Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Patronat medialny Romano Atmo

News
Romano Atmo zostało patronem medialnym Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim”, która odbędzie się z okazji piątej rocznicy wejścia w życie Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym. Organizatorami tego przedsięwzięcia naukowego są Zakład Praw Człowieka Wydziały Politologii UMCS, Zakład Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS oraz Towarzystwo Ukraińskie, zaś współorganizatorami Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, MSWiA oraz Miasto Lublin. Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 15 - 17 września.

Celem konferencji jest wypracowanie diagnozy sytuacji mniejszości w Polsce w jej różnych aspektach, od uwarunkowań historycznych poprzez sytuację prawną po wymiar politologiczny, socjologiczny, kulturoznawczy i demograficzny.

Objęcie patronatu przez nasze czasopismo ma służyć informowaniu społeczności mniejszościowych o problematyce praw mniejszości narodowych i etnicznych, jak również może przyczynić się do spopularyzowania mediów mniejszościowych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-08-2010 o godz. 13:34:56 (805 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowa strona Amnesty International

News
Kampania "Walki z Dyskryminacją w Europie" jest teraz żywsza!

Amnesty International wzbogaciła się obecnie o nową stronę internetową, która nawiązuje do jej pracy na rzecz walki z dyskryminacją w Europie. Na stronie „Walka z Dyskryminacją w Europie” (www.fightdiscrimination.eu) użytkownicy mogą znaleźć aktualne wiadomości, informacje o organizowanych imprezach oraz kampaniach internetowych, publikacje oraz wiele innych informacji na temat dyskryminacji wobec Romów oraz innych mniejszości narodowych i religijnych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-08-2010 o godz. 09:07:28 (830 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich

News
Nadchodzi nowy rok akademicki 2010/2011 z tego względu prosimy o śledzenie naszej strony internetowej www.romowie.com, gdzie już wkrótce ukaże się nowy regulamin dotyczący stypendiów dla studentów romskich, który ma nam wkrótce przekazać MSWiA.

Jednocześnie informujemy, że studenci, bez względu na to czy już pobierali stypendium czy też będą ubiegać się o stypendium po raz pierwszy, są zobowiązani do złożenia wszystkich dokumentów łącznie z kartą zgłoszeniową. Wszystkie zaświadczenia powinny być w oryginale - w przypadku, gdy jest to ksero dokument musi być poświadczony pieczątką o treści „za zgodność z oryginałem” i potwierdzone pieczęcią instytucji, która wydaje zaświadczenie. Brak jakichkolwiek wymaganych dokumentów powoduje że wniosek jest niekompletny. Niekompletne wnioski będą odrzucane.

Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-08-2010 o godz. 15:53:40 (993 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ogłoszenie Instytutu Pamięci Narodowej

News
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prosi o kontakt osoby posiadające informacje na temat zabójstwa na osobach narodowości romskiej w styczniu 1943 r. w Karczewie dokonanego przez funkcjonariuszy III Rzeszy.

Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie prowadzi śledztwo sygn. akt  S 115/08/Zn w sprawie zabójstw w dniach 3 – 4 stycznia 1943 r. w Karczewie 77 obywateli polskich narodowości romskiej oraz zabójstw w okresie 1942 – 1943 w Karczewie nieustalonej liczby obywateli polskich narodowości żydowskiej, tj. o przestępstwo z art. 1 pkt 1 Dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko – hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (tekst jednolity Dz. U. z 1946 r., nr 69, poz. 377 z późn. zm.).

Z ustaleń dokonanych w śledztwie wynika, że na terenie Karczewa doszło do następujących zdarzeń w których pokrzywdzonymi byli obywatele polscy narodowości romskiej:
1. w dniu 02 stycznia 1943 r. w Karczewie przy ul. Wiślanej żołnierze niemieccy rozstrzelali grupę około 77 osób narodowości romskiej (dzieci, kobiety, mężczyźni) w tym rodzinę Paszkowskich – Romana i Celinę oraz dzieci Lucjana, Józefa, Tadeusza, Helenę, Karolinę i Leokadię;
2. ponadto około 200 Romów zostało zastrzelonych w Karczewie;
3. w miesiącu styczniu 1943 r. żandarmi niemieccy rozstrzelali około 50 osób narodowości romskiej.

Osoby posiadające informacje na temat zbrodni nazistowskich będących przedmiotem śledztwa, w tym w szczególności członkowie rodzin osób zabitych w opisanym powyżej miejscu, proszone są o kontakt listowny bądź telefoniczny z Oddziałową Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie (proszę powołać się na sygnaturę sprawy S 115/08/Zn).

Adres: Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie
00 – 207 Warszawa,
Pl. Krasińskich 2/4/6

Faks 022 530 90 84

Kontakt telefoniczny: nr tel. bezpośrednio do prokuratora prowadzącego sprawę 022 530 86 06, sekretariat 022 530 86 26, 022 530 86 49.

E - mail: jolanta.chankowska@ipn.gov.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2010 o godz. 12:48:38 (800 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wycieczki po kartach historii

News
Czas wakacji to czas zabaw i odpoczynku. W związku z tym dzieci ze świetlicy integracyjnej w Szczecinku w ramach projektu uczestniczyły w dwóch wycieczkach zorganizowanych przez opiekunów świetlicy. Wycieczki odbyły się dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Organizatorzy tak zaplanowali wycieczki, aby dzieci z jednej strony mogły odpocząć, a z drugiej strony poznać kilka historycznych miejsc w Polsce.

Spotkania z historią rozpoczęto od Biskupina, gdzie znajduje się piękny gród zbudowany z drewna. Gród w Biskupinie wzbudził wielkie zainteresowanie wśród dzieci. Kolejną z miejscowości, którą odwiedzono wspólnie z dziećmi ze świetlicy integracyjnej było Gniezno, gdzie uczniowie mogli podziwiać Katedrę Gnieźnieńską. Wybór miejsc wycieczek nie był przypadkowy, gdyż wybrano miejsca, które są i będą na zawsze wpisane w historię Polski.

Wycieczki do Biskupina i Gniezna w znacznym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy i zainteresowania historią Polski. Nabyte wiadomości przydadzą się zarówno w szkole, jak i w życiu. Dzieci będą mogły się pochwalić, że zwiedziły tak ciekawe i fascynujące miejsca w naszym kraju.

Przypuszczenia opiekunów, że można połączyć naukę z zabawą sprawdziły się. W związku z tym już teraz opiekunowie podjęli kroki, aby zorganizować kolejne wycieczki w przyszłym roku.

      

    

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-08-2010 o godz. 10:17:09 (899 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Monitoring MSWiA

News
Członkowie Zespołu do Spraw Romskich przy Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych złożyli wniosek o powołanie komitetu do spraw monitorowania sposobu pożytkowania subwencji przyznawanych przez MSWiA z Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Komitet ten ma składać się z osób pochodzenia romskiego, które kontrolowałyby na jakie cele poszczególne organizacje wydają dofinansowania i czy są one pożytkowane zgodnie z ich odgórnym przeznaczeniem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-08-2010 o godz. 14:52:30 (933 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ERRC poszukuje personelu prawniczego

News
Europejskie Centrum Praw Romów poszukuje doświadczonych prawników w celu prowadzenia spraw w zakresie obrony praw Romów, walki z dyskryminacją rasową i etniczną oraz pododnych kwestii przed sądami krajowymi, europejskimi i międzynarodowymi, a ponadto przeprowadzania szkoleń dla prawników w zakresie technik i strategii postępowań prowadzonych z urzędu.

ERRC jest organizacją działającą na podstawie prawa o zrzeszeniach, która zajmuje się obroną praw Romów na terenie całej Europy, a ponadto stanowi ośrodek zasobów prawnych dla pełnomocników pracujących w tej dziedzinie. ERRC realizuje swe cele poprzez zaangażowanie w reprezentacji prawnej, badaniach, monitoringu i sporządzaniu raportów, edukacji w zakresie praw człowieka i międzynarodowego pełnomocnictwa prawnego. Wiodącą czynnością prawną Centrum jest zaangażowanie na rzecz wywierania wpływu na postępowania sądowe prowadzone w imieniu Romów przed sądami krajowymi i międzynarodowymi.

Termin składania podań upływa 15 sierpnia 2010.

Więcej na: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3606

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-08-2010 o godz. 10:06:25 (811 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów

News
W niedzielę 1 sierpnia przypadła 66 rocznica likwidacji Rodzinnego Obozu Romów w byłym niemieckim obozie zagłady Auschwitz II-Birkenau. W nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku Niemcy zgładzili w komorach gazowych obozu 2897 dorosłych, dzieci i starszych osób pochodzenia romskiego, a ich ciała spalili w dołach znajdujących się w pobliżu krematorium numer V. Wówczas, na rozkaz Reichsfuehrera SS Heinricha Himmlera, obóz cygański został zlikwidowany. Dzień ten od roku 1997 ustanowiony jest Międzynarodowym Dniem Pamięci o Zagładzie Romów.

Z okazji rocznicy, działające ramach OBWE Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), wspólnie z Międzynarodową Siecią Młodzieży Romskiej (ternYpe) oraz władzami małopolskimi władzami regionalnymi zaprosiło 80 młodych romskich aktywistów z całej Europy. Czterodniowy zjazd finansowany był przez Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, wspierany przez Krakowską Akademię Pedagogiczną oraz Centrum Kultury Żydowskiej.

Do Auschwitz przybyli młodzi Romowie z całej Europy, w tym z Włoch, Hiszpanii, Bułgarii. Było to pierwsze tego typu przedsięwzięcie, ale wiadomo już, że na pewno będzie ono kontynuowane na coraz większą skalę. Uświadamianie młodych pokoleń o historii narodu romskiego leży w obowiązku starszych Romów, których rodziny zginęły w obozach lub tych, którzy na własnej skórze doświadczyli faszystowskiego okrucieństwa. Dzięki temu międzynarodowemu spotkaniu młodzież romska mogła wspólnie oddać hołd zgładzonym w 1944 roku. Stojąc na ziemi, która kryje niezliczone ilości ludzkich prochów z należytą czcią młodzież romska z całej Europy wysłuchała przemówień przedstawicieli organizacji romskich, a następnie po minucie ciszy złożyła kwiaty pod pomnikiem pomordowanych Romów.

W uroczystościach na terenie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau wzięli udział także byli więźniowie obozu, oraz innych nazistowskich obozów i gett, Romowie z Polski i z zagranicy, przedstawiciele rządów, w tym reprezentująca Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska minister Elżbieta Radziszewska, przedstawiciele Komisji Europejskiej, korpusu dyplomatycznego, Andrzej Mirga, przedstawiciel Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), dyrekcja i pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz władze lokalne. Zaszczyt świętowania rocznicy miała także delegacja ze Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku z prezesem Romanem Chojnackim na czele.

Uroczystości rozpoczęły się w niedzielę przed Krematorium V w Auschwitz II-Birkenau, gdzie została odsłonięta granitowa tablica pamiątkowa w języku romskim upamiętniająca rocznicę, na której widnieje zdanie - „Pamięci mężczyzn, kobiet i dzieci, ofiar nazistowskiego ludobójstwa. W tym miejscu znajdują się ich popioły. Niech spoczywają w pokoju". Następnie w obozie w Oświęcimiu zostały złożone wieńce pod „Ścianą śmierci”.

2 sierpnia w Muzeum Auschwitz-Birkenau Romowie zostali oprowadzeni po obozie, gdzie mieli okazję zobaczyć autentyczne poobozowe bloki, baraki, wieże strażnicze oraz wiele rzeczy osobistych więźniów obozu odnalezionych po wyzwoleniu lub przywiezionych przez deportowanych, w tym między innymi stosy butów, walizek z napisami pozostawionymi przez ich właścicieli, protezy, garnki i rzeczy użytku osobistego, które więźniowie przywieźli ze sobą będąc przekonanym, że przydadzą im się w miejscu, do którego jadą np. szczotki, grzebienie, pasty do butów, okulary. W obozie można było także oglądać przedmioty więźniarskie i poesesmańskie.

Podczas złożenia kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym ofiary narodowości romskiej Prezes Związku Romów Polskich Roman Chojnacki w swoim przemówieniu zwrócił się w języku romskim do wszystkich zgromadzonych mówiąc: „Holocaust był bezprecedensową próbą zagłady całego narodu romskiego. Mimo, że termin ten pierwotnie oznaczał całopalną ofiarę, obecnie, po doświadczeniach II wojny światowej, symbolizuje przede wszystkim prześladowania i unicestwienie Romów przez władze III Rzeszy oraz jej sojuszników. Miejsce w którym się zgromadziliśmy, jest dla nas wszystkich zobowiązaniem. Zobowiązaniem do pamięci i dawania świadectwa o Zagładzie. O tych, którzy zginęli, nie wolno zapomnieć. Niech Międzynarodowy Dzień Pamięci o Zagładzie Romów stanie się dniem nadziei i wiary w przyszłość wolną od nietolerancji, uprzedzeń i nienawiści. Zapalmy świece w naszych sercach, których blask ocali pamięć o tych, którzy zginęli, ale ciągle żyją w nas. Oddając z tego miejsca hołd ofiarom, wyjdźmy w świat, by budować wielką wspólnotę ludzką, potrafiącą ze sobą współpracować i tworzyć przyszłość. Podejmijmy też wszelki wysiłek, aby Romowie nie pozostawali dłużej na marginesie społeczeństwa, lecz by mieli takie same perspektywy przyzwoitej edukacji, pracy i miejsca zamieszkania, jak inni.”

Dziś wiadomo już, że tradycja uroczystości w dniu Pamięci o Zagładzie Romów będzie kontynuowana i mamy nadzieję, że z roku na rok pod pomnikiem romskich ofiar holocaustu będzie zbierać się coraz większa ludzi pragnąca wspólnie przeżyć ten dzień, wspominając i czcząc dusze swoich przodków, którzy zginęli w męczarniach.

      

    

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-08-2010 o godz. 15:32:46 (1408 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 PETYCJA: Na ratunek romskim dzieciom

News
Od 11 lat amerykański Zespół Medycyny Ratunkowej w Kosowie (KMEG) oraz Kosowska Fundacja Romskich Uchodźców (KRRF) próbują ewakuować romskie obozy w Kosowie, w których dzieci mają we krwi największy zanotowany w historii medycyny poziom ołowiu we krwi.

Do tej pory ponad 90 Romów i Aszkali zmarło na terenach obozów. Wszystkie dzieci żyjące w obozach cierpią na nieodwracalne uszkodzenie mózgu. Ponieważ ONZ nie chce słuchać błagań obu organizacji w imieniu tych dzieci, rozpoczęły one ogólnoświatową petycję do Prezydenta USA Baracka Obamy z apelem o ewakuację mieszkańców obozów (około 600 mężczyzn, kobiet i dzieci) i leczenie ich na terenie amerykańskiej bazy wojskowej w Kosowie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-08-2010 o godz. 08:43:00 (907 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Europa oburzona na prezydenta Francji

News
Francuski rząd wezwany do położenia kresu dyskryminacji wobec Romów.

Amnesty International wezwała francuskiego Prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego do podjęcia działań na rzecz walki z dyskryminacją wobec Romów i Wędrowców we Francji nawiązując do spotkania mającego na celu dyskutowanie „problemów” dotyczących ich „zachowania”.

22 lipca 2010 r. francuski przywódca zapowiedział zwołanie specjalnego spotkania w celu przedyskutowania „problemów dotyczących zachowania niektórych Romów i Wędrowców we Francji” oraz „zamknięcia wszystkich nielegalnych obozowisk”.

Oświadczenie Prezydenta Sarkozy’ego nastąpiło po gwałtownych protestach w wykonaniu Wędrowców w Saint – Aignan w Dolinie Loary, spowodowanych przez zastrzelenie przez Policję młodego Wędrowca w samochodzie osobowym, który według relacji funkcjonariuszy mimo, iż proszony odmówił zatrzymania się.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-07-2010 o godz. 11:17:08 (864 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund