Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 9. Letnia Szkoła Wyszehradzka

News
W dniu dzisiejszym w krakowskiej Willi Decjusza odbędzie się inauguracja 9. Letniej Szkoły Wyszehradzkiej, którą otworzy wykład posła Parlamentu Europejskiego Pawła Zalewskiego pod tytułem „Regiony a Unia Europejska – szukając kompromisu w polityce zagranicznej”. Do 9. edycji Letniej Szkoły zakwalifikowanych zostało 50 studentów, wybranych spośród ponad 350 kandydatów. Uczestnicy to mieszkańcy Polski, Węgier, Czech  Słowacji i Ukrainy, a także Rosji, Rumunii, Białorusi, Macedonii, Niemiec i Słowenii.

Tematy wykładów i debat będą oscylowały wokół najbardziej aktualnych wyzwań dla współczesnego świata, Unii Europejskiej i regionu. Podczas trwania Szkoły poruszane są tematy takie jak globalizacja, znaczenie międzynarodowych misji stabilizacyjne, kryzys klimatyczny, polityka zagraniczna UE, Partnerstwo Wschodnie, przemiany w obrębie społeczeństw europejskich, problemy mniejszości narodowych, przemiany w obrębie społeczeństw europejskich.

13 lipca o godzinie 15 będzie miała miejsce dyskusja z udziałem liderów i liderek romskich z Czech, Polski, Słowacji i Węgier na temat sytuacji Romów w naszej części Europy. Tegoroczna edycja Szkoły potrwa do 16 lipca.  Dzięki kolejnym edycjom Szkoły następuje przełamywanie stereotypów, budowanie przyjacielskich więzi i współpracy pomiędzy uczestnikami, którzy niebawem będą wpływać na losy swoich państw.

Organizatorem Szkoły Wyszehradzkiej jest Stowarzyszenie Willa Decjusza, a partnerem strategicznym The International Visegrad Fund. Projekt jest współfinansowany przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w ramach cyklicznego programu: Promocja wiedzy o Polsce.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-07-2010 o godz. 08:39:31 (890 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 27 już dostępne!

News
Właśnie ukazał się 27 już numer romskiego dwumiesięcznika Romano Atmo. Jest to trzeci tegoroczny numer naszej gazety, czyli półmetek już za nami. Nowy numer jak zwykle, naszpikowany jest ciekawymi artykułami ze świata Romów oraz kolorowymi, atrakcyjnymi fotografiami.

Tradycyjnie zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o XXI posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, o konkursie dla szczególnie uzdolnionych uczniów romskich czy o I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Młodych Badaczy. Przypominamy również o Taborze Pamięci Romów , który rusza 22 lipca, o sierpniowym zjeździe studentów i absolwentów pochodzenia romskiego, oraz o inicjatywie Świat jest kolorowy, zorganizowanej przez Romską Fundację Mody.

Tematem numeru jest relacja z wystawy prac artystów romskich, zorganizowanej przez Związek Romów Polskich. W artykule Spotkanie ze sztuką romską, współorganizatorka wystawy przedstawia również sylwetki samych artystów, których prace mogliśmy podziwiać, czyli Małgorzatę Mirgę – Tas oraz Borysa Gierlińskiego.

Następną gratką tego numeru jest druga część wywiadu z Marcelem Courthiade, znanym badaczem i lingwistom romskim, który tym razem opowiedział nam m.in. o problemie edukacji wśród Romów oraz o młodym pokoleniu romskim.

Kolejną atrakcją jest Romski Informator Kulturalny, przedstawiający romskie wydarzenia kulturalne w roku bieżącym – zarówno te, które już się odbyły jak i te, które są przed nami. Tutaj warto zaznaczyć, że informator miał się pojawić już w poprzednim numerze naszego pisma, ale niestety trudy współpracy z częścią instytucji organizujących niektóre imprezy uniemożliwiły nam skończenie informatora przed sezonem letnim i umieszczenie go w ubiegłym numerze.

Kontynuując prezentację zawartości nowego numeru warto wspomnieć o relacjach z wydarzeń związanych z Romami, które miały miejsce w ostatnich miesiącach. Piszemy o konferencji „Mniejszości narodowe wśród nas”, zorganizowanej przez fundację In Gremio, o sławieńskim Jarmarku Wielu Kultur, o konferencji na temat przeciwdziałania ludobójstwu czy o Dniu dziecka w Zamku Książąt Pomorskich.

Poza tym piszemy na temat dylematu nazewnictwa Rom czy Cygan, przedstawiamy spojrzenie na romską sztukę i muzykę znanego romskiego artysty z Włoch Santina Spinelli.

Numer dopełniają nasze stałe działy, czyli Kuchnia, Moda i Uroda, Biblioteka, Listy, Horoskop, Romowie na świecie, w którym tym razem przedstawiamy Romów w Meksyku czy kolejna odsłona z cyklu Asystent Zawodowo – Socjalny – przyjaciel, a nie biurokrata.

Przypominamy, że nasza gazeta dostępna jest w prenumeracie, której szczegóły mogą Państwo znaleźć tutaj.

Na koniec warto powiedzieć, że ten numer powstał dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Urzędu Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego.


Wysłany przez admin_zrp dnia 02-07-2010 o godz. 08:52:50 (820 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Cygańskie Impresje 2010

News
Na początku czerwca w Muzeum Kinematografii w Łodzi miał miejsce Festiwal Sztuk o tytule „Cygańskie impresje”. Festiwal koncentrował się głownie na wyświetlaniu filmów odnoszących się do kultury romskiej. Można było zobaczyć między innymi dzieła takie jak I skrzypce przestały grać Alexandra Ramati, Diabły, diabły  Doroty Kędzierzawskiej czy Człowiek, który płakał z Johnnym Deppem w roli głównej.

Poza filmami nie lada gratką był przejazd ulicą Piotrkowską cygańskiego taboru, na którym artyści przebrani w romskie stroje przybyli do Pasażu Schillera, gdzie odbył się koncert Cygańskiego Teatru Muzycznego TERNO. Oprócz tego w ramach festiwalu można było podziwiać wystawę fotografii Jerzego Dorożynskiego „Roma – Cyganie. Historia i kultura”, prezentującą wędrowne życie Romów.

Organizatorem sześciodniowego festiwalu było Stowarzyszenie Promocji Kultury im. Yehudi Menuhina oraz Muzeum Kinematografii w Łodzi.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-06-2010 o godz. 10:28:36 (814 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Portugalia zaskarżona przez ERRC

News
23 kwietnia Europejski Komitet Praw Społecznych przyjął zbiorową skargę przeciwko Portugalii złożoną przez Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC), która dotyczy sytuacji mieszkaniowej Romów w tym kraju. W oparciu o badania w terenie, dokumentację i stałe monitorowanie sytuacji w Portugalii na przestrzeni ostatnich 5 lat, ERRC przedstawiło że Portugalia nie wypełniła swych zobowiązań wynikających ze Znowelizowanej Europejskiej Karty Socjalnej (RESC).

Powszechna niesprawiedliwość w sferze mieszkalnictwa mająca miejsce w Portugalii obejmuje problemy w postaci dostępu do mieszkań socjalnych, braku dostępu do podstawowych usług, segregacji mieszkaniowej społeczności romskich oraz inne systematyczne naruszenia prawa do posiadania dachu nad głową. Są one potęgowane przez faktyczny brak prawa do skutecznych rozwiązań prawnych w celu zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Centrum Praw Romów wskazuje, że liczba przypadków niegodziwości w zakresie mieszkalnictwa w Portugalii stanowi naruszenie artykułu 16 (prawo rodziny do ochrony socjalnej, prawnej i materialnej) i artykułu 31 (prawo do dachu nad głową). Dodatkowo, warunki życia Romów w Portugalii wskazują na ich społeczne wykluczenie, co narusza artykuł 30 (prawo do ochrony przed ubóstwem i wykluczeniem społecznym). Każde z tych naruszeń może byc interpretowane zarówno same, jak i w zestawieniu z pozostałymi wraz z artykułem E (walka z dyskryminacją) Zmodyfikowanej Europejskiej Karty Socjalnej.

W oczekiwaniu na decyzję Europejskiego Komitetu Praw Społecznych i decyzję w sprawie tej zbiorowej skargi Europejskie Centrum Praw Romów ma nadzieję, że portugalski rząd będzie miał na uwadze niespełniającą norm sytuację mieszkaniową Romów i ponaglony podejmie środki celem poprawy sytuacji mieszkaniowej i walki z wykluczeniem społecznym Romów zgodnie ze Zmodyfikowaną Europejską Kartą Socjalną.

Pełen tekst zbiorowej skargi o numerze 61/2010 Europejskie Centrum Praw Romów kontra Portugalia jest dostępny na stronie internetowej ERRC.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-06-2010 o godz. 08:58:09 (954 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowy sondaż w Czechach

News
Sondaż: stosunek Czechów wobec Romów stopniowo się poprawia.

Według sondażu przeprowadzonego w Czechach przez agencję STEM negatywne nastawienie Czechów w stosunku do Romów nadal przeważa, jednakże na przestrzeni roku wzrosła liczba osób które prezentują pozytywny bądź też neutralny stosunek do osób narodowości romskiej.

67% ankietowanych powiedziało, że mają negatywny stosunek do Romów. Spośród tej liczby 8% osób odpowiedziało, że ich odrzucają. 5% respondentów wskazało, iż posiadają pozytywne nastawienie wobec Romów, a pozostałe 20% stwierdziło, że ich nastawienie jest ani pozytywne ani negatywne. 8% pytanych nie potrafiło określić swego stosunku wobec Romów.

Zdaniem socjologów negatywne nastawienie ludzi wobec Romów jest niestety stabilne na przestrzeni ostatnich kilku lat. Niemniej liczba tych, którzy pozytywnie oceniają osoby pochodzenia romskiego wzrosła o 4 pkt % w porównaniu z poprzednim sondażem przeprowadzonym rok temu. Liczba osób o negatywnym stosunku wobec Romów zmniejszyła się.

Opinie osób objętych badaniem wyrażane na temat kwestii czy prawa mniejszości romskiej powinny być w Czechach bardziej chronione uległy niewielkiej poprawie. W ubiegłym roku opinie takie wyrażało 19% Czechów, w kwietniu 2010 było to 23%.

Mimo tego, większość ludności Czech utrzymuje, że prawa Romów nie wymagają w Republice Czech specjalnego traktowania. Opinie ludności w tym zakresie nie zmieniły się znacząco na przestrzeni minionego roku. Na stabilnym poziomie utrzymuje się społeczna opinia w kwestii czy mniejszości powinny mieć możliwość życia według zasad ich własnej tradycji i zwyczajów. 52% ankietowanych Czechów powiedziało, że winni mieć taką możliwość, zaś 48% powiedziało, że nie powinny mieć takiej możliwości.

Z punktu widzenia demografii, zdaniem analityków powyższe poglądy są wyrażane w całym społeczeństwie Czech niezależnie od wieku i wykształcenia respondentów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-06-2010 o godz. 14:42:12 (963 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie ze sztuką romską

News
Dnia 05 czerwca o godzinie 16 w szczecineckim kinie „Wolność” odbyło się otwarcie wystawy prac artystów romskich zatytułowane „Spotkanie ze sztuką romską”. Organizatorem był Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, natomiast koordynatorem projektu była Anna Szymańska, która na co dzień współpracuje ze Związkiem Romów Polskich.

Na wystawę przyjechało dwóch wspaniałych artystów romskich - Małgorzata Mirga - Tas oraz Borys Gierliński. Małgorzata Mirga - Tas żeby zaprezentować nam swoje prace przyjechała do nas, aż z Czarnej Góry natomiast Borys Gierliński przyjechał z Pobiedziska, miejscowości, która znajduje się koło Poznania.

Przygotowania do wernisażu trwały dużo wcześniej, jednak najwięcej pracy było dzień przed otwarciem, artyści wraz z organizatorem sami wieszali prace, gdyż oni wiedzą najlepiej jak rozstawić swoje ekspozycje. Głównym celem  imprezy było pokazanie, że wśród Romów są również wspaniali utalentowani artyści, którzy, przez swoje starania i dążenia do celu w życiu coś osiągnęli. Pokazaliśmy także, że Romowie nie zawsze muszą być kojarzeni z muzyką, śpiewem i tańcem. Była to również integracja mieszkańców Szczecinka z romską mniejszością narodową, pokonywanie uprzedzeń wrogości i kształtowania postaw tolerancji dla odmienności kulturowej oraz promowanie kultury i tradycji romskiej.

Wystawę prac romskich przybyli podziwiać mieszkańcy Szczecinka i okolic. Nie mogło zabraknąć również mediów - TV Gawex, TV Zachód, Radia Koszalin oraz Kuriera Szczecińskiego. Wszyscy zgromadzeni goście podziwiali obrazy z wielkim zaciekawieniem, każdy mógł osobiście porozmawiać z artystami romskimi. Osoby, które były zainteresowane ich twórczością i są również artystami, mogły wymienić się poglądami oraz doświadczeniem na temat twórczości i sztuki. Artyści udzielili również kilku wywiadów do TV oraz radia.

Pod koniec spotkania odbył się konkurs dla najmłodszych, w którym udział wzięło pięcioro dzieci. Zwyciężyło to dziecko, które miało największą wiedzę o Romach. Nagrody dostały wszystkie dzieci biorące udział w konkursie.

Tego typu spotkania powinny być organizowane częściej, gdyż właśnie przez wspólne imprezy i wystawy może nastąpić integracja Romów z otoczeniem. Robimy wszystko, aby poprawić wizerunek Romów i aby społeczeństwo polskie stawiało Romów w innym, lepszym świetle. Uroczystość ta była również wkładem Związku Romów Polskich w obchody 700 - lecia Szczecinka.

Projekt został zrealizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

   
   

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-06-2010 o godz. 11:07:35 (1668 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie na targach Świat Książki

News
Romowie mieli swą prezentację na niedawnych targach Świat Książki 2010 w Pradze, podczas których Muzeum Kultury Romskiej wraz z Katedrą Studiów Romskich Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Karola zorganizowały wspólne stoisko.

Romowie i eksperci z zakresu studiów romskich prezentowali książki o tematyce romskiej napisane przez Romów oraz przez ekspertów z zakresu zagadnień ludności romskiej, jak również wszystkie książki napisane przez autorów narodowości romskiej. Dla Muzeum Kultury Romskiej była to pierwsza okazja do zaprezentowania swych zasobów.

Wraz z książkami goście targów mogli zobaczyć filmy pokazujące działalność Muzeum, jak również nagrania zawierające autorskie odczyty romskich autorów.

Romscy autorzy zostali zaproszeni na targi przez ekspertów zakresie badań nad ludnością romską z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Karola oraz przez Instytut Austriacki.
 
Gośćmi targów byli również romski pisarz, autor sztuk i scenariuszy z Finlandii, Veijo Baltazar oraz Ceija Stojka, pochodząca z Austrii romska malarka i autorka książki „Żyjemy jako wykluczeni”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-06-2010 o godz. 14:03:35 (1098 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Propozycja programowa na Węgrzech

News
Krajowy samorząd Romów na Węgrzech przedstawił program, który ma pomóc nowemu rządowi w kształtowaniu jego polityki w kwestii ludności romskiej.

Orban Kolompar, szef romskiego samorządu powiedział, że nowy centroprawicowy rząd Fideszu „musi zakończyć 20 lat fatalnego położenia ludności romskiej”. Zapowiedział też, że zgłosi propozycje Romów nowemu premierowi, wzywając go jednocześnie do osiągnięcia konsensusu w sprawach ważnych dla Romów, takich jak zatrudnienie, mieszkalnictwo, edukacja i opieka medyczna. Kolompar wyraził ponadto żal, że na Węgrzech zawsze brakowało polityki na rzecz Romów, a zarówno rządy prawicowe, jak i lewicowe bagatelizowały potrzebę uwzględnienia romskich interesów. Ponaglił odpowiedzialne podmioty do przyjęcia możliwie jak najszybciej uchwały w kwestii reprezentacji mniejszości w parlamencie, gdyż jak dodał ugrupowania radykalne są najsilniejsze na obszarach wiejskich, gdzie Romowie nie posiadają reprezentantów we władzach lokalnych.

76 – stronicowy dokument wzywa do zmian takich, jak choćby modyfikacja projektów obejmujących roboty publiczne czy starań zmierzających do utrzymania Romów w systemie edukacyjnym do wieku 24 – 25 lat, po którym będzie miało celowe szkolenie w zakresie rynku pracy w wieku 25 – 50 lat. Jak dodał, roboty publiczne będą się skupiały na Romach w wieku 50 – 60 lat.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-06-2010 o godz. 09:13:26 (925 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie świętowali Hidrellez

News
Hidrellez to święto o charakterze religijnym, które jest obchodzone w dniach 5 i 6 maja w Turcji i innych krajach tureckojęzycznych. Romowie ze Stambułu świętowali je ze szczególnym wyczuciem gustu.

Na przestrzeni ostatnich kilku lat Święto nabrało dla Romów z okolic Stambułu bardzo dużego znaczenia, gdyż elementy kultury romskiej w mieście znalazły się w zagrożeniu. Historyczne romskie osiedle wzdłuż Muru Teodozjana w dzielnicy Stambułu – Sulukule było do niedawna uważane za najstarsze tego rodzaju osiedle w Europie. Niestety 2 lata temu Romowie zaczęli opuszczać osiedle z powodu procesu wyburzania dzielnicy, prowadzonego w ramach jej przebudowy.

W minionych latach Romowie zwykli świętować Hidrellez na bocznych ulicach Sulukule oraz innych dzielnic Stambułu. Muzycy z bębnami, trąbkami i tamburynami wykonywali tradycyjną muzykę na tle towarzyszącego im tańca. Obecnie podobny nastrój entuzjazmu towarzyszy Hidrellez, jednakże zmieniło się jego miejsce. Władze miejskie zorganizowały oficjalne obchody wzdłuż wybrzeża na Morzem Marmara. Liczba osób spoza społeczności romskiej, które przychodzą na święta organizowane przez Romów zwiększa się. Osiągnęła ona taki poziom, że w tym roku jedynymi wyróżniającymi się Romami na sponsorowanej przez władze miejskie imprezie byli sami muzycy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-06-2010 o godz. 08:32:02 (890 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Praca z sercem

News
Po opublikowaniu na naszej stronie internetowej listu od Pani Jolanty Andruszkiewicz, pedagog z Ełku, która opowiedziała nam o pracy pedagogicznej z małym Romem – Krystianem Wesołowskim, otrzymaliśmy kolejną korespondencję od Pani Jolanty, bliżej przedstawiającą małego Krystianka, którą prezentujemy poniżej.

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło, że mogłam przeczytać aż tyle słów uznania dla mojej osoby. Moją intencją była pomoc Krystianowi, gdyż jest on przede wszystkim uzdolniony muzycznie (sukcesy plastyczne to pochodna żmudnej pracy i ćwiczeń różnych umiejętności) i jest w tej dziedzinie jak diament, który potrzebuje oszlifowania, żeby stać się cennym kamieniem. Nie sposób nie wspomnieć o udziale w mojej pracy koleżanki z naszej placówki Jolanty B. Mrówki, która w ubiegłym roku szkolnym przygotowała chłopczyka do konkursu „Złota Nutka”, zakończonego sukcesem dziecka.

Krystian Wesołowski jest 10 dzieckiem Krystyny Dytłow. Ma 4 siostry i 5 braci. Cała rodzina Krystiana muzykuje. Dwóch braci chłopca oraz jego wujek od 10 lat śpiewają w zespole „Nazir”. Ojciec chłopca – Tadeusz Wesołowski – śpiewa w zespole romskich seniorów. Krystian od najwcześniejszych lat życia przejawiał zdolności muzyczne. Często oglądał w telewizji, z płyt DVD oraz uczestniczył we wszystkich występach swoich braci i krewnych na terenie Ełku. Chłopiec ma talent muzyczny, a można powiedzieć, że zamiłowanie do śpiewania „wyssał z mlekiem matki”. Odkąd Pani Krystyna pamięta jej najmłodsza latorośl oglądała, słuchała i naśladowała występy swoich krewnych i innych muzyków. Chłopiec w chwili obecnej jest obyty ze sceną, toteż nie wie co to tremy przed publicznymi występami, a na scenie czuje się „jak ryba w wodzie”. Potrzebuje jednak fachowej pomocy profesjonalisty muzyka znającego metodykę pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną, aby ćwiczyć wrodzone uzdolnienia muzyczne. Szczęściem dla dziecka jest to, że rodzina w pełni akceptuje Krystiana i że jest on traktowany na równi z innymi członkami swojej społeczności. Dowodem na to jest fakt, że jego rodzina i dalsi krewni "kibicują" chłopcu podczas występów i autentycznie cieszą się z jego sukcesów.

Znając problematykę funkcjonowania i pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną zdajemy sobie sprawę, że muzyczne uzdolnienie dziecka są jedyną szansą na samodzielne funkcjonowanie Krystiana w dorosłym życiu.

My, nauczyciele Miejskiego Przedszkola p.n. „Słoneczna Ósemka” w Ełku jesteśmy przekonani, iż chłopiec trafi pod skrzydła profesjonalisty w swojej dziedzinie i dzięki temu będzie mógł rozwijać i realizować swoje muzyczne talenty.

Tego mu z całego serca życzymy.


Jolanta M. Andruszkiewicz
Przedszkole „Słoneczna Ósemka”

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-06-2010 o godz. 15:12:21 (895 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund