Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Piszę, czytam i rysuję

News
We wrześniu ukazała się kolejna pozycja wydawnicza naszego stowarzyszenia. „Piszę, czytam i rysuję” to książka edukacyjna, którą Związek Romów Polskich wydał z myślą o dzieciach romskich. Ma ona zachęcić je do nauki oraz przyczynić się do wyrównania braków edukacyjnych.

„Piszę, czytam i rysuję” to pozycja dwujęzyczna, która napisana została w języku polskim i romskim. Stworzenie książki edukacyjnej dla dzieci romskich nie jest rzeczą łatwą do zrobienia, gdyż jest to praca czasochłonna, w którą trzeba włożyć dużo wysiłku i poświęcenia. Przede wszystkim trzeba doskonale znać środowisko romskie, tradycję i kulturę. Trzeba mieć także styczność z romskimi dziećmi, wiedzieć z jakimi problemami się zmagają.

Autorka książki – Anna Szymańska – jest osobą pochodzenia romskiego. Na co dzień przebywa i pracuje z dziećmi romskimi, gdyż pełni rolę asystenta romskiego w szczecineckiej świetlicy integracyjnej. Dlatego też doskonale wie, czego potrzebują dzieci romskie i jak można im pomóc w nauce.

Materiał zawarty w książce przydatny jest zarówno dla dzieci w wieku przedszkolnym, jak i tych, które rozpoczęły już i kontynuują edukację na poziomie klas I – IV. Książka zawiera w swej treści podstawowe zwroty i wyrażenia z dnia codziennego, zabawy logiczne, czytanki, malowanki, krzyżówki, rebusy, labirynty, zadania matematyczne i inne zagadki, które rozwijają koordynację wzrokowo – manualną dzieci. Publikacja jest czytelna, aby dzieci romskie mogły z łatwością się z niej uczyć oraz prawidłowo odczytywać zawarte w niej teksty i zadania. Ubarwiona jest kolorowymi ilustracjami, które w większości nawiązują do treści zawartej w książce i przykuwają większe zainteresowanie dzieci.

Jest to pierwsza w Polsce książka wydana w ten właśnie sposób, wszystkie zawarte w niej polecenia są napisane w języku polskim i romskim, dzięki czemu dzieci romskie będą mogły uczyć się jednocześnie w dwóch językach. Wszystkie w niej zagadnienia przygotowane są w taki sposób, aby każde dziecko romskie znalazło coś dla siebie.

Związek Romów Polskich już od dawna zachęca dzieci romskie do nauki i robi wszystko, aby te dzieci się dobrze uczyły i uczęszczały do szkoły, bo z całą pewnością edukacja jest jednym z najważniejszych priorytetów w życiu.

        

Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-10-2009 o godz. 13:31:33 (1684 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Dźipen w MP3

News
Wszystkich zainteresowanych cotygodniowymi romskimi audycjami radiowymi w Radiu Koszalin - Romano Dźipen - informujemy, że od tego miesiąca najnowsze audycje dostępne są na naszej stronie internetowej. Chętnych do pobrania audycji w formacie MP3 zapraszamy tutaj.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-10-2009 o godz. 08:55:15 (889 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kampania przeciw dyskryminacji

News
Facebook - kampania przeciw „wioskom odosobnienia”

Inicjatywa ta jest częścią kampanii „Głos Romów”, która prowadzona jest w odpowiedzi na tworzenie przez francuskie władze ośrodków częściowego internowania, nazywanych „wioskami odosobnienia”. Wstęp do tych ośrodków jest zakazany i obejmuje również media i rodziny mieszkańców, a same ośrodki są całodobowo pilnowane przez strażników, przez wszystkie dni tygodnia. Fałszywe pogłoski na temat tych działań dodatkowo napędzają powszechny i obecny wciąż antycyganizm. Sami zaś Romowie stają się surowcem dla pozbawionych skrupułów zawodowców z biura ds. biznesu.

Należy zatrzymać rozprzestrzenianie się tej fali nagonki, dołączając w tym celu do kampanii prowadzonej na Facebooku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-10-2009 o godz. 12:27:54 (888 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kolejne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu za nami

News
XVIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dnia 23 września miało miejsce XVIII posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Uczestnikami byli przedstawiciele Rządu RP, wiceprzewodniczący Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej poseł Ryszard Gala, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym a także zaproszeni eksperci.

W trakcie posiedzenia omawiano praktyczne możliwości korzystania z preferencji wyborczych stosowanych w ordynacji wyborczej do Sejmu RP oraz ordynacjach wyborczych do parlamentów w innych krajach Unii Europejskiej. Ustalono, że konieczne jest podejmowanie kolejnych kroków zmierzających do zapewnienia pełniejszej reprezentacji mniejszości narodowych i etnicznych w Sejmie RP. W celu opracowania projektu opinii w tej sprawie, uczestnicy posiedzenia wyłonili komitet redakcyjny.

Jednym z głównych wątków posiedzenia były zagadnienia związane z planowanym na 2011 rok powszechnego spisem ludności i mieszkań. Komisja zaakceptowała także definicję narodowości, która znajdzie zastosowanie w formularzach spisowych. Uznała również, iż prace nad definicją języka ojczystego będą kontynuowane.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 16 grudnia br. w Warszawie.

Źródło: MSWiA

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-10-2009 o godz. 15:12:15 (878 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowy regulamin już jest!

News
Wszystkich studentów pochodzenia romskiego prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowym regulaminem dotyczącym stypendiów dla osób pochodzenia romskiego w roku akademickim 2009/2010, który znajduje się tutaj.

Jednocześnie informujemy, że studenci bez względu na to czy już pobierali stypendium czy też będą ubiegać się o stypendium po raz pierwszy są zobowiązani do złożenia wszystkich dokumentów łącznie z kartą zgłoszeniową (wszystkie niezbędne wnioski znajdują się tutaj). Wszystkie zaświadczenia powinny być w oryginale - w przypadku, gdy jest to ksero dokument musi być poświadczony pieczątką o treści „za zgodność z oryginałem” i potwierdzone pieczęcią instytucji, która wydajezaświadczenie.

UWAGA! Prosimy o dołączenie osobnego dokumentu o informacji o aktualnym adresie zamieszkania (może być w formie pisemnego oświadczenia).

Termin składania wniosków upływa 30 października 2009 roku.

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-10-2009 o godz. 15:40:13 (862 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przedstawiciele ECRI w Warszawie

News
W dniu 23 września przedstawiciele Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji - Vigen Kocharyan  i Nils Muiznieks oraz Sekretarz Wykonawczy ECRI Stephanos Stavoros spotkali się z członkami Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a także przedstawicielami resortu spraw wewnętrznych i administracji. Spotkaniu przewodniczył Sekretarz Stanu w MSWiA Pan Tomasz Siemoniak.

Podczas spotkania z członkami ECRI omawiana była kwestia współpracy poszczególnych ministerstw i instytucji takich jak MSWiA, prokuratura czy Policja, w których kompetencjach leżą sprawy rasizmu i dyskryminacji. Jednym z tematów było funkcjonowanie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Nie zabrakło również rozmów na temat monitorowania incydentów o podłożu rasistowskim, ksenofobicznym i dyskryminacyjnym na tle wyznania, narodowości lub pochodzenia etnicznego oraz integracji cudzoziemców ze społeczeństwem polskim. Mówiono również o prowadzonych pracach w związku z tworzeniem niezależnego organu uprawnionego do rozpatrywania skarg na działalność i zachowania funkcjonariuszy Straży Granicznej i Policji.

Dzień wcześniej z przedstawicielami Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji spotkał się członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Pan Roman Chojnacki. Spotkanie dotyczyło mniejszości romskiej w Polsce.

Powołana do życia na Szczycie Wiedeńskim Rady Europy w 1993 roku ECRI działa na rzecz utrwalenia gwarancji prawnych i politycznych wobec wszelkich przejawów rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji. Dokonuje ona ocen skuteczności obowiązujących środków krajowych i międzynarodowych celem ich wzmocnienia, tam gdzie jest to konieczne, oraz zachęca do podejmowania odpowiednich działań na szczeblu lokalnym, krajowym i europejskim.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-10-2009 o godz. 11:57:56 (949 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4)

 Węgierscy Romowie chcą emigrować

News
Orban Kolompar z Krajowej Rady ds. Romów na Węgrzech (OCO) powiedział dziennikarzom w przerwie posiedzenia organu, że wyjazdy z kraju nie rozwiążą problemów społeczności romskiej. Krajowy Komitet OCO zebrał się po tym jak duże grupy Romów w Budapeszcie, jak i innych częściach wyrażały swe zamiary osiedlenia się w innych krajach na skutek ostatniej serii zabójstw oraz dyskryminacji, jakiej doświadczali członkowie społeczności.

Krajowa Rada poprosiła wszystkich Romów o pozostanie w swym kraju, gdyż nie ma pewności, że za granicą spotka ich lepszy los. Kolompar stwierdził, że zadaniem romskich polityków oraz całej elity politycznej jest doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby ludzie nie byli zmuszani do opuszczania swego kraju. Podkreślił także wagę potrzeby nowych przepisów, tak aby Romowie i osoby innych narodowości mogli wspólnie budować pełen zgody kraj.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-09-2009 o godz. 08:53:29 (953 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Belgrad: osiedle romskie zburzone

News
Romskie rodziny, które mieszkały na prowizorycznie skonstruowanym osiedlu pod mostem pod mostem w Belgradzie zostały na początku września przesiedlone. Opuścili pozostałości placu budowli, która była wznoszona naprzeciwko osiedla, określanego jako niehigieniczne, a które władze miejskie zamierzają teraz oczyścić. 114 rodzin zameldowanych w Belgradzie, a do tej pory mieszkających w sąsiedztwie mostu Gazela nad rzeką Sawą zostało przeniesionych do 13 różnych dzielnic Belgradu. Każda z rodzin otrzymała kontener mieszkalny z meblami oraz podłączeniem do infrastruktury sanitarnej. Dzieci z osiedla, które nie chodziły do szkoły nie będą musiały uczęszczać na zajęcia, gdyż miasto obiecało zapewnić im transport i podręczniki szkolne za darmo.

Jednocześnie 53 romskie rodziny, które mieszkały niedaleko Gazela, lecz były zameldowane w 8 miastach w południowej Serbii wróciło do swych domów. Na mocy porozumienia zawartego z miejscowymi samorządami ci, którzy nie mają gdzie mieszkać otrzymają tymczasowe mieszkania do czasu znalezienia ostatecznego rozwiązania. Przesiedlenie z początku września przebiegło bez żadnych zakłóceń. Koordynator z ramienia Dekady Romów powiedział, że szczególna uwaga musi być zwrócona na tych, którzy nie są zameldowani w Belgradzie, lecz dla Radia B92 powiedział, że jest zadowolony z faktu że problemy setek osób zostaną rozwiązane. Decyzja władz miasta wynika z faktu, iż przebudowa mostu nie mogła się rozpocząć dopóki osiedle nie zostało rozebrane. Europejski Bank Inwestycyjny jako jeden z warunków udzielenia pożyczki na sfinansowanie przebudowy mostu wyznaczył „należyte wykonanie pracy”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-09-2009 o godz. 13:47:19 (1033 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Apel włoskiego duchowieństwa

News
Włoski biskup wezwał do uznania Romów i Sinti jako mniejszości.

„Romowie i Sinti winni być uznani przez Włochy oraz resztę Europy za mniejszość etniczną, która zasługuje na ochronę i promocję” – powiedział Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Włoch biskup Mariano Crociata. Chciał on w ten sposób przekazać przesłanie do krajowej konwencji dotyczącej Migrantów „Mniejszości: dynamika dla społeczeństwa i Kościoła”. Odnosząc się do duszpasterzy pracujących z mniejszościami powiedział, iż Kościół dzieli życie wielu z nich, żyjąc wśród nich i tym samym lepiej ich rozumiejąc poprzez bezpośrednie doświadczenia ze wspólnego życia, nie zaś ze studiów i badań.

Zdaniem duchownych w ten sposób głos w imieniu tych ludzi staje się znacznie bardziej silniejszy w kontekście walki o ich godność i prawa, a także w celu ponaglenia osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji mających na celu przezwyciężanie wszelkich form dyskryminacji, jak i wszelkich próby ich integracji, które nie uwzględniałyby ich specyficznej tożsamości.

Sekretarz KEW dodał, iż faktem niezaprzeczalnym jest że coś jest robione w tej sprawie, gdyż kategoria Romów i Sinti jest brana pod uwagę zarówno na szczeblu krajowym, jaki i unijnym jako mniejszość etniczna, która tak jak inne mniejszości zasługuje na ochronę i promocję.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-09-2009 o godz. 09:29:11 (913 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zabójcy Romów schwytani

News
W ciągu ostatnich trzynastu miesięcy na Węgrzech doszło do serii napadów na mniejszość romską zamieszkującą ten kraj. W wyniku ataków zginęło sześciu Romów. Próbki DNA i badania broni palnej pozwoliły na schwytanie sześciu mieszkańców miasta Debreczyn i jego okolic. Mężczyźni w wieku od 28 do 42 lat zostali aresztowani pod zarzutem zabójstwa sześciu osób. Wśród zatrzymanych znaleźli się miedzy innymi były żołnierz zawodowy, technik dźwięku i piekarz.

Sprawcy dokonali w sumie 16 ataków, w których śmieć poniosło sześciu Romów. Romowie to największa mniejszość etniczna zamieszkująca Węgry. Ostatnie wydarzenia, których padli oni ofiarami, zmusiły władze Węgier do podjęcia kroków, mających na celu zwalczanie antyromskich działań.

Wśród środków, którymi rząd węgierski chce zwalczać antyromskie ataki, znajdują się monitoring, większa liczba Romów - policjantów oraz większy budżet na walkę z ekstremizmem. Na te cele węgierski budżet przeznaczony na walkę z przestępczością skierowaną w Romów zwiększy się o około 600 milionów forintów, czyli około 2,2 miliona euro.

Ponadto dla młodych romskich uczniów uczęszczających do szkół średnich, przewidziano granty mające na celu zachęcenie ich do zatrudniania się w Policji. Dodatkowo przy wsparciu z Unii Europejskiej, w miejscowościach z dużą ilością drobnej przestępczości, zamontowane zostaną kamery.

Jednak nie tylko w terenie, ale także na węgierskiej arenie politycznej sprawa Romów wygląda nieciekawie. W przeprowadzonych wyborach do Parlamentu Europejskiego prawie 15% głosów i trzy mandaty zdobyło ugrupowanie Jobbik, które już teraz zapowiedziało ograniczenie "romskiej przestępczości".

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-09-2009 o godz. 09:00:29 (949 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.12 sekund