Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Wesołych Świąt!

News
Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"
życzy wszystkim
Związek Romów PolskichWysłany przez admin_zrp dnia 01-04-2010 o godz. 14:49:16 (951 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Segregacja w chorwackich szkołach nielegalna!

News
Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, obradująca w sprawie Orszusza i innych Romów przeciwko państwu chorwackiemu uznała, że podział dzieci na odrębne klasy z powodu ich odmiennego języka jest bezprawną dyskryminacją, która jest naruszeniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Sprawa Orszusza obejmuje 14 dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych w 3 różnych chorwackich wsiach, a które umieszczono w odrębnych klasach wyłącznie dla Romów z powodu ich rzekomych trudności w posługiwaniu się językiem chorwackim. Wnioskodawcy starali się wykazać, że w rzeczywistości był to przejaw dyskryminacji opartej na podłożu etnicznym. Działania szkół były potęgowane przez antyromskie nastawienie większości mieszkańców wsi.

Reprezentowana przez Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC), Komitet Helsiński Chorwacji oraz miejscowego prawnika Loworkę Kuszana sprawa trafiła do Europejskiego Trybunału w 2004. Po odrzuceniu zarzutów Romów w 2008 sprawa trafiła pod obrady Wielkiej Izby.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-03-2010 o godz. 08:37:15 (940 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Grupa Robocza Państw Wyszehradzkich ds. Integracji Romów

News
Polscy Romowie do Grupy Roboczej Państw Wyszehradzkich wybrani.

Karol Parno Gierliński i Stanisław Stahiro Stankiewicz zostali wybrani na przedstawicieli Romów z Polski do nowo powstałej Grupy Roboczej Państw Wyszehradzkich ds. Integracji Romów. Wyboru dokonali członkowie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, po zarekomendowaniu obu kandydatur przez członka Komisji Wspólnej, Romana Chojnackiego. Dołączą oni w ten sposób do Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, Elżbiety Radziszewskiej.

Karol Gierliński jest autorem pierwszego w Polsce podręcznika dla dzieci romskich w wieku wczesnoszkolnym, a także rzeźbiarzem, poetą oraz działaczem na rzecz praw Romów z wieloletnim doświadczeniem. Stanisław Stankiewicz jest prezesem Centralnej Rady Romów z siedzibą w Białymstoku oraz redaktorem naczelnym wydawanego przez tą organizację czasopisma „Rrom po Drom”. Od ponad 20 lat jest działaczem na rzecz spraw Romów na szczeblu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Od kilkunastu lat działa w Międzynarodowej Unii Romów (IRU), a od 2004 jest Prezydentem tego oficjalnego przedstawicielstwa Romów przy ONZ.

Grupa Robocza Państw Wyszehradzkich ds. Integracji Romów została powołana do życia jako forum przygotowujące założenia projektu o nazwie „Środkowoeuropejska Strategia na rzecz Romów”. Przedsięwzięcie to obejmować będzie wykorzystanie europejskich funduszy oraz integrację Romów ze społeczeństwem. Zgodnie z założeniami, w pracach grupy roboczej uczestniczą przedstawiciele społeczności romskiej z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-03-2010 o godz. 13:53:35 (914 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 IX posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich

News
IX posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Dnia 9 marca 2010 r. w Warszawie w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się IX posiedzenie Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Głównym tematem obrad 20 przedstawicieli organizacji romskich działających w Polsce i 2 romskich członków Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych było omówienie efektów dotychczasowego wcielania w życie projektów finansowanych w ramach Komponentu Romskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL). Uczestnicy posiedzenia skupili swą uwagę na projektach: „Innowacyjni Romowie na rynku pracy”, realizowanym przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz „Romska droga do pracy – program aktywizacji Romów z Małopolski i Podkarpacia”, wcielanym w życie przez Uniwersystet Łódzki. Istotnym wydarzeniem spotkania było wystosowanie wspólnego krytycznego stanowiska Zespołu i Komisji Wspólnej wobec Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które bardzo powoli rozpatruje wnioski o dofinansowanie działań w ramach POKL, paraliżując tym samym pracę wielu podmiotów zajmujących się ich realizacją.

W trakcie posiedzenia Zespołu jego członkowie zaakceptowali przedstawione przez członka Komisji Romana Chojnackiego kandydatury Karola Parno Gierlińskiego i Stanisława Stahiro Stankiewicza na przedstawicieli Romów z Polski przy Grupie Roboczej Państw Wyszehradzkich ds. Integracji Romów. Obaj działacze romscy z dużym doświadczeniem na szczeblu krajowym i międzynarodowym uzyskali następnie akceptację MSWiA.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-03-2010 o godz. 10:44:29 (912 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Romskich

News
I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Romskich, 8 marca 2010 Warszawa.

Dnia 8 marca br. w Warszawie miało miejsce I Ogólnopolskie Spotkanie Organizacji Romskich, które odbyło się z inicjatywy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 26 stowarzyszeń romskich w Polsce oraz  Andrzej Mirga, przedstawiciel OBWE .

Istotną decyzją, jaka zapadła podczas spotkania było nominowanie Stanisława Stahiro Stankiewicza i Karola Parno Gierlińskiego na przedstawicieli Romów z Polski przy Grupie Roboczej Państw Wyszehradzkich ds. Integracji Romów. Osoby te zostały rekomendowane do pełnienia wymienionych funkcji przez członka Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Romana Chojnackiego, a następnie otrzymały aprobatę ze strony MSWiA. Wraz z Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Elżbietą Radziszewską będą oni odpowiedzialni za przygotowanie Strategii Państw Grupy Wyszehradzkiej na rzecz wykorzystania środków europejskich w celu poprawy integracji społecznej ludności romskiej w tych krajach.

Główna część obrad koncentrowała się jednak wokół kwestii oceny realizacji „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” przez podmioty spoza środowiska romskiego oraz możliwości jego przedłużenia. Uczestnicy zwracali również uwagę na kwestię efektywności realizacji Komponentu Romskiego POKL, a ponadto poruszali zagadnienia związane z edukacją oraz wspieraniem romskiej kultury, języka i tożsamości narodowej. Zgromadzeni delegaci w sposób pozytywny odnieśli się do sposobu wypełnienia funkcji przedstawiciela Romów w Komisji Wspólnej, Romana Chojnackiego i udzielili mu swego poparcia na reprezentowanie przez niego spraw mniejszości romskiej. 

Reprezentanci działających w Polsce organizacji romskich wyrazili swe zadowolenie z faktu organizacji tego spotkania, żywiąc jednocześnie swe nadzieje na regularne organizowanie podobnych spotkań w przyszłości, co zaproponował prezes Związku Romów Polskich, Roman Chojnacki – inicjator spotkania. Zebranie przedstawicieli organizacji romskich było wydarzeniem bez precedensu w historii Romów w Polsce, gdyż pomimo faktu posługiwania się odmiennymi dialektami oraz różnic pomiędzy poszczególnymi grupami, przedstawiciele Polska Roma, Bergitka Roma, Lowara, Kelderaszy  Sinti i Ruska Roma spotkali się w jednym miejscu w celu omówienia najważniejszych spraw dotyczących społeczności romskiej i wspólnego poszukiwania rozwiązań najtrudniejszych kwestii.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-03-2010 o godz. 11:17:26 (915 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Pomóżmy Magdzie Minke

News
Szanowni ludzie dobrego serca!

Zwracam się do wszystkich ludzi dobrego serca o wsparcie dla chorej Dziewczyny romskiej – Magdaleny Minke, zamieszkałej w Głogowie.

Życie 23 letniej Magdy nigdy nie było usłane różami, całe życie wychowywana była przez matkę, z ojcem nigdy nie miała kontaktu. Magda pochodzi z rodziny wielodzietnej, sytuacja finansowa rodziny zatem zawsze była bardzo ciężka. Magda ma 3 młodszych braci i jedną młodszą siostrę (również chorą).

Pomimo wielu przeciwności losu, Magda zawsze była dziewczyną uśmiechnięta i radosną. Zakochała się, urodziła dwoje dzieci: Marcelka w 2005 roku i Alexa w grudniu 2009 roku.

Niestety los potrafi być okrutny, pewnego dnia zemdlała w domu. Po przewiezieniu do szpitala i badaniach okazało się, że dziewczyna ma guza robaka móżdżku. Całe życie stanęło Jej przed oczyma, pytania co stanie się  z dziećmi, jeśli operacja się nie uda? Szok Rodziny, Bliskich, Znajomych…

Magda po rozpoznaniu choroby została przewieziona do Szpitala w Zielonej Górze, gdzie po badaniach została poddana wielogodzinnej operacji. Operacja przebiegła pomyślnie, Magda prawie tydzień leżała na Oddziale Intensywnej Terapii, potem 2 tygodnie na Oddziale Neurochirurgii skąd została przewieziona do Szpitala w Głogowie. Niestety po operacji okazało się, że Magda ma duże problemy z widzeniem i chodzeniem. Prawa część ciała, jest jakby sparaliżowana.

W połowie marca Magda została wypisana do domu w stanie dobrym, jak orzekli lekarze… Dziewczyna wymaga całodobowej opieki. Wynik biopsji stwierdził wyściółczaka o II stopnia złośliwości.

Pytanie, co dalej? Opieka na Jej dziećmi spadła na Jej Mamę - Paulinę. Pani Paulina opiekuje się Magdą, Jej Dziećmi oraz czwórką swoich Dzieci.

Leki, rehabilitacja??? To wszystko przecież kosztuje… Na pomoc Państwa raczej liczyć nie można… Matka Magdy zadłużyła się na spora sumę, w tym samym przedziale czasowym dowiedziała się o chorobie swoich dwóch córek – Magdy i 16- letniej Judyty. Judyta w tym samym tygodniu, kiedy Magda była operowana w Zielonej Górze,  przeszła zabieg ablacji serca w Szpitalu we Wrocławiu. Dojazdy do dwóch różnych Szpitali doprowadziły do ogromnego zadłużenia finansowego Pani Pauliny. Judyta musi raz w miesiącu jeździć na kontrolę stanu zdrowia do Wrocławia, a Magda do Zielonej Góry. Być może czeka Ją radioterapia… Niewiadomo też kiedy zacznie rehabilitację ruchową.

Magda bardzo chce żyć, to normalne dla Nas Wszystkich, prawda? W końcu jest bardzo młodą Dziewczyną i Matką dwójki Dzieci.  Mimo ogromnego ciosu, który Ją dotknął, Magda stara się być pogodna. Jak sama mówi: nie chcę niczego dla siebie, chcę by Mamie i moim Dzieciom było lżej…

Mam nadzieję, że Magda pokona zwycięsko chorobę, która Ją dotknęła!

Drodzy Romowie i nie-Romowie z całego serca proszę Was o jakiekolwiek wsparcie finansowe bądź rzeczowe – dla Magdy i Jej dzieci. Przyda się wszystko, począwszy od nawet drobnych kwot finansowych, po odzież lub paczki żywnościowe dla Magdy, czy Jej Dzieci.

W załączniku przekazuję wypisy ze szpitali, w których przebywała Magda.

DANE OSOBOWE:
Magdalena Minke
ul. Mickiewicza 42/4
67-200 Głogów
woj. dolnośląskie

Bank Zachodni WBK S.A.
35109000754172231071989958

Proszę rozesłać moją prośbę do ludzi dobrej woli. Za okazaną pomoc w imieniu Magdy i własnym serdecznie dziękuję! (PDF wraz z wypisami ze szpitala)

Asystent Zawodowo - Socjalny
Ewelina Andrasz

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-03-2010 o godz. 13:32:12 (1891 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wieczór autorski Izoldy Kwiek

News
26 marca o godzinie 17 w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu odbędzie się spotkanie autorskie z poetką Izoldą Kwiek połączone z promocją tomiku poetyckiego autorki „Tabor Izoldy”. Goście spotkania będą mieli okazję wysłuchania wierszy autorki, towarzyszącą im muzykę w wykonaniu zespołu „Gipsy Boys” a także podziwiać fotografie Arkadiusza Goli z wystawy „Romowie”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-03-2010 o godz. 11:54:34 (1053 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia już są

News
Z przyjemnością informujemy, iż w poniedziałek (15.03.2010) wypłacone zostały stypendia dla studentów romskich. Dla tych studentów, którzy wysłali do ZRP zaświadczenie o zaliczeniu semestru oraz kontynuowaniu nauki na semestrze wyższym przelana na konto została kwota za miesiące styczeń, luty oraz marzec. Natomisat Ci studenci, którzy nie wysłali do nas jeszcze odpowiedniego zaświadczenia otrzymali stypendia za miesiące styczeń i luty.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-03-2010 o godz. 10:32:53 (872 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dokument o Romach

News
20 marca o godzinie 22:25 na antenie programu PLANETE wyemitowany zostanie film „CYGANIE” Stanisława Muchy. Reżyser spędził 30 dni wśród Romów poznając ich zwyczaje i tradycję. Ten półtorej godzinny film ma za zadanie przybliżyć Europejczykom mniejszość Romską. Dzieło Muchy zostanie wyemitowane w ramach marcowego pasma SEANS PLANETE, w którym pokazywane są nonkonformistyczne dokumenty podejmujące trudne i kontrowersyjne tematy.

Źródło: infopuls

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-03-2010 o godz. 11:18:05 (1093 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 25

News
Pojawił się 25 już numer Romano Atmo, tym samym wkroczyliśmy w piąty rok naszej działalności wydawniczej. Wraz z pierwszym tegorocznym numerem Romskiej Duszy mamy nadzieję, że po raz kolejny nie zawiedliśmy naszych czytelników. Jak zawsze, w nowym numerze znajdziecie wiele ciekawych informacji i artykułów związanych z Romami.

Tradycyjnie na początek garść Newsów ze świata Romów, w nich m.in. o zjeździe studentów i absolwentów pochodzenia romskiego, który organizuje Związek Romów Polskich.  W aktualnościach piszemy również Konferencji Lingwistyki Języka Romskiego, o Międzynarodowej Konferencji Kobiet Romskich, która miała miejsce w Atenach oraz o Konkursie Poezji Romskiej im. Papuszy.

W numerze można przeczytać również o innych aktualnych wydarzeniach, np. w artykule Nigdy więcej piszemy o uroczystości pamięci o Holocauście w głównej siedzibie ONZ. Ponadto piszemy o głośnym incydencie w Chojnicach w artykule zatytułowanym Wystarczy iskra. Z kolei w artykule Czy ERTF przetrwa piszemy o nowych kontrowersjach dotyczących Europejskiego Forum Romów i Wędrowców.

Niewątpliwą atrakcją numeru jest wywiad z romskim pastorem prowadzącym Chrześcijańską Misję wśród Romów. Oprócz tego z artykułu Internet dla każdego z nas możecie się dowiedzieć jaką rolę wirtualna sieć odgrywa wśród Romów. Przedstawiamy także Karin Wolff, niemiecką tłumaczkę poezji romskiej.

W naszych stałych działach również same atrakcje. W dziale Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów w Rosji, w cyklu Romowie prosto z Polski prezentujemy losy rodziny Ondyczów. W listach pokazujemy wołanie o pomoc romskiej rodziny ze Strzelina, a w Nowościach wydawniczych piszemy o Ilustrowanej Encyklopedii Małego Roma. W kąciku Moda i Uroda tym razem karnawałowy niezbędnik, a w dziale Hobby przyszedł czas na muzykę. Oczywiście nie zabrakło również Horoskopu.

Tegoroczny pierwszy numer dopełniają artykuły: Asystent Zawodowo – Socjalny – przyjaciel, a nie biurokrata, Kratka w kratkę, czyli – ku przestrodze - wywiad z byłym więźniem oraz Świat nauki przyjazny Romom, czyli sylwetka dr Mieczysława Wojeckiego, pasjonata kultury romskiej. Warto przypomnieć jeszcze artykuł Okazje do tańca Romów litewskich oraz ogłoszenie Instytutu Pamięci Narodowej.

Na koniec przypominamy, że nasza gazeta dostępna jest w formie prenumeraty, której szczegóły znajdują się tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 12-03-2010 o godz. 09:48:00 (1321 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.12 sekund