twierdzą, że zespół Gipsy.cz to jeden z większych talentów, które pojawiły się na czeskiej scenie muzycznej w ostatnim dziesięcioleciu. Liderem i założycielem zespołu jest romski raper Radoslav Banga aka Gipsy, towarzyszą mu: romski wiolonczelista - Vojta Lavička  oraz bracia Petr (akordeon, gitara) i Jan (kontrabas) Surmaj.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-05-2009 o godz. 09:03:00 (1119 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ankieta Agencji Praw Podstawowych UE

News
Ankieta na temat mniejszości i dyskryminacji przeprowadzona przez UE kieruje nowe światło na skalę rasizmu w krajach członkowskich.

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej 21 kwietnia opublikowała wyniki pierwszego ogólnoeuropejskiego sondażu na temat doświadczonej dyskryminacji oraz przestępstw na tle rasowym, przeprowadzonego wśród osób należących do mniejszości etnicznych i imigrantów. Badanie pokazuje, iż dyskryminacja, nienawiść oraz przemoc o podłożu rasowym są o wiele bardziej powszechne niż pokazują oficjalne dane. Jego wyniki dowodzą poczucia rezygnacji wśród mniejszości etnicznych oraz imigrantów, którzy nie mają pewności co do mechanizmów ochrony ofiar. Jak powiedział Dyrektor Agencji Praw Podstawowych UE Morten Kjaerum, sondaż pokazuje „jak znaczne są „ukryte dane” na temat przestępstw o podłożu rasistowskim oraz dyskryminacji na terenie UE. Oficjalne dane dotyczące rasizmu, to zaledwie wierzchołek góry lodowej”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-05-2009 o godz. 08:46:56 (1652 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1825 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romska legenda otrzyma deptak

News
Jeden z deptaków w Niszu – największym mieście południowej Serbii być może niedługo będzie nosił imię legendarnego artysty romskiej muzyki – Sabana Bajramovicia. Propozycja ta została zgłoszona przez organ miejski odpowiedzialny za nazwy ulic i placów w Niszu. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji Rady Miasta Nisz propozycja zostanie przedstawiona Ministerstwu ds. Administracji Publicznej oraz Samorządu Lokalnego. Przewodniczący Zarządu Miasta Dragojlub Stamenkovic powiedział, iż ma nadzieję na zakończenie całej procedury do początku czerwca - przed pierwszą rocznicą śmierci Bajramovicia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2009 o godz. 09:15:40 (896 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1463 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Chrześcijański Festiwal Kultury Romskiej

News
II MIĘDZYNARODOWY CHRZEŚCIJAŃSKI FESTIWAL KULTURY ROMSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ 2009

Honorowy patronat: Prezydent Miasta Ruda Śląska Andrzej Stania

Czas: w dniach 16 - 17.05.2009 od godz. 17.00

Miejsce: Park Miejski im. Augusta Kozioła, RUDA ŚLĄSKA 1

Impreza plenerowa:
• piknik Romski
• gril
• kuchnia polowa
• goście  z Polski, Europy i USA

Wstępna lista gości:
POLSKA - DEVLESKO SIAWE
HISZPANIA - BAKALARO
FRANCJA - LOLIA & SEFORA KWIEK
FRANCJA - STEVO DEMETER
ITALIA - GIGO HUDOROWICZ
SZWECJA - JACQUELIN TAIKON
POLSKA - MRODO DZIWEŁ
POLSKA - SOWNAKUNE SIAWE
NIEMCY - RICARDO KWIEK

Organizatorzy:
- Kościół Boży w Rudzie Śląskiej
- C.M.E.R.I. France Stevo Demeter
- Pepi Rose Germany

Kontakt:
PASTOR AREK (PIECIA) - POLSKA tel. 0048 501345312
www.romowie.eu

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2009 o godz. 09:04:13 (1303 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zapytanie ofertowe do firm szkoleniowych

News


 
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Przeprowadzenie 120 godzin szkoleń dla 17 osobowej grupy (pochodzenia romskiego) studentów lub absolwentów wyższych uczelni. Szkolenia mają przygotować niewykształconych jeszcze nigdzie w naszym kraju specjalistów romskich, do wykonywania zawodu Asystenta Zawodowo-Socjalnego.


Miejsce szkolenia - Szczecinek

Przewidujemy 5 zjazdów, po 3 dni wykładowe na każdym zjeździe, 8 godzin wykładów dziennie. Możliwy zwrot kosztów dojazdu. Zapewniamy wyżywienie i zakwaterowanie osobie prowadzącej szkolenie.

Oferent musi posiadać uprawnienia do wydawania Certyfikatów, potwierdzających zdobycie nowych informacji i umiejętności oraz upoważniających do pracy w danej dziedzinie. Zajęcia powinny być zrealizowane w formie wykładów multimedialnych, ćwiczeń warsztatowych, analizie wypadków, dyskusji (dopuszczalna dodatkowa forma zajęć).

Ramowa tematyka szkoleń (uściślenie tematyki szkoleń nastąpi po wyłonieniu oferenta):
- ABC poradnictwa zawodowego i socjalnego,
- Aktualne tendencje na rynku pracy,
- Analiza przyszłych potrzeb rynku pracy,
- Aktywne poszukiwanie zatrudnienia – techniki poszukiwania pracy,
- Prawne aspekty poradnictwa zawodowo – socjalnego,
- Rozwój osobisty i potencjał zawodowy,
- Kształtowanie postaw: motywacja, odporność, pozytywne podejście.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Ostateczna rekrutacja uczestników szkolenia wspólnie z projektodawcą
2. Przeprowadzenie zajęć przez osobę/osoby, które mają kwalifikacje i doświadczenie oraz odpowiednie przygotowanie teoretyczne i praktykę zawodową, związaną z tematyką szkolenia.
3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych i przesłanie Zamawiającemu do zaakceptowania, minimum 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
4. Przygotowanie, a następnie przeprowadzenie wspólnie z Zespołem Projektowym monitoringu rezultatów szkolenia (ankiet ewaluacyjnych szkoleń, wywiadów indywidualnych z uczestnikami szkolenia itp.)
5. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, listy obecności, dziennika zajęć.
6. Przygotowanie, opracowanie i współpraca z Zespołem Projektowym nad materiałami do „Zeszytu dobrych praktyk”.
7. Utrzymywanie kontaktu z Zespołem Projektowym przez cały okres realizacji projektu.

Uprzejmie prosimy o złożenie ofert drogą pocztową na adres: ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek. Dodatkowo pocztą elektroniczną na adres: rom.ch@pro.onet.pl.

Termin składania ofert upływa dnia 01 czerwca 2009r. Oferty powinny zostać wysłane z takim wyprzedzeniem, aby przy ich dotarciu na w/w adres, dotrzymany został wyżej określony termin wpływania ofert.

Złożona oferta powinna zawierać:
1. Program szkolenia z orientacyjnym harmonogramem, uwzględniającym wymienioną liczbę godzin.
2. CV wraz z charakterystyka wykładowców, ze szczególnym opisem ich przygotowania teoretycznego i praktycznego, w zakresie prowadzenia zajęć z grupami wielokulturowymi.
3. Całkowity koszt szkolenia wraz z podaniem cen jednostkowych.
4. Kalkulacja kosztów realizacji kompleksowej usługi szkoleniowej, w przeliczeniu na 1 – osobę.
5. Koszt przygotowania materiałów szkoleniowych i „Zeszytu dobrych praktyk”.
6. Nazwę i adres oferenta.

Po otrzymaniu Państwa oferty zastrzegamy sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania. O udzieleniu zamówienia decydować będą 4 kryteria:
1. Cena za zrealizowanie szkolenia.
2. Jakość oferowanych usług, doświadczenie oraz kwalifikacje wykładowców.
3. Program szkolenia.
4. Dotychczasowe doświadczenie w przeprowadzeniu podobnych szkoleń.

Mile widziane doświadczenie w pracy z Romami.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-05-2009 o godz. 09:06:56 (2026 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zapytanie ofertowe do hoteli

News


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:
Czterodobowy pobyt weekendowy w powiecie Szczecineckim wraz z wyżywieniem dla grupy 18 osobowej (przyjazd czwartek wieczorem + kolacja / piątek, sobota, niedziela + śniadanie, obiad, kolacja / poniedziałek + śniadaniem wyjazd do południa). Zapytanie dotyczy pięciu weekendów w  okresie letnim (lipiec, sierpień, wrzesień). Prosimy o podanie uśrednionej ceny jednego łóżka a nie ceny za pokój.
 
Prosimy o informację czy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na terenie obiektu wraz z cateringiem w czasie szkolenia (wymagane sala szkoleniowa, rzutnik) oraz wstępne menu cateringu - prosimy podać cenę wynajmu sali wraz z cateringiem.    

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:
• nazwę i adres oferenta,
• opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym,
• wartość oferty (netto oraz brutto).

Wskazane jest, by oferta zawierała również inne, dodatkowe informacje, np. możliwe do uzyskania upusty, wstępne menu  (śniadanie, obiad, kolacja).

Oferta powinna być sporządzana na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty na adres:
Związek Romów Polskich, ul. Wyszyńskiego 32, 78-400 Szczecinek, 
- bądź drogą mailową na adres:  rom.ch@pro.onet.pl

Termin składania ofert upływa: 31 maja 2009

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
- Atrakcyjności pokoi mieszkalnych oraz menu z wyżywieniem.  
- Wyposażenie obiektu w salę szkoleniową oraz sprzęt do przeprowadzenia konferencji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-05-2009 o godz. 08:44:12 (1077 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Hiszpania a integracja Romów

News
Jak podaje raport organizacji romskiej Gitanos oraz Ministerstwa Budownictwa Hiszpanii, w blisko połowie miast mieszkają Romowie. W samym tylko Jaen znajdują się 103 romskie osiedla i ponad 2.500 domów zamieszkałych przez romskie rodziny.

Analiza podkreśla, że na przestrzeni ostatnich 10 lat, dzięki lepszej ochronie społecznej warunków życia Romów oraz ich dostępie do mieszkań i opieki medycznej, proces integracji ulega stałej poprawie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-05-2009 o godz. 15:50:17 (886 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Apel francuskiego Rzecznika Praw Dziecka

News
Dominique Versani - Rzecznik Praw Dziecka apeluje o większą frekwencję dzieci Romów i Wędrowców w szkołach. Ponadto przypomina o potrzebie poprawy ich warunków życiowych. Stwierdzenia te pojawiły się w dorocznym raporcie dotyczącym postępów w zakresie realizacji Międzynarodowej Konwencji Praw Dziecka w praktyce. Dodała, że pomimo faktu, iż dzieci Wędrowców mają w większości przypadków obywatelstwo francuskie, wykazują bardzo niski wskaźnik frekwencji w szkołach. Jednocześnie pojawiają się lepsze dane w zakresie uczęszczania do szkół podstawowych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-05-2009 o godz. 15:22:11 (928 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Protest przeciwko ruchom ekstremistycznym

News
W trakcie 15. posiedzenia Międzynarodowego Komitetu Sterującego Dekady Integracji Romów (w lutym w Belgradzie), przedstawiciele państw członkowskich prezentowali rezultaty swej pracy z zakresu integracji społeczności romskiej. Zauważyli, że w krajach takich, jak Czechy, Słowacja, Węgry hasła głoszące nienawiść do Romów zyskują sporą popularność. Mimo tego, iż rządy tych państw jednoznacznie odrzucają skrajne poglądy polityczne, wypowiedzi te zyskują na sile. Znaczna część mieszkańców tych państw zgadza się z antyromskimi wypowiedziami i nie wstydzi się publicznie wyrażać tego rodzaju opinii. Międzynarodowy Komitet Sterujący odrzuca wszelkie wypowiedzi o treści zawierającej nienawiść w stosunku do Romów, a także działania wszelkich grup paramilitarnych i rodzaje naruszeń praw człowieka.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-05-2009 o godz. 10:44:36 (896 odsłon)
(Czytaj więcej... | 1618 bajtów więcej | Wynik: 0)

 ODIHR stawia na edukację

News
Biuro Demokratycznych Instytucji i Praw Człowieka (ODIHR) będzie pomagać państwom członkowskim OBWE w ułatwianiu romskim dzieciom dostępu do edukacji.

Rada Ministerialna OBWE zdecydowała o zwiększeniu swego zaangażowania na rzecz poprawy sytuacji Romów na terenie państw należących do organizacji. Decyzja jest potwierdzeniem zobowiązań przyjętych w 2003 roku na rzecz uczestniczenia Romów w życiu społecznym jako pełnoprawnych obywateli oraz podejmowania działań na rzecz walki z wszelkimi przejawami ich dyskryminacji.

Szef Punktu Kontaktowego na rzecz Romów i Sinti w OBWE prof. Andrzej Mirga z zadowoleniem przyjął tę decyzję. Jego zdaniem tylko poprzez zapewnienie równego i pozbawionego dyskryminacji dostępu do nauki, może zostać usunięta wyraźna różnica stopnia wykształcenia pomiędzy Romami a resztą społeczeństwa.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-05-2009 o godz. 13:31:57 (861 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.20 sekund