Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Ultra-skrajna prawica w Parlamencie Europejskim

News
Główna węgierska partia skrajnie prawicowa, oskarżana przez obrońców praw człowieka o szerzenie antysemickich poglądów i nienawiści w stosunku do liczącej 800.000 osób społeczności romskiej na Węgrzech zdobyła 3 miejsca w Parlamencie Europejskim. Skrajnie prawicowy Ruch na rzecz Lepszych Węgier (Jobbik) uzyskał 15% poparcie głosujących, dużo większe niż oczekiwano.

Główna partia opozycyjna – centroprawicowy Fidesz uzyskał 14 mandatów. Rządząca obecnie krajem Węgierska Partia Socjalistyczna okazała się wielkim przegranym uzyskując zaledwie 4 miejsca w wyniku społecznego niezadowolenia trwającą największą recesją od dziesięcioleci. Konserwatywne Węgierskie Forum Demokratyczne zdołało uzyskać 1 mandat w 736 – osobowym Parlamencie Europejskim.

Po ogłoszeniu wyników wyborów, w głównej siedzibie kampanii wyborczej Jobbiku słychać było okrzyki „Węgry, Węgry” oraz „Węgry należą do Węgrów”. Przewodniczący Jobbiku Gabor Vona powiedział zwolennikom swej partii, że partia czuła się „jak Palestyna bombardowana przez Izrael”, lecz mimo to osiągnęła swoje. Osobiście podziękował paramilitarnemu skrzydłu Jobbiku - Straży Węgierskiej (Magyar Garda) za rolę jaką odegrała w zwycięstwie jego partii. Noszący mundury i wymachujący flagami używanymi przez pronazistowski reżim, członkowie Straży Węgierskiej maszerowali przez romskie wsie i osiedla.

Mające siedzibę w Budapeszcie Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC), główny rzecznik praw Romów stwierdziło, iż ugrupowania takie jak Straż Węgierska Jobbiku przyczyniły się do powstania atmosfery nienawiści na Węgrzech w wyniku której co najmniej 7 Romów zostało zabitych w wyniku niedawnych ataków. Wyborczy wynik Jobbik'u na Węgrzech niepokoi europejskie organizacje działające na rzecz ochrony praw człowieka.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-07-2009 o godz. 09:33:21 (2171 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 2.1)

 Nierówne prawa wyborcze

News
Bośnia i Hercegowina: prawo uzależniające możliwość kandydowania od pochodzenia etnicznego skrytykowane.

Bośniacki Żyd oraz etniczny Rom złożyli skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w celu zmiany przepisów, które zabraniają mniejszościom etnicznym kandydowania na Prezydenta Bośni i Hercegowiny. Na mocy porozumienia z Dayton z 1995 roku, kończącego wojnę w Bośni, jedynie bośniaccy Serbowie, bośniaccy Muzułmanie i bośniaccy Chorwaci mogą ubiegać się o ten urząd. Mniejszości oraz osoby z małżeństw mieszanych etnicznie nie mają również prawa do kandydowania do wyższej Izby Parlamentu.

Jakob Finci – lider społeczności żydowskiej i Ambasador Bośni w Izraelu, a także Dervo Sejdic – szef Romskiej Rady Bośni stwierdzili, że Konstytucja narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka, jak również inne normy prawa międzynarodowego. Zdaniem Finciego czas najwyższy odejść od ustępstw etnicznych, które były niezbędne do zakończenia wojny. Jego zdaniem dla Bośni nadszedł już czas wejścia w europejską fazę. Decyzja Trybunału oczekiwana jest we wrześniu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-07-2009 o godz. 12:05:33 (1006 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 FBI wchodzi do Węgier

News
FBI weźmie udział w śledztwie w sprawie morderstw Romów.

Węgierska Policja otrzyma wsparcie FBI w swych poszukiwaniach sprawców morderstw pięciu Romów w ostatnich miesiącach. Od minionego lata niezidentyfikowane osoby w serii ataków zabiły pięciu Romów oraz raniły kilku innych. Tibor Draskovics - Minister Sprawiedliwości i Porządku Publicznego Węgier powiedział dziennikarzom, iż zasugerował węgierskiej Policji, aby ta zwróciła się o pomoc do Amerykanów.

Komendant Policji Jozef Bencze powiedział, że Amerykanie posiadają odpowiednie doświadczenie, a popełnione przestępstwa oraz ich tajemniczość nie mają na Węgrzech precedensu. Ponadto wyjaśnił, że FBI ma duże doświadczenie w poszukiwaniach seryjnych morderców, a ponadto posiada swe komórki w 100 krajach, w związku z czym jest w stanie wykreować model osobowości morderców na podstawie bardzo wielu informacji.

Policja wierzy, że za morderstwami stoi grupa w wieku około 30 lat. W trakcie śledztwa 100 – osobowa grupa śledczych przeanalizowała dotychczas 10.000 materiałów dowodowych z 18 incydentów sięgając wstecz do wydarzeń z 2007 roku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-07-2009 o godz. 14:55:21 (856 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romscy imigranci w Hiszpanii

News
8 i 9 maja br. Stowarzyszenie na rzecz Praw Człowieka z Grenady, organizacja hiszpańskich Romów „Anaquerando” oraz Fundacion Secretariado Gitano, zorganizowały debatę dotyczącą sytuacji romskich imigrantów z Rumunii, przebywających w Andaluzji – regionie Hiszpanii. Celem spotkania było poinformowanie przedstawicieli administracji i pracowników społecznych o wykluczeniach romskich imigrantów, pochodzących głównie z Rumunii, z którymi stykają się oni w swych krajach. Debata ma pomóc lepszemu zrozumieniu tej społeczności oraz zmienić metody i sposoby podejścia do niej.

Rumuńscy Romowie są największą grupą romskich imigrantów w Hiszpanii, którzy stykają się z wykluczeniem i dyskryminacją. Często nie są w ogóle lub zaledwie w minimalnym stopniu objęci środkami na rzecz publicznej integracji. Urzędnik ds. politycznych Europejskiego Biura Informacji Romów – Guillermo Ruiz zaprezentował cały wachlarz rodzajów wykluczeń, z jakimi stykają się Romowie w Europie oraz rodzajów polityki prowadzonej w stosunku do Romów. Przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz Praw Człowieka z Grenady, którzy na szeroką skalę pracują z Romami, podkreślili potrzebę poprawienia środków interwencyjnych w stosunku do romskich imigrantów, celem osiągnięcia ich pełnej integracji i szacunku dla praw człowieka.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-07-2009 o godz. 09:46:39 (925 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie w Europejskim Komitecie Ekonomiczno - Społecznym

News
Debata i wystawa fotografii dotyczących Romów w Europejskim Komitecie Ekonomiczno - Społecznym

Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny (ang. EESC) i jego prezes Mario Sepi zorganizowali 10 czerwca obejmującą wiele aspektów imprezę dotyczącą integracji Romów. Imprezę otworzyła wystawa fotografii Romów wykonanych przez szwajcarskiego fotografa Yvesa Leresche’a. Po niej nastąpiła debata „Integracja mniejszości: Romowie oraz wkład Europejskiego Komitetu Ekonomiczno - Społecznego”. Celem debaty było danie możliwości urzędnikom UE, przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego i szerokiej publiczności UE specjalnej okazji do poznania wpływu wybranych opinii Komitetu na integrację europejską, a przede wszystkim romską integrację.

Wydarzenie zgromadziło kilka podmiotów, których doświadczenie i zaangażowanie w sprawach romskich okazało się kluczowe w różnych częściach społeczeństwa. EKES i Sepi chcieliby również dostarczyć inne konkretne przykłady na to, jak kultura – system wierzeń, oparty o wspólnie podzielanych wartościach, odgrywa niezbędną rolę w komunikowaniu niezwykle ważnych zagadnień europejskich, a także w podnoszeniu świadomości warunków społecznych Romów w Europie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-06-2009 o godz. 10:09:20 (967 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie ponownie w Europarlamencie

News
Przedstawicielka społeczności romskiej Livia Jaroka zachowała swoje miejsce w Parlamencie Europejskim.

Livia Jaroka z Węgier – dotychczasowa romska członkini Parlamentu Europejskiego, pozostanie jego członkiem. Jej partia - Fidesz uzyskała 56,37% głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego na Węgrzech. Będzie ona jedynym romskiem członkiem Parlamentu Europejskiego w kadencji 2009 – 2014.

Podczas poprzedniej kadencji Romowie mieli swoich dwóch przedstawicieli w Parlamencie Europejskim – Jarokę i drugą posłankę z Węgier – Viktorię Mohacsi. Pierwszym romskim członkiem Parlamentu Europejskiego był hiszpański Rom Juan de Dios Ramirez – Heredia, który był posłem w latach 1994 – 1999.

Pozostając w temacie ostatnich wyborów do Europarlamentu, warto zaznaczyć, że Ruch Węgierskich Romów (MCF) poniósł sromotną porażkę w wyborach zdobywając zaledwie 13. 440 głosów (0,47%). Walczył on o głosy liczącej na Węgrzech 500.000 – 800.000 osób (cała ludność Węgier to 10 milionów osób) społeczności romskiej, jednej z najliczniejszych w Europie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-06-2009 o godz. 10:07:13 (834 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rada UE przyjęła wnioski na temat Romów

News
W swoim oficjalnym komunikacie Rada Unii Europejskiej (w postaci swej komórki do Spraw Społecznych) zaprasza kraje członkowskie oraz Komisję Europejską, aby w ramach bliskiej współpracy oraz zgodnie ze swymi kompetencjami:

- uwzględniały tam gdzie to niezbędne Wspólne Podstawowe Zasady przy określaniu i wcielaniu w życie polityk mających na celu promowanie pełnej integracji społecznej Romów, przy obronie podstawowych wolności, podtrzymywaniu równowagi płci, walce z dyskryminacją, ubóstwem i społecznym wykluczeniem, a także przy zapewnianiu dostępu do edukacji, mieszkań, zdrowia, zatrudnienia, służb społecznych, sprawiedliwości, sportu i kultury, jak również w relacjach UE z państwami trzecimi,

- wykorzystywały Zintegrowaną Europejską Platformę na rzecz Integracji Romów w celu wymiany dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy państwami członkowskimi i państwami, których perspektywa członkostwa w UE jest bliska, jak również w celu współpracy między wszystkimi stronami i organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się romskimi sprawami,

- kontynuowały pracę na rzecz Zintegrowanej Europejskiej Platformy na rzecz Integracji Romów, z uwzględnieniem możliwości dalszego rozwijania jej struktury w obszarach w których jest to niezbędne.

Pełny komunikat Rady UE (w języku angielskim)

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-06-2009 o godz. 15:17:49 (865 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Pomoc dla prawników reprezentujących Romów

News
Podręcznik Rady Europy dla prawników reprezentujących społeczności romskie i wędrowne

Wydział Romów i Wędrowców Rady Europy ogłosił wydanie podręcznika dla prawników reprezentujących społeczności Romów i Wędrowców pod tytułem „Zapewnienie dostępu do praw dla Romów i Wędrowców – rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”. Podręcznik ten opiera się na doświadczeniach uzyskanych w sesjach szkoleniowych dla prawników organizowanych na przestrzeni ostatnich 13 lat przez Radę Europy we współpracy z Europejskim Centrum Praw Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-06-2009 o godz. 11:40:07 (850 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 VII posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich

News
16 czerwca br. w Warszawie odbyło się VII posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Głównym tematem omawianym w trakcie spotkania 20 przedstawicieli reprezentujących wszystkie grupy Romów zamieszkujących w Polsce była dotychczasowa realizacja „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” oraz jej przyszłe perspektywy. Dyskutowano także nad możliwością wprowadzenia w Polsce słowackiego rozwiązania w postaci zawodu romskiego asystenta społecznego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-06-2009 o godz. 08:49:38 (938 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wystawa dotycząca Sulukule

News
Po oficjalnym ogłoszeniu Projektu Zmian Urbanistycznych w 2005 mieszkańcy Sulukule doświadczają brutalnych wysiedleń i zniszczeń. Otwarta 6 maja wystawa ma za zadanie stanowić dokumentację brutalności wysiedleń i zniszczeń, jakie nastąpiły w Sulukule od 2005 roku za pomocą zdjęć, fotografii, przedmiotów i pisemnych dokumentów.

Sulukule, leżące na przedmieściach Stambułu od ponad 1000 lat jest romskim osiedlem. Za sprawą swych bogatych elementów, miejscowej tożsamości i architektury jest ono jednym z najważniejszych obszarów miejskich. Wysiedlenia nie tylko niszczą fizyczne środowisko, lecz także podkopują miejscową strukturę kulturowo – społeczną i tożsamość społeczną tamtejszych Romów.

Platforma na rzecz ochrony Sulukule, która jest organizatorem wystawy, wciąż ma poparcie świata akademickiego i naukowego, agencji prasowych oraz artystów. Platforma szerzy wśród mieszkańców świadomość w zakresie odpowiednich aspektów prawnych i dotyczących praw człowieka.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-06-2009 o godz. 14:22:32 (995 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund