Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Znalezione w sieci

News
Wszystkich interesujących się kulturą i tradycją romską zachęcamy do zapoznania się z dwoma ciekawymi linkami:

- wywiadem z polskim Romem Edwardem Dębickim, założycielem Stowarzyszenia Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej, dyrektora artystycznego Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich „Romane Dyvesa” http://www.regionalna.pl/index.php/rozrywka/90-cyganie-w-lunie

- z blogiem dotyczącym Romów, prowadzonym przez dr Agnieszkę Kowarską http://przywodztwouromow.blox.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-08-2009 o godz. 10:42:37 (886 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja w Londynie

News
W dniach 10 i 11 września br. w Londynie odbędzie się konferencja pod hasłem „Ekstremizm a Romowie i Sinti w Europie. Wyzwania, Ryzyko i Odpowiedzi”. Konferencja jest finansowana i wspierana przez Biuro Demokratycznych Instytucji i Praw Człowieka OBWE, a jej współorganizatorem jest Uniwersytet w Londynie, na którym odbędzie się to spotkanie. Tematyka konferencji skupiać się będzie wokół poszukiwania analogii między obecnymi, a dawnymi formami rasizmu i ksenofobii, a także roli mediów i sposobu prowadzenia debaty politycznej. Omawiane będą też zagrożenia dla spójności społecznej, płynące z ekstremizmu, a także odpowiedzi na nie ze strony przedstawicieli świata polityki, prawa i społeczności Romów oraz Sinti.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-08-2009 o godz. 10:33:41 (1805 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kolejne badania pokazują dyskryminację

News
Oświadczenie Komisarza UE Thomasa Hammarberga: poszukiwania na podstawie religii czy pochodzenia etnicznego nie są skuteczne.

Członkowie grup mniejszości są znacznie częściej niż pozostałe osoby zatrzymywani przez policję, proszeni o dokumenty tożsamości, pytani oraz poszukiwani. Są oni ofiarami „etnicznego profilowania”, formy dyskryminacji, która jest obecnie bardzo powszechna w Europie. Takie metody kłócą się z przyjętymi standardami praw człowieka. Ponadto mogą przynosić skutki odwrotne do zamierzonych, gdyż będą zniechęcać te osoby do współpracy z Policją. Badania prowadzone przez Agencję Praw Podstawowych UE wykazują, iż grupy mniejszości czują się dotknięte sposobem w jaki Policja typuje osoby zatrzymania i przeszukania. Nic więc dziwnego, że wiele z tych osób czuje się jak podejrzani, źle odbierani i niemile widziani w tych społeczeństwach. Ostatni raport Agencji dotyczący muzułmanów, przygotowany w oparciu o wywiady przeprowadzone w 14 krajach europejskich, pokazuje iż 1 muzułmanin na 4 został zatrzymany przez Policję na przestrzeni ostatniego roku, a 40% z było przekonanych, iż stało się tak z powodu ich statusu imigranta lub członka mniejszości. Wielu z nich było zatrzymywanych więcej niż raz w ciągu ostatnich 12 miesięcy (średnia to 3 razy).


Wysłany przez admin_zrp dnia 24-08-2009 o godz. 15:48:26 (884 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UWAGA studenci romscy!

News
Zmiana regulaminu stypendiów dla studentów romskich

Uwaga studenci ubiegający się o stypendium w roku szkolnym 2009/2010. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiło zmienić regulamin konkursu stypendialnego dla studentów romskich studiujących w roku akademickim 2009/2010.

Prosimy studentów o baczne obserwowanie naszej strony internetowej, na której będziemy umieszczać wszelkie informacje odnośnie nowego regulaminu, które przekaże nam  MSWiA.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-08-2009 o godz. 10:03:10 (965 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie chorują na odrę

News
Jak podają media, Romowie z Puław zaczęli chorować na odrę. Sytuacja ta spotkała się z natychmiastową reakcją ze strony miasta. Odra jest chorobą zakaźną, przenoszoną w bardzo prosty sposób - drogą kropelkową. Aby zapobiec epidemii, władze miasta wspólnie z sanepidem podjęły decyzję o szczepieniach, którym poddane zostały nie tylko dzieci, ale i dorośli. Za akcję szczepienia miasto zapłaciło ze swoich funduszy. Wszystkie przypadki zachorowań na odrę odnotowano wśród społeczności romskiej. Łącznie zaszczepiono około 30 osób narodowości romskiej, zamieszkujących w tym mieście.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-08-2009 o godz. 15:30:23 (1156 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stowarzyszenie Dziennikarzy Romskich

News
Po trzech latach starań, w Rumunii powołano do życia Stowarzyszenie Dziennikarzy Romskich (AJRr). Według relacji prasowych projekt jest wynikiem inicjatywy oraz finansowania ze strony Ośrodka Niezależnego Dziennikarstwa (CJI) i wspierany przez organizację Amare Romentza.

Głównym celem stowarzyszenia jest poprawa standardów pracy mediów w relacjach Romowie – mass media. W związku z powyższym, organizacja chce zorganizować szkolenie dla dziennikarzy ogólnokrajowych mediów, którzy relacjonują sprawy dotyczące mniejszości romskiej, tak aby eliminowane były stereotypy i uprzedzenia. Ponadto celem AJRr będzie monitorowanie relacji w mediach pod kątem Romów i zwracanie uwagi, czy treści emitowanych materiałów nie naruszają zasad obiektywności.

Stowarzyszenie pragnie podjąć współpracę z każdą organizacją romską, która ma te same cele i jest zainteresowana uzyskaniem doświadczenia podczas szkoleń z zakresu działalności organizacji pozarządowych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-08-2009 o godz. 09:12:02 (1046 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Profanacja romskich grobów - oświadczenie i apel

News
W nocy z 13 na 14 sierpnia na cmentarzu komunalnym w Szczecinku miało miejsce straszliwe wydarzenie. Nieznani sprawcy kompletnie zdemolowali 3 groby romskie. Jednakże nie poprzestali tylko na dewastowaniu, lecz również, co budzi największe oburzenie, otwierali trumny w poszukiwaniu bliżej nieokreślonych kosztowności.

Związek Romów Polskich zażądał od Komendy Głównej Policji oraz MSWiA objęcia nadzoru nad prowadzonym w tej sprawie śledztwem. Całe środowisko romskie w Szczecinku, jak również polskie, jest oburzone zaistniałym faktem. Osoby, których bliskich groby zostały zbezczeszczone, ufundowały nagrodę pieniężną w zamian za pomoc w odnalezieniu sprawców.

Jako działające prawie 10 lat stowarzyszenie romskie bardzo irytuje nas fakt, iż niektóre osoby usiłują wytłumaczyć to przykre wydarzenie, jako element rywalizacji prowadzonej między sobą przez Romów. Autorzy tego rodzaju stwierdzeń powinni jednak wcześniej zapoznać się z romską kulturą i tradycją, która jednoznacznie określa zmarłego, jego ciało i mogiłę jako nietykalne. Zakazuje ona jakiegokolwiek hańbienia zmarłego, tak w sensie duchowym, jak i fizycznym, niezależnie od tego czy był on przyjacielem czy też wrogiem. Czasem można wręcz odnieść wrażenie, iż podejmowane są próby przerzucenia całej odpowiedzialności za wspomniany czyn na Romów, odsuwając tym samym cień podejrzenia od rzeczywistych sprawców, którymi niemal na 100% nie są Romowie.

Mamy zatem nadzieję, iż wszelkie następne wypowiedzi na temat Romów będą bazowały na rzetelnych i sprawdzonych informacjach, a nie na mitach i rozpowszechnianych plotkach. Rola źródła rzetelnych informacji będzie dla nas wielką przyjemnością.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-08-2009 o godz. 15:41:39 (1072 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Sprofanowano romskie groby w Szczecinku

News
W nocy z 13 na 14 sierpnia br. na cmentarzu komunalnym w Szczecinku sprofanowane zostały trzy groby romskie. Nieznani sprawcy nie tylko zniszczyli nagrobki, ale również otworzyli trumny, prawdopodobnie w poszukiwaniu wartościowych przedmiotów. Ten wyjątkowo haniebny i nikczemny akt wandalizmu wzburzył nie tylko całą społeczność romską w Szczecinku, lecz także miejscowe władze oraz duchowieństwo.

Szczecinecka Policja prowadzi w tej bulwersującej sprawie intensywne śledztwo, a rodzina wyznaczyła nagrodę w wysokości 5.000 zł. za dostarczenie informacji istotnych dla prowadzonego dochodzenia.

Dla Romów poszanowanie pamięci o zmarłych jest sprawą niezwykle istotną, która zajmuje niezwykle ważne miejsce w romskiej tradycji i kulturze, a której należny jest olbrzymi respekt i poszanowanie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-08-2009 o godz. 15:45:46 (1135 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Sporu o wizy ciąg dalszy

News
UE wyraziła nadzieję na szybkie zakończenie kanadyjsko – czeskiego sporu wizowego.

Unia Europejska wyraziła nadzieję, iż Kanada wkrótce zrezygnuje ze swego żądania by obywatele Czech musieli posiadać wizy przy wjeździe do Kanady. Jak podkreślają unijni oficjele trójstronne spotkanie, które miało miejsce pod koniec lipca przebiegało w bardzo konstruktywnej atmosferze. Przyczyną sporu jest nałożenie na obywateli Czech obowiązku posiadania wiz wjazdowych, które spowodowane jest dużą liczbą podań o azyl ze strony romskich posiadaczy paszportów Republiki Czech.

W odpowiedzi rząd w Pradze wprowadził analogiczne procedury dla kanadyjskich biznesmenów i turystów, a ponadto chce by inne państwa członkowskie uczyniły to samo w ramach solidarności. Jest jednak pewna liczba państw, które są niechętne takiemu rozwiązaniu. Wielka Brytania na przykład traktuje Kanadę jako kluczowego partnera w NATO i w Brytyjskiej Wspólnocie Narodów, co czyni wręcz nieprawdopodobnym uczynienie przez nią takiego kroku wobec swej byłej kolonii. Urzędnicy Komisji określają kanadyjskie wizy jako rzecz niedopuszczalną, jednakże nie będą proponować środków odwetowych dopóki są szanse na dialog.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-08-2009 o godz. 09:14:41 (840 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Komisja Europejska: nowe projekty dla Romów

News
Komisja Europejska: 5 milionów Euro na wnioski projektowe z zakresu integracji społecznej Romów.

Komitet Generalny Polityki Regionalnej, wchodzący w skład Komisji Europejskiej ogłosił nabór projektów celem rozwoju projektu pilotażowego, który ma na celu integrację społeczną Romów na terenie całej Europy. Budżet opiewa na kwotę 5 milionów Euro. Celem naboru wniosków jest poprawa projektu pilotażowego UE poprzez nabór wniosków, które obejmują trzy niezależne i odrębne dziedziny odnoszące się do następujących obszarów interwencji: opieka i edukacja wczesnoszkolna, samozatrudnienie i mikropożyczki, informowanie i podnoszenie świadomości. Organizacje pożytku publicznego, zarówno pozarządowe jak i instytucje publiczne zainteresowane złożeniem wniosku winny nadesłać swe podania do dnia 25 września 2009 do Komitetu Generalnego ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-08-2009 o godz. 08:54:30 (1206 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.17 sekund