Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Czescy Romowie wracają z Kanady

News
W lipcu ubiegłego roku Kanada wprowadziła obowiązek wizowy dla obywateli czeskich. Wówczas Romowie z Czech szturmem migrowali do kraju, w którym mogli liczyć na schronienie w kraju bez nietolerancji wobec osób pochodzenia romskiego i lepsze warunki bytu. Jednakże pozwolenie na azyl otrzymały tylko 34 osoby z 1700 ubiegających się. Obecnie setki osób, którym nie przyznano azylu masowo powracają do swojego rodzimego kraju. Mimo to, jak wskazują nieoficjalne dane, w Kanadzie nadal zostaje około półtora tysiąca Romów. Szefowa rządowej Rady ds. Problemów Romskich Gabriela Hrabanova zaapelowała do czeskich samorządów, aby umożliwiły romskim rodzinom bezproblemowy powrót do swoich mieszkań.

Jak twierdzą Romowie przyczyną ich migracji były ksenofobiczne zachowania i rosnąca wciąż nietolerancja w Czechach, która nasiliła się po atakach ekstremistycznej Czeskiej Partii Robotniczej.

Źródło: IAR, polskieradio.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-02-2010 o godz. 11:55:29 (934 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wykłady o romofobii

News
Akademia Treningu Antydyskryminacyjnego zorganizowała w styczniu otwarte wykłady, dla osób interesujących się wielokulturowością i przeciwdziałaniem dyskryminacji, których tematyką były między innymi: homofobia, romofobia, kobieta romska oraz rasizm. Wykłady na temat romofobii poprowadziła Małgorzata Różycka pracująca w Biurze Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów ds. Dialogu Międzynarodowego, wcześniej pełnomocniczka Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, współautorka rządowego programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce oraz przedstawicielka RP w Komitecie Ekspertów Rady Europy ds. Romów i Osób Wędrujących.

Pozostałe wykłady prowadzone zostały przez socjologów, etnologów, antropologów oraz trenerów genderowych i antydyskryminacyjnych. Wstęp na wykłady był wolny.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-02-2010 o godz. 09:17:12 (931 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowa nauka czytania i pisania

News
Z początkiem roku, 5 stycznia podczas spotkania w Kancelarii Prezydenta RP zaprezentowana została „odimienna nauka czytania i pisania” opracowana przez dr Irenę Majchrzak. W metodzie tej kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadząc zabawy i gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

Program, który obecnie został przystosowany do nauki dzieci romskich był już z powodzeniem stosowany od lat dziewięćdziesiątych w ponad stu przedszkolach. Podręcznik i materiały do nauki pisania i czytania zawierają wiele elementów tradycji i kultury romskiej, tak by nauka przychodziła dzieciom łatwiej, a przedstawiane treści były dla nich zrozumiałe. Konferencja poświęcona została w przeważającej mierze kwestii postaw społeczeństwa polskiego wobec mniejszości oraz sprawom romskim.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-02-2010 o godz. 11:23:25 (1244 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ogłoszenie Instytutu Pamięci Narodowej

News
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prosi o kontakt osoby posiadające informacje na temat zabójstwa na osobach narodowości romskiej we wrześniu/październiku 1944 r. k. Zakroczymia dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prowadzi śledztwo sygn. akt S 14/08/Zn w sprawie zabójstwa poprzez rozstrzelanie we wrześniu/październiku 1944 r. obywateli narodowości romskiej w lesie między Henrysinem a miejscowością Duchowizna koło Zakroczymia przez funkcjonariuszy Gestapo, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego z dnia 31 sierpnia 1944 r.

Jak wynika z poczynionych ustaleń zabitych narodowości romskiej w opisany powyżej sposób było od 100 – 250 osób, przeważnie Romowie zamieszkujący i skupieni w sierpniu 1944 r. na terenie Warszawy i okolic zabrani z tego terenu na skutek przeprowadzonych tzw. łapanek. Ofiarami zbrodni mogły również być osoby narodowości romskiej ujęte w Puszczy Kampinoskiej (gdzie ukrywali się w okresie II Wojny Światowej przed Niemcami) ujęci w trakcie obławy. Powyższe zdarzenie określone zostało przez jednego ze świadków jako największa zorganizowana akcja na Romów Polskich w okresie II Wojny Światowej. Według poczynionych ustaleń na miejscu zdarzenia mogły znajdować się osoby z takich rodzin jak Paczkowscy, Romańscy, Głowaccy, Zielińscy (w tym Stefan Zieliński), Majewscy (w tym Bronisław Majewski), Kwiatkowscy. 

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni nazistowskich będących przedmiotem śledztwa, w tym w szczególności członkowie rodzin osób zabitych w opisanym powyżej miejscu, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 14/08/Zn).

Adres: Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
00 – 207 Warszawa,
Pl. Krasińskich 2/4/6

Faks 022 530 90 84

Kontakt telefoniczny: nr tel. bezpośrednio do prokuratora prowadzącego sprawę 022 530 86 06, sekretariat 022 530 86 26, 022 530 86 49.


Wysłany przez admin_zrp dnia 08-02-2010 o godz. 15:39:57 (845 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ONZ: uroczystość pamięci o holocauście

News
OBWE: „Pamięć o Holocauście jest kluczem do walki ze współczesnym rasizmem”

Dnia 27 stycznia podczas uroczystości w siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku, która poświęcona była Holocaustowi Starszy Doradca OBWE ds. Romów i Sinti powiedział, że pamięć o Holocauście jest kluczem do walki ze współczesnymi przejawami rasizmu i nietolerancji.

Andrzej Mirga, szef Punktu Kontaktowego ds. Romów i Sinti przy Biurze Demokratycznych Instytucji i Praw Człowieka OBWE podkreślił konieczność nauczania ludzi o Holocauście, z uwzględnieniem długotrwale pomijanego losu dziesiątek tysięcy Romów i Sinti, którzy zostali zgładzeni w nazistowskich obozach koncentracyjnych.

Mirga powiedział, iż ma nadzieję że opowieści i historie Romów i Sinti na temat cierpień i prześladowań doznanych od nazistów będą wysłuchane i staną się częścią nauczania o historii Holocaustu oraz wyjaśnią coś, co nigdy więcej nie powinno mieć miejsca. Uroczystość została zorganizowana w ramach Programów Budowania Nowych Relacji i Holocaustu, który jest partnerem ODIHR od chwili rozpoczęcia Programu w 2006.

Dodał on, iż ideologie rasistowskie pozostają silne we współczesnych społeczeństwach i wszyscy, którzy ucierpieli podczas rządów nazistowskich nie powinni zapominać, że rasistowskie poglądy były przyczyną ich prześladowań we wspomnianym okresie i jest to powód, dla którego czują się szczególnie zagrożeni ze strony ugrupowań neonazistowskich i ekstremistycznych.

Pamięć o Holocauście i edukacja w zakresie tolerancji muszą być jego zdaniem uzupełniane przez prawo chroniące godność i prawa człowieka w stosunku do wszystkich osób, jak również poprzez skuteczne stosowanie narzędzi egzekwowania prawa celem zapobiegania i karania brutalnych aktów rasizmu i ideologii ekstremistycznych.

Jak wynika z sondażu opublikowanego w ostatnich dniach, kraje członkowskie OBWE zobowiązały się do promowania pamięci o Holocauście. Co najmniej 41 spośród 56 państw członkowskich OBWE upamiętniło Holocaust w formie oficjalnych uroczystości i wydarzeń. 33 państwa OBWE ustanowiły oficjalne Dni Pamięci o Ofiarach Holocaustu.

Dyrektor Biura Demokratycznych Instytucji i Praw Człowieka, Ambasador Janez Lenarcic wziął udział w obchodach uroczystości upamiętniających 65 – rocznicę wyzwolenia Obozu Koncentracyjnego Auschwitz.

OBWE odegrało znaczącą rolę w opracowywaniu reakcji na antysemityzm i inne przejawy nietolerancji. ODIHR wspomaga kraje członkowskie we wcielaniu w życie ich zobowiązań na rzecz zwalczania zbrodni nienawiści oraz promowania tolerancji i niedyskryminacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-02-2010 o godz. 12:56:43 (836 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ilustrowana encyklopedia małego Roma

News
            

Z końcem 2009 roku na rynku wydawniczym ukazała się nowa pozycja, której wydawcą jest Związek Romów Polskich, a mianowicie „Ilustrowana encyklopedia małego Roma”. Publikacja ta jest pewnego rodzaju innowacją w zasobach publikacji o tematyce romskiej i dla Romów.

Książka powstała z myślą o najmłodszych członkach społeczności romskiej i w odpowiedzi na ich potrzeby. Ponieważ sytuacja większości rodzin romskich w Polsce jest wręcz fatalna, ze względu zaś na brak wykształcenia i niskie kwalifikacje, a często też analfabetyzm, Romowie nie są w stanie znaleźć pracy i zapewnić bytu rodzinie, należy podejmować takie działania, które już od najmłodszych lat będą uświadamiać dzieciom i młodzieży romskiej znaczenie, jakie odgrywa wykształcenie i edukacja. Całkowity brak lub minimalny kontakt z książką powodują, iż po rozpoczęciu nauki w szkole okazuje się, że dzieci romskie mają zdecydowanie mniejszy zakres wiedzy niż ich polscy rówieśnicy. Dziecko dwukulturowe i dwujęzyczne, z przewagą kultury rodzimej, z niezrozumieniem wielu pojęć w języku polskim, często już na etapie edukacji wczesnoszkolnej spotyka się z porażką i niepowodzeniem szkolnym. Dlatego też dzieci romskie już w wieku wczesnoszkolnym należy zaprzyjaźniać z książką. Między innymi temu ma służyć „Ilustrowana encyklopedia małego Roma”.

Dzięki realizacji tego zadania udało nam się stworzyć publikację dla dzieci romskich, napisaną w języku polsko – romskim, w zrozumiały dla nich sposób oraz z uwzględnieniem możliwości i poziomu wiedzy dziecka romskiego. Dla tych, którzy opanowali już trudną sztukę czytania, zamieściliśmy mnóstwo ręcznie wykonanych, kolorowych ilustracji, które stanowią nie tylko doskonałą oprawę dla tekstów, ale także umilają dzieciom lekturę książki i ułatwiają przyswajanie informacji.

Wydanie to stanowi doskonałe uzupełnienie zajęć na świetlicach integracyjnych, jak również pomoc dla asystentów romskich w pracy z dziećmi romskimi. Treść encyklopedii ma charakter nie tylko edukacyjny, ale także integracyjny i jest ciekawym instrumentem, mogącym stanowić przedmiot wspólnej nauki i zabawy, jak również doskonałą podstawę do budowania wzajemnych stosunków polsko – romskich.

Całość informacji została tak przemyślana, aby w jak najciekawszy sposób przedstawić zagadnienia młodym romskim czytelnikom. Treść książki podzielona została na poszczególne grupy tematyczne, które zawierają wyjaśnienia najważniejszych pojęć oraz w sposób prosty i czytelny omawiają najważniejsze zagadnienia, zachęcając jednocześnie do odkryć, które pozwolą dzieciom lepiej poznać otaczający je świat.

Książka jest doskonałą skarbnicą wiedzy nie tylko dla dzieci w wieku szkolnym, ale także tych starszych. Pozwala im samodzielnie kształtować i rozwijać naukowe podejście do otaczającego świata, gdyż dzieci znajdują tu informacje, których nie przekazaliby im niewykształceni rodzice, w większej części analfabeci. Poprzez encyklopedię wydaną w języku polsko – romskim, zachęcamy dzieci do wspólnego spędzania czasu z polskimi rówieśnikami. Wspólne zabawy i nauka sprzyjają bowiem zacieśnianiu się więzów, nawiązywaniu przyjaźni i integrowaniu się dzieci romskich z polskimi.

Realizacja zadania pozwoliła na udostępnienie wszystkim dzieciom romskim, bez względu na status materialny rodziny, nowych źródeł zdobywania wiedzy, a także na umożliwienie dzieciom nauki w oparciu o materiały przygotowane głównie z myślą o nich, promujące także język, kulturę i tradycję romską.

Dzięki przekazywanej dzieciom wiedzy chcemy obalać stereotyp „niewykształconego Cygana”, który tak bardzo przylgnął do mniejszości romskiej i który niesie ze sobą dezaprobatę, ośmieszenie i poniżenie tej grupy społecznej i przyczynia się do zamykania jednostki, a w konsekwencji do ograniczenia własnego rozwoju i tożsamości kulturowej. Wiele badań naukowych potwierdza fakt, że bogatsza wiedza wpływa na polepszenie samopoczucia dzieci w szkole, a większy zasób nowych informacji dodaje pewności siebie i sprawia, że dzieci nie czują się pod tym względem gorsze od swoich rówieśników.

Mamy nadzieję, że dzięki tej książce choć trochę zachęcimy dzieci do czytania książek i że pokażemy im tym samym, że nauka nie musi być nudna, ale łatwa i przyjemna.

                

Projekt zrealizowano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-02-2010 o godz. 09:23:47 (1316 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 65. rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz

News
27 stycznia odbyły się uroczyste obchody 65. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz, który jest symbolem zagłady Żydów, ale również Romów. Wśród zaproszonych gości był premier Izraela, minister edukacji Rosji, prezydent i premier Rzeczpospolitej oraz byli więźniowie obozu. W imieniu ocalałych głos zabrał były żołnierz AK i minister spraw zagranicznych, obecnie szef Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, Władysław Bartoszewski. Wystąpień wyżej wymienionych słuchali przedstawiciele ponad 40 krajów oraz przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek.

Niestety z powodu wypadku, Edward Paczkowski, były więzień obozu nie był w stanie wygłosić swojego przemówienia w imieniu Romów. Edward Paczkowski, polski Rom, urodzony w 1929 roku, został we wrześniu 1942 roku aresztowany wraz z rodziną i deportowany do Auschwitz 29 września 1942 roku w transporcie mężczyzn z radomskiego więzienia. W 1944 roku został przeniesiony do Buchenwaldu, a następnie Bergen-Belsen. Z całej rodziny wojnę przeżył tylko on. Paczkowski przed obchodami w Auschwitz pośliznął się i złamał nogę. Organizatorzy- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau- niestety nie przewidzieli żadnego zastępstwa i uroczystość odbyła się bez głosu ze strony byłych więźniów społeczności romskiej.

Warto przypomnieć, że ze względu na znaczenie miejsca i wagę symbolu, jakim dla całego świata jest były obóz Auschwitz-Birkenau, Zgromadzenie Ogólne ONZ w listopadzie 2005 r. ustanowiło dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Holokauście.

W obozie Auschwitz-Birkenau w latach 1940-1945 hitlerowcy zgładzili co najmniej 1,1 miliona ludzi, głównie Żydów, ale także Romów, Polaków, jeńców sowieckich i przedstawicieli innych narodów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-02-2010 o godz. 10:47:20 (1210 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Radom dla Romów

News
Stowarzyszenie „Romano Waśt – Pomocna Dłoń” z Radomia wydało w grudniu płytę z baśniami romskimi, która ukazała się w nakładzie 5,5 tysiąca egzemplarzy i dodawana była do radomskiej „Gazety Wyborczej”. Na płycie znajduje się kilkanaście baśni, których autorami są Zenon Gierała i Izydor Kopernicki. Baśnie zostały wydane w ramach projektu "Romowie wśród innych - popularyzowanie pozytywnego wizerunku Romów w Radomiu" finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kolejnym elementem projektu jest organizacja kursów i szkoleń dla pięćdziesięciu osób pochodzenia romskiego, na których mogą podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i uczyć się m.in. fryzjerstwa, języka angielskiego czy uczęszczać na kurs prawa jazdy. W planach są także inne rodzaje szkoleń. Na początku Romowie z niechęcią podchodzili do tematu nieodpłatnych kursów, jak powiedziała Pani Adela Głowacka, członek Romano Waśt, "Nie wierzyli w swoje możliwości i obawiali się, jak zostaną przyjęci przez innych. Okazało się, że dają sobie radę i są chwaleni przez prowadzących zajęcia".

Dzięki pieniądzom z EFSu powstał także przewodnik po kulturze i historii romskiej, a wcześniej festiwal kultury romskiej i przegląd filmów. Radomskie stowarzyszenie obecnie jest w trakcie pozyskiwania funduszy na budowę Centrum Kultury i Edukacji Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-01-2010 o godz. 14:04:40 (1639 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kolęda Biskupa Skworca w Koszarach

News
Biskup tarnowski Wiktor Skworc podczas wizyty kolędowej odwiedził Romów zamieszkujących wieś Koszary w gminie Limanowa. Biskup prócz tradycyjnego poświęcenia mieszkań i błogosławieństwa rozmawiał z Romami o kwestii spornej miedzy mieszkańcami Koszar a Romami dotyczącej budowy świetlicy dla mniejszości romskiej. Duchowny pragnie zwołać „okrągły stół”, przy którym spotkać się mają Romowie, samorządowy oraz przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego i Kościoła. Biskup, który podczas kolędy odwiedził także polskie domostwa w Koszarach, twierdzi, że mimo odmiennej mentalności obydwu kultur, a także wielu niezgód wynikających ze współistnienia, rozmowy dotyczące kwestii świetlicy odbywały się w charakterze dialogu.

Powstanie świetlicy środowiskowej dla Romów byłoby wielką szansą na integrację z pozostałym mieszkańcami wsi, a także z pewnością pomogłoby to odbudować nadwątlone relacje miedzy sąsiedzkie w Koszarach. Niestety, mimo wszystko mieszkańcy wsi są przeciwni powstaniu świetlicy. Biskup tarnowski ma nadzieję, że w powstaniu świetlicy pomoże wspólne omówienie problemu, poczucie człowieczeństwa i Ewangelia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-01-2010 o godz. 08:34:44 (997 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konkurs Poezji Romskiej

News
Międzynarodowy Konkurs Poezji Romskiej im. Papuszy

Tarnowskie Muzeum Okręgowe organizuje kolejną edycję Międzynarodowego Konkursu Poezji romskiej im. Papuszy o tytule „O złote pióro Papuszy”. Konkurs trwa od 1 września 2009 do 31 marca 2010. Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do osób dorosłych, studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski i z zagranicy. Tematyką konkursową są inspiracje kulturą, tradycją i historią Romów. Przewiduje się  dwie kategorie konkursowe: wiersze w języku romskim i wiersze w języku polskim. Uczestnicy konkursu nadsyłają maksymalnie trzy utwory w wybranej przez siebie kategorii.

Konkurs ma na celu upamiętnienie setnej rocznicy urodzeń romskiej poetki Bronisławy Wajs zwanej Papuszą, a także integracja i  wzajemne przenikanie się kultury romskiej i polskiej a także wyłonienie młodych talentów w dziedzinie poezji. Do pobrania karty zgłoszeniowej i zapoznanie się z regulaminem konkursu odsyłamy na stronę Muzeum Okręgowego w Tarnowie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-01-2010 o godz. 15:38:08 (1125 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund