Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Portrety Romów zostaną w muzeum

News
Wraca sprawa własności portretów Romów z Auschwitz. Jak podaje dziś PAP, Międzynarodowa Rada Oświęcimska kolejny raz uznała, że miejsce obrazów jest w obozie. Warto przypomnieć, że od kilku lat portrety chce odzyskać na własność Dina Gottlieb, która namalowała akwarele Romów z Auschwitz w 1943 roku.

Rada z całą mocą i jednomyślnie podtrzymała swe dotychczasowe stanowisko: nie może być mowy o przekazaniu pani Gottlieb-Babbitt oryginałów, których się domaga. Członkowie MRO podkreślili, że zarówno w sprawie portretów Diny Gottlieb-Babbitt, jak i we wszystkich innych podobnych przypadkach, najwyższą wartością są autentyzm i integralność Miejsca Pamięci, z wszystkimi jego nieruchomościami i ruchomościami.

Serwis tvn24.pl przypomina dziś pokrótce historię powstania obrazów:

- Dinę Gottliebową, urodzoną w Brnie Żydówkę czeską, deportowano do KL Auschwitz z transportem Żydów z Terezina w 1943 roku. Wraz z matką umieszczono ją w Auschwitz II - Birkenau. Przed wojną studiowała w Akademii Sztuk Pięknych.

Jej zdolności malarskie zauważono w obozie po tym, gdy namalowała na ścianach baraku dziecięcego kilka scen z bajek Disneya. Mengele - ówczesny naczelny lekarz tzw. cygańskiego obozu familijnego - zlecił jej wykonanie akwarel. Skarżył się, że zdjęcia fotograficzne nie oddają dokładnie właściwego odcienia skóry Cyganów. Polecił Dinie namalować akwarelami portrety tuzina osób, które następnie rozstrzelano. Portrety miały być pomocą i dokumentacją w badaniach nad nazistowską teorią ras.

W marcu 1944 roku Gottliebowa, jej matka i 3,8 tys. innych osób, głównie czeskich Żydów, miało zostać zgładzonych. W ostatniej chwili ułaskawiono 22 z nich, w tym Gottliebową, ponieważ nie ukończyła pracy dla Mengelego. Przeżyła także jej matka. -

Całość artykułu można przeczytać na serwisie tvn24.pl

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-06-2009 o godz. 09:31:29 (969 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie szukają pomocy u Papieża

News
Czescy Romowie zwrócili się do Papieża, aby pomógł im w poprawie statusu ich narodu, który na terenie całej Europy cierpi z powodu dyskryminacji. Roma Realia – organizacja pozarządowa czeskich Romów poprosiła Papieża Benedykta XVI o pomoc w zorganizowaniu debaty na temat pozycji społecznej Romów w Republice Czeskiej i innych krajach europejskich. Propozycja taka wysunięta została pod koniec kwietnia. Romscy działacze w liście do Benedykta XVI ostrzegli przed wzrostem nienawiści między Czechami a Romami, która może wymknąć się spod kontroli. Potępili oni również władze w Pradze o brak wiedzy w zakresie tego, jak sobie poradzić z tym zagadnieniem.

Kilka tygodni temu Vladimir Szpidla – czeski Komisarz Unii Europejskiej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans powiedział, że dyskryminacja Romów w Europie jest nie do zaakceptowania. Szpidla wymienił Czechy, Słowację i Węgry jako kraje, gdzie Romowie są niewłaściwie traktowani lub mordowani na podłożu rasistowskim.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-06-2009 o godz. 10:17:41 (964 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romski Fundusz Inwestycji Biznesowych

News
25 maja w hotelu „Continental” w Skopje miało miejsce spotkanie z udziałem Komitetu Inicjatywy na rzecz powołania Romskiego Funduszu Inwestycji Biznesowych, który będzie utrzymywał bliskie kontakty z Unią Europejską, Bankiem Światowym, Międzynarodowym Funduszem Walutowym oraz z innymi międzynarodowymi funduszami oraz instytucjami. Romski Fundusz Inwestycji Biznesowych przewiduje przeznaczenie środków w kwocie 100 milionów Euro na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Na spotkaniu omawiano strukturę, cele i misję Funduszu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-06-2009 o godz. 14:24:24 (1004 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Francja: telewizja potępiona za antycyganizm

News
7 maja 2009 roku na wniosek kilku romskich organizacji działających we Francji, Trybunał w Paryżu potępił Francuską Telewizję za wypowiedzi podżegające do rasizmu. W 2005 roku program zatytułowany „Przestępczość, droga Romów” został wyemitowany w kanale France 5. Ponad 4 lata zajęło romskim organizacjom czekanie na sprawiedliwość, ale sukces został osiągnięty: antycyganizm w mediach został potępiony. Prezes Telewizji Francuskiej oraz jeden z gości zaproszonych do jego programu zostali zmuszeni do zapłacenia odszkodowania.

Jest to najprawdopodobniej pierwszy tego rodzaju przypadek. Romskie organizacje pozarządowe stworzyły stronę internetową na której dostępny jest film z tamtego programu, jak również inne kontrowersyjne reakcje: www.leracismealecran.info

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-06-2009 o godz. 12:52:44 (978 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Samobójstwo bez tożsamości

News
Białoruś: 40 dni poświęconych pamięci o samobójstwie romskiej dziewczyny

1 maja minęło 40 dni od samobójstwa 14 – letniej romskiej dziewczyny. Według tradycji Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego 40 dni ma wymiar symboliczny. Tragiczne wydarzenie miało miejsce w Tołochinie, w regionie Witebskim. Jak oświadczyło terenowe biuro Komunistycznej Partii Białorusi w Witebsku, karta biblioteczna w miejscowej bibliotece jest jedynym dokumentem potwierdzającym, że istniała. Brak jest metryki urodzenia, książeczki zdrowia, świadectw uczęszczania do szkoły. Szef terenowego biura Partii powiedział wprost, że z formalnego punktu widzenia brakuje dowodów na życie Natalii Tumarewicz w Tołochinie.

Natalia Tumarewicz była typową romską dziewczyną. Miła i radosna dziewczyna, która miała przed sobą całe życie. Jak żyła, jakie miała marzenia, co lubiła tego nikt nie wie...

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-06-2009 o godz. 09:48:46 (1153 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Innowacyjni Romowie na rynku pracy

News
Wszystkich zainteresowanych nowym projektem Związku Romów Polskich Innowacyjni Romowie na rynku pracy zapraszamy na nowo powstałą stronę projektu.


Wysłany przez admin_zrp dnia 05-06-2009 o godz. 15:34:27 (950 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rocznicowe oświadczenie

News
Oświadczenie polskich Romów z okazji 20 – rocznicy upadku komunizmu

Dwadzieścia lat temu zakończyła się w Polsce dyktatura, która przez 45 lat miała wpływ na wszystkie sfery życia społeczeństwa polskiego i wchodzących w jego skład narodowości. Mimo, iż władze PRL nie dzieliły obywateli Polski wprost na lepszych i gorszych, to nie ulega wątpliwości, że Romowie nie należeli do ich ulubieńców.

Romska kultura, obyczaje, język, niechęć do służby wojskowej, a zwłaszcza nasza własna i niezależna inicjatywa gospodarcza oraz przedsiębiorczość, były powszechnie piętnowane i zwalczane wszelkimi dostępnymi środkami. Władze komunistyczne zwalczały odmienność Romów tak samo, jak wszystkie inne niezależne idee oraz inicjatywy. Nie można również zapomnieć o przymusowej asymilacji, która przejawiała się między innymi obowiązkiem osiedlania oraz pracy, przy jednoczesnych karach za praktykowanie niektórych aspektów romskiej kultury.

Polska demokratyczna nie rozwiązała jeszcze wszystkich naszych problemów, jednak to dzięki niej my i nasze dzieci możemy swobodnie posługiwać się naszym romskim językiem. Mniejszość romska uznawana jest za mniejszość etniczną, dzięki czemu korzysta ona z praw przysługujących mniejszościom. Państwo prawa, jakim jest dziś Polska, chroni i wspiera materialnie naszą kulturę, historię i tożsamość narodową. Chroni nas ponadto przed przejawami rasizmu, ksenofobii oraz różnymi rodzajami dyskryminacji, choć niekiedy zdarzają tu jeszcze przypadki łamania naszych praw. Za sprawą posiadania dokumentów wydanych przez Rzeczpospolitą Polską, możemy dużo swobodniej niż przed rokiem 1989 podróżować, pracować i studiować w Polsce, Europie i na świecie.

Jestem przekonany, iż trud przemian rozpoczętych dwadzieścia lat temu, to nie był okres stracony i nie pójdzie on na marne. Chciałbym natomiast, aby owoce tych zmian były odczuwalne przez możliwie jak najszerszą grupę ludności RP, w tym przez liczącą 40 tysięcy osób i obecną na ziemiach polskich od 600 lat społeczność romską.


Roman Chojnacki

Komisja Wspólna Rządu
oraz Mniejszości Narodowych
i Etnicznych RP

Europejskie Forum Romów
i Wędrowców (ERTF)

Międzynarodowa Romska Agencja
Monitoringu (IRMA)

Prezes Związku Romów Polskich
z siedzibą w Szczecinku

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-06-2009 o godz. 08:50:38 (908 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Fico dementuje oskarżenia

News
Premier Słowacji Robert Fico stanowczo odrzucił informacje o jakichkolwiek powiązaniach słowackich służb specjalnych z morderstwami członków społeczności romskiej na Węgrzech.

Fico przemawiając na konferencji dotyczącej kryzysu finansowego zorganizowanej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, powiedział iż w obliczu obecnej sytuacji państwa mogą próbować stosowania nacjonalistycznej i skrajnej ideologii. Stwierdził, iż nie wolno pozwalać komukolwiek ukrywać swych własnych problemów z zakresu ochrony mniejszości narodowych i etnicznych przypisując je Słowacji.

Przypomniał też słowackim dyplomatom o ich obowiązku przeciwdziałania tego rodzaju praktykom, jako sprawie kluczowej dla racji stanu Słowacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-06-2009 o godz. 15:45:08 (956 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Hiszpania dotuje romskich uczniów

News
Rząd regionu Rioja przeznaczył 25.068 Euro na projekt z zakresu edukacji romskich dzieci. Głównymi celami projektu (opracowanego przez organizację Asociacion de Promocion Gitana) są przeciwdziałanie wczesnemu porzucaniu edukacji, walka z konfliktami o podłożu rasowym oraz przyspieszenie integracji dzieci romskich w środowisku szkolnym. Projekt obejmuje swym zasięgiem 22 instytuty. Z pomocy tego projektu w ubiegłym roku skorzystało 2500 romskich uczniów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-06-2009 o godz. 12:24:08 (928 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wystarczy jedna mila

News
Jedna mila kwadratowa gruntu wzdłuż całej Anglii to wystarczający obszar, na którym Romowie i Wędrowcy mogliby wybudować odpowiednią liczbę obozowisk. Tak stwierdza raport Komisji ds. Równości oraz Praw Człowieka. Inwestowanie w oparciu o odpowiednie ulgi dostarczy dodatkowych dochodów dla miejscowych rad, a także poprawi relacje z tą społecznością i zapewni odpowiednie zakwaterowanie.

Władze samorządowe otrzymały polecenie, że muszą podwoić prędkość zmian, by do 2011 roku osiągnąć wyznaczony przez Rząd cel – zapewnić odpowiednie warunki mieszkaniowe dla Romów i Wędrowców. Analizy Komisji pokazały, iż takie legalne osiedla mogłyby mieć dobre relacje z miejscowymi społecznościami, a ponadto zaoszczędzono by 18 milionów Funtów, jakie co roku wydawane są na wysiedlanie Romów i Wędrowców z nielegalnych osiedli.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-05-2009 o godz. 11:42:40 (1144 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2103 bajtów więcej | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.22 sekund