Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Podejrzani o masakrę Romów ujęci

News
Portał tvn24.pl podaje, że serbska policja zatrzymała pięć osób podejrzanych o zbrodnie wojenne na Romach w czasie wojny w Bośni w 1992 roku. Do pięciu zatrzymanych prokuratura dołącza jeszcze jedną, która już znajduje się w więzieniu, gdzie odbywa karę za inne zbrodnie wojenne przeciwko Muzułmanom.

Zdaniem prokuratorów cała szóstka zabiła co najmniej 23 romskich cywilów w miejscowościach Skoczić, Maleszić i Drinjaca we wschodniej Bośni.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-11-2009 o godz. 08:44:51 (845 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Bierzmy z nich przykład!

News
Jak wynika z raportu przedstawionego pod koniec września przez naczelnika wydziału oświaty w Urzędzie Miasta w Nowym Targu, Romom w tym mieście żyje się coraz lepiej. Wszystko za sprawą sprawnego pozyskiwania i celowego wydawania dotacji pochodzących z  Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce.

W ciągu dziewięcioletniego okresu miasto uzyskało ponad 1 mln 300 tys. zł na rzecz społeczności romskiej. Jak pokazuje sprawozdanie, w Nowym Targu nie ma już dziecka romskiego, które zaniedbywałoby obowiązek szkolny. Rzadko też zdarzają się sytuacje, w której romskie dziecko nie otrzymuje promocji do następnej klasy. Romowie uczą się w liceach, dwie osoby studiują. W nowotarskich placówkach oświatowych, w ramach porozumienia zawartego z Brytyjskim Funduszem Know How, zatrudnieni są asystenci romscy.

Miasto pomaga jak może zrozumieć odrębność tej grupy, dzięki temu problem dyskryminacji w Nowym Targu praktycznie nie istnieje.

Trudności sprawia jeszcze rozwiązanie problemów na rynku mieszkaniowym. Chociaż udało się odnowić mieszkania romskie, to jednak wciąż ich brakuje.

Władze miasta chcą jeszcze zająć się aktywizacją zawodową Romów i rozwiązać problem bezrobocia w tym środowisku. Mamy nadzieję, że z równie dużym powodzeniem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-11-2009 o godz. 10:01:13 (759 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „Biała niedziela” bez lekarzy

News
Ogłoszony pod koniec sierpnia konkurs, który zorganizowały władze Lublina na zorganizowanie bezpłatnych badań dla Romów, zakończył się niepowodzeniem. Powodem było to, iż takiej formy pomocy nie chciała Romom udzielić żadna prywatna przychodnia. Wybrana placówka medyczna miałaby zorganizować dla Romów tzw. Białą niedzielę, czyli dzień darmowych badań, np.: pomiar ciśnienia tętniczego, poziomu cukru i cholesterolu oraz innej profilaktyki. Pieniądze na zorganizowanie tego dnia miały pochodzić z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W związku z tym, iż nikt się nie zgłosił, władze postanowiły, ze zorganizują konkurs jeszcze raz. Jednak jak wiadomo, do tej pory nie wpłynęła żadna oferta. Środowisko lekarskie wyklucza w tym momencie jakąkolwiek dyskryminację, podpierając się ty, iż na co dzień przyjmuje przecież w szpitalach pacjentów różnych narodowości. Zdaniem lekarzy powodem jest forma badań, która powszechnie stosowana w latach 80 – tych, zupełnie nie sprawdza się teraz, w związku z tym rzadko się ją spotyka. Ponadto powodem mogło być również zbyt niskie wynagrodzenie, jakie zaoferowano lekarzom za świadczenie usług w tym dniu.

Według zapewnień lubelskiego urzędu miasta, pomimo braku chętnych przychodni, darmowe badania profilaktyczne dla Romów zostaną mimo wszystko zorganizowane.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-11-2009 o godz. 09:22:18 (882 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wykład o Romach

News
„Romowie – obecni wśród nas, lecz nieznani” – wykład w Starogardzie Gdańskim.

Dnia 28 października 2009 r. na zaproszenie Starogardzkiego Centrum Kultury Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu mgr Mateusz Babicki wygłosił dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku wykład „Romowie – obecni wśród nas, lecz nieznani”. Wykład ten stanowił część prowadzonego od 2007 roku w ramach UTW cyklu lat kultury mniejszości narodowych i etnicznych, w którym bieżący rok poświęcony jest kulturze Romów.

W trakcie trwającego godzinę wykładu Mateusz Babicki przedstawił zgromadzonej w auli I LO w Starogardzie Gdańskim około 40 – osobowej publiczności najważniejsze fakty i zagadnienia dotyczące historii, kultury, obyczajów, języka oraz współczesnej sytuacji ludności romskiej w Polsce i na świecie. Prelekcja prowadzona z wykorzystaniem techniki multimedialnej spotkała się z bardzo ciepłym przyjęciem studentów – seniorów, jak i przedstawicieli środowiska kulturalnego Starogardu Gdańskiego. Po zakończeniu wykładu Sekretarz Instytutu szczegółowo odpowiadał na zadawane mu pytania dotyczące ludności romskiej. Pytania te dotyczyły zagadnień komunikacji Romów z różnych krajów w ich ojczystym języku, a także sytuacji finansowej Romów, jak również kwestii ich edukacji i wykonywanych zawodów.

Po wykładzie nastąpiło około półgodzinne przedstawienie teatralne, pokazujące wędrowne życie Romów, które przygotowane zostało przez słuchaczki Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W przedstawieniu tym wykorzystano utwory romskiej poetki Bronisławy Wajs (Papuszy) oraz słowa piosenek Dona Wasyla i Cygańskich Gwiazd.

   
  

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-10-2009 o godz. 15:50:04 (980 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Trzy raporty ECRI

News
Raporty Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji dotyczące Republiki Czech, Grecji i Szwajcarii.

W połowie września Europejska Komisja Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji wydała trzy raporty dotyczące rasizmu, ksenofobii, antysemityzmu i nietolerancji w Czechach, Grecji i Szwajcarii. Przewodnicząca ECRI Eva Smith Asmussen powiedziała, że w raportach odnotowano pozytywne zmiany we wszystkich trzech państwach członkowskich Rady Europy, jednocześnie szczegółowo wymieniając pozostające nadal powody do zmartwienia.

W 2008 r. w Czechach przyjęty został nowy kodeks karny, zawierający bardziej restrykcyjne zapisy dotyczące rasizmu. W ostatnich latach tamtejszy rzecznik praw obywatelskich przeprowadził szczegółowe postępowania w sprawach prawdopodobnej dyskryminacji Romów. Podjęte zostały również kroki zmierzające do dostosowania systemu edukacji do potrzeb dzieci z rodzin pozostających na marginesie społeczeństwa. Jednocześnie ma tam miejsce intensywna działalność ugrupowań skrajnie prawicowych. Większość ofiar przestępstw o podłożu rasistowskim stanowią Romowie. Niewielki postęp został poczyniony w zakresie sytuacji Romów, którzy doświadczają segregacji w szkołach i dziedzinie mieszkalnictwa oraz dyskryminacji na rynku pracy. Kwestia przymusowych sterylizacji kobiet romskich do tej chwili nie została rozwiązania we właściwy sposób.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-10-2009 o godz. 14:04:59 (904 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Szanowni romscy stypendyści...

News
WAŻNE!
Szanowni romscy stypendyści proszę was o  przeczytanie poniższej uwagi.

Przysyłacie niekompletne dokumenty do otrzymania stypendium, niektórzy z was wypełnili stare Karty Zgłoszeniowe. Dokumenty wypełniane odręcznie często są nieczytelne.

Proszę o czytanie Regulaminu stypendialnego przed wypełnieniem a następnie przesłaniem dokumentów. Czas mija, ostateczny termin nadsyłania dokumentów upływa 30 października 2009 (liczy się data stempla pocztowego). Dokumenty niekompletne lub niewłaściwe, wpłyną na decyzję podjętą przez komisję o przyznaniu, bądź odmowie przyznania stypendium. W razie wątpliwości proszę dzwonić.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-10-2009 o godz. 12:03:23 (933 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Doroczne Spotkanie OBWE

News
Doroczne Spotkanie na temat wcielania w życie standardów Ludzkiego Wymiaru OBWE (28 wrzesień – 9 październik 2009).

Doroczne Spotkanie OBWE, największa konferencja dotycząca praw człowieka i demokracji rozpoczęła się wezwaniem rządów do zwiększenia swych wysiłków na rzecz wypełniania zobowiązań, które przyjęły na siebie jako państwa członkowskie organizacji.

Podczas otwarcia były Minister Spraw Zagranicznych RP, Władysław Bartoszewski, więzień hitlerowskiego obozu koncentracyjnego powiedział, że każdy kto okres wojny lub totalitaryzmu wie jaką wartością jest przestrzeganie podstawowych ludzkich praw i godności”. Przyznał ponadto, iż najprawdopodobniej nie istnieje żadna uniwersalna metoda zapobiegania powtórkom tego typu tragicznych wydarzeń zarówno w Europie, jak i na świecie. Jednocześnie dodał, że wielkie nadzieje pokłada w mocnym zakorzenieniu wartości takich, jak tolerancja, otwartość, sprawiedliwość społeczna, jak również edukacja.

Ambasador Janez Lenarcić, Dyrektor Biura Demokratycznych Instytucji i Praw Człowieka (ODIHR) powiedział, iż są różne sposoby wcielania w życie zobowiązań OBWE z zakresu praw człowieka i demokracji, dlatego też jego zdaniem z konieczności rozwijają je na odmiennych płaszczyznach. Kategorycznie odrzucił jednak próby traktowania specyfiki danego kraju jako usprawiedliwienia dla braku realizacji obowiązujących go zobowiązań. Wyraził on pewność, iż nikt z racji natury ani kulturowej specyfiki nie jest szczęśliwy  z faktu łamania jego praw i wolności, które zawarte są w zobowiązaniach OBWE.

W dwutygodniowych obradach Konferencji, która dokonuje przeglądu postępu dokonanego przez państwa w zakresie wcielania w powszechną praktykę ich międzynarodowych zobowiązań, uczestniczyło około 1.000 reprezentantów rządów, ekspertów oraz obrońców praw człowieka.

Ambasador Nicolaos Kalantzianos, przedstawiciel greckiego przewodnictwa w OBWE oraz szef zespołu ds. zadań OBWE w MSZ Grecji powiedział, że Spotkanie stanowiło niezwykłą okazję do wymiany doświadczeń, omówienia niepowodzeń oraz wzmocnienia postępu w świetle wspólnym zobowiązań z zakresu Ludzkiego Wymiaru.

Oprócz regularnych sesji roboczych miało miejsce ponad 50 spotkań i debat odbywających się równolegle, a dotyczących konkretnych zagadnień z zakresu praw człowieka i sytuacji w poszczególnych krajach.

Prezes Związku Romów Polskich, a jednocześnie członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych Roman Chojnacki był uczestnikiem odbywającej się 7 października debaty „Edukacja przedszkolna dzieci romskich i Sinti”. Prezes Chojnacki mówił o znaczeniu edukacji przedszkolnej, wspominając jednocześnie niskim stopniu tej edukacji wśród dzieci romskich w Polsce. Podkreślił także on nadrzędną rolę, jaką mają tu jego zdaniem do odegrania rodzice dzieci romskich. Jednocześnie przypomniał o obawach rodziców, którzy boją się że ich dzieci zostaną pozbawione romskiej tożsamości językowej i kulturowej. Wyjaśniał jednak, że w szkołach uczęszczanych przez dzieci romskie zatrudnieni są asystenci edukacji romskiej, którzy oprócz pełnienia roli pośredników między rodzicami i ich dziećmi a gronem pedagogicznym mają za zadanie krzewić wśród dzieci zagadnienia romskiej kultury poprzez zabawy, muzykę, sztukę czy też wycieczki. Roman Chojnacki przypomniał równocześnie o przypadkach zabraniania dzieciom romskim porozumiewania się w swym języku, jak również o otrzymywanych informacjach dotyczących niewłaściwego wydatkowania subwencji oświatowych przeznaczonych na uczniów romskich.

Źródło: www.osce.org

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-10-2009 o godz. 10:41:06 (944 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warsztat przeciwko dyskryminacji

News
Krajowy Warsztat na temat Przeciwdziałania Dyskryminacji, 30 września 2009 r. Warszawa.

30 września br. Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu w Szczecinku Mateusz Babicki uczestniczył w zorganizowanym przez Helsińską Fundację Praw Człowiek Krajowym Warsztacie poświęconym przeciwdziałaniu dyskryminacji.

Punktem wyjścia do dyskusji prowadzonej przez uczestników spotkania był Raport o Zjawisku Nietolerancji w Polsce za rok 2008 przygotowany wspólnie przez działaczki Helsińskiej Fundacji: Dorotę Hall i Agnieszkę Mikulską. Delegaci wymieniali swe uwagi na temat wspomnianego Raportu. Podczas Warsztatu omawiane były ponadto zagadnienia dotyczące „non – discrimination mainstreaming” oraz korzyści wynikające ze społeczeństwa różnorodnego.

Kwestie dyskryminacji w stosunku do mniejszości narodowych i etnicznych były jednym z wielu omawianych rodzajów dyskryminacji. Wszyscy zgromadzeni byli zgodni w kwestii niezadowolenia i ciągłego braku w Polsce jednolitego aktu prawnego, który w sposób kompleksowy omawiałby problematykę dyskryminacji oraz sposoby walki z nią. Przedstawiciele organizacji pozarządowych wyrażali swą krytykę w stosunku do niedostatecznej ich zdaniem walki z dyskryminacją prowadzoną przez organy rządowe. Delegaci zrzeszeń społeczeństwa obywatelskiego na rzecz obrony praw jednostek omawiali własne doświadczenia dyskryminacyjnego traktowania.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-10-2009 o godz. 11:14:00 (898 odsłon)
(Czytaj więcej... | 3738 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romano Atmo 23 już dostępne!

News
Ukazał się 23 numer Romano Atmo – przedostatni  już w tym roku. W numerze jak zwykle wiele ciekawych informacji, artykułów i zdjęć związanych z Romami.

Zaczynamy od Newsów, a w nich piszemy m.in. o romskim przedszkolu w Poznaniu, o konkursie dla młodzieży, który organizuje Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, wspominamy o XVIII posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. W Newsach można jeszcze przeczytać o tym jak Madonna została wygwizdana podczas swojego koncertu, gdy ujęła się za Romami czy o schwytaniu zabójców Romów na Węgrzech.

W naszym stałym dziale – Romowie na Świecie – tym razem piszemy o Romach na Węgrzech.

Jednym z głównych tematów tego numeru jest artykuł o Asystentach Zawodowo – Socjalnych w projekcie Innowacyjni Romowie na rynku pracy współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czołową pozycją tego numeru jest również reportaż z pikniku romskiego, który odbył się w Szczecinku pod nazwą „Poezja w rytmie Czardasza”. Kolejną atrakcją jest wywiad z Karolem Gierlińskim, autorem romskiego elementarza. Piszemy również o koloniach letnich dzieci romskich ze świetlicy Ćhavorytko w Gorzowie Wielkopolskim, o Romach z Otwocka w nowym cyklu reportaży Romowie prosto z Polski czy o II Ogólnopolskim Festiwalu Romskich Zespołów Dziecięcych „Muzyka łagodzi obyczaje”.

Numer dopełniają nasze stałe działy, takie jak: Prawo na co dzień, Kuchnia i Horoskop.

Przypominamy, że nasze pismo można nabyć w ramach prenumeraty: cena - tylko - 5zł.


Wysłany przez admin_zrp dnia 19-10-2009 o godz. 09:11:04 (843 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romski Fundusz Edukacyjny

News
Konferencja Darczyńców na rzecz Romskiego Funduszu Edukacyjnego, 11 – 12 listopada 2009 – Bruksela.

Celem najwyższej rangi Konferencji Darczyńców, która odbędzie się w dniach 11 i 12 listopada 2009 roku w Brukseli, jest pozyskanie środków na wsparcie Romskiego Funduszu Edukacyjnego. Konferencja organizowana jest pod szyldem szwedzkiego przewodnictwa w UE wraz z Bankiem Światowym i Instytutem Społeczeństwa Otwartego (OSI). Gośćmi spotkania będą Ngozi Okonjo – Iweala, Dyrektor Zarządzająca w Banku Światowym oraz George Soros, przewodniczący i założyciel Instytutu Społeczeństwa Otwartego.

Realizacja głównego celu konferencji - pozyskanie środków - umożliwi Romskiemu Funduszowi Edukacyjnemu (REF) kontynuowanie swej pracy do końca trwania Dekady Integracji Romów 2015. W czasie konferencji członkowie REF poinformują wszystkich obecnych i potencjalnych nowych darczyńców o osiągnięciach Funduszu od czasu jego powołania w 2005 i jego wizji na dalsze lata Dekady.

Podsumowaniem zebrania będzie zorganizowanie konferencji prasowej w celu nadania wydarzeniu dodatkowej zauważalności na arenie międzynarodowej. Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać piszą pod adres donorconference@romaeducationfund.org lub telefonicznie: +32 2 504 0990, fax + 32 2 504 0999.

Źródło: ERIO

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-10-2009 o godz. 11:51:17 (1011 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund