Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Romowie wśród nas

News
Dnia 6 października w Galerii Katowice ZPAF odbędzie się otwarcie wernisażu fotografii autorstwa Arkadiusza Gola zatytułowanego „Romowie wśród nas”. Arkadiusz Gola to reporter prasowy pracujący od 12 lat w redakcji dziennika Polska Dziennik Zachodni w Katowicach. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, w tym między innymi w Konkursie Polskiej Fotografii Prasowej w 1998 i 2003 roku, Bank Zachodni WBK PRESSFOTO w 2005 i 2006 roku oraz nagrody głównej firmy Bayer w konkursie Ekologia w obiektywie w 2003 roku.

Zdjęcia jakie można będzie obejrzeć przy okazji wernisażu powstały w ciągu ostatnich piętnastu lat na Śląsku. Na większości fotografii zobaczyć można rodzinę poetki i założycielki zespołu Tabor, Izoldy Kwiek. Wystawę oglądać będzie można do końca października.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-10-2010 o godz. 15:03:57 (849 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja podsumowująca

News
30 wrzesień 2010r. był kolejnym ważnym dniem w historii naszego stowarzyszenia. Tego bowiem dnia odbyła się konferencja podsumowująca nasze kolejne zrealizowane zadanie pt. „Innowacyjni Romowie na rynku pracy”. Zadanie realizowane jest od 1 maja 2009r. do 31 października 2010r. Choć podsumowanie nastąpiło 30 września, to proceduralnie projekt trwa do 31 października.

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Poddziałanie 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Był to pierwszy projekt, jaki nasze stowarzyszenie realizowało w ramach POKL, dlatego też wdrażanie zadania nie było łatwe. Jak się okazało w trakcie realizacji, ogromna liczba dokumentów czasami wręcz uniemożliwiała pracę nad projektem i powodowała, że zamiast skupić się nad jego wdrażaniem, zespół projektowy zajmował się „papierkową robotą”

Niemniej jednak projekt zaliczyć możemy do udanych i trafionych pod względem zapotrzebowania. Innowacyjne rozwiązania które ze sobą wniósł spowodowały, że już teraz możemy mówić o tym, iż wypracowaliśmy efektywny model działań na rzecz rozwiązywania problemów bezrobocia wśród Romów. Okazją do podsumowania tych działań była wspomniana konferencja.

Konferencja odbyła się w Centrum Konferencyjno – Kongresowym w Warszawie przy ulicy Bobrowieckiej. Na spotkanie przybyło wielu znamienitych gości, z Minister ds. Równego Traktowania Elżbietą Radziszewską na czele. Pani Minister towarzyszyła Wiesława Kostrzewa – Zorbas, reprezentująca Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Oprócz wspomnianych pań obecni byli m. in. Andrzej Grzymała - Kazłowski,  Kinga Krzyszczuk - Micek - reprezentująca Władzę Wdrażającą Programy Europejskie, Beata Machul - Telus z Komisji Sejmowej ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Agnieszka Mikulska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Stanisław Stankiewicz – Prezydent IRU, Adam Bartosz oraz wiele innych, nie wymienionych osób reprezentujących władze krajowe, liderów stowarzyszeń romskich i innych organizacji.

Konferencja rozpoczęła się kilkanaście minut po godzinie 11 – tej. Część z zaproszonych gości była już obecna, gdyż przybyła do hotelu dzień wcześniej. Pozostali przybyli bezpośrednio na spotkanie. Na początku prezes ZRP Roman Chojnacki powitał zgromadzonych na sali gości. Po nim głos zabrała Minister Radziszewska. Pani Minister w swoim przemówieniu podkreślała ogromne znaczenie tego, że Romowie potrafią się tak zorganizować, że przejmują sprawy w swoje ręce i tak prężnie działają na rzecz swojego środowiska. Słowa te potwierdził następnie Stanisław Stankiewicz, który wyraził swoje uznanie dla nowej inicjatywy, jaką była realizacja projektu.

Po kilku słowach wstępu przyszedł czas na merytoryczną część konferencji, którą rozpoczęli Karolina i Karol Kwiatkowscy, prezentujący historię i dzieje narodu romskiego. Goście z zaciekawieniem słuchali słów prowadzących, którzy dodatkowo przygotowali pełną fotografii prezentację graficzną.

Następnie głos zabrała pani Kinga Krzyszczuk - Micek z Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, która w skrócie przedstawiła zadania, jakie w imieniu Rządu Rzeczypospolitej Polskiej realizuje WWPE. Pani Kinga na graficznej prezentacji zobrazowała schemat zarządzania środkami funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Opowiedziała o Programie Operacyjnym „Kapitał Ludzki", w tym o Poddziałaniu 1.3.1 „Projekty na rzecz społeczności romskiej". Nie bez znaczenia była obecność pani Kingi, ponieważ WWPE monitoruje finansowy i rzeczowy postęp realizacji projektów, w tym projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy”.

Kolejnym punktem konferencji, który miałam przyjemność poprowadzić, była prezentacja projektu oraz przedstawienie wskaźników jego realizacji. Prezentacja zawierała ogólne informacje o projekcie oraz szczegółowe dane dotyczące efektów jego wdrożenia. W tak krótkim czasie, jaki każdy z nas miał na swoje wystąpienie nie sposób oczywiście było przedstawić i omówić całego procesu realizacji zadania. Chodziło bardziej o nakreślenie celu, realizowanych działań, z naciskiem na końcowe wyniki wdrożenia projektu.

Po moim wystąpieniu głos zabrał pan Maciej Bohosiewicz z Fundacji Ormiańskiej, a zaraz po nim kolejno Asystenci Zawodowo – Socjalni, którzy opowiedzieli o wynikach swojej całorocznej działalności. Nie sposób było nie zauważyć ożywienia, jakie powstało w momencie wystąpień A Z – S. Zebrani z zaciekawieniem słuchali wypowiedzi na temat tego, jak projekt sprawdził się w praktyce. Moment ten sprzyjał narodzeniu się dyskusji, podczas której padło wiele pytań dotyczących pracy A Z – S oraz problemów jej towarzyszących. Jak się okazało, oprócz zdobycia zaufania społeczności romskiej i pobudzenia do rozwiązywania problemów na rynku pracy, istotnym problemem okazała się dyskryminacja ze strony pracodawców, która w kilku przypadkach uniemożliwiła Romom pozyskanie zatrudnienia.

W ramach realizacji projektu powstał film dokumentujący realizację tego zadania, od samego początku aż do końca. Jego pierwsza projekcja miała miejsce właśnie na konferencji. Materiał filmowy zawiera sceny z obrad zespołu projektowego, szkoleń, spotkań A Z – S, a także z wizyt u beneficjentów.

Po emisji filmu przyszedł czas na zadawanie pytań. Poruszono wiele istotnych kwestii, w tym trudności i możliwości związanych z uzyskiwaniem środków z UE. Głos zabrali m. in. Janusz Kamiński, Andrzej Grzymała – Kazłowski, Kinga Krzyszczuk – Micek, Adam Bartosz, Paweł Lechowski oraz Stanisław Stankiewicz. Przysłowiowej oliwy do ognia dolała pani Joanna Chojnacka, która w swoim końcowym wystąpieniu poruszyła bardzo ważną kwestię barier, jakie stoją przed organizacjami romskimi chcącymi uzyskać środki na działalność. Zwrócono uwagę na fakt, iż wiele organizacji które nie mają zupełnie nic wspólnego z Romami, ubiega się o dofinansowanie na niesienie pomocy społeczności romskiej. Na te i wiele innych spornych spraw zebrani goście starali się uzyskać odpowiedź i znaleźć rozwiązanie. Jednak czas naglił i konferencję należało zakończyć. Choć znacznie się ona przedłużyła, to i tak pozostał pewien niedosyt, gdyż na wiele spraw można by było rozmawiać bez końca.

Konferencja zakończyła się krótko po 15 – stej. Po zakończeniu część z gości udała się na wspólny obiad, przy którym nadal trwały niedokończone dyskusje.

Spotkanie zdecydowanie należy do udanych. Wiele osób podkreślało fakt, iż była to pierwsza romska konferencja, która zorganizowana została z takim rozmachem. Ponadto zorganizowana została w celu podsumowania fragmentu rocznej działalności stowarzyszenia, czyli niosła za sobą ryzyko, że ktoś z gości wstanie i zarzuci nam wiele rzeczy. Byłoby to oczywiście rzeczą naturalną, zwłaszcza, że rozgorzały takie intensywne dyskusje. Co prawda zwrócono nam na kilka rzeczy uwagę, ale były to słuszne sugestie, które czasem poruszały sprawy od nas zupełnie niezależne.

Warto podkreślić również iście swobodną atmosferę, która panowała na sali. Wiele osób zwróciło uwagę na fakt, iż po raz pierwszy biorą udział w takim spotkaniu, gdzie bez skrępowania i przymusu każdy może wyrazić swoje zdanie. Dla niektórych było to zupełnie nowym zjawiskiem. Oczywiście cieszy nas fakt, że udało się stworzyć tak „domową” atmosferę i zaproszeni goście czuli się bardzo dobrze.

Pierwsza edycja projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” dobiegła końca. Planowane jest jego przedłużenie na kolejne lata. Być może za rok ponownie spotkamy się w Warszawie na kolejnej konferencji. Czego oczywiście sobie i Państwu życzymy.

      

      

      

      

      

  

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-10-2010 o godz. 14:31:42 (811 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Francuskie deportacje bez echa w Bułgarii

News
Bułgaria chce do Schengen - kwestia deportacji Romów nie istnieje.

Bułgarski minister spraw zagranicznych, Nikołaj Mladenow oznajmił, że jego kraj oczekuje swego wejścia do unijnej strefy wolnej od kontroli granicznej do końca roku 2011, a niedawne masowe wysiedlenia bułgarskich i rumuńskich Romów z Francji nie mają żadnego związku z tym procesem.

Zapowiedział, że latem przyszłego roku Bułgaria będzie już formalnie gotowa do wejścia do obejmującej obecnie 25 państw członkowskich UE strefy swobodnego przepływu ludności. Dodał on, że kwestia Romów nie ma tu żadnego wpływu na decyzje jakiego będą podejmowane w tej sprawie, a niedawne repatriacje 150 bułgarskich Romów przez władze francuskie określił on mianem „wewnętrznej sprawy władz francuskich”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-09-2010 o godz. 11:16:10 (825 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Skandaliczne zapowiedzi na Węgrzech

News
Węgierska skrajna prawica chce umieścić Romów w obozach

Wiodąca partia na Węgrzech, skrajnie prawicowy Jobbik, oświadczyła że Romowie, którzy zostaną uznani za zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego winni być usuwani ze swych „szałasów” i umieszczani w ściśle kontrolowanych obozach, niektórzy z nich do końca życia.

Partia Jobbik uzyskała kapitał polityczny na głęboko zakorzenionych społecznych nastrojach niechęci do największej mniejszości na Węgrzech – Romów i po raz pierwszy uzyskała miejsca w parlamencie w wyniku kwietniowych wyborów. Niedawno rozpoczęła ona swą kampanię do zaplanowanych na 3 października wyborów samorządowych.

Csanad Szegedi – wiceprzewodniczący partii i jednocześnie członek Parlamentu Europejskiego zapowiedział w swej wypowiedzi dla agencji Reutersa, że rodziny romskie zostaną usunięte ze swych szałasów. Dodał, że zostaną one przetransportowane do publicznych obozów ochrony porządku.

Podkreślił, iż w obozach tych Romowie będą mieli szansę powrotu do cywilizowanego społeczeństwa. Zapowiedział, że jeśli porzucą przestępczość, będą pilnowali czy ich dzieci uczęszczają do szkoły i wezmą udział w programach robót publicznych staną się ponownie pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Przypomniał jednak, że z pewnością znajdą się osoby, które nie wykażą żadnej poprawy. Ostrzegł, że w takiej sytuacji osoby te spędzą we wspomnianych obozach resztę swego życia.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-09-2010 o godz. 12:32:43 (816 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ENAR zaniepokojony

News
Organizacje pozarządowe wyrażają obawy w związku z przemocą wobec społeczności romskiej na terenie Europy.

Na początku września Europejska Sieć Przeciwko Rasizmowi (ENAR) wyraziła swe głębokie zaniepokojenie masakrą na Romach w stolicy Słowacji - Bratysławie, która miała miejsce 30 sierpnia. Tego dnia uzbrojony mężczyzna zastrzelił siedmiu Romów w bloku mieszkalnym w słowackiej stolicy po czym popełnił samobójstwo.

W swym oświadczeniu ENAR napisała, iż to morderstwo jest odzwierciedleniem klimatu negatywnego stereotypowania wymierzonego w mniejszość romską na terenie całej Europy. Stanowczo potępiono ten akt przemocy oraz wezwano słowacki rząd do podjęcia wnikliwego śledztwa, jak również do zakwalifikowania tego ataku jako podejrzenie zbrodni nienawiści.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-09-2010 o godz. 10:07:30 (774 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Burzliwa debata w niemieckim parlamencie

News
W trakcie ubiegłotygodniowej debaty w niemieckim parlamencie nad budżetem na rok 2011 posłanka frakcji Zielonych w Bundestagu Agnes Krumwiede opowiedziała się w imieniu swojej partii za wstrzymaniem środków pieniężnych przeznaczonych na fundację „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” do czasu wyjaśnienia czy istnienie fundacji jest rzeczywiście uzasadnione. Oświadczyła również, że jej frakcja domaga się "stworzenia przesłanek", które umożliwią odwołanie z rady fundacji dwóch oskarżanych o rewizjonistyczne poglądy przedstawicieli BdV: Hartmuta Saengera i Arnolda Toelga.  Kurmwiede nawiązała również do niedawnej wypowiedzi Eriki Steinbach na temat mobilizacji Polski do wojny w marcu 1939r. jakoby poprzez swoje insynuacje zniechęcała do fundacji przedstawicieli Sinti i Romów, Centralną Radę Żydów oraz zagranicznych naukowców. 

Centralna Rada Żydów oraz Centrum Dokumentacji i Kultury Niemieckich Sinti i Romów zawiesiły już współpracę z fundacją, a powodem były niejako wypowiedzi Steinbach, Saengera i Toelga. Posłanka Lewicy Luc Jochimsen podczas debaty poddawała w wątpliwość istnienie fundacji zajmującej się wypędzeniami i pojednaniem równocześnie nie współpracującej  z organizacjami romskimi, Sinti i żydowskimi.  

W latach 2010 i 2011 na fundację przeznaczono w budżecie państwa w sumie 5 mln euro.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-09-2010 o godz. 09:42:35 (862 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Komisarz UE wyśmiana

News
Na antenie radia RTL francuski sekretarz stanu do spraw europejskich Pierre Lellouche odniósł się do wypowiedzi unijnej komisarz do spraw sprawiedliwości Viviane Reding, która otwarcie neguje zaostrzoną politykę migracyjną wobec Romów we Francji. Odpierając zarzuty Reding sekretarz mówił, że "Francja szanuje instytucje wspólnotowe" zastrzegając, że "Komisja Europejska nie może rościć sobie prawa do bycia cenzorem państw. Nie mogę pozwolić pani komisarz Reding na mówienie, że Francja 2010 roku, to Francja czasów Vichy. (...) Taka gafa w jej wykonaniu po prostu nie przystoi” - podkreślił we francuskim MSZ. "Nie w taki sposób należy się zwracać do wielkiego państwa" - dodał. 

Według danych władz Francji od początku bieżącego roku wydalono z kraju około 9 tysięcy osób pochodzenia romskiego.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-09-2010 o godz. 10:02:48 (799 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Unijna komisarz oburzona na Francję

News
Podczas konferencji prasowej w Brukseli unijna komisarz do spraw sprawiedliwości Viviane Reding zareagowała oburzeniem na wydany przez rząd paryski okólnik wskazujący Romów jako szczególny obiekt zainteresowania władz imigracyjnych, wbrew temu co mówili ministrowie Francji podczas rozmów z Komisją Europejską w Brukseli. Komisarz twierdzi, że stanowi to złamanie przez Francję zakazu dyskryminacji na tle narodowościowym lub etnicznym.

„Napawa mnie grozą, że w jednym z krajów UE ludzie są usuwani najwyraźniej dlatego, że przynależą do określonej mniejszości etnicznej. Myślałam wcześniej, że po zakończeniu II wojny światowej to sytuacja, która nie będzie już miała miejsca” - powiedziała Reding. Zapowiedziała też,  że postępowanie wobec Francji zostanie otwarte w trybie przyspieszonym w ciągu dwóch tygodni. „Chcę bardzo jasno powiedzieć, że na dyskryminację na podstawie pochodzenia etnicznego lub rasowego nie ma miejsca w Europie. Jest ona nie do pogodzenia z wartościami, na jakich zbudowana jest UE” - powiedziała komisarz. Uznała, że działania francuskiej administracji "podają w wątpliwość wspólne wartości i prawo UE".

Według słów Reding Komisja Europejska zmuszona jest do podjęcia postępowania przeciwko Francji za dyskryminacyjne stosowanie dyrektywy o swobodnym przepływie osób oraz niewdrożenie przewidzianych w tej dyrektywie gwarancji wobec obywateli UE, którzy chcą osiedlić się w innym kraju.

Francuskie MSZ wyraziło zdumienie i odmówiło polemiki. Rzecznik MSZ Bernard Valero powiedział: „Przyjęliśmy ze zdziwieniem deklarację komisarz Reding. Nie uważamy, aby tego typu wypowiedzi pomogły w polepszeniu losu i sytuacji Romów, będących przedmiotem naszego zaniepokojenia i naszych działań”. Minister ds. imigracji Eric Besson starał się uspokoić sytuację równocześnie zapowiadając dalszy ciąg likwidacji obozów romskich.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-09-2010 o godz. 14:26:47 (802 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Papież spotka się z Sarkozym

News
Doradca francuskiego prezydenta, Claude Gueant poinformował o planowanym spotkaniu Papieża Benedykta XVI z Nicolasem Sarkozym, które odbędzie się w pierwszej połowie października. Prezydent Francji i głowa kościoła dyskutować będą na temat kontrowersyjnych wydaleń Romów z Francji i zaostrzonej polityki imigracyjnej państwa. Spotkanie zainicjował sam Benedykt XVI , który za pośrednictwem kardynała Andre Vingt-Trois’a, arcybiskupa Paryża i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Francji przekazał Sarkozy’emu papieskie zaproszenie. Watykan opowiedział się przeciwko wysiedlaniu Romów, a 22 sierpnia papież w swej modlitwie wzywał do poszanowania „uprawnionej różnorodności ludzi”.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-09-2010 o godz. 13:10:32 (850 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rezolucja PE w sprawie Francji

News
Parlament Europejski przyjął w czwartek 9 września rezolucję dotyczącą powstrzymania wysiedlania Romów z Francji głoszącą: "PE wyraża głębokie zaniepokojenie działaniami podjętymi przez władze Francji i innych państw członkowskich względem Romów i społeczności wędrownych w celu ich wydalenia; wzywa właściwe organy do natychmiastowego wstrzymania wszelkich wydaleń Romów a także apeluje do Komisji Europejskiej, Rady UE i państw członkowskich o wystąpienie z takim żądaniem". Rezolucja została przyjęta 337 głosami liberałów, socjalistów, Zielonych i komunistów.  Przeciwko głosowało 245 posłów, głównie konserwatystów, wstrzymało się 51 osób. Rezolucja przypomina i kładzie nacisk na możliwość swobodnego przemieszczania i osiedlania się Romów w  dowolnych państwach Unii Europejskiej.

Poprzednio nie doszła do skutku wcześniej planowana rezolucja, która nie potępiała bezpośrednio władz Francji za wydalanie osób pochodzenie romskiego z kraju. Projekt zgłoszono przez największą frakcję chadecką i konserwatystów.

Francuskie Ministerstwo Imigracji nie bierze pod uwagę zdania Parlamentu Europejskiego i nie zamierza podporządkować się jego zaleceniom. "Francja nie poczyniła żadnych szczególnych kroków wobec Romów. Nie traktujemy Romów jako Romów, tylko jako obywateli kraju, którego narodowość mają." - mówi minister Eric Besson. Twierdzi on także, że Parlament przekracza swe kompetencje.

Eurodeputowani Platformy Obywatelskiej głosowali za odrzuceniem rezolucji wobec Paryża, podobnie jak wywodząca się z tej samej rodziny politycznej partia Unia na rzecz Ruchu Ludowego Nicolasa Sarkozy'ego. PiSowcy zgodnie ze stanowiskiem frakcji EKR wstrzymali się od głosu.

Komisarz do spraw sprawiedliwości KE Viviane Reding podczas debaty PE opowiedziała się stanowczo przeciwko retoryce antyromskiej i nawoływała do integracji wszystkich państw Unii Europejskiej z osobami pochodzenia romskiego. Nie udzieliła jednak jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy postępowanie Francji wobec Romów jest zgodne z prawem.

Źródło: PAP, onet.pl, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-09-2010 o godz. 09:41:07 (868 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund