Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Raport w sprawie dyskryminacji Romów

News
Gabinet w Pradze przyznał, że Romowie są dyskryminowani.

Minister Republiki Czech ds. Praw Człowieka i Mniejszości Narodowych oznajmił, iż rządprowadzi prace nad planem zwalczania dyskryminacji Romów oraz poprawy ich statusu społecznego. Michał Kocab powiedział, dla Radia Praga że plan walki z wykluczeniem społecznym Romów będzie gotowy do końca października. Z raportu przedstawionego przez Kocaba, przyjętego przez rząd Czech w lipcu wynika, że Romowie dotknięci byli w 2008 powszechną dyskryminacją na terenie całego kraju. Raport ten przedstawiony został prawie miesiąc po wprowadzeniu przez Kanadę wiz dla przyjeżdżających obywateli Czech, których większość stanowili Romowie. Od stycznia poziom ten wzrósł radykalnie, skłaniając rząd w Ottawie do wprowadzenia wiz celem zatrzymania napływu Romów do Czech. Raport przyjęty przez rząd w Pradze stwierdza, że przyczyny dla których Romowie szukają azylu w Kanadzie to mowa nienawiści oraz napady o podłożu rasistowskim w wykonaniu czeskich skrajnie prawicowych nacjonalistów, jak również fatalne warunki ekonomiczne życia tej mniejszości.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-09-2009 o godz. 15:56:13 (918 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romskie przedszkole

News
Urząd Miasta w Poznaniu oraz Fundacja Bahtałe Roma - Szczęśliwi Cyganie zapowiadają, że jeszcze w tym roku otwarty zostanie w Poznaniu oddział przedszkolny dla dzieci romskich. Zgodnie z zapowiedziami, przyjętych będzie mogło być około 25 dzieci, którymi zajmować się będą romscy wychowawcy.

Pomiędzy tym przedszkolem, a wszystkimi innymi funkcjonującymi w Polsce, istnieje zasadnicza różnica. Ma ono być prowadzone przez Romów i dla Romów. Wynika to z tego względu, że Romowie są bardzo nieufni i niechętnie posyłają swoje dzieci do szkoły. Romskie przedszkole ma pomóc w przełamywaniu barier i w zachęceniu dzieci do uczęszczania do przedszkola, gdzie razem z nauczycielką opiekować się nimi będą romscy asystenci.

Program nauczania obejmie kulturę i historię Romów, język romski oraz folklor. Ponadto dzieci będą brać udział w zajęciach śpiewu i tańca.

Mamy nadzieję, że pomysł okaże się strzałem w dziesiątkę i dzieci nie "zamkną" się później na nowe (polskie) otoczenie, w którym znajdą się w szkole podstawowej. Otwieranie typowo romskich przedszkoli czy szkół na pewno nie będzie służyć swobodnej integracji dzieci już od najmłodszych lat. W dalszym ciągu będzie to separowanie środowiska romskiego od polskiego, o czym się ostatnimi czasy głośno mówiło. I nie powiedziane jest, że wyjdzie to na dobre romskim maluchom, bo przecież one są tu najważniejsze.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-09-2009 o godz. 11:47:00 (1353 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Madonna ujęła się za Romami

News
Madonna wygwizdana na koncercie, bo ujęła się za Romami

Gwiazda muzyki pop - Madonna, która niedawno gościła w Polsce ze swoją trasą koncertową zatytułowaną „Sticky and Sweet” została wygwizdana na koncercie w Bukareszcie po tym jak głosiła ze sceny hasła przeciwko dyskryminacji Romów w Europie Środkowo- Wschodniej.

Podczas wspomnianego koncertu Madonnę wspierała na scenie trupa romskich muzyków i tancerz Rom. W trakcie show byli oni gromko oklaskiwani i wyraźnie przypadli do gustu publiczności, jednakże kiedy w przerwie między piosenkami Madonna przemawiając do tłumu wyraziła swoje zdanie na temat rasizmu i dyskryminacji Romów usłyszała  wyraźne niezadowolenie sześćdziesięciotysięcznego tłumu. Gwizdy stały się jeszcze głośniejsze kiedy wspomniała o tolerancji i równych prawach wszystkich ludzi. Gwiazda była całkowicie zaskoczona. Publiczność ucichła dopiero kiedy wokalistka wznowiła występ.

Problem dyskryminacji Romów przybliżyli Madonnie jej tancerze pochodzący z Rumunii, gdzie rzeczywiście problem ten urasta do dość sporych rozmiarów. Według oficjalnych danych Rumunię zamieszkuje 500 tys. Romów jednak rzeczywista liczba może sięgać nawet dwóch milionów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-09-2009 o godz. 08:33:27 (886 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konkurs dla młodzieży

News
W ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” ogłasza


Konkurs dla młodzieży
Nasi bliscy, nasze dzieje, nasza pamięć
 – Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką

II wojna światowa odcisnęła bolesne piętno na losach niemal każdej rodziny w naszym kraju. Wciąż jednak nie wiemy, ile tak naprawdę ofiar śmiertelnych przyczyniły wojna i niemiecka polityka okupacyjna, nie znamy liczby osób represjonowanych. Nazwiska wielu z nich pozostają znane jedynie krewnym lub sąsiadom, czasem lokalnej społeczności. Zainicjowany przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” jest szansą zebrania po raz pierwszy w jednym miejscu rozproszonych dotychczas informacji o osobach pomordowanych i represjonowanych – więźniach hitlerowskich więzień, obozów koncentracyjnych i gett, o jeńcach wojennych, robotnikach przymusowych i osobach wysiedlanych. Pozwoli na zweryfikowanie wiedzy o stratach, która do tej pory opiera się na danych szacunkowych.

Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie, jako realizator programu Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką ogłasza specjalny konkurs. Ma on charakter ogólnopolski i jest adresowany do młodzieży gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnikami konkursu mogą być szkoły, klasy, grupy uczniowskie, kółka historyczne w szkołach, domach kultury, drużyny harcerskie i inne organizacje młodzieżowe.

Najważniejszym celem konkursu jest zachęcenie uczniów do poznawania historii II wojny światowej przyjmując za punkt wyjściowy losy własnej rodziny, sąsiadów, wydarzenia, które miały miejsce w ich własnej wsi, miasteczku, dzielnicy, gminie. Konkurs ma zachęcić młodzież do poszukiwania śladów, pamiątek, zbierania informacji o ofiarach wojny i osobach represjonowanych. Dzięki tworzonej w ramach programu „Straty osobowe…” ogólnodostępnej internetowej bazie danych zebrane prze młodzież informacje pozwolą przywrócić nazwiska bezimiennym ofiarom, pomogą zachować pamięć o każdej osobie prześladowanej, o jakiej informacje uda się pozyskać. Chcemy, żeby polskie ofiary nie pozostały anonimowe. Jednocześnie pragniemy zainteresować młodzież losami swoich rodzin, najbliższych sąsiadów i społeczności lokalnych. Kontakt ze świadkami historii – osobami, które pamiętają wydarzenia II wojny światowej – pomoże w nawiązaniu więzi międzypokoleniowej i uwrażliwi młode osoby na przeżycia i potrzeby starszego pokolenia.

Zebrane dane (wypełnione ankiety) należy przekazać do realizatora programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, tj. do Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” (ul. Krucza 36, 00-921 Warszawa). Laureatem konkursu zostanie szkoła (organizacja młodzieżowa), która zgromadzi i przekaże Fundacji największą ilość ankiet dotyczących osób represjonowanych wraz z kopiami lub spisem materiałów źródłowych.

Patronat honorowy nad konkursem objęli Katarzyna Hall – Minister Edukacji Narodowej, Władysław Bartoszewski – Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, Bogdan Zdrojewski – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Janusz Kurtyka – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Andrzej Przewoźnik – Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Sławomir Radoń – Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie. Szczegółowe informacje (w tym regulamin i informacja o nagrodach) dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” www.fpnp.pl oraz programu „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką” www.straty.pl.


Wysłany przez admin_zrp dnia 14-09-2009 o godz. 09:04:08 (843 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody 65. rocznicy likwidacji getta w Łodzi

News
W tym roku minęła 65. rocznica tragicznych wydarzeń likwidacji przez Niemców Litzmannstadt Ghetto. W dniach 26.08.2009 – 29.08.2009 odbyły się w Łodzi uroczyste obchody, nad którymi patronat objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński. W obchodach wzięło udział ponad 2.000 zarejestrowanych uczestników, w tym 400 przedstawicieli mediów. Wśród 65 gości honorowych znaleźli się członkowie władz polskich i zagranicznych, minister ds. diaspory Państwa Izrael, merowie miast partnerskich Łodzi, burmistrzowie miast europejskich, z których Niemcy deportowali Żydów do Litzmannstadt Ghetto, przedstawiciele duchowieństwa i organizacji żydowskich, a także ambasadorowie zagranicznych państw. Wielu łodzian wzięło udział w obchodach bez rejestracji, spontanicznie dołączając do uroczystości.

Na zakończenie obchodów 65. rocznicy likwidacji przez Niemców łódzkiego getta, w Teatrze Wielkim w Łodzi odbył się galowy koncert. Przybyli goście mogli usłyszeć symfonię "Siedem bram Jerozolimy" oraz premierowe wykonanie dzieła Krzysztofa Pendereckiego "Kadisz. Łódzkim Abramkom, którzy chcieli żyć. Polakom, którzy ratowali Żydów". Dyrygował sam kompozytor.

Na widowni zasiedli m.in. marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, wicemarszałek Sejmu Stefan Niesiołowski, przedstawiciele kancelarii prezydenta RP, ministrowie, naczelny Rabin Polski Michael Schudrich i przewodniczący Rady Instytutu Pamięci Yad Vashem Szewach Weiss. Obok gości zgromadzonych w Teatrze, koncert obejrzało kilkuset łodzian na czterech telebimach ustawionych przed łódzką operą.

Prezydent miasta Jerzy Kropiwnicki, nawiązując do tegorocznych obchodów rocznicy likwidacji łódzkiego getta, powiedział, że "Łódź odzyskała pamięć". - W tym roku postanowiliśmy wspominając zamordowanych, umęczonych, oddać także cześć tym, którzy to piekło przeżyli oraz tym, którzy wykazali się największym bohaterstwem tym, którzy Żydów ratowali, tu i gdzie indziej - mówił przed rozpoczęciem koncertu Kropiwnicki.

Niemcy utworzyli getto łódzkie w lutym 1940 r. Łącznie przebywało tam ok. 220 tys. osób. W granicach getta Niemcy utworzyli dwa odizolowane obozy. Od 5 do 9 listopada 1941r. do getta przywieziono nieco ponad 5 tys. Romów z Burgenlandu (pogranicze austriacko węgierskie). Stłoczono ich w kwadracie ulic: Wojska Polskiego, Głowackiego, Starosikawska oraz Obrońców Westerplatte. Obszar tego obozu, zajmujący powierzchnię 0,019 km2, został otoczony podwójnymi zasiekami z drutu kolczastego.

W styczniu 1942 roku rozpoczęły się masowe deportacje Żydów z getta do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem, później - do obozu Auschwitz-Birkenau. Całkowita likwidacja getta nastąpiła w sierpniu 1944 roku: 29 sierpnia ostatni transport mieszkańców Litzmannstadt Getto wyjechał do obozu Auschwitz-Birkenau. Według różnych źródeł, z łódzkiego getta ocalało jedynie od 7 do 13 tysięcy osób.

W uroczystościach wzięło udział 120 osób ocalałych z Litzmannstadt Ghetto wraz z rodzinami (w liczbie 178 osób).

Narodowy Bank Polski uczcił 65. rocznicę likwidacji getta w Łodzi emisją monet okolicznościowych. 17 sierpnia pojawiły się 2-złotówki wykonane w stopie Nordic Gold, a dwa dni później srebrna, oksydowana 20-złotówka.

Źródło: PAP, ghetto.lodz.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-09-2009 o godz. 14:08:57 (957 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rynek pracy UE

News
Krytyka okresu przejściowego

Zgromadzenie „Elus pour les droits des Roms”, francuskie zrzeszenie osób wybranych do polityki na rzecz praw Romów z Europy Wschodniej we Francji wystosowało pismo z prośbą zniesienie okresu przejściowego, zabraniającego obywatelom Bułgarii i Rumunii (szczególnie Romom) podejmowania pracy. Jak napisano, sytuacja taka powoduje niesprawiedliwość i zmusza ich do nielegalnego przedłużania swego pobytu we Francji, a w rezultacie ich ubóstwo. Przypomniano, że o ile Traktaty Akcesyjne pozwalają na tymczasowe ograniczenia w dostępie do rynku pracy, to do kompetencji państwa należy przerywanie ich. Jak wyjaśnili, są to wystarczające powody do zniesienia tymczasowych reżimów, które pozbawiają Rumunów i Bułgarów możliwości podejmowania pracy i czyni ich Europejczykami drugiej kategorii.

Źródło: ERIO, mesopinions.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-09-2009 o godz. 15:32:20 (858 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Poezja z rytmie czardasza

News
Niezwykły wieczór poezji i muzyki romskiej

W wyjątkowej atmosferze romskiego folkloru upłynął wieczór 4 września w Szczecinku. Gościem pikniku był Karol Parno Gierliński - artysta plastyk, poeta, prozaik. Podczas wieczornego spotkania w ogrodzie SAPiKu, przy ulicy Kilińskiego 1 można było wysłuchać fragmentów poezji i prozy Karola Parno Gierlińskiego. Wybrane teksty artysty zaprezentowali Barbara Filipowska oraz Piotr Prokopiak. – Wszystkie moje utwory są może zbyt osobiste – komentował poeta. – Inaczej jednak się nie dało. Każdy bowiem opisuje, to, co wydarzyło się naprawdę, ludzi, którzy kiedyś żyli.

Oprócz poezji zgromadzeni mogli również podziwiać zespół Tatra Roma ze światowej sławy skrzypkiem, Mikloszem Deki Czureją oraz mistrzynią węgierskich cymbałów i jednocześnie córką wirtuoza, Sarą Czureją. Tatra Roma zagrał muzykę inspirowaną folklorem Romów węgierskich, nastrojowe ballady, romanse oraz ogniste czardasze. Założycielem zespołu jest jego lider, Miklosz Deki Czureja – światowej sławy wirtuoz skrzypiec, uhonorowany na Międzynarodowym Konkursie Muzyki Romskiej w Monachium mianem Króla Czardaszy.

Dopełnieniem atrakcji wieczoru były niewątpliwie występy dziewcząt z ze szczecineckiego zespołu De Gila.

Imprezę zorganizowała szczecinecka Samorządowa Agencja Promocji i Kultury we  współpracy ze Związkiem Romów  Polskich.

Źródło: temat.net, sapik.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-09-2009 o godz. 08:44:47 (985 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Lubański Festiwal Kultury Romskiej

News
29 sierpnia odbył się II Lubański Festiwal Kultury Romskiej „Cygański Tabor”, który zgromadził w rynku miasta rzeszę publiczności.

Po raz kolejny okazało się, że muzyka i kultura romska ma także wśród mieszkańców Lubania rzeszę oddanych zwolenników. Skoczne rytmy, żywiołowe tańce, barwne stroje i niepowtarzalny klimat romskich utworów sprawił, że publiczność bawiła się znakomicie. Na scenie zaprezentowali się artyści z zespołów „Perła i Bracia” z Łodzi, „Vanessa i Sorba” z Zielonej Góry oraz „Romen” z Płocka.

Źródło: luban24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-09-2009 o godz. 11:17:06 (1086 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 22

News
Nowy – dwudziesty drugi już – numer Romano Atmo jest już dostępny. W numerze jak zwykle wiele nowych informacji ze świata Romów, ciekawe artykuły oraz atrakcyjne, kolorowe zdjęcia.

Jak zawsze numer zaczynamy od Newsów z kraju i ze świata, w których tym razem piszemy m.in. o sierpniowej uroczystości z okazji 65. rocznicy likwidacji przez Niemców obozu Romów w Birkenau, piszemy również o planowanej konferencji w Londynie pod hasłem „Ekstremizm a Romowie i Sinti w Europie”. Wspominamy o zdelegalizowaniu Gwardii Węgierskiej, skrajnie-prawicowej organizacji antyromskiej działającej na Węgrzech oraz o wprowadzeniu wiz przez dla obywateli Czech przez Kanadę. Przypominamy także letnie festiwale romskie: w Szczecinie, Lubinie, Jaśle czy Glinojecku.

W naszym stałym cyklu Romowie na świecie, tym razem piszemy o Romach w Kosowie. W artykule Mały Wielki Człowiek po raz kolejny wspominamy Vanię de Gila, bodajże najbardziej cenionego Roma w środowisku naukowym. Przedstawiamy nowości wydawnicze o Romach, czyli dwa opracowania Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, pod tytułem Kobieta w środowisku romskim oraz Romowie – Koczownictwo, osiadły tryb życia – wybór konieczność czy przymus?

W nowym numerze piszemy również o projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” oraz „Romska Szkoła Umiejętności”. W numerze prezentujemy również dwa bardzo atrakcyjne artykuły o cyklicznych wydarzeniach dotyczących Romów a mianowicie o „Międzynarodowych Spotkaniach Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa” w Gorzowie Wielkopolskim oraz o Międzynarodowym Taborze Pamięci Romów w Tarnowie.

W cyklu artyści romskiej sceny muzycznej przedstawiamy Roberta Gabora, jednego z najlepszych skrzypków w Polsce a w dziale Romowie i Sport, tym razem na naszych lamach gości Rom z Portugalii, Ricardo Quaresma, piłkarz narodowej reprezentacji Portugalii.

Ponadto w nowym Romano Atmo nasze stałe działy: Prawo na co dzień, Edukacja, Kuchnia oraz Horoskop.

Przypominamy, że nasze pismo można nabyć w ramach prenumeraty: cena - tylko - 5zł.


Wysłany przez admin_zrp dnia 03-09-2009 o godz. 15:56:07 (909 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rocznicowe oświadczenie

News
Oświadczenie polskich Romów z okazji 70 – rocznicy wybuchu II wojny światowej.

My Romowie, mieszkańcy Rzeczpospolitej Polskiej od ponad prawie 600 lat, którzy tak wiele wycierpieliśmy podczas trwania tego największego i najstraszliwszego w skutkach konfliktu w dziejach ludzkości, dzisiejszego dnia skupiamy wszystkie swoje myśli wokół pamięci o wszystkich ofiarach tej wojny, niezależnie od ich rasy, narodowości, religii, poziomu zamożności, wykształcenia czy poglądów politycznych.

Romowie, jak mało który naród na świecie wiedzą co znaczy rasizm, dyskryminacja, prześladowania, ludobójstwo czy wysiedlenia. Podawana oficjalnie liczba 500.000 romskich ofiar II wojny światowej jest bardzo mocno zaniżona, co potwierdza sam orędownik pamięci o Holocauście i zwolennik rozliczania jego sprawców Szymon Viesenthal, który wspominał o co najmniej  2 milionach Romów, którzy zmarli w hitlerowskich gettach i obozach masowej zagłady.

Nie ulega najmniejszej wątpliwości, iż II wojna światowa i jej okrucieństwa były inicjatywą władz hitlerowskich Niemiec, które kierowały się chorą nienawiścią do Żydów, Romów, narodów słowiańskich, a także innych grup społecznych, które w ich odczuciu stanowiły gorszy i niepożądany element społeczeństwa. To właśnie nazistowskie dzielenie ludzi na lepszych i gorszych, wartościowych i zupełnie niepotrzebnych, na „panów” i „niewolników” doprowadziło do tej najbardziej krwawej wojny w dziejach ludzkości.

W przeszłości Romowie nigdy nie angażowali się w sprawy polityczne, nie rościli pretensji terytorialnych ani prowadzili jakiejkolwiek działalności o antypaństwowym charakterze, a ponadto nie posiadając własnego państwa chętnie przyjmowali religie i języki państw na których przebywali. Pomimo tego naziści przeznaczyli ich do całkowitej zagłady, nie zważając na fakt ich kilkusetletniej obecności w kulturze i społeczności europejskiej oraz ich pozytywnych relacji z otoczeniem w swych miejscach zamieszkania.

Obowiązkiem przyszłych pokoleń jest pamiętać o tragedii jaka rozpoczęła się 70 lat temu, a w szczególności o dramatach osób, które doświadczyły tych cierpień. Najważniejszym jednak zadaniem jest walka z wszelkimi rodzajami rasizmu, dyskryminacji oraz nienawiści na tle narodowym i etnicznym. Walka ta musi być prowadzona we wszystkich miejscach świata i na wszelkich szczeblach, tak aby tragedia sprzed 70 jaką my Romowie i inne narody wówczas przeżyliśmy nigdy więcej się nie powtórzyła.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-09-2009 o godz. 08:07:45 (827 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.20 sekund