Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Romano Atmo 74

News
Drugi tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 74 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w języku polskim i romskim.

Głównym tematem numeru jest Międzynarodowy Dzień Romów i jego tegoroczne obchody w Polsce. Ponadto prezentujemy historię stałej wystawy o tematyce romskiej w Muzeum Okręgowym w Tarnowie, której inicjatorem jest Adam Bartosz. Przedstawiamy również pierwszą książkę w Polsce o romskich kulinariach „Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów”, autorstwa Moniki Szewczyk i Magdaleny Kwiecińskiej. Piszemy również o wystawie, konferencji i warsztatach w ramach Międzynarodowego Kulturalnego Programu Informacyjnego Europejskiego Instytutu Sztuki i Kultury Romskiej. Ponadto polecamy artykuł o pomijanym w debacie publicznej temacie Holokaustu Romów. Publikujemy również artykuł autorstwa Wiolety Kalinicz-Hirniak o sytuacji starszego pokolenia Romów. Prezentujemy artykuł o ewolucji kilkunastoletniego rządowego programu na rzecz społeczności romskiej oraz publikujemy artykuł pt. „Romowie i polityka senioralna”.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej i z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 08-06-2018 o godz. 11:48:12 (206 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie znani i nieznani. Tożsamość, historia i kultura Romów

News
W maju i czerwcu 2018 roku Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg chce umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom zapoznanie się z tematyką romską, realizując projekt pt.: „Romowie znani i nieznani. Tożsamość, historia i kultura Romów”.

Szczególnie chcemy popularyzować tę wiedzę w tych miejscowościach, w których nie ma na co dzień możliwości zetknięcia się z Romami (takich jak Biały Bór, Drawsko Pomorskie, Bobolice). Dużo ludzi nie zna osób pochodzenia romskiego. Często źródłem wiedzy wielu ludzi na temat kim są i jacy ją Romowie są środki masowego przekazu (prasa, radio, telewizja, Internet). Jest to najczęściej wiedza powielająca pewne stereotypy, które zazwyczaj w złym świetle ukazują tę społeczność. Stare, dobre przysłowie zaś przypomina: „Nie oceniaj książki po okładce”. Dlatego dzięki tym warsztatom chcemy przerwać ten negatywny stereotypowy łańcuszek, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i ukazać blask prawdy o Romach, o ich: tożsamości, historii, kulturze, i tradycji.

Projekt „Romowie znani i nieznani. Tożsamość, historia i kultura Romów”
jest realizowany dzięki wsparciu Fundacji im. Róży LuksemburgWysłany przez admin_zrp dnia 29-05-2018 o godz. 10:29:31 (189 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Integracja dzieci romskich poprzez edukację o zdrowiu i sporcie

News
Od marca 2018 roku realizowany jest projekt przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku „Integracja dzieci romskich poprzez edukację o zdrowiu i sporcie”. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów nawyków zdrowego stylu życia oraz umiejętności dbania o własne zdrowie  i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Ponadto celem jest inicjowanie wśród dzieci działań na rzecz poprawy stanu zdrowia, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności ruchowej.

Na program składa się kilka bloków tematycznych realizowanych w postaci cyklicznych zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku,  w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”. W trakcie programu odbędą się spotkania z „ekspertami” np. spotkanie z instruktorem fitness, dietetykiem i ratownikiem medycznym. Dodatkowo zaplanowane są wyjścia poza świetlicę, w trakcie których realizowane będą założenia programowe np. wycieczka rowerowa, zajęcia fitness, wyjście do siłowni, basen.

Program obejmuje również pięciodniowy wyjazd kolonijny w okresie wakacji letnich do nadmorskiej miejscowości, połączony z zajęciami edukacyjnymi. Na kolonię zostanie wybrana 15 osobowa grupa dzieci korzystająca ze świetlicy Słoneczko, działającej przy ZRP. Dzieciom zapewniona zostanie całodobowa opieka pedagogiczna, transport, wyżywienie, noclegi, opieka medyczna oraz ubezpieczenie. Wypoczynek zostanie zgłoszony do Kuratora Oświaty w Koszalinie.

Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2018.Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-05-2018 o godz. 09:58:36 (153 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dać wędkę czy rybkę?

News
Czy programy na rzecz społeczności romskiej spełniają założone cele?

Romowie, mniejszość etniczna żyjąca w Polsce często na granicy ubóstwa, objęta jest działaniem specjalnego programu rządowego, mające na celu dążenie do wyrównania warunków bytowania ze społeczeństwem większościowym. Od czasu przymusowego osiedlenia Romów, tj. od lat sześćdziesiątych XX wieku, nikt poważnie nie zajmował się tą jakże specyficzna społecznością. Owszem, czasem dostrzegano trudne warunki, w jakich przyszło im żyć, ale zazwyczaj tylko na tym się kończyło. Dodatkowo, do Romów przylgnęło kilkanaście złych stereotypów, które spychały tę nację na margines społeczny. Te stereotypy przedstawiały wizerunek Roma jako niebieskiego ptaka, który nie sieje, nie orze, a zbiera.

Większość społeczeństwa dodatkowo kojarzyła jeszcze Romów jako artystów, utrzymujących się głownie z występów na scenie. To było oczywiście bardzo duże uproszczenie. Rozproszona i niejednorodna społeczność romska jeszcze nie potrafiła upomnieć się o swoje prawa, ale już wiele środowisk dostrzegało tzw. romski problem. U schyłku XX w na terenie kraju odbyło się kilka konferencji poświęconych społeczności romskiej. Wówczas głośno wyartykułowano problemy, z którymi borykają się Romowie. Wtedy też powstał Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim, który został przyjęty przez Radę Ministrów 13 lutego 2001 roku. Uznano bowiem, że na terenie tego województwa Romowie żyją w najtrudniejszych warunkach. Stwierdzono też, że skala problemu jest tak duża, że lokalne samorządy same, bez rządowego wsparcia, z tym problemem sobie nie poradzą. Po trzech latach funkcjonowania programu, postanowiono rozszerzyć go na cały kraj.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-05-2018 o godz. 13:35:13 (177 odsłon)
(Czytaj więcej... | 14008 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich w 2018 r.

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2018 o godz. 11:24:04 (291 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w 2018 r.

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2018 o godz. 11:12:47 (159 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie i polityka senioralna

News
W dzisiejszych czasach człowiek, który nie ma dostępu do informacji, staje się wykluczonym. Niemożliwym wydaje się fakt, żeby w XXI w., gdzie przy wszechobecnym mediach żyją ludzie, którzy – pomimo narzędzi jakie daje im nowoczesna technologia – nie potrafią, nie chcą, albo nie wiedzą, jak z nich korzystać…

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Polsce żyje ok. 8,5 mln. osób, które przekroczyły już 60-ty rok swojego życia. Przeważająca liczba z tych osób boryka się z wieloma problemami na wielorakich płaszczyznach. Do najważniejszych problemów osób starszych należą bez wątpienia sytuacje: materialno-bytowa i zdrowotna. Trzeba przyznać, że państwo polskie stara się w swoich dążeniach do lepszych zmian, na wielu szczeblach, uwzględniać także potrzeby osób starszych, które powinny być zauważalne nie tylko dla samych rządzących, ale przez nas samych jako bliskich, sąsiadów czy zupełnie obcych ludzi, na co dzień stykających się z tą grupą ludzi.

Aktualnie funkcjonują programy i konkursy skierowane do senioralnej części polskiego społeczeństwa, m.in. takie jak:
• Senior+
• Opieka 75+
• ASOS (Aktywność Społeczna Osób Starszych)

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-05-2018 o godz. 10:24:55 (206 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10700 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Prosto z garnka

News
Tradycje kulinarne Romów

Z Magdą Kwiecińską poznałyśmy się dzięki Pawłowi Lechowskiemu, przy realizacji projektu filmowego „Romane Butia. Profesje romskie”. Nasze rozmowy o kulturze, tradycji, historii, jak i o współczesnych problemach społeczności romskiej zawsze były długie i pełne emocji. Tematów, zagadnień związanych z kulturą Romów jest wiele. Tyle się nazbierało pomysłów, myśli, że musiałyśmy coś z tym zrobić. Spotkania, wspólne rozmowy, współpraca z Romami i nie-Romami zaowocowały powstaniem książki „Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów” napisanej przez nas w ramach projektu, którego organizatorem była Fundacja Dobra Wola.

To pierwsza publikacja o tej tematyce wydana w Polsce. Pierwsza ze względu na to, że opisuje tradycje kulinarne i przepisy czterech podstawowych romskich grup etnograficznych, posługujących się własnymi dialektami języka romskiego. Owszem, były publikowane opracowania, w których przy okazji opisywania tradycji i obyczajów Romów wspominano ich kulturę kulinarną, ale skupiano się najczęściej na jednej grupie i tym samym odnoszono to do wszystkich grup romskich. Nie zwracano uwagi na odmienny styl życia, sposób pozyskiwania pożywienia, relację z nie-Romami.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-04-2018 o godz. 12:56:13 (596 odsłon)
(Czytaj więcej... | 13877 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Raport Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej

News
"To błędne koło": co trzeci Rom w państwach UE jest ofiarą prześladowania

W raporcie stwierdzono również, że 80% Romów żyjących w UE jest zagrożonych ubóstwem.

Zgodnie z nowym raportem, społeczność romska w Unii Europejskiej stoi codziennie przed podstawowymi wyzwaniami związanymi ze złym stanem sanitarnym, głodem i bezrobociem wśród młodzieży. Raport, opublikowany przez Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA), stwierdził, że wyniki badań podkreślają utrzymujące się nierówności, które od dawna nękały europejską społeczność Romów w wielu krajach. Stwierdzono, że niechęć wobec Romów utrzymuje się na wysokim poziomie, gdy jeden na trzech Romów jest ofiarą nękania.

W raporcie napisano, że państwa członkowskie UE muszą rozpoznawać i monitorować antycyganizm oraz podejmować skuteczne działania w celu zwalczania takich przestępstw powstałych z nienawiści i szerzenia nienawiści.

80% Romów jest zagrożonych ubóstwem, podczas gdy średnia UE wynosi 17%. Łącznie 30% z nich mieszka w gospodarstwach domowych bez bieżącej wody. Takie warunki podważają postęp w dziedzinie edukacji, zdrowia lub zatrudnienia, zgodnie z raportem. Stwierdzono w nim, że należy podjąć większe wysiłki na rzecz ograniczenia ubóstwa, w tym eliminacji segregowanych mieszkań, lepszego dostępu do usług publicznych, a także zapewnienia mieszkań socjalnych.

Jeśli chodzi o edukację, w sprawozdaniu stwierdzono, że obszar ten poprawił się w niektórych państwach członkowskich. Ponad 50% dzieci romskich korzysta z edukacji wczesnoszkolnej. W raporcie napisano, że często jest to znacznie mniej niż dzieci nie-romskie w ich wieku. "Państwa członkowskie powinny zapewnić dostęp do wysokiej jakości edukacji, wsparcia w uczeniu się, aby zrekompensować złe warunki życia wielu romskich uczniów, a także ukierunkować wsparcie na każdym etapie edukacji" - czytamy w raporcie.

W raporcie wykazano również, że odsetek młodych Romów w wieku od 16 do 24 lat, w szczególności kobiet, które nie uczą się, nie pracują ani nie szkolą się, pozostaje wysoki w porównaniu z odpowiednimi danymi dla większości populacji. Raport podkreślił, że państwa członkowskie muszą zwiększyć zatrudnienie, szczególnie dla młodych Romów, poprzez szkolenia w miejscu pracy, staże i praktyki. „Romowie powinni również otrzymać ukierunkowane wsparcie, będące pomocą w założeniu własnej działalności gospodarczej” - czytamy w raporcie.

Komentując raport, dyrektor FRA, Michael O'Flaherty, powiedział: "Antycyganizm, od dyskryminacji po nienawiść, napędza błędne koło wykluczenia Romów. Pozostawia ich jako wyrzutków społecznych i traktuje w stereotypowy sposób, który jest nie do zaakceptowania. Musimy przerwać ten błędny cykl. Dlaczego więc trzeba zacząć od tego, co oczywiste - zapewnić, że każdy Rom będzie miał takie same szanse jak inni obywatele UE? "

Źródło: thejournal.ie

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-04-2018 o godz. 14:48:55 (196 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Turcja nadal wspiera Romów

News
Społeczność romska w Turcji nadal otrzymuje wsparcie w dziedzinie edukacji, zatrudnienia i zdrowia poprzez różne inicjatywy rządowe.

Ministerstwo ds. Rodziny i Polityki Społecznej od 2016 r. prowadzi szereg projektów mających na celu poprawę warunków życia tureckich Romów.

Według informacji zebranych przez korespondentów Agencji Anadolu prawie 13000 Romów otrzymało konsultacje w kilku prowincjach takich, jak: Ankara, Adana, Balikesir, Hatay, Edirne, Eskisehir, Istanbul, Izmir, Kirklareli, Manisa, Mersin and Tekirdag.

System Informacji Zarządczej (MIS) - utworzony w celu zapewnienia lepszego monitorowania usług - zarejestrował 12699 Romów pozostających w trudnej sytuacji, którzy już otrzymali pomoc w formie konsultacji. Ministerstwo udzieliło 2005 obywatelom romskim szkoleń zawodowych, 1083 Romom podstawowych umiejętności czytania i pisania, 148 szkoleń w zakresie praktyk zawodowych i 561 szkoleń z zakresu przedsiębiorczości.

W tym roku planuje się rozbudowę jednostek szkoleniowych, które obecnie działają w 20 punktach w 12 prowincjach. W ubiegłym roku ministerstwo dostarczyło 907 rodzinom w 22 prowincjach wsparcie mieszkalne warte 10,4 miliona tureckich lir. Ponadto, przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia, usługi doradcze udzielono 4040 Romom. Aby zachęcić do edukacji uczniów romskich, udzielono poradnictwa 3800 studentom i ich rodzinom. Około 397846 Romów uczestniczyło w Rodzinnych Programach Edukacyjnych w Turcji.

W 2017 r. ogółem 46203 Romów - w tym 34519 kobiet, 3387 mężczyzn i 8297 dzieci - otrzymało pomoc z ośrodków zapobiegania i monitorowania przemocy w ministerstwie. Dodatkowo 29898 romskich obywateli - w tym 17916 kobiet i 11982 dzieci - otrzymało wsparcie z domów gościnnych w prowincjonalnych dyrekcjach ministerstwa. Przeprowadzono także kilka projektów w prowincjach z dużą populacją romską, aby wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt.

Osobno ministerstwo prowadzi projekty mające na celu zwiększenie dostępności kobiet romskich,będących w niekorzystnej sytuacji, poprzez integrację społeczną i kształcenie zawodowe przy wsparciu 20 ośrodków solidarności społecznej w prowincjach Bursa, Canakkale, Edirne, Izmir, Kirklareli, Mersin, Sakarya, Tekirdag i Yalova .

Według Komisji Europejskiej szacuje się, że w Europie w 2016 r. żyło od 10 do 12 milionów Romów. Według lokalnych mediów tureccy urzędnicy szacują liczbę Romów w Turcji na około 600 tysięcy.

Źródło: aa.com.tr

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-04-2018 o godz. 08:50:46 (181 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.12 sekund