Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Forum Inicjatyw Pozarządowych

News
ZRP oraz „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” na III Szczecineckim Forum Inicjatyw Pozarządowych

18 lipca na Muszli Koncertowej w szczecineckim parku odbyło się III Szczecineckie Forum Inicjatyw Pozarządowych. Projekt finansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach zadania systemowego „Szansa” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Szczecinku. Dzień ten był przede wszystkim okazją do tego, aby organizacje pozarządowe takie jak np. Związek Romów Polskich, miały możliwość pokazania swojej działalności.

Nasze stowarzyszenie również wzięło udział w tym przedsięwzięciu, które było wspaniałą okazją do zaprezentowania szerszemu gronu naszej działalności. Osoby odwiedzające nasze stoisko mogły zapoznać się z ideą naszego działania, z projektami, które na co dzień realizujemy, w tym oczywiście z realizacją projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy”. Chętni otrzymali ulotki informacyjne, bogatą wiedzę na temat realizacji projektu oraz samego POKL, a także korzyści z tego płynących.

Niezmiernie ważna była wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi organizacjami, z których wiele realizuje zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej. Różnorodność działań, projektów i celów przyświecających każdemu z nich, była skarbnicą wiedzy i źródłem inspiracji dla wszystkich zgromadzonych tego dnia.

Cieszymy się, że mogliśmy pokazać społeczeństwu polskiemu, że Romowie też potrafią być „innowacyjni”, a nasz projekt to pionierskie działanie, niosące za sobą korzyści dla każdego z nas.

    

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-07-2010 o godz. 09:44:28 (886 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Oświadczenie w związku z wypowiedzią N. Sarkozy'ego

News
Jako przedstawiciel mniejszości narodowej romskiej w Polsce i poza granicami kraju pragnę wyrazić swoje oburzenie związane z wypowiedzią prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego z 21 lipca, która jest wyjątkowo nieprzychylna i godzi w naród romski zamieszkujący we Francji. Romowie to mniejszość etniczna, która jest najbardziej dyskryminowaną grupą na świecie, a tego typu komentarze wypowiadane przez osoby publiczne jedynie niepotrzebnie podgrzewają atmosferę i skłaniają ludzi do negatywnego myślenia o naszej społeczności. Stawianie Romów w roli kozła ofiarnego nie przystoi głowie państwa, która winna dążyć do tego aby zarządzane przezeń państwo było wielokulturowe i mogło szczycić się mianem państwa tolerancyjnego. Wypowiedź pana Sarkozy`ego uważam za bulwersującą, nieprzemyślaną i godzącą w dobre imię społeczności romskiej.

Prezes Związku Romów Polskich
Członek Komisji Wspólnej Rządu MNiE
Roman Chojnacki

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-07-2010 o godz. 15:15:43 (958 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Pomnik ku pamięci rodziny Sinti

News
Uczniowie ze szkoły średniej w Schorndorfie w Badenii Wirtembergii już kilkanaście lat zajmują się miejscami pamięci o zbrodniach nazistowskich dokonanych w ich okolicy. Analizują oni konsekwencje ideologii opartej na ideach wyższości rasowej i pogardy dla ludzkiego życia. Punktem wyjścia ich działań były losy miejscowej rodziny Sinti, Guttenbergerów. Uczniowie wykonując prace artystyczne poświęcone ofiarom zastanawiali się nad sposobami upamiętnienia i zachowania miejscowej historii. W wyniku swych wspólnych ustaleń zdecydowali się objąć opieką cmentarz dla ofiar przymusowej pracy.

Zainteresowanie losami rodziny Sinti trwa od 15 października 1988 r. potomkowie tej szanowanej i religijnej rodziny z Albertem Guttenbergerem na czele zostali zaproszeni na przyjęcie przez władze miasta, podczas którego obecni byli również reprezentanci Niemieckiej Rady Romów i Sinti.

Nazistowska ideologia sklasyfikowała Guttenbergerów jako półkrwi Romów, a dekret Heinricha Himmlera z 1939 zakazywał im poruszania się po kraju bez zgody Policji. Z zachowanych zapisów o wywózkach niemieckich Romów i Sinti wynika, że rodzina Guttenbergerów została deportowana z Schorndorfu do Stuttgartu 15 marca 1943 r. Niestety ich stacją docelową był Auschwitz. Oboje rodziców wraz z czwórką dzieci zostało zamordowanych w Auschwitz. Ostatni z synów zmarł w Buchenwaldzie w 1944 r.

Władze miasta postanowiły ufundować potomkom zmarłych pomnik ku czci ich przodków. Ogłoszono nawet konkurs projektów, a wyboru dokonano spośród 8 zgłoszonych. Wygrał projekt autorstwa Reinherda Scherera. 5 lat później uczniowie jednej z miejscowych szkół realizujący projekt „Nazistowskie zbrodnie w mojej okolicy” mając w pamięci informacje medialne zainteresowali się historią tej rodziny. W wyniku rozmów z żyjącą wdową postanowili wziąć w opiekę miejscowy cmentarz, na którym spoczywają również polskie, rosyjskie oraz niemieckie ofiary II wojny światowej. Badając dokumenty dotyczące wywózki rodziny Guttenbergerów młodzież zbulwersował fakt, iż jedna z córek Guttenbergerów została pojmana dzień przed swym bierzmowaniem. Nie mogli oni zrozumieć, że nikt z mieszkańców, nauczycieli ani duchownych nie stanął w ich obronie. W trakcie swych prac porządkowych prowadzonych  na cmentarzu wykonywali zdjęcia, które następnie wykorzystali w ramach wystawy zorganizowanej w uczęszczanej przez siebie szkole.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-07-2010 o godz. 11:34:59 (841 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Światowe Sympozjum w Zagrzebiu

News
Światowe Sympozjum z Zakresu Standaryzacji i Kodyfikacji Języka Romskiego – Zagrzeb 3 – 5 listopada 2010 r.

Stowarzyszenie na rzecz edukacji Romów w Chorwacji „Kali Sara” poinformowało o organizacji Światowego Sympozjum z Zakresu Standaryzacji i Kodyfikacji Języka Romskiego, które odbędzie się w dniach 3 – 5 listopada 2010 r. w stolicy Chorwacji, Zagrzebiu. Głównym tematem Światowego Sympozjum Języka Romskiego będzie „Miejsce języka romskiego w krajach zamieszkiwanych przez Romów”. Jednocześnie proces standaryzacji i kodyfikacji języka romskiego będzie w dalszym ciągu kontynuowany.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-07-2010 o godz. 09:49:24 (899 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Brytyjskie echa po wyborach

News
Nie trzeba było długo czekać na ogłoszenie przez nowy rząd brytyjski otwarcia dyskusji na temat społeczności Romów i Wędrowców. Kilka tygodni po tym, jak konserwatywno – liberalny rząd objął władzę pojawiły się informacje, iż nie będzie on już więcej wydawał pieniędzy na powiększanie i remontowanie siatki rozsypujących się osiedli, kierowanych przez romskie rady.

Z pisma wystosowanego do lokalnej rady, (która ubiegała się o środki na budowę nowego osiedla na swym terenie) przez Agencję ds. Mieszkań i Wspólnoty, która miała przeznaczyć ponad 30 milionów funtów na sfinansowanie remontów romskich osiedli wynika jasno że nie ma szans na realizację wcześniejszych założeń. Jak napisano, Kanclerz Skarbu (Minister Finansów) ogłosił pilne cięcia wydatków na programy finansowane przez rząd w celu zmniejszenia deficytu budżetowego. Plany te spotkały się z negatywnymi i pełnymi rozczarowania reakcjami bezpośrednio zainteresowanych, szczególnie widocznymi w Internecie. Niezadowoleni argumentują swój nastrój tym, że spowoduje to wzrost liczby nielegalnych obozowisk i wyższe wydatki wynikające z ich usuwania oraz wyburzania.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-07-2010 o godz. 15:05:55 (899 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wileńskie getto 2009

News
Udany projekt litewski: „Wileńskie getto 2009”.

Jako część programu PROGRESS, wspierającego krajowe działania mające na celu kształtowanie świadomości istnienia dyskryminacji oraz potrzeby promowania równości litewski Urząd Rzecznika do Spraw Równych Szans we współpracy z reżyserem Audriusem Lelkaitisem nagrało film dokumentalny.  

„Wileńskie getto 2009” koncentruje się na życiu społeczności romskiej w stolicy Litwy. Zwraca on uwagę na wstrząsające warunki życia w obozowisku w którym Romowie zostali stłoczeni 50 lat temu i opisuje historie kilku z nich walczących o dostęp do zatrudnienia, opieki medycznej i podstawowego miejsca zamieszkania. Nagrania wykonane z ukrycia oraz wywiady pokazują kilka ewidentnych przykładów wielokrotnej dyskryminacji doświadczanej przez wileńskich Romów w wykonaniu przedstawicieli sektorów zatrudnienia i opieki zdrowotnej, wymiaru sprawiedliwości oraz ludności Litwy ogółem.

Dokument został nakręcony w 11 miejscach w 5 miastach Litwy w okresie od 29 października do 8 grudnia 2009 r. Wielu widzów wyraziło swe zaskoczenie po zapoznaniu się z rzeczywistością życia Romów, której obraz całkowicie różni się od negatywnego i pełnego stereotypów wizerunku przedstawianego przez media. Tym samym pozytywne artykuły w mediach na temat dokumentu oraz duże zapotrzebowanie na wersję w formacie DVD są dowodem na to, iż jest on prawdziwym sukcesem w kwestii kształtowania świadomości. W świetle niskiego budżetu dokumentu jego pozytywne przyjęcie i rozpowszechniane na szeroką skalę wskazują na to, że jest on rzeczywistym krokiem naprzód w dostrzeganiu spraw romskich na Litwie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-07-2010 o godz. 08:52:17 (948 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romani Art w Zakopanem

News
W czerwcu  w Miejskiej Galerii Sztuki w Zakopanem obejrzeć można było prace artystów romskich, takich jak Małgorzata Mirga-Tas , Krzysztof Gil i Bogumiła Delimata. Artyści prezentowali swoje prace w ramach jednej z serii wystaw „Romani Art.”. Wystawa zrealizowana została przez Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-07-2010 o godz. 14:24:33 (1012 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dzień Kultury Romskiej w Jaśle

News
W czerwcu W Jaśle odbył się  Dzień Kultury Romskiej „Romowie wśród nas". Atrakcją były występy dzieci i młodzieży z jasielskich przedszkoli i szkół, zespół Terne Blumy z Mielca oraz Romani Lawuta. Koncert był wydarzeniem o charakterze charytatywnym, podczas imprezy wolontariusze zbierali datki do puszek, a dochód został przekazany dla ludzi dotkniętych powodzią z terenów Jasła.  Koncert romski został  sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-07-2010 o godz. 10:18:55 (1048 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rząd Grecji ponownie potępiony

News
Rząd Grecji ponownie potępiony z powodu trwającego lekceważenia potrzeb Romów.

Po raz drugi na przestrzeni ostatnich 5 lat Europejski Komitet Spraw Społecznych potępił Grecję za trwającą w tym kraju poważną i obejmującą szeroką skalę dyskryminację wobec Romów w dziedzinie prawa do miejsca zamieszkania. W bezprecedensowym ponownym przeanalizowaniu pozwu w oparciu o system skarg zbiorowych Komitet jednogłośnie podtrzymał wszystkie najbardziej istotne skargi zawarte w pozwie zbiorowym złożonym w marcu 2008 przez Interights w ramach partnerstwa z Grecką Helsińską Komisją Monitorującą.

Skarga w sposób szczegółowy opisuje nieudolność greckiego rządu w zapewnieniu Romom odpowiednich warunków mieszkaniowych i związanej z tym infrastruktury, jak również zaangażowanie w 20 przypadkach przymusowych wysiedleń w roku 2004. Podkreślono ponadto powszechną dyskryminację doświadczaną przez Romów oraz niepowodzenia rządu w zagwarantowaniu odpowiedniej ochrony i środków zaradczych dla mniejszości romskiej.

W Grecji mieszka obecnie około 300.000 osób narodowości romskiej i w wyniku braku odpowiednich warunków mieszkaniowych wielu z nich jest stłoczonych w 52 prymitywnie skonstruowanych i tym samym niebezpiecznych obozowiskach.

Skarga ta stanowi punkt zwrotny w pracy Komitetu, gdyż został on poproszony o ponowne zbadanie sprawy, którą już raz rozpatrywał na co wyraził on zgodę. Powracając do sprawy, Komitet stwierdził iż Grecja nie tylko nie uczyniła znaczącego postępu we wcielaniu w życie zaleceń z poprzedniej decyzji, lecz również popełniła poważne odstępstwa od swych zobowiązań dotyczących mieszkalnictwa. Skutek jest taki, że sytuacja mieszkaniowa większości rodzin romskich uległa pogorszeniu w ciągu minionych 5 lat.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-07-2010 o godz. 15:31:35 (849 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romski Informator Kulturalny

News
Przy pomocy informacji zbiorczej dotyczącej decyzji w sprawie przydziału środków przeznaczonych na realizację w 2010r. zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji postanowiliśmy stworzyć romski informator kulturalny, który ma być przydatnym przeglądem wydarzeń kulturalnych związanych ze społecznością romską, które będą miały miejsce w ciągu roku 2010. Informator Kulturalny przydatny będzie nie tylko Romom, ale także wszystkim zainteresowanym. Dzięki temu inne społeczności będą mogły poznać piękno naszej kultury i obyczajów oraz uczestniczyć wraz z nami w ciekawych wydarzeniach dotyczących naszej mniejszości.

W celu stworzenia Informatora redakcja naszego dwumiesięcznika Romano Atmo wysyłała drogą elektroniczną zapytania dotyczące projektów kulturalnych realizowanych przez organizacje i urzędy z całej Polski. Dzięki odpowiedziom chętnych do współpracy instytucji i stowarzyszeń możemy przedstawić Państwu w przejrzysty i rzetelny sposób spis wydarzeń kulturalnych dotyczących Romów, które miały lub będą miały miejsce w ciągu bieżącego roku.

W przypadku wydarzeń, które będą miały miejsce w drugiej połowie roku zazwyczaj nie ma jeszcze konkretnych informacji co do daty czy miejsca realizacji, dlatego też o tych imprezach będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej oraz na łamach naszej gazety.

Niestety nie wszyscy byli chętni do współpracy. W przypadku kilku projektów nie udało nam się uzyskać odpowiedzi na nasze zapytania, mimo iż wysyłane one były trzykrotnie. W związku z tym nie umieściliśmy w naszym Informatorze kilku pozycji, o których nie zdołaliśmy się czegokolwiek dowiedzieć. Na przyszłość oczekujemy pomyślniejszego odzewu na tego typu inicjatywy, gdyż mają przecież one służyć rozwojowi i dobru Romów, a także integrować nas ze społeczeństwem polskim.

Romski Informator Kulturalny ukazał się w trzecim tegorocznym numerze naszej gazety, chociaż pierwotnie miał zostać zamieszczony w numerze poprzednim naszej gazety (przed sezonem letnim), jednakże ze względu na opóźnione odpowiedzi organizatorów projektów nie byliśmy w stanie stworzyć zestawienia z wyprzedzeniem. Jednakże zamieszczamy także spis wydarzeń, które odbyły się w ostatnich miesiącach.

Pełne zestawienie uczestników Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, którzy otrzymali dotację na realizację wszystkich projektów (nie tylko kulturalnych) na rok 2010 dostępne jest na stronie internetowej MSWiA.

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-07-2010 o godz. 12:33:01 (1055 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.18 sekund