Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Tabor Pamięci Romów

News
Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że w dniach 22-25 lipca 2010 r. po raz jedenasty wyruszy Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów pod patronatem Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Nawary.

Jak co roku, przy dźwiękach romskiej kapeli, wyjeżdżamy cygańskimi wozami z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie. Celem wędrówki jest leżąca nieopodal Tarnowa wieś Szczurowa oraz inne okoliczne miejscowości uświęcone krwią Romów, pomordowanych w czasie II wojny światowej. Przez kolejne dni Taboru oddamy hołd zmarłym w miejscach ich spoczynku. Tabor przypomina tych, których życie zostało przerwane, ale i przybliża romskie tradycje, wędrowne życie, język, muzykę, stroje i romskie potrawy. Będziemy więc również spędzać czas na wspólnych spotkaniach, muzykowaniu i biesiadowaniu w odtworzonym na te dni obozowisku cygańskim. Serdecznie zapraszamy wszystkich Gości do udziału w tym święcie pamięci i wspólnoty. Każdy, kto nam przyjacielem, będzie miłym gościem w czasie wędrówki i postojów.

Organizatorzy: Muzeum Okręgowe w Tarnowie – Instytucja Kultury Województwa Małopolskiego, Centrum Kultury Romów w Tarnowie.

Partnerzy: Stado Ogierów w Klikowej, Stowarzyszenie Kobiet Romskich w Krakowie, Romskie Stowarzyszenie Oświatowe – Harangos, Gmina Szczurowa, Gmina Borzęcin.

Tabor poprowadzą: Adam Bartosz – dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie, Adam Andrasz – dyrektor Centrum Kultury Romów.

Szczegóły znajdą Państwo na: www.muzeum.tarnow.pl

Projekt realizujemy dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

Dział Romski/Muzeum Etnograficzne w Tarnowie

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-06-2010 o godz. 12:01:54 (996 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Jarmark Wielu Kultur

News
Dnia 22 maja 2010 roku, odbył się jarmark różno kulturowy, w Sławnie. Pojawili się przedstawiciele mniejszości narodowych, Związki Ukraińskie, chór ukraiński, zespół folklorystyczny z Niemiec, zespół Marianna i Jej Cyganie, zespoły i soliści z Polski, oraz oczywiście Związek Romów Polskich. W Jarmarku udział wzięły różne zasłużone dla miasta osobistości, jak Pełnomocnik Wojewody Zachodniopomorskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych pani Neli Kopańska, burmistrzowie czterech miast partnerskich oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Cała uroczystość odbyła się w centrum miasta, a po za organizacjami rządowymi można było spotkać również reprezentantów np. Koła gospodyń wiejskich, Stowarzyszenia Twórców Kultury w Szczecinie, gospodarstwa agroturystyczne, przedstawicieli takich miast jak Ząbkowice Śląskie, Podgórki czy Warszkowo.

Dla każdego reprezentanta danej kultury czy społeczności, przygotowane były specjalnie utworzone do tego celu drewniane stoiska, w których każdy mógł zaprezentować swoją działalność. Piękna słoneczna pogoda, poprawiła humory wszystkim obecnym i sprzyjała dobrej zabawie. My jako przedstawiciele mniejszości romskiej zaprezentowaliśmy dorobek naszej organizacji, stosy gazet, ulotek i książeczek rozchodziły się jak świeże bułeczki. Okazuje się, że ludzie wykazują ogromne zainteresowanie kulturą romską, chcą ją poznać i zrozumieć. Taka postawa sprawia, że wiemy jak istotną rolę pełni nasza organizacja. Słowianie sami zaczynają rozumieć, że stereotypy należy zostawić gdzieś w przeszłości i zacząć budować swoją wiedzę na wiarygodnych informacjach.

Dziewczynki ze Świetlicy Integracyjnej w Szczecinku - Ola, Natalia i Weronika - przebrane w barwne romskie sukienki prezentowały się pięknie, a kiedy tańczyły ciężko było oderwać od nich wzrok. Podobne imprezy dają możliwość nie tylko poznania innych kultur, ale przede wszystkim nawiązywania kontaktów interpersonalnych.

Przy stoisku prezentującym miasto Ząbkowice Śląskie, panie częstowały chlebem ze swojskim smalcem i ogórkami kiszonymi, to proste jedzenie jest niezastąpione na podobnych jarmarkach. Dalej oglądaliśmy obrazy, Zachodniopomorskich Twórców Kultury, którzy cały poprzedni tydzień pracowali nad nimi by oddawały wyjątkowość miasta Sławna. Przy stoisku Koła Gospodyń Wiejskich dowiedzieliśmy się, że panie te działają prężnie i spotykają się w swoim szerokim gronie, pomagając najbardziej potrzebującym w ich mieście. Same przyrządziły pyszne smakołyki, ciasta, ciasteczka, czy też pierogi, kanapki, a cały dochód przeznaczają na pomoc innym. Przy innych stoiskach można było podziwiać, sztukę rzeźbiarską, sztukę awangardową, szklane cudeńka oraz własnoręcznie wyrabianą biżuterię z kamieni.

Atmosfera była niezwykle przyjazna, każdy odnosił się do siebie z szacunkiem i bez jakichkolwiek uprzedzeń. Podobne imprezy uświadamiają nas w przekonaniu, że ludzie kiedy chcą naprawdę mogą się zjednoczyć, pokazać z jak najlepszej strony i być docenionymi przez innych. Związek Romów Polskich prezentował się bardzo barwnie i wesoło, ludzie chętnie przychodzili porozmawiać, czym sprawiali nam ogromną radość i satysfakcję.

Organizatorem Jarmarku Wielu Kultur był Urząd Miejski w Sławnie, przy współpracy technicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Patronat medialny nad imprezą objęły: Radio Koszalin, TVP Szczecin i Obserwator Lokalny.

   
   

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-06-2010 o godz. 14:43:03 (5651 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Badania i rozwój kultury romskiej

News
Związek Romów Polskich we współpracy z Romskim Stowarzyszeniem Solidarności i Współzależności w Germencik w Turcji uczestniczy w realizacji projektu „Badania i rozwój kultury romskiej w regionie Morza Egejskiego”. Działanie to jest efektem współpracy nawiązanej przez Prezesa Romana Chojnackiego w trakcie jego działalności na arenie międzynarodowej w ramach IRU i ERTF. Podstawowym założeniem zadania jest wzajemne poznawanie się Romów żyjących w różnych krajach, jak również popularyzacja tej wiedzy w wśród społeczeństw tych krajów, a dalszej perspektywie także całej UE.

Licząca kilkaset tysięcy osób ludność romska z Turcji, kraju kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej chce poznać sytuację swych romskich braci i sióstr mieszkających w krajach członkowskich Wspólnoty, takich jak Polska, Holandia czy Włochy, tak aby móc czerpać wzorce z obowiązujących w tych krajach rozwiązań w zakresie podtrzymywania kultury, języka i tożsamości mniejszości narodowych i etnicznych, jak również wielopłaszczyznowej pomocy świadczonej na rzecz ludności romskiej. Romowie z Polski będą więc pełnić rolę swego rodzaju mentora, przewodnika w ramach struktur unijnych dla swych pobratymców znad tureckiego wybrzeża Morza Egejskiego.

Omawiane przedsięwzięcie jest kolejnym przykład międzynarodowego zaangażowania Związku Romów Polskich i obejmowania swą działalnością nowych obszarów i dziedzin. Czas trwania zadania przewidziany jest na 15 miesięcy i będzie sfinansowany ze środków UE.

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-06-2010 o godz. 08:45:21 (870 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Mniejszości narodowe wśród nas

News
W dniu 9 kwietnia 2010r. w Teatrze Polskim w Szczecinie odbyło się spotkanie pod tytułem „Mniejszości narodowe wśród nas”. Impreza była zorganizowana przez fundację In Gremio, mającą na celu konsolidację szczecińskiego środowiska prawniczego. W pierwszej części spotkania doszło do wręczenia nagród i tytułu Człowieka Roku 2009. Natomiast w drugiej części odbyła się dyskusja nt. mniejszości narodowych w Polsce. Debatę prowadził honorowy konsul Niemiec w Polsce, prezydent Szczecina w latach 1994 - 1998, mecenas Bartłomiej Sochański.

Wymiana poglądów pomiędzy uczestnikami dyskusji cieszyła się dużym zainteresowaniem licznie zgromadzonej publiczności, która po brzegi wypełniła salę teatru. Na spotkanie został zaproszony m.in. Ryszard Galla - przedstawiciel mniejszości niemieckiej, poseł na Sejm RP, Miron Sycz - przedstawiciel mniejszości ukraińskiej, poseł na Sejm RP, Mieczysław Abramowicz - literat oraz rzecznik Gminy Żydowskiej w Gdańsku oraz moja skromna osoba, jako reprezentant Związku Romów Polskich.

O zapotrzebowaniu na takie debaty świadczy fakt, że trwała ona ponad 3 godziny i zakończyła się dopiero przed godziną 23. W pierwszej części dyskusji na pytania zadawane przez mecenasa Sochańskiego odpowiadali po kolei poszczególni przedstawiciele organizacji mniejszościowych. Tematyka pytań związana była m.in. z dziejami poszczególnych narodów zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej, ich obecnej sytuacji prawnej i ekonomicznej, obyczajów, liczebności oraz tego jak mniejszości funkcjonują w obrębie nowoczesnych państw zachowując przy tym lojalność wobec nich. Dyskusja skupiała się także wokół edukacji, podtrzymywania tradycji, obrzędowości. Nie zabrakło także elementów poruszających kwestie związane z tożsamością.

Z kolei w drugiej części licznie zgromadzona publiczność zadawała pytania poszczególnym uczestnikom wykazując duże zainteresowanie poruszaną problematyką. Mieszkańców Szczecina interesowała obecna sytuacja ekonomiczna Romów w Polsce, ich dzieje na ziemiach polskich, czy też inicjatywy podejmowane wobec wspólnoty romskiej zarówno w kraju jak i poza jego granicami.

Dzięki dyskusji publika mogła się wiele dowiedzieć na temat programu Innowacyjni Romowie na rynku pracy czy też przedsięwzięciu Dekada na rzecz Romów 2005 – 2015, mającego na celu pomoc ludności romskiej w 10 krajach europejskich, w których są największe skupiska społeczności romskiej. O żywotności i aktualności poruszanych tematów świadczyła ilość zadawanych pytań i długość trwania spotkania.

Po zakończeniu dyskusji wszyscy uczestnicy debaty zostali zaproszeni na uroczystą kolację w jednym ze szczecińskich hoteli, na której była kontynuowana poruszana tematyka, a organizatorzy nie kryli zadowolenia z jej przebiegu i zapowiedzieli podobne spotkania.

A.Ł.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-06-2010 o godz. 10:28:27 (1130 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dzień Dziecka w Zamku Książąt Pomorskich

News
1 czerwca jest dla najmłodszych szczególną datą, gdyż właśnie w ten dzień od ponad pół wieku w Polsce jak i w innych krajach słowiańskich jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Dziecka. W wielu krajach święto dzieci przypada na 20 listopada i obchodzone jest jako Powszechny Dzień Dziecka lub Dzień Praw Dziecka. Na Dzień Dziecka szykują się nie tylko dzieci, ale również dorośli. Z dużym wyprzedzeniem planują dzieciom wszelkiego rodzaju zabawy, rozrywki, kupują prezenty. Sprawiają, że dzieci w ten dzień czują się wyjątkowe, najważniejsze i przede wszystkim są uśmiechnięte. Bo co innego jak nie radosny, pogodny uśmiech dziecka, sprawia, rodzicom przyjemność.

Do obchodów Dnia Dziecka przygotowują się także różne placówki m.in. szkoły oraz świetlice.

Dzieci ze Świetlicy Integracyjnej w Szczecinku spędziły Dzień Dziecka na wycieczce edukacyjnej. Opiekunowie świetlicy Dzień Dziecka, tak zaplanowali, aby dzieci mogły się dobrze bawić i zarazem, przyswoić wiedzę historyczną. W tym celu została zorganizowana wycieczka do Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie.

Zamek Książąt Pomorskich to jedyny w Polsce nadmorski gotycki zamek wybudowany na planie zbliżonym do kwadratu z wieżą wysokości 24 metrów. Budowę zamku rozpoczęto w 1352 roku za panowania Bogusława V, na ten okres datuje się też początek współpracy miasta z Hanzą. W XVIII i XIX wieku w zamku znajdowały się magazyny i więzienie, od 1930 roku muzeum.

Na zamku można zwiedzić dużo interesujących rzeczy m.in. wysoką 24 metrową wieżę, na którą prowadzą bardzo wąskie korytarze. W połowie wysokości wieży znajduje się również wystawa ptaków. Ze szczytu wieży można podziwiać panoramę miasta Darłowa. Samo wejście po tak długich i wąskich schodach sprawiło dzieciom wiele radości. Jednocześnie mogły zobaczyć jak w dawnych czasach żyli mieszkańcy zamku. Podczas wycieczki można było zobaczyć sale tematyczne, w których znajdowały się narzędzia tortur, zabytkowe wspaniale zdobione meble, stare fotografie, dziewięciopolowy herb Księstwa Pomorskiego i wiele innych ciekawych rzeczy, które w znacznym stopniu przybliżyły nam historię zamku oraz na długo zostaną w naszej pamięci. Jednakże największe zainteresowanie u dzieci wzbudziła mumia kota, z którą wiązał się bardzo ciekawy mit.

Po zwiedzeniu zamku udaliśmy się z wycieczką do nadmorskiej miejscowości, w której dzieci mogły kupić sobie pamiątki z nad morza. Po tak wyczerpującej wycieczce nadszedł czas na syty posiłek, więc następnym miejscem postoju było miasto Koszalin, w którym znajduje się galeria Forum. Tam dzieci mogły sobie wybrać miejsce posiłku oraz zrobić drobne zakupy. Po długim i wyczerpującym dniu dzieci jeszcze miały siłę aby dobrze się bawić. Podczas powrotu śpiewały, aż do samego Szczecinka.

   
  
  

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-06-2010 o godz. 10:04:31 (1099 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja na temat przeciwdziałania ludobójstwom

News
Edukacja na temat przeciwdziałania ludobójstwom jako forma ochrony praw człowieka

W dniu 15 kwietnia 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja o edukacji na temat przeciwdziałaniu ludobójstwom zorganizowana przez stowarzyszenie Pro Humanum oraz Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Tematem przewodnim spotkania były formy przeciwdziałaniu ludobójstwu we współczesnym świecie. Głos w debacie zabierali wybitni specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauki, ośrodki akademickie, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Po wstępnym przywitaniu wszystkich uczestników głos w debacie zabrał dr L. Nijakowski z Uniwersytetu Warszawskiego, który w swoim 30 minutowym wystąpieniu przedstawił i nakreślił historię ludobójstwa, podał definicję samego ludobójstwa jako formy zorganizowanych działań zmierzających do unicestwienia całych narodów lub też grup etnicznych. Swoje korzenie mają one już w średniowieczu kiedy to jedne narody były unicestwiane przez inne. Za przykład mogą posłużyć chociażby unicestwienie Prusów na drodze ekspansji krzyżackiej w XIII w., masowa eksterminacja rdzennej ludności Ameryki Północnej i Południowej w XVI w., masowe mordy w czasie krwawo stłumionego powstania w Wandei w czasie rewolucji francuskiej w XVIII w., masowa eksterminacja ludności afrykańskiej przez państwa kolonialne w XIX w. – tworzenie pierwszych zorganizowanych obozów koncentracyjnych w dzisiejszej Namibii, dawniej Niemiecka Afryka Południowo Zachodnia, czy też eksterminacje ludności afrykańskiej w Kongu belgijskim należącym do belgijskiego króla Leopolda II. W wyniku której według różnych szacunków śmierć poniosło od 5 do 12 mln ludzi. Szczególnie krwawy okazał się wiek XX. Masowa eksterminacja ludności ormiańskiej w latach 1910-1915, kiedy to według różnych obliczeń zginęło ok. 1,5 mln Ormian zamieszkujących ówczesne Imperium Ottomanów rządzone przez kalifa. Do dzisiaj mord ten jest kwestią sporną pomiędzy wieloma państwami, a Turcja nie chce uznać tego wydarzenia za ludobójstwo, co stanowi dużą przeszkodę w integracji tego państwa ze Wspólnotami Europejskimi. System masowych obozów zagłady został stworzony także w ZSRR określany mianem Gułagu czy też Łagrów. Według różnych specjalistów zajmujących się tą tematyką w systemie radzieckich obozów przymusowej pracy zostało w latach 1917-1956 zgładzonych ok. 60 mln ludzi. Taka liczbę podaje min. Aleksander Sołżenicyn autor bestselerowej książki „Archipelag Gułag”. W odróżnieniu od systemu stworzonego przez nazistowskie Niemcy, obozy te były organizowane w miejscach odludnych, nie zamieszkałych w bezkresach rosyjskiej Tajgi, Syberii. Ginęli ludzie różnych narodowości, bez wyjątku, a każdy powód skazujący na zsyłkę był dobry, co opisał m.in. w swojej książce „Inny świat” Gustaw Herling Grudziński, skazany za to, że miał podobne nazwisko do niemieckiego generała Goeringa.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-05-2010 o godz. 09:57:20 (893 odsłon)
(Czytaj więcej... | 5959 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Konferencja Młodych Badaczy

News
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Młodych Badaczy

Dnia 25 maja br. na Instytucie Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyła się konferencja naukowa pod hasłem „Współczesny wymiar stosunków narodowościowych w Europie”. Swoje referaty poświęcone różnym aspektom kwestii narodowych i etnicznych w Europie zaprezentowało ponad 40 młodych naukowców, głównie osób przygotowujących prace doktorskie, jak również pracowników naukowych, studentów oraz pracowników organizacji pozarządowych. Byli oni podzieleni na dwie sale, w których równolegle do siebie wygłaszane były wystąpienia. Niektórzy prelegenci nie mogli uczestniczyć w konferencji z powodu sytuacji powodziowej na południu Polski i wynikających z tego powodu utrudnień komunikacyjnych.

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku reprezentowany był przez Sekretarza Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu – mgr Mateusza Babickiego, doktoranta Uniwersytetu Gdańskiego. Zaprezentował on referat pod tytułem „Działania państw europejskich w stosunku do Romów na przełomie XX i XXI w.” Podczas sympozjum wygłoszone zostało jeszcze jedno wystąpienie na temat ludności romskiej autorstwa mgr Bereniki Koźbiał z Uniwersytetu Jagiellońskiego pt. „Gdy droga zakręca. O sytuacji mniejszości romskiej w Europie”. Oboje doktorantów odpowiadało w trakcie dyskusji na niekiedy szczegółowe pytania dotyczące ich referatów, których treść w dużym stopniu dotyczyła tych samych zagadnień.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-05-2010 o godz. 15:34:13 (891 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Świat jest kolorowy

News
Ambasady Włoch, Francji, Finlandii i Hiszpanii, która przewodniczy UE, wsparły finansowo poprzez dotacje inicjatywę „Świat jest kolorowy”, zorganizowaną przez organizację pozarządową Romska Fundacja Mody.

Inicjatywa ta wspierana jest od roku 2009 przez Ambasadę Włoch, która podkreśla znaczenia romskiej mody i ma na celu zwrócenie uwagi mediów i opinii publicznej na tradycję Romów.

Głównym celem trwającej od 4 do 12 maja inicjatywy jest podkreślenie różnorodności romskiej poprzez jej tradycję i sztukę, a także rozpowszechniać kwestie dotyczące Romów w Bułgarii i w innych krajach Europy.

Inicjatywa ambasad jest odzwierciedleniem zobowiązań zawartych w oświadczeniu wydanym podczas II Europejskiego Szczytu Romskiego, który miał miejsce w Kordobie w kwietniu br. Zbiega się ona ponadto z 5 – tą rocznica rozpoczęcia Dekady Integracji Romów 2005 – 2015, która była niedawno obchodzona w Sofii w obecności przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz DOSTA!, kampanii kształtującej świadomość i mającej na celu zwiększenia wrażliwości publicznej oraz przezwyciężenie dyskryminacji w stosunku do Romów panującej w Europie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-05-2010 o godz. 11:46:12 (894 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 XXI posiedzenie KWRiMNiE

News
XXI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Dnia 12 maja 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie miało miejsce XXI posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wszystkich mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce oraz społeczności języka regionalnego. W zastępstwie Prezesa Romana Chojnackiego mniejszość romska była reprezentowana była przez Sekretarza Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w Szczecinku, Mateusza Babickiego. Spotkanie prowadzili współprzewodniczący Komisji – Sekretarz Stanu w MSWiA Tomasz Siemoniak oraz Prezes Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego Artur Jabłoński, którzy w połowie posiedzenia musieli opuścić spotkanie i udać na debatę, która odbywała się na Zamku Królewskim.

Głównymi zagadnieniami omawianymi w trakcie spotkania były: współpraca mniejszości narodowych z Instytutem Pamięci Narodowej, uwagi do I Raportu z realizacji przez RP postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych, tworzonie kierunków studiów o nazwie filologie języków mniejszości a także postulaty i obawy mniejszości w kontekście zaplanowanego na rok 2011 Powszechnego Spisu Ludności.

Najgorętszy przebieg miała debata na temat współpracy i roli IPN w działaniach stowarzyszeń mniejszości, gdzie największe problemy i zarzuty pod adresem reprezentantów Instytutu zgłaszali przedstawiciele mniejszości ukraińskiej oraz słowackiej. Równie intensywny przebieg miała kwestia wskazywania przynależności narodowej przez członków mniejszości i ich obawy o potencjalne konsekwencje interpretacji podawanych przez nich informacji.

Kolejne, XXII posiedzenie Komisji jej członkowie zaplanowali na II połowę czerwca br., na której szczegółowo omówione zostaną instytucje kultury mniejszości nar. i etn. oraz promocji języka regionalnego, które mimo planów nie były dyskutowane podczas minionego posiedzenia z powodu śmierci wiceministra Tomasza Merty, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem i dotychczasowego niepowołania jego zastępca.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-05-2010 o godz. 09:52:21 (1049 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wykład o Romach na ziemiach czeskich

News
17 maja w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego Łukasz Sołtysik wygłosił wykład o tytule „Romowie na ziemiach czeskich”. Celem wykładu było przybliżenie dziejów i kultury romskiej na ziemiach czeskich od czasów Habsburgów po powojenne losy mniejszości romskiej.

Źródło: IPN

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-05-2010 o godz. 15:45:47 (966 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund