Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Pub miejscem integracji

News
W Rzymie tuż przy Kościele świętego Pawła, na ulicy via del Corso powstał niedawno pierwszy chrześcijański pub nazwany na cześć papieża Jana Pawła II „GP2”, od włoskiego Giovanni Paolo. W tym nietypowym miejscu można się zrelaksować, wypić piwo, posłuchać muzyki, a także… porozmawiać z księdzem. Pub prowadzi Chrześcijańskie Stowarzyszenie Włoskich Robotników (ACLI). Szef tegoż stowarzyszenia zaproponował, aby pub był także miejscem integracji dla zamieszkujących wieczne miasto Romów. Uroczystego otwarcia lokalu dokonał sam burmistrz Rzymy Gianni Alemanno, który zdecydowanie popiera tę alternatywną propozycję spędzania wolnego czasu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-10-2010 o godz. 15:46:15 (906 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 29

News
Mamy przyjemność przedstawić Państwu 29 – ty już numer Romano Atmo. Jest to piąty, przedostatni już numer w tym roku, a w nim jak zwykle wiele atrakcyjnych zdjęć i ciekawych artykułów ze świata Romów. Zawartość numeru pisana jest w trzech językach: polskim, romskim i angielskim.

Numer zaczynamy jak zwykle od garści Newsów, a w nich m.in. o rezolucjach przeciw wysiedleniom Romów, o spotkaniu Prezydenta Francji z Papieżem czy o skandalicznych zapowiedziach obozów dla Romów na Węgrzech. W aktualnościach wspominamy również o wynikach kontroli NIK-u realizacji zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o nowym programie telewizyjnym o tematyce romskiej „Romano Sveto”.

Artykuły zaczynamy od wielkiego wydarzenia dla Romów w Polsce, czyli I sztandaru dla organizacji romskiej w Polsce. Oczywiście przedstawiamy również relację z I Ogólnopolskiego Zjazdu Studentów i Absolwentów Uczelni Wyższych Pochodzenia Romskiego oraz prezentujemy artykuł pt. „Okiem studentów”, w którym dwójka studentów obecna na zjeździe opowiada o sobie i spojrzeniu na obecne romskie realia w Polsce.

Ponadto prezentujemy relację z Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Lublinie Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce na tle europejskim. Piszemy także o warszawskiej konferencji podsumowującej projekt Innowacyjni Romowie na rynku pracy, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W naszej gazecie nie mogło zabraknąć również Warszawskiej Deklaracji Romów i Sinti podczas Spotkania Przeglądowego OBWE.

Oprócz tego prezentujemy artykuł „Oby pamięć nie zginęła” na temat zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych, bardzo ważnego dla Romów. Przedstawiamy także kontynuacje artykułów z poprzedniego numeru naszego dwumiesięcznika o Osadnictwie Romów i przemianach ich życia społecznego w Szczecinie po 1945 roku oraz o Lokalnych wymiarach polityki wobec Romów.

Numer dopełniają nasze stałe działy. W cyklu Romowie na świecie, tym razem piszemy o Romach w Holandii. Przedstawiamy również nowe odsłony Kuchni, Horoskopu oraz Nowości wydawniczych.

Przypominam, że nasza gazeta dostępna jest w prenumeracie, której szczegóły mogą Państwo znaleźć na naszej stronie internetowej tutaj.

Warto również dodać, że ten numer powstał dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Powiatu Szczecineckiego.


Wysłany przez admin_zrp dnia 25-10-2010 o godz. 15:01:42 (917 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Komisja Europejska ustępuje

News
Komisja Europejska zaniechała wprowadzenia procedury karnej wobec Francji w związku z jej wysiedleniami Romów - podała Polska Agencja Prasowa we wtorek, 19 października. Komisarz do spraw sprawiedliwości Viviane Reding oświadczyła, że Francja zapewniła, iż dostosuje prawo krajowe do przepisów europejskich.

Zgodnie z żądaniami Komisji Europejskiej rząd francuski ma włączyć do prawa krajowego gwarancje proceduralne dla obywateli Unii wydalanych z kraju. Wymaga tego unijna dyrektywa z roku 2004 mówiąca o swobodnym przepływie obywateli państw członkowskich Unii. Komisarz Reding zapewnia jednocześnie, że Francja będzie kontrolowana, by sprawdzić czy wywiązuje się ze swoich zobowiązań.  

Od początku tego roku z Francji wydalono około ośmiu tysięcy Romów pochodzących z Bułgarii i Rumunii.

Źródło: PAP

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-10-2010 o godz. 11:31:57 (877 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romni laureatką Human Rights Award

News
Organizacja Human Rights First (Po Pierwsze Prawa Człowieka) wręczy swe Nagrody Praw Człowieka za rok 2010 dla znanej węgierskiej obrończyni praw Romów w Europie oraz ugandyjskiego działacza walczącego z drakońskimi ustawami w tym kraju. Organizacja uhonoruje tegorocznych nagrodzonych – Viktorię Mohacsi i Juliusa Kaggawa podczas organizowanej przez siebie dorocznego uroczystego obiadu w czwartek 21 października w Nowym Jorku.

Elisa Massimino, Prezes Human Rights First powiedziała, że Julius i Viktoria są odważnymi przywódcami w swej walce prowadzonej z dyskryminacją i zbrodniami nienawiści w swych społeczeństwach. Podkreślono, że organizacja Human Rights First ma przyjemność uhonorować tych dwoje działaczy, którzy mimo ponoszonego osobiście ryzyka walczą o prawa tych, którzy są obiektami dyskryminacji i nadużyć, tak jak czynią to Julius w Afryce i Viktoria na Węgrzech. Mimo śmiertelnego zagrożenia i nieustannego niebezpieczeństwa dla ich bytu, oboje trwają w swej walce o równe szanse i równe traktowanie dla wszystkich. Podkreślono, że z ich postanowienia i przykładu można czerpać siłę. Członkowie organizacji podsumowali, iż czują się uprzywilejowani pracować z nimi oraz mają przyjemność docenić ich odwagę i osiągnięcia poprzez tę nagrodę.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-10-2010 o godz. 09:12:25 (864 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Francja ustępuje!

News
Jak podała Polska Agencja Prasowa (16 października) rzecznik francuskiego MZS ogłosił, że Francja obecnie negocjuje z Brukselą w sprawie wysiedleń Romów. W trakcie rozmów władze Francji zapewniły, że są gotowe do przystosowania ustawodawstwa w dziedzinie migracji i swobodnego przemieszczania się do norm unijnych. Wyjaśnienia złożone Komisji Europejskiej dotyczące podstaw wydalania Romów do Bułgarii i Rumunii i likwidacji ich obozowisk mają niejako przekonać Brukselę, iż były one „podejmowane w dobrym interesie Unii”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-10-2010 o godz. 14:53:49 (890 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warszawska Deklaracja Romów i Sinti

News
Spotkanie Przeglądowe OBWE w Warszawie (30 września – 8 października 2010).

W dniach od 30 września do 8 października w Warszawie odbyło się doroczne Spotkanie Przeglądowe Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, które poświęcone było kwestiom realizacji przez państwa członkowskie założeń z zakresu „ludzkiego wymiaru”, będącego jedną z trzech dziedzin (sprawy militarno – polityczne, prawa człowieka i współpraca techniczna) objętych działaniami organizacji.

Sprawom Romów, innych mniejszości narodowych oraz imigrantów, jak również zagadnieniom dyskryminacji, mowy nienawiści i wolności słowa poświęcone były odpowiednio 5 i 6 październik.


Dnia 5 października oprócz dyskusji na temat przestrzegania przez poszczególne państwa praw Romów, w tym prawa do swobody przemieszczania się miało miejsce spotkanie przywódców organizacji romskich z wielu państw europejskich, takich jak choćby Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Czechy, Niemcy, Rumunia, Macedonia, Holandia, Hiszpania, Włochy, Rosja, Finlandia, Bułgaria, Węgry, Słowacja i Polska. Spotkanie to było poświęcone obecnej sytuacji Romów w Europie i na świecie, a także potencjalnym sposobom poprawy obecnej sytuacji. Przedstawiciel polskich Romów, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, a jednocześnie Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, Roman Chojnacki zaproponował wcielanie w życie działań w zakresie 6 kluczowych zagadnień. Zagadnienia te obejmują:

1. Monitoring wydatkowania funduszy oraz wcielania w życie różnych inicjatyw na rzecz Romów w krajach członkowskich.

2. Nadzór nad wypełnianiem przez dzieci i młodzież romską obowiązku szkolnego połączony z presją materialną oraz uświadamianiem w stosunku do ich rodziców.

3. Kontrola edukacji dzieci romskich w szkołach pod kątem sposobu traktowania ich przez nauczycieli oraz rówieśników, a także celowości wydatków dokonywanych na ich rzecz.

4. Prowadzenie szkoleń mających na celu aktywizację zawodową Romów oraz zmianę postaw pracodawców wobec ich zatrudniania, jak również wspieranie rozwoju romskiej przedsiębiorczości.

5. Tworzenie,a następnie wypłacanie znaczących stypendiów na rzecz uczniów i studentów narodowości romskiej. Mają one pełnić funkcję motywacyjną w celu podejmowania przez młodych Romów kolejnych inicjatyw.

6. Stworzenie odrębnego rodzaju wsparcia na rzecz kobiet romskich, prowadzących gospodarstwa domowe i zajmujących się wychowywaniem często kilkoro dzieci.

W toku wspólnych obrad uczestnicy przyjęli Warszawską Deklarację Romów i Sinti podczas Spotkania Przeglądowego OBWE. Jej pełna treść znajduje się pod niniejszym tekstem. Zgromadzeni delegaci, reprezentanci Romów oraz urzędnicy organizacji międzynarodowych i organów władzy poszczególnych państw byli zgodni co do skali problemu, a także widocznych rezultatów dotychczas podejmowanych działań. Jednocześnie zaapelowali o podejmowanie dalszych działań w poszczególnych obszarach, a także wyrazili swój ostry sprzeciw wobec ostatnich działań podejmowanych przez władze francuskie, przypominając że Romowie są obywatelami państw członkowskich UE i posiadają wszelkie wynikające z tego tytułu prawa.

Warszawska Deklaracja Romów i Sinti podczas Spotkania Przeglądowego OBWE.


Wstęp

Na zaproszenie Punktu Kontaktowego ds. Romów i Sinti 40 reprezentantów organizacji romskich z różnych krajów spotkało się dnia 5 października celem omówienia bieżącej sytuacji w kontekście napięć międzypaństwowych związanych z mobilnością Romów na arenie międzynarodowej, w wyniku których miały miejsce poważne naruszenia praw człowieka wobec Romów.

My, Romowie zgromadzeni w Warszawie na Konferencji Przeglądowej OBWE jednomyślnie wyrażamy nasze głębokie zaniepokojenie obecną sytuacją.

Antyromskie praktyki dyskryminacyjne i nadużycia w wykonaniu rządu Włoch (2008 – 2009) oraz ostatnio także Francji, mające na celu rozbiórkę obozowisk oraz deportacje Romów do Rumunii i Bułgarii, jak również wykorzystywane przy tym środki i działania zasługują na nasze stanowcze odrzucenie. Pokazuje to zaledwie część wieloletnich i lekceważonych kryzysów społecznych, wynikających z dyskryminacji rasowej i ubóstwa, które tworzą tragiczne położenie największej mniejszości etnicznej w Europie. Te środki stanowią ewidentne nadużycie podstawowych praw człowieka oraz są porażką europejskiego i międzynarodowego prawa dotyczącego walki z dyskryminacją, swobody przemieszczania się i ochrony danych osobowych.

W obliczu tego wyrażamy zgodę na utworzenie grupy ekspertów, których zadaniem będzie opracowanie w oparciu o międzynarodowe prawo publiczne oraz prawo wspólnotowe możliwości postawienia rządu francuskiego przed obliczem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu.

OBAWY

Wzrost nietolerancji w stosunku do Romów i Sinti.

Mamy do czynienia ze wzrostem zaogniającej retoryki i mowy nienawiści w stosunku do społeczności romskich, a nawet aktów przemocy wobec Romów które obejmują napady na osiedla romskie z użyciem broni i materiałów wybuchowych. Kobiety, mężczyźni i dzieci byli wśród zabitych i rannych. Urzędnicy publiczni oraz politycy wybrani w wyniku demokratycznych wyborów wygłaszali spotykające się ze zdumiewającą bezkarnością wypowiedzi, które są podżeganiem do nienawiści i które stygmatyzują społeczność romską.

Romowie zaszufladkowani jako „koczownicy”.

Jesteśmy głęboko zasmuceni wypowiedziami wysokich rangą polityków, z głowami państw włącznie, którzy do publicznej dyskusji staromodne, a jednocześnie niebezpieczne wnioski odnoszące się Romów jako do „koczowników” i „grup specjalnych”, które winny być obiektem represyjnych działań politycznych. Przypominany rządom państw, iż w przeszłości w okresie II wojny światowej aurytarne reżimy celowo kierowały do zagłady tzw. „wędrownych Romów”, uznawanych za antyspołecznych i niechętnych do integracji.  

Zwalanie winy na Romów.

Niepokoją nas ostatnie wypowiedzi przedstawicieli rządów, usiłujących usprawiedliwić niepowodzenia polityk integracyjnych w ostatnim dziesięcioleciu i zwalających winę na społeczność romską samą w sobie oraz jej reprezentantów.

Podkreślamy zobowiązania podjęte na mocy poważnych ram międzynarodowych, takich jak traktaty UE, Plan Działania OBWE, rezolucje i zalecenia Rady Europy są wypełniane jedynie na papierze.

Potępiamy tendencje rządów wyrażające się w postaci przyjmowania i wcielania w życie działań, które w sposób nieproporcjonalny wpływają na Romów, ograniczając ich swobodę przemieszczania się wewnątrz terytorium UE.

Jesteśmy głęboko zaniepokojeni zjawiskiem handlu ludźmi, który ma wpływ na Romów oraz wykorzystywaniem romskich kobiet i dzieci; wzywamy do podjęcia pilnych i skutecznych działań przez odpowiedzialne władze w celu położenia kresu siatkom przestępczym odpowiedzialnym za te przestępstwa oraz zlikwidowania przyczyn leżących u ich źródeł.

Spotkanie Romów w Warszawie gorąco popiera stanowisko Przewodniczącego Komisji Europejskiej Barroso oraz Komisarz Reding w kwestii debat dotyczących Romów i Sinti w stosunkach dwustronnych i na szczeblu europejskim jako całość.

WZYWAMY PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE

- Do wypełniania swych zobowiązań i obowiązków na podstawie różnych międzynarodowych ram na rzecz ochrony praw człowieka w stosunku do Romów.

- Do wykazania należytego zaangażowania i przekładania decyzji politycznych w praktykę na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym.

- Do zapewnienia niezbędnych zasobów administracyjnych i finansowych na rzecz wcielania w życie decyzji służących integracji i zapewnianiu by w nadchodzącym planowaniu funduszy strukturalnych Romowie zostali umieszczeni wśród priorytetów.

- Do uczynienia możliwie jak najlepszego użytku z unijnych zapisów dotyczących wykorzystywania środków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz mieszkalnictwa i społeczności marginalizowanych.

- Do zwiększenia wysiłków na rzecz walki z dyskryminacją na wszystkich szczeblach, w szczególności zaś segregacji w dziedzinie edukacji i mieszkalnictwa oraz do zaangażowania się w różne działania w ramach partnerstwa z romskimi organizacjami społecznymi i samą społecznością romską.

- Do natychmiastowego zakończenia wszystkich zbiorowych deportacji, przymusowych powrotów oraz repatriacji Romów.

ZALECENIA DLA INSTYTUCJI OBWE

Stała Rada

- Dyskusja i przegląd w ramach specjalnego spotkania wcielania w życie Planu Działania na rzecz Romów i Sinti na podstawie Raportu o Stanie Sytuacji za rok 2008. W tym kontekście Stała Rada powinna upoważnić ODIHR do lepszego wykorzystywania mechanizmów istniejących w ramach OBWE celem poprawy stopnia wcielania w życie Planu Działa przez państwa w nim uczestniczące.

- Modyfikacja i wzmocnienie statusu Punktu Kontaktowego ds. Romów i Sinti. Sugerujemy między innymi kontynuowanie, konsolidację i rozszerzanie przez nie dobrych wyniesionych z wizyt w poszczególnych krajach w celu wykonywania ocen i raportów dotyczących poszczególnych obaw i zagadnień odnoszących się do spraw Romów i Sinti.

- W kontekście tego usilnie zalecamy Punktowi Kontaktowemu przeprowadzenie serii wizyt terenowych w kilku krajach członkowskich w zakresie szczególnego zagadnienia jakim jest międzynarodowa mobilność poszczególnych grup Romów i Sinti (Francja, Rumunia, Bułgaria, Finlandia, Wielka Brytania, Niemcy, Szwecja).
- Zmodyfikowanie mandatu i zasobów instytucjonalnych Punktu Kontaktowego z organu przejściowego (Szczyt w Budapeszcie w 1994) w kierunku skonsolidowanej, stałej jednostki zbliżonej do jednostek wchodzących w skład ODIHR.

- Wsparcie dla powstania panelu ekspertów i doradców romskich oraz Sinti w celu prowadzenia regularnej pracy z Punktem Kontaktowym.

Uczestniczący przedstawiciele Romów gorąco prosili Starszego Doradcę w ramach ODIHR do ożywienia i wzmocnienia Międzynarodowej Romskiej Grupy Kontaktowej, tak jak to zalecono w art. 121 Planu Działania na rzecz zagadnień romskich i Sinti w celu wypełnienia istniejącej dotkliwej luki w sferze uczestnictwa i reprezentacji ugrupowań romskiego społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu decyzji politycznych dotyczących Romów na poziomie krajowym i europejskim.

ZALECENIA DLA UNII EUROPEJSKIEJ

- Zwiększenie jej wsparcia na rzecz budowy potencjał i siły romskiego społeczeństwa obywatelskiego i organizacji, a także zwiększenie jej starań dotyczących rozwoju młodzieży romskiej i edukacji, jak również opracowywanie programów mających na celu publiczne i obywatelskie uczestnictwo społeczności romskich, w tym również w życiu politycznym ich społeczeństw.

- Unia Europejska oraz państwa członkowskie winny uczynić lepszy użytek z lekcji odbytych w trakcie ostatniego rozszerzenia UE i unikać sytuacji krytycznych, takich jak te we Francji i we Włoszech. Uważamy, iż powinien mieć miejsce bliski i bardziej dokładny monitoring oraz badania stopnia wypełniania kryteriów przedakcesyjnych w szczególności w odniesieniu do ochrony i praktycznego wypełniania praw mniejszości narodowych oraz poprawy ich sytuacji.

- Z radością przyjmujemy zamiary Komisji Europejskiej mające na celu stworzenie Grupy Zadaniowej ds. Romów i gorąco wierzymy, że to rozwiązanie instytucjonalne będzie uprawnione do:

a) monitorowania sytuacji Romów w zakresie praw podstawowych na terenie UE oraz podejmowania działań, jeśli to niezbędne,

b) monitorowania postępów i niepowodzeń w odniesieniu do wcielania w życie środków unijnych oraz zapewniania ażeby te środki były wydawane najlepiej jak to możliwe w celu integracji Romów,

c) zapewnienia konsultacji, dialogu i uczestnictwa Romów oraz ich przedstawicieli w procesach, które kształtują decyzje polityczne dotyczące Romów. Jesteśmy gotowi do wzięcia czynnego udziału w pracach grupy zadaniowej.

- Z radością przyjmujemy i wspieramy zamiary Komisji Europejskiej zmierzające do stworzenia strategii ramowej dla krajowych strategi na rzecz integracji Romów w 2011 r. Zalecamy by strategia ramowa była oparta na zasadzie mówiącej o odpowiedzialności krajów członkowskich za ochronę praw człowieka w stosunku do Romów i integrację społeczną. Wzywamy do walki z dyskryminacją i wykluczeniem społecznym, w sposób szczególny skupiając się na walce z segregacją w dziedzinie edukacji, mieszkalnictwa oraz przemocy wobec Romów.

Nalegamy by główna odpowiedzialność za ochronę praw i bytu wszystkich obywateli spoczywała na rządach krajowych.

Z radością przyjmujemy przyjętą przez Parlament Europejski we wrześniu 2010 i pochwalamy determinację Komisji Europejskiej w rozpoczęciu przez nią procedury dyscyplinarnej wobec Francji zgodnie z obowiązującym w UE ustawodawstwem.

Wyrażamy nasze obawy związane z faktem, iż pomimo zobowiązań przyjętych przez rządy na podstawie różnych ram międzynarodowych możemy zaobserwować trend wskazujący, iż w niektórych krajach pojawiają się wnioski o podział na obywateli I i II kategorii, a Romowie i inne grupy wrażliwe społecznie są kwalifikowani do tej ostatniej.

Szanowni Delegaci, przybyliśmy licznie na to spotkanie by pokazać nasze zaufanie do OBWE jako odpowiedniego międzynarodowego rozwiązania w zakresie spraw europejskich i oczekujemy w zamian takiego samego zaufania i powagi ze strony państw członkowskich w podejmowaniu konkretnych działań na rzecz korzyści i integracji Romów i Sinti na obszarze OBWE.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-10-2010 o godz. 15:13:57 (1269 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Papież spotkał się z Sarkozym

News
W piątek, 8 października miało miejsce zapowiadane wcześniej spotkanie Benedykta XVI z prezydentem Francji Nicolasem Sarkozym. Media spekulują jakoby prezydent Francji i głowa kościoła dyskutowali na temat kontrowersyjnych wydaleń Romów z Francji i zaostrzonej polityki imigracyjnej państwa. Spotkanie zainicjował sam Benedykt XVI, który za pośrednictwem kardynała Andre Vingt-Trois’a, arcybiskupa Paryża i przewodniczącego Konferencji Episkopatu Francji przekazał Sarkozy’emu papieskie zaproszenie. Watykan opowiedział się przeciwko wysiedlaniu Romów, a 22 sierpnia papież w swej modlitwie wzywał do poszanowania „uprawnionej różnorodności ludzi”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-10-2010 o godz. 13:02:27 (949 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kolejna rezolucja przeciw wysiedleniom

News
Rada Europy w uchwalonej 7 października rezolucji bezwzględnie przeciwstawia się wysiedleniom Romów i apeluje o poprawę sytuacji tej społeczności we wszystkich państwach europejskich. Komisarz RE ds. praw człowieka Thomas Hammarberg w swojej wypowiedzi podkreślał, że nie powinno się uogólniać całej grupy etnicznej i winić za czyny jednostek. Rezolucja apeluje m.in. o zaprzestanie wysiedleń Romów do Kosowa, które odbywają się na mocy porozumienia repatriacyjnego zawartego między Berlinem a Prisztiną.

Z kolei jak informuje dziennik francuski „Le Monde” Romowie i inne grupy etniczne prowadzące koczowniczy tryb życia są ujmowani w kartotece prowadzonej przez żandarmerię, czego zakazuje francuska konstytucja zakazująca ujmowanie przynależności etnicznej w danych statystycznych.

Na dzień 20 października ustalono datę specjalnej konferencji Rady Europy, której tematem będą działania pomocowe dla społeczności romskiej.

9 września Parlament Europejski również przyjął rezolucję dotyczącą powstrzymania wysiedleń Romów z Francji, kładącą nacisk na możliwość swobodnego przemieszczania i osiedlania się Romów w dowolnych państwach Unii Europejskiej. Francja nie wzięła pod uwagę zdania PE i nie zamierza się mu podporządkowywać.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-10-2010 o godz. 09:54:48 (863 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dymisja z powodu wysiedleń

News
Echa wysiedleń Romów w rządzie Francji

PAP informuje, iż francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner w swojej prośbie o dymisję krytykuje prezydenta Francji za prowadzoną przez niego politykę wysiedleniową i zaostrzenie walki z przestępczością i nielegalną imigracją Romów. Jak cytuje "Le Nouvel Observateur" działania te oznaczają koniec „otwarcia” rządzącej prawicy na lewą stronę sceny politycznej. Kouchner już od końca sierpnia przyznaje, że rozmyślał nad poddaniem się do dymisji w związku z polityką władz francuskich wobec ludności Romskiej.

Bernard Kouchner to działacz humanitarny, współzałożyciel organizacji charytatywnych Lekarze Bez Granic i Lekarze Świata. Uważany jest także za osobę odpowiedzialną za otwarcie obecnego rządu na lewicę. Odejście Kouchnera nastąpić ma najpóźniej w listopadzie i związane będzie ze zmianami w rządzie zapowiadanymi przez Nicolasa Sarkoz`yego.

Źródło: PAP

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-10-2010 o godz. 11:41:49 (929 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UE grozi Francji

News
Jak podaje PAP podczas mających miejsce 29 września w Brukseli obrad dotyczących Romów, Komisja Europejska zapowiedziała otwarcie procedury przeciwko Francji w związku z wysiedleniami Romów, jeśli do 15 października nie przedstawi kalendarza poprawnego wdrożenia unijnej dyrektywy o swobodnym przepływie osób w UE. Rzeczniczka KE Pia Arhenkilde Hansen ogłosiła, że unijni komisarze doszli do wniosku, iż Francja nie wdrożyła w pełni dyrektywy z 2004 r., gdyż nie są "w sposób całkowity i skuteczny" zapewnione proceduralne prawa gwarantujące obywatelom UE, że dyrektywa jest stosowana w sposób niedyskryminacyjny. Jeśli do dnia 15 października Francja nie przedstawi kalendarza wdrożenia dyrektywy  Komisja wyśle list wzywający do usunięcia uchybienia. Procedura ta zostanie powtórzona w każdym kraju z podobnymi uchybieniami.

W stolicy Bułgarii odbyła się demonstracja pozaparlamentarnej nacjonalistycznej partii WMRO przeciwko polityce unijnej w tej kwestii. Plakaty zebranych demonstrantów głosiły „Nie przekształcajcie Bułgarii w getto Europy - Sprawę romską można rozwiązać". Wiceprzewodniczący WMRO Angeł Dżambazki mówił: „Nie chodzi o mechaniczne wydalenie Romów z zachodniej części Unii i przekształcenie jej wschodniej części w getto. Instytucje europejskie powinny opracować wizję wspólnego rozwiązania problemu Romów na długą metę”.

Propozycje uczestników wiecu to między innymi uzależnienie wypłat świadczeń socjalnych od wysyłania dzieci do szkoły, wprowadzenie przymusowej pracy z obowiązkowym otrzymaniem kwalifikacji przez osoby, żyjące na świadczeniach i nie posiadające kwalifikacji, nałożenie kar administracyjnych za nielegalne budynki, za tworzenie tymczasowych obozów i brak stałego miejsca zamieszkania.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-10-2010 o godz. 10:11:08 (831 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund