Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Konferencja w Grecji

News
"Mamy moralny obowiązek - jako burmistrzowie, radni i obywatele greccy - chronić społeczności romskie jako całości i poszczególnych jej członków" - stwierdził Michalis ANGELOPOULOS (Grecja, EPP / CCE), wiceprzewodniczący Kongresu i Burmistrz Samos, przemawiając do uczestników konferencji "Wzmacnianie pozycji Romów na szczeblu lokalnym i regionalnym", 12 kwietnia 2018 r.

"Byliśmy świadkami incydentów w Grecji, które wskazują, że ludność romska doświadcza wykluczenia i niegodnego życia. Niecały rok temu społeczność romska Menidi została brutalnie zaatakowana po tragicznej śmierci nie-romskiego 11-letniego chłopca "- przypomniał.

"Jesteśmy jednak świadkami pozytywnej woli politycznej i zaangażowania na rzecz integracji Romów w naszym kraju: na przykład w Agia Varvara, gdzie kandydaci romscy są regularnie wybierani na radnych miejskich od 1975 r. Obecność radnych romskich oraz silnych organizacji romskich wspomaga proces lepszej reprezentacji swoich roszczeń i polepsza ogólnie sytuację lokalnej społeczności romskiej " - dodał.

Michalis Angelopoulos przedstawił prace Kongresu, aw szczególności jego sprawozdanie w sprawie sytuacji Romów w kontekście rosnącego ekstremizmu, ksenofobii i kryzysu uchodźczego w Europie, przyjęte w 2016 r. Kongres podkreśla potrzebę posiadania środków mających na celu ułatwienie dostępu Romów do edukacji, zatrudnienia, mieszkań i opieki zdrowotnej oraz abyśmy nie zapomnieli o grupach w trudnej sytuacji w społecznościach romskich, takich jak młodzi Romowie, osoby niepełnosprawne, osoby LGBTI, migranci romscy i nieudokumentowani młodzi ludzie.

Angelopoulos wspomniał także o swoim przemówieniu: "Zintegrowany plan działania na rzecz integracji społecznej greckich Cyganów 2001-2008". Strategia wspomniana powyżej opiera się na działaniu na trzech różnych poziomach: koordynacją krajową zarządzają właściwe ministerstwa we współpracy z krajowym punktem kontaktowym (współpraca międzyresortowa); władze regionalne są proszone o wskazanie konkretnych kierunków polityki krajowej; i ostatecznie, lokalne rady są odpowiedzialne za definiowanie i wdrażanie lokalnych interwencji w koordynacji z władzami regionalnymi. Program ten wymaga również konsultacji z partnerami społecznymi i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego, a także z udziałem ludności romskiej.

Współorganizowana przez Kongres i Stowarzyszenie greckich gmin (KEDE), konferencja zgromadziła 69 uczestników z 22 gmin. Skupiono się na konkretnej sytuacji w Grecji i na tym, w jaki sposób Kongres Rady Europy mógłby pomóc w odbudowie i rozbudowie obecnej sieci greckich Romów.

Źródło: coe.int

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-04-2018 o godz. 11:40:25 (163 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romskie święto

News
Międzynarodowy Dzień Romów

Jawen saste bahtałe! - jak mawiają Romowie nie tylko przy powitaniu, ale również w życzeniach, które przekazują sobie na co dzień. Ten zwyczaj kultywowany od wieków jest jedną z najpiękniejszych tajemnic romskich niby powszechnie znanej, ale ciągle nieodgadnionej, a przy tym bardzo miłej.

Podobnych tajemnic Romowie mają więcej, są ukryte w romskim kodeksie Romanipen, do którego przestrzegania są zobowiązani wszyscy, niezależnie od przynależności do grupy etnicznej. Niestety, tego kodeksu nikt nie widział, jest on przekazywany z pokolenia na pokolenie tylko w formie ustnej. W przeszłości nikt nie przywiązywał wagi do takich „drobnostek” jak np. kodyfikacja, czy też spisanie historii narodu, który od wieków wędruje przez wszystkie kontynenty.

Pierwszym krokiem ku jedności był Kongres Romski, który odbył się w dniach od 1 do 12 kwietnia 1971 roku w Orpington koło Londynu. Zainaugurował on działalność Światowej Unii Romów (na II Kongresie przemianowaną na Międzynarodową Unię Romów International Romani Union, IRU), która w 1990 roku zwróciła się do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. Ustalono też flagę i hymn romski. Czwarty kongres IRU miał charakter przełomowy dla międzynarodowego ruchu romskiego. Po raz pierwszy w kongresie udział wzięły liczne delegacje ze wschodniego bloku komunistycznego. Do tego czasu w spotkaniach międzynarodowych z bloku wschodniego brali udział w zasadzie tylko Romowie z Jugosławii i Węgier. Kongres odbywał się 8-11 kwietnia 1990 r.  w Serocku koło Warszawy, dla upamiętnienia daty pierwszego kongresu w Orpington pod Londynem. Jeszcze przed otwarciem kongresu, przy wsparciu UNESCO, spotkała się grupa robocza pod kierunkiem lingwisty, Marcela Courthiade, która obradowała nad potrzebą standaryzacji romskiego języka. W kongresie wzięło udział około 250 uczestników. W większości byli to delegaci z krajów wschodnioeuropejskich – z Polski, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Albanii, Bułgarii i kilku republik ZSRR. Prezydentem obrano Saita Balića, Roma z Niszu w Serbii. Wybrano członków komisji roboczych: edukacji, kultury, Holokaustu, encyklopedii i języka. Wtedy też ustalono, że dzień 8 kwietnia będzie Międzynarodowym Dniem Romów. Od tamtej pory dzień ten jest okazją, by sami Romowie, a także ludzie z kręgów nie-romskich mogli zaprezentować kulturę, obyczaje i tradycje romskie, a także problemy z którymi na co dzień boryka się ta mniejszość etniczna. A tych, niestety, nie ubywa.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-04-2018 o godz. 15:32:03 (219 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10882 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Turniej piłki z okazji Międzynarodowego Dnia Romów

News
Ambasada USA w Słowacji rozpoczyna Międzynarodowy Dzień Romów turniejem piłki nożnej

W towarzyskim turnieju grali międzynarodowi dyplomaci, słowaccy politycy i zespoły romskie ze wschodniej i zachodniej Słowacji.

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Słowacji kontynuowała tradycję i upamiętniła Międzynarodowy Dzień Romów już 6-go kwietnia swoim czwartym dorocznym turniejem piłkarskim. W sumie sześć drużyn złożonych z młodzieży romskiej, polityków, dziennikarzy i dyplomatów z ambasad USA, Kanady, Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii i Szwecji wzięło udział w meczu, którego celem było zniesienie stereotypów i ukazanie kultury Romów w pozytywnym świetle na Słowacji.

Mecz, który odbył się w hali Hant Arena, rozpoczął się od przemówienia ambasadora USA i pełnomocnika ds. społeczności romskich.

"Chcielibyśmy, aby cała społeczność romska została w pełni zintegrowana ze słowackim społeczeństwem - całkowicie przyczyniając się do tego, co ma do zaoferowania Słowacja i czerpiąc z niej korzyści - jesteśmy tu dzisiaj, aby wspierać ten sentyment słowami i, co ważniejsze, w czynach, " powiedział ambasador USA Adam Sterling.

Drużyna Romów z Humenné i Moldava nad Bodvou (wschodnia Słowacja) oraz drużyna West Plavecký Štvrtok Roma zdobyły przewagę w turnieju. Zespół East Roma pokonał słowacką ekipę polityczną w pierwszej rundzie i kontynuowała zwycięską passę w drugim meczu, zdobywając dyplomy. West Plavecký Štvrtok poszła w jej ślady, pokonując zespół medialny w pierwszej rundzie, a zespół dyplomatów w drugiej.

W finale dwie drużyny Romów walczyły o trofeum. Oba zespoły podjęły dobrą walkę, ale ostatecznie zwyciężył zespół Romów z Humenne i Moldava nad Bodvou.

W trakcie meczu piłkarze i widzowie mogli również czytać różne tablice informacyjne umieszczone na trybunach, szczegółowo opisujące historię Romów, którzy stanęli w obliczu prześladowań walcząc o zachowanie kultury Romów w czasie II wojny światowej.

Źródło: spectator.sme.sk

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-04-2018 o godz. 11:22:20 (145 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ocalą od zapomnienia

News
Muzeum w Tarnowie

Każdy naród, który dba o własną tożsamość, stara się zachować dla potomnych swoje tradycje i kulturę. Może to być przekazywane w formie mówionej z pokolenia na pokolenie, może to też polegać na gromadzeniu pamiątek kultury materialnej. Mogą to być różnego rodzaju kroniki, pamiętniki, a także przedmioty, który już zostały zastąpione nowocześniejszymi. Zgromadzenie ich w jednym miejscu daje początek izbom muzealnym, czy też izbom pamięci. 

W przypadku Romów, narodu, który przez całe wieki nie dbał o gromadzenie pamiątek kultury materialnej, bo uniemożliwiał to wędrowny tryb życia, nikt też nie myślał o zapisywaniu poszczególnych faktów ich dotyczących. Tradycje przekazywane były z pokolenia na pokolenie w formie mówionej. Doprowadziło to mocnego okrojenia i zmian, bo forma przekazu nie gwarantowała zachowania wszystkich detali. Również społeczeństwo większościowe nie było zainteresowane dogłębniejszym poznaniem tej tradycji i kultury. To się jednak zmieniło. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku na niektórych uczelniach w Polsce prowadzono badania nad kulturą romską. Jednym ze studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, który prowadził badania nad kulturą tej mniejszości, był Adam Bartosz. Zaowocowało to w 1972 roku pracą magisterską na temat kultury romskiej. Adam Bartosz studiował jeszcze muzeologię, co umożliwiło mu podjęcie pracy w Muzeum Okręgowym w Tarnowie.

- Nigdy nie ukrywałem swoich zainteresowań Cyganami – mówi Adam Bartosz. - Po podjęciu pracy w Tarnowie, cały czas zastanawiałem się, jak swoje doświadczenia i wyniki z pracy badawczej nad Cyganami przekazać w formie materialnej szerszym grupom społecznym. Przy poparciu ówczesnego dyrektora Muzeum Stanisława Potępy w 1979 roku zorganizowałem wystawę przedstawiająca Cyganów w kulturze Polski. Dużym czynnikiem motywującym mnie do tego działania, były wnioski ze spotkań z Cyganami. Pamiętam, jak jeden ze starszyzny cygańskiej Józef Kamiński, powiedział, że jest już najwyższy czas, by zachować cygańskie pamiątki, bo wkrótce i pamiątki, i kultura, i sami Cyganie znikną. Rozpocząłem więc kwerendę w wielu placówkach muzealnych w poszukiwaniu eksponatów. Udało się zgromadzić kilkadziesiąt. Zainteresowanie wystawą przeszło moje oczekiwania, było ogromne. Wówczas zrodził się pomysł gromadzenia cygańskich pamiątek w Tarnowie i zorganizowania wystawy stałej. Dodatkowym impulsem do takiego działania był fakt, który teraz zabrzmi może anegdotycznie, ale wtedy miał kolosalne znaczenie. Otóż Jerzy Ficowski, wielki przyjaciel Cyganów, miał kłopoty natury materialnej, miał wydany przez ówczesne władze zakaz publikacji i nie miał z czego żyć. Ja natomiast wiedziałem, że u niego w Aninie, w ogródku, stoi najprawdziwszy cygański wóz, który niszczeje. Poprosiłem go, żeby sprzedał ten wóz proponując cenę stanowiącą równowartość ówczesnej dumy polskiej motoryzacji czyli „malucha”. Ficowski, nie mając środków do życia, zgodził się, a zakupiony wówczas wóz stal się zaczątkiem wystawy plenerowej. Trochę eksponatów kupiliśmy od Cyganów, trochę otrzymaliśmy w prezencie i tak to się rozpoczęło. W 1980 roku zostałem dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie i już bez przeszkód mogłem realizować swoje zamierzenia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-03-2018 o godz. 10:14:36 (197 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9454 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Pomijany Holokaust Romów

News
Nowelizacja ustawy o IPN stała się w ciągu ostatnich tygodni przedmiotem kryzysu dyplomatycznego pomiędzy Polską a Izraelem. Pomimo krytyki ze strony środowisk żydowskich została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę i zaczęła obowiązywać od 1 marca.

Dyskusja o zmianie w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej przeistoczyła się w awanturę, zarówno wewnątrz kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Najwięcej emocji wywołał zapis, zgodnie z którym „każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką lub inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne – będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech”. Taka sama kara grozi za „rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni”. Również każdy, kto świadomie będzie używał sformułowania „polskie obozy śmierci” stanie przed sądem. W ustawie przewidziano także odpowiedzialność za zaprzeczanie zbrodniom popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. Za taką zbrodnię uważa się również udział ukraińskich nacjonalistów w eksterminacji Żydów i ludobójstwie na Polakach na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. Niestety, nie ma ani słowa na temat zbrodni popełnianych na Romach i innych nacjach. To, niestety, dzieli społeczeństwo polskie. Jeszcze przed podpisaniem tej ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych wydali oświadczenie, w którym wyrażają zaniepokojenie: „(...) narastającą w społeczeństwie polskim falą agresji na tle narodowym, rasowym i religijnym. Z kraju szczycącego się długą i chlubną tradycją wolności i tolerancji stajemy się państwem, które w oczach świata i swoich obywateli innej niż polska narodowość zaczyna uchodzić za coraz bardziej ksenofobiczne. Burzy to pozytywny wizerunek Polski w świecie – ojczyzny „Solidarności”, największego ruchu demokratycznego w drugiej połowie minionego wieku...(...) „… My, Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej” – tak stanowi Konstytucja naszego państwa. A zatem nikt nie ma prawa odmawiać innemu obywatelowi przynależności do politycznej wspólnoty narodowej bez względu na kolor skóry, przynależność etniczną czy tez religijną. Nikt nie ma prawa nikogo z tej wspólnoty wykluczać. Wzywamy władze Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta, Parlament i Rząd do respektowania tych fundamentalnych zasad i przeciwdziałania wszelkim formom ksenofobii, nietolerancji i antysemityzmu.” Oświadczenie opublikowano 2 lutego 2018 roku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-03-2018 o godz. 15:14:18 (181 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10703 bajtów więcej | Wynik: 0)

 „Młode vs stare”

News
Lustereczko, powiedz przecie, kto najbardziej doświadczony w świecie…? Bez wątpienia, do najbardziej „bogatych” w doświadczenia ludzkiego, przewrotnego losu należą starsi Romowie, których w środowisku romskim uważa się za bardzo ważne ogniwo, odgrywające nie tylko role statusowe w środowisku, ale - przede wszystkim - jest tym wiążącym ogniwem wzmacniającym silnie więzi rodzinne, tradycje i obyczaje - tak ważne dla Romów wyznaczniki dobrego prowadzenia się w imię zasad Romanipen. Starszyzna, to istota mądrości i doświadczenia, która budzi szacunek wśród młodszych pobratymców, którzy to powinni czerpać z tych cnót tylko to, co najlepsze i potrafić wykorzystywać to dla dobra ogółu swojego społeczeństwa, które małymi kroczkami stąpa już coraz śmielej po schodach postępu romskiej edukacji i kariery zawodowej.

Cieszy fakt, że młodzi Romowie, z coraz większą świadomością i zapałem, chcą dokonywać zmian w życiu swoim i swoich bliskich, poprzez podnoszenie swoich edukacyjnych czy zawodowych kompetencji i umiejętności. Cieszy tym bardziej, że Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku ma swój maleńki wkład w to, że ta zmiana postępuje, ponieważ - jak wiadomo - ZRP od kilku lat jest realizatorem programów stypendialnych zarówno dla młodzieży ponadgimnazjalnej jak i studentów uczelni wyższych. Stowarzyszenie ma pewność, że wielu młodych Romów bez tego wsparcia finansowego nie miałoby szansy ukończenia edukacji na takim poziomie, na jakim by chcieli i z takimi wynikami, jakie osiągają obecnie. Rządowe programy edukacyjne mają bez wątpienia rację bytu, bo są motorem napędowym do zmian zarówno przez jednostkę, jak i społeczeństwo. Jeżeli chociaż jedna osoba ze społeczności romskiej osiągnie swój sukces, to dla stowarzyszeń romskich realizujących przeróżne programy dla swojej społeczności, będzie to najlepszym zwieńczeniem ich ciężkiej pracy i poświęcenia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-03-2018 o godz. 11:05:53 (224 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9014 bajtów więcej | Wynik: 0)

 LATCHO DIVES - nowy projekt finansowany przez Fundację z Berlina

News
Poprzedni projekt „Wsparcie dla 80 romskich ofiar Nazizmu” finansowany przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość” w Berlinie zakończył się sukcesem i w związku z tym Fundacja zaprosiła nas w lipcu zeszłego roku do wzięcia udziału w konkursie grantowych programu Latcho Dives adresowanego do krajów europejskich. Program ten jest w całości poświęcony pomocy finansowej poszkodowanym przez nazizm Romom. Napisaliśmy własny projekt, opracowaliśmy jego szczegółową strategię implementacji i realizacji, złożyliśmy aplikację i znaleźliśmy się wśród 10 zwycięzców programu.

Nasz projekt  wspierający samopomoc i zindywidualizowaną pomoc humanitarną pozwala nam na prowadzenie pomocy dla 40 poszkodowanych przez prześladowania nazistowskie Romów w formie finansowej. Polega ona na zwrocie kosztów za lekarstwa, usługi medyczne, wypożyczenie lub zakup sprzętu medycznego, oraz za żywność i artykuły higieniczne. Projekt rozpoczął się w styczniu 2018 roku i będzie trwać do października 2019 roku.

Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej Fundacji: www.stiftung-evz.de


Projekt finansowany przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ)Wysłany przez admin_zrp dnia 06-03-2018 o godz. 08:39:54 (163 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 73

News
Pierwszy tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 73 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w języku polskim i romskim.

Głównym tematem numeru jest rewolucyjne odkrycie romskiego naukowca Gerarda Gierlińskiego, które podważa dotychczasowe teorie dotyczące pochodzenia człowieka. Ponadto przedstawiamy historię zapisaną na murze, czyli street artową Galerię Romską w Warszawie, której autorem jest Dariusz Paczkowski z Fundacji Klamra. Piszemy również o pielgrzymce Romów na Jasną Górę, której organizatorem jest Krajowy Duszpasterz Romów ksiądz Stanisław Opocki. Ponadto polecamy artykuł o spotkaniu prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych, które miało miejsce w Pałacu Prezydenckim. Publikujemy również artykuł o wystawie prezentującą historią i kulturę Romów, którą można oglądać w Stowarzyszeniu Romów w Polsce, w Oświęcimiu.

W dalszej części numeru prezentujemy artykuł Józefa Dobrowolskiego o nieznanej historii rozstrzelania taboru Romów w 1943 roku. Publikujemy również relacje z posiedzeń Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Ponadto w nowościach wydawniczych prezentujemy nowe publikacje Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, autorstwa Andrzeja Sochaja: Romski modlitewnik i śpiewnik – wydany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zagłada Romów i Sinti w byłym pierwszym niemieckim nazistowskim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w czasie II wojny światowej (1941-1945) – współfinansowana dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 01-03-2018 o godz. 15:02:43 (166 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nieznane fakty z historii Romów

News
Nie tylko Polacy i Żydzi doświadczyli podczas II wojny światowej (1939-1945) ogromu okropności z rąk niemieckich nazistów. Romowie również zostali objęci nieludzką akcją eksterminacji. Według założeń przyjętych przez rządzącą w III Rzeszy partię NSDAP oraz naczelnego dowódcę SS Heinricha Himmlera całkowitą zagładą miały początkowo zostać objęte dwie grupy ludności: Żydzi i Cyganie (Romowie i Sinti). Romowie i Sinti zostali objęci programem zagłady, ponieważ nie dawali się wpasować w model państwa totalitarnego propagowany przez niemieckie władze preferujące ideologię nazistowską. Podstawą tychże działań były tzw. ustawy norymberskie z 15 września 1935 r., które określały Romów, a także Żydów i Murzynów mianem elementu zagrażającego czystości rasy germańskiej.

Stworzono teorię naukową o wrodzonej aspołeczności i przestępczości Romów i Sinti, których to cech nic nie jest w stanie wykorzenić.

Już w 1936 roku działania skierowane przeciwko Romom przybrały swój ostateczny, zbrodniczy charakter. Początkowo obejmowały one wyłącznie terytorium III Rzeszy Niemieckiej i w lipcu 1936 r. pierwsza grupa 400 osób Romów i Sinti z Bawarii została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Dachau.

W miarę upływu czasu, wraz z przejmowaniem przez hitlerowskie Niemcy kontroli nad terytoriami kolejnych państw, polityka eksterminacji narodu romskiego zaczęła być prowadzona na zajętym obszarze Europy. Od września 1939 roku eksterminacja narodu romskiego zaczęła być prowadzona również na zajętych przez III Rzeszę terenach Polski.

W pierwszej kolejności zbrodnie wobec ludności romskiej dokonywane były na polskich ziemiach północnych i zachodnich, które najszybciej dostały się pod panowanie niemieckich władz okupacyjnych. 21 września 1939 roku zadecydowano o wysłaniu wszystkich Romów i Sinti z obszaru wielkich Niemiec (Altreich, Austria, Czechy) na teren Generalnego Gubernatorstwa.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-02-2018 o godz. 14:58:08 (254 odsłon)
(Czytaj więcej... | 6071 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Z wizytą u prezydenta

News
Wiele pokoleń, niezależnie od języka i wiary, wspólnie walczyło o Rzeczpospolitą, o to by Polska była wolna i niepodległa - mówił prezydent Andrzej Duda w poniedziałek, 15 lutego, podczas spotkania noworocznego z przedstawicielami religii oraz mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce wskazując, że dziś Polska zapewnia bezpieczeństwo, spokój i możliwość normalnego życia. Prezydentowi towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciel Romów - Roman Chojnacki, prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku i członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Tradycyjnie już gości powitał prezydent Andrzej Duda. Na wstępie dziękował zebranym za możliwość spotkania w tak licznym gronie - przedstawicieli różnych związków wyznaniowych, Kościołów, narodów i grup etnicznych, których łączy jedno najważniejsze wspólne dobro: Rzeczypospolita.

- Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogę się z Państwem spotkać po raz trzeci, że zechcieliście Państwo przyjąć zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego – mówił prezydent. - I bardzo też dziękuję, że w tym wyjątkowym roku 2018 to nasze spotkanie jest tak liczne i odbywa się w tak szczególnie pięknej oprawie. Dziękuję, że jesteśmy tutaj razem - przedstawiciele różnych związków wyznaniowych, przedstawiciele różnych Kościołów, przedstawiciele różnych narodów, grup etnicznych - związani jednym, wspólnym elementem, najistotniejszym, wspólną Rzeczpospolitą, polskim państwem, w którym żyjemy, mieszkamy, w którym się realizujemy, w tym szczególnym roku 2018, który jest rokiem stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Są dwa fundamentalne elementy związku naszego z Rzeczpospolitą i Rzeczypospolitej z nami. Otóż, z jednej strony to my - mówię w sensie wielu pokoleń - stawaliśmy w obronie Rzeczypospolitej ramię w ramię, niezależnie od języka, którym posługiwali się nasi przodkowie i którym my sami się posługujemy, niezależnie od tego, jaką wiarę wyznawaliśmy, niezależnie od tego, w której części polskiej ziemi mieszkaliśmy – stawaliśmy w obronie i w walce o Rzeczpospolitą, broniąc jej albo walcząc o to, aby ją odzyskać. Tym wielkim symbolem wspólnoty obywateli Rzeczypospolitej są polskie cmentarze wojenne: polskich legionistów, którzy z Józefem Piłsudskim i z generałem Hallerem szli po to, żeby odzyskać Rzeczpospolitą i o których mówili, że są szaleńcami, nie wierząc im, że chcieć to móc; i w 1920 roku, kiedy walczyli o to, żeby Polska przetrwała, żeby nie została zniszczona przez bolszewików; i później w czasie II wojny światowej, kiedy walczono o to, żeby mogła istnieć, żeby wróciła na mapę. Na tych cmentarzach są groby: i z krzyżem łacińskim, i z krzyżem prawosławnym, i z półksiężycem, i z gwiazdą Dawida. Ci żołnierze leżą obok siebie w jednej ziemi, tak jak walczyli ramię w ramię. I to jest wielki symbol wspólnoty Rzeczypospolitej, którą stanowimy ponad wszelkimi różnicami.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-02-2018 o godz. 08:49:08 (167 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10058 bajtów więcej | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.22 sekund