Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Livia Jaróka laureatką Europejskiej Nagrody Doskonałości

News
Rumuński minister spraw zagranicznych Teodor Baconschi wręczył nagrodę doskonałości ministerstwa członkini Parlamentu Europejskiego Livii Jaróce uhonorowując tym samym jej działalność na rzecz integracji społecznej mniejszości romskiej. W swym przemówieniu z okazji otrzymania nagrody Jaróka powiedziała, że przyznanie jej nagrody było przekazem, iż praca na rzecz integracji społecznej Romów jest jednym z najpilniejszych wyzwań strategicznych, a równocześnie jedną z najbardziej obiecujących możliwości dla Europy.

30 października Ovidiu Rom, organizacja promująca integrację ubogich dzieci w edukacji zorganizowała galę charytatywną w Bukareszcie, w której uczestniczył gwiazdor Hollywood Nicolas Cage. Jedną z części gali było właśnie wręczenie przez rumuńskiego szefa dyplomacji tegorocznej nagrody doskonałości dla jedynej romskiej europarlamentarzystki.

Jaróka, była stypendystka Fundacji Sorosa, ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim w Warszawie. Podjęła następnie studia doktoranckie na Wydziale Antropologii Społecznej University College London. Prowadziła na nich badania poświęcone mniejszości romskiej na Węgrzech. W poprzedniej kadencji PE zasiadała m.in. w Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia oraz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych.
W wyborach europejskich w 2009 z powodzeniem ubiegała się o reelekcję.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-11-2010 o godz. 13:11:20 (912 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Niemieckie deportacje Romów to skandal

News
Niemiecki laureat literackiej Nagrody Nobla Guenter Grass oskarżył swój kraj o „straszliwe naruszenie praw człowieka”, stwierdzając że prowadzone przezeń repatriacje kosowskich Romów są większym skandalem niż francuskie deportacje.

Pisarz o poglądach lewicowych sformułował zarzuty w liście otwartym do Ministra Spraw Wewnętrznych Thomasa Maiziere. Zaprotestował on tym samym przeciwko odesłaniu z powrotem 8.500 Romów, którzy przybyli jako uchodźcy w latach 90 – tych, a którym obecnie skończyły się pozwolenia na pobyt. Berlin zaprzeczył jakoby planował masowe deportacje, ale zapowiedział, że tak jak w przeszłości, będzie stopniowo wysyłał Romów do domu. W odpowiedzi Grass oskarżył rząd o planowanie deportacji, które „przyćmią” francuskie wysiedlenia Romów do Rumunii.

Pisarz napisał w swym liście, że „w momencie gdy cała Europa patrzy się na Francję i jest pełna gniewu na traktowanie romskich wysiedleńców i uchodźców uciekających przed biedą, w Niemczech prowadzona jest operacja deportacyjna do Kosowa na dużą skalę”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-11-2010 o godz. 08:58:26 (877 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Być lub nie być równym

News
W następstwie wydarzeń, które miały miejsce we Francji od sierpnia kraje członkowskie Rady Europy oraz Unia Europejska zorganizowały dnia 20 października wspólne spotkanie w Strasburgu. Obie organizacje zgodziły się na wspólny wysiłek celem spełnienia potrzeb milionów Romów mieszkających w Europie.

Dokument, który został zatytułowany „Strasburska Deklaracja dotycząca Romów” określa priorytety w zakresie walki z dyskryminacją, obywatelstwa, praw kobiet i dzieci, integracji społecznej, łącznie z edukacją, mieszkalnictwem i opieką medyczną, wsparcia oraz lepszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Deklaracja zapowiada ponadto zorganizowanie nowego europejskiego programu szkoleń dla ponad tysiąca romskich mediatorów, którzy będą doradcami w zakresie spraw prawnych oraz administracyjnych w swych społecznościach.  

Ustalono, że już w przyszłym roku wyszkolonych zostanie 450 romskich mediatorów oraz 100 prawników. Sekretarz Generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland podkreślił, że działania te obejmować będą szkolenia mediatorów, jak również trenerów mediatorów na niespotykaną do tej pory skalę.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-11-2010 o godz. 11:37:56 (955 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 UNESCO ostrzega

News
Jak wynika z informacji PAP i TVN 24 UNESCO ostrzega, że społeczność romska jest najbardziej zagrożoną z całej Europy, a połowa dzieci romskich w Europie nie kończy nawet szkoły podstawowej. Dane te pochodzą z raportu na temat edukacji podstawowej w Europie i Ameryce Północnej. Jak wynika z niniejszego raportu Romowie "są najbardziej zagrożeni ubóstwem i pozostaniem na marginesie edukacji i zatrudnienia". Według badań opinii publicznej przeprowadzonych przez UNESCO wielu europejczyków ma negatywne zdanie o Romach, a swoje poglądy opiera na utartych stereotypach.

Irina Bokowa, dyrektorka generalna UNESCO w oficjalnym komunikacie stwierdziła, że „Negowanie prawa do edukacji bardzo nas zubaża. Prowadzi do wykluczenia, a także niedopuszczalnej nierówności i utrwala napięcia społeczne”.  Organizacja UNESCO radzi rządom przyjęcie poważnych programów fiskalnych, socjalnych i pracowniczych zmierzających do poprawy jakości życia Romów.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-11-2010 o godz. 15:11:56 (951 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROMANO SVETO

News
4 października miała miejsce premiera telewizyjnego programu „Romano Sveto” o tematyce romskiej. Wyprodukowany on został przy współpracy z telewizją kablową VECTRA. Tematem pierwszego programu była ogólna działalność Związku Romów Polskich. Program otrzymał IV nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie dla Telewizji Lokalnych i Regionalnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Polskich Telewizji Lokalnych i Regionalnych. Premiera programu miała miejsce w Starachowicach. Pokaz finansowało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Celem programu jest promocja działań organizacji i stowarzyszeń działających na terenie kraju i wyróżnienia  osób z nimi współpracujących. Program redagowany jest przez Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Kablowych w Szczecinku we współpracy ze Związkiem Romów Polskich. Kolejne odcinki programu będą emitowane pod koniec każdego miesiąca.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-11-2010 o godz. 13:42:08 (1239 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Powrót do korzeni

News
Kateri Combs, romska dziewczyna urodzona w Rumunii i wychowana w USA przez swych przybranych rodziców otrzymała stypendium na podjęcie nauki muzyki wraz z romskimi muzykami w Rumunii. Rada Sztuki Stanu Utah była pod takim wrażeniem talentu Kateri Combs, że jej członkowie przyznali dziewczynie fundowane przez ich instytucję stypendium. Kateri jest bardzo dumna ze swego dziedzictwa i chce zdobyć umiejętność przedstawiania ludziom swej kultury poprzez muzykę.

Od 6 lat dziewczyna co roku spędza w Rumunii jeden miesiąc swych wakacji i jest zachwycona tegoroczną możliwością pracy z innymi romskimi muzykami.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-11-2010 o godz. 09:51:07 (841 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Świdwińscy Romowie na rynku pracy

News
Od dnia 01 Listopada 2010 r. Związek Romów Polskich rozpoczął pracę nad realizacją kolejnego projektu  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej. Nowy projekt niosący pomoc Romom – tym razem ze Świdwina – nosi nazwę „Świdwińscy Romowie na rynku pracy”.

Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zyskaliśmy nowe narzędzia do poprawy sytuacji romskiej mniejszości etnicznej.  Kilka lat funkcjonowania w ramach Wspólnoty Europejskiej pokazują, że unijne programy odgrywają istotną rolę w podnoszeniu stopnia edukacji, zatrudnienia i integracji społecznej Romów. Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007 – 2013 jest największym programem w historii Unii Europejskiej, który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem PO KL jest wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej, m.in. poprzez takie działania jak aktywizacja zawodowa, podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa czy zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego. Właśnie takie działania cechują nasz nowy projekt w ramach „Komponentu romskiego”, czyli Poddziałania 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Świdwińscy Romowie na Rynku pracy.

Głównym celem jest projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 bezrobotnych Romów ze Świdwina, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, prowadząca do podniesienia, bądź zmiany kwalifikacji zawodowych. W efekcie zwiększy to szansę świdwińskich Romów na zatrudnienie i jednocześnie wpłynie na zmniejszenie odsetka bezrobotnych kobiet i mężczyzn, - a co za tym idzie - zwiększy uczestnictwo Romów w życiu społecznym. Dzięki temu zmniejszy się wykluczenie społeczne i zawodowe świdwińskich Romów, a musimy pamiętać, że  pomimo zachodzących zmian społeczno – ekonomicznych, Romowie nadal stanową jedną z najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne grup.

Romowie – nasza grupa docelowa

Jednym z największych dzisiejszych problemów Romów jest zbyt niskie wykształcenie, co przekłada się na małą konkurencyjność na rynku pracy. Jak wynika z badań przeprowadzonych dla potrzeb projektu świdwińscy Romowie są grupą najbardziej narażoną na wykluczenie społeczne w swoim mieście. Sami Romowie w wielu przypadkach nie potrafią zmienić swojej sytuacji życiowej, chociażby przez to, iż w dzisiejszych czasach koszty podnoszenia kwalifikacji nie są małe i zazwyczaj nie osiągalne dla Romów.

Obecnie na terenie miasta Świdwina mieszka ok. 150 Romów - większość z nich jest osobami długotrwale bezrobotnymi. Jedną z przyczyn tak niskiego wskaźnika zatrudnienia Romów jest brak nowoczesnych usług i instrumentów, wspierających zatrudnienie osób z niskim wykształceniem i o odmiennych wartościach kulturowych. W związku z taką sytuacją na świdwińskim rynku pracy 30 osób z terenu miasta zadeklarowało chęć uczestnictwa w kursach zawodowych i szkoleniach, co pomoże im w wejściu na rynek pracy.

Nasz projekt

Wychodząc naprzeciw potrzebom Romów ze Świdwina Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku napisał projekt umożliwiający im odbycie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje. Jak to zwykle w życiu bywa, tak i tym razem również droga do osiągnięcia celu nie była łatwa. Po napisaniu projektu spełniającego wszelkie kryteria Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, uczestniczyliśmy w negocjacjach w celu ustalenia ostatecznej kwoty dofinansowania, pomimo tego że wniosek przeszedł weryfikację. Na szczęście wszystko zakończyło się pomyślnie i mogliśmy rozpocząć pracę prze projekcie.

Założeniem projektu jest zorganizowanie bezpłatnych kursów i szkoleń  dla grupy  30 osób z mniejszości romskiej – Bergitka Roma, zamieszkałych na terenie miasta Świdwina. Są to Romowie, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje - osoby bezrobotne lub pracujące, które chcą sie dalej szkolić i nabyć nowe kwalifikacje, jak również osoby już wykwalifikowane, ale o zdezaktualizowanych kwalifikacjach.

Projekt Świdwińscy Romowie na rynku pracy daje szansę na:
• poprawę życia rodzin romskich poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
• nabycie umiejętności do aktywnego poszukiwania pracy,
• wyrównanie szans w dostępie do rynku pracy,
• udział w płatnych stażach zawodowych,
• wzrost wiary we własne możliwości i w odniesienie sukcesu na rynku pracy,
• kreowanie postaw takich jak motywacja, kreatywność, odporność, pozytywne podejście.

Romowie uczestniczący w projekcie będą mogli uczestniczyć w następujących kursach i szkoleniach:
• Szkolenie BHP (8 godz.)
• Szkolenie ABC przedsiębiorczości (15 godz.)
• Szkolenie Aktywne poszukiwanie pracy (16 godz.)
• Kurs komputerowy (80 godz. - dla wszystkich uczestników projektu)
• Kurs prawa jazdy kat. B
• Kurs na spawacza (140 godz.)
• Kurs na operatora wózków widłowych (67 godz.)
• Kurs na operatora żurawi przeładunkowych (36 godz.)
• Kurs wizażu i stylizacji paznokci (100 godz.)
• Kurs na kucharza (150 godz.)
• Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej z fakturowaniem (50 godz.)
• Kurs krawiectwa (150 godz.)
• Kurs gospodyni domowa (80 godz.)

Szkolenia i kursy organizowane będą bezpłatnie przez wykwalifikowaną firmę szkoleniową. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz poczęstunek w czasie szkolenie.

Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy spełnić kilka warunków, najpierw należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który będzie dostępny na stronie internetowej www.swidwinscy.romowie.com oraz w biurze projektu w Świdwinie. Do formularza należy dołączyć wszystkie wymagane  dokumenty. Formularze należy składać w biurze projektu w Świdwinie. Ostateczny termin złożenia dokumentów upływa 31 grudnia 2010 r. 

Dla grupy 10 najlepszych kursantów zorganizujemy płatne staże zawodowe.

Konferencja inaugurująca projekt

Dnia 5 listopada 2010 r. w Świdwinie miała miejsce konferencja inaugurująca projekt Świdwińscy Romowie na rynku pracy. Konferencja odbyła się w Szkole Podstawowej nr 2 w Świdwinie i gościła wielu znamienitych gości, z władzami miasta i powiatu na czele. Wśród zgromadzonych gości byli m.in. Starosta Powiatu Świdwińskiego Mirosław Majka, Zastępca Burmistrza Miasta Świdwin Krzysztof Wasicionek, Przewodniczący Rady Miasta Roman Artyński oraz inni przedstawiciele władz samorządowych, a także dyrektorzy i kadra pedagogiczna świdwińskich szkół podstawowych.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania i przemówień zgromadzonych gości. Następnie koordynator projektu Świdwińscy Romowie na rynku pracy zaprezentował charakterystykę projektu, w której przedstawił cele i założenia projektu oraz zakładane rezultaty i efekty tego zadania. Przedstawiono również grupę Romów, do której skierowany jest projekt. Zgromadzeni goście z zaciekawieniem słuchali odnośnie nowej inicjatywy mającej pomóc świdwińskim Romom. Przedstawiciele lokalnych władz, obecni na konferencji pozytywnie odnieśli się do nowego projektu Związku Romów Polskich i zapewniali o współpracy. Pozytywne nastawienie pokazali też sami Romowie zamieszkujący Świdwin. Świdwińscy Romowie, do których głównie zaadresowany jest ten projekt, wyrażali swoje zadowolenie, że w końcu będą mięli swoją szansę.

Warto zaznaczyć, że konferencja zbiegła się z uroczystościami na cześć Światowego Dnia Języka Romskiego, więc zgromadzeni goście mogli również wysłuchać referatu odnośnie mniejszości romskiej w Polsce, wierszy słynnej poetki romskiej Papuszy czy obejrzeć film prezentujący charakterystykę Romów w Polsce. Oczywiście nie mogło zabraknąć również romskiej muzyki i tańca, co zaprezentowały zespoły podczas programu artystycznego.

Człowiek – najlepsza inwestycja!

Projekt Świdwińscy Romowie na rynku pracy już ruszył! Daje on szansę zmiany na lepsze dla Romów, którzy widzą taką potrzebę. A że człowiek to najlepsza inwestycja mówi nawet hasło przewodnie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, więc chyba nic nie trzeba do tego dodawać.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-11-2010 o godz. 12:04:48 (1256 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warsztaty w Krakowie

News
W dniach 8 - 10 listopada 2010 w krakowskim stowarzyszeniu Willa Decjusza odbędą się warsztaty pt. Społeczność Romska, adresowane do asystentów romskich i nauczycieli wspomagających ze szkół województwa małopolskiego. Celem warsztatów jest podniesienie kompetencji asystentów romskich i nauczycieli wspomagających oraz integracja obu grup zawodowych. Dobra współpraca nauczyciela i asystenta z rodzinami romskimi jest niezbędnym elementem w edukacji dzieci i młodzieży romskiej.

Formuła warsztatów i zagadnienia poruszane w jego ramach pomogą uczestnikom podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje interkulturowe, a przez to ułatwią efektywne działanie w przestrzeni szkolnej.

Źródło: villa.org.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-11-2010 o godz. 11:17:07 (881 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zapytanie ofertowe

News

Świdwińscy Romowie na rynku pracy - zapytanie ofertowe


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie:
• 8 h szkolenia BHP dla 30 osób (jeden dzień szkolenia, 2 grupy po 15 osób),
• 15 h szkolenia ABC przedsiębiorczości dla 30 osób (trzy dni szkolenia po 5 h dziennie, dwie grupy po 15 osób),
• 16 h szkolenia Aktywne poszukiwanie pracy dla 30 osób (trzy dni szkolenia, dwie grupy po 15 osób).

Termin szkoleń: styczeń-luty 2010 r.
Miejsce szkolenia: Świdwin.

Do obowiązków Wykonawcy należy:
1. Przeprowadzenie zajęć przez osobę/osoby, które mają kwalifikacje i doświadczenie oraz odpowiednie przegotowanie teoretyczne i praktykę zawodową związana z tematyka szkolenia.
2. Przegotowanie materiałów szkoleniowych  i przesłanie Zamawiającemu do zaakceptowania minimum 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia.
3. Przygotowanie a następnie przeprowadzenie wspólnie z Zespołem Projektowym  monitoring rezultatów szkolenia (ankiet ewaluacyjnych szkoleń, wywiadów indywidualnych z uczestnikami szkolenia itp.)
4. Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej; listy obecności, dziennik zajęć.
5. Utrzymanie kontaktu z Zespołem Projektowym przez cały okres realizacji projektu.

Oferent musi posiadać uprawnienia do wydawania Certyfikatów potwierdzających zdobycie nowych informacji i umiejętności. Zajęcia powinny być zrealizowane w formie wykładów multimedialnych, ćwiczeń warsztatowych, analizie wypadków, dyskusji (dopuszczalna dodatkowa forma zajęć).

Uprzejmie prosimy o złożenie ofert drogą pocztową na adres; ul. Wyszyńskiego 32;  78-400 Szczecinek,  dodatkowo pocztą elektroniczną na adres  rom.ch@pro.onet.pl

Termin składania ofert upływa dnia: 06 grudnia 2010 r.

Oferty powinny zostać wysłane z takim wyprzedzeniem, aby przy ich dotarciu na w/w adres dotrzymany został wyżej określony termin wpływania ofert.  

Złożona oferta powinna zawierać:
1. Program szkolenia z orientacyjnym harmonogramem uwzględniającym wymienioną wyżej liczbę godzin.
2. CV wraz z charakterystyka wykładowców ze szczególnym opisem ich przygotowania teoretycznego i praktycznego w zakresie prowadzenia zajęć.
3. Całkowity koszt szkolenia (z uwzględnieniem poniesionych kosztów za sale wykładowe) wraz z podaniem cen jednostkowych.
4. Nazwę i adres oferenta.

Po otrzymaniu Państwa oferty zastrzegamy sobie możliwość negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacja zadania. O udzieleniu zamówienia decydować będą 4 kryteria:
1. Cena za zrealizowanie szkolenia.
2. Jakość oferowanych usług, doświadczenie oraz kwalifikacje wykładowców. 
3. Program szkolenia.
4. Dotychczasowe doświadczenie w przeprowadzeniu podobnych szkoleń.

Mile widziane doświadczenie w pracy z Romami.


Wysłany przez admin_zrp dnia 03-11-2010 o godz. 08:42:53 (837 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Posiedzenie Parlamentu IRU

News
W dniach 16 – 17 października 2010 w Murskiej Subocie w Słowenii odbyło się posiedzenie Parlamentu Międzynarodowej Unii Romów, w skład którego wchodzą przedstawiciele społeczności romskiej z różnych krajów świata. W trakcie spotkań delegaci z poszczególnych państw omawiają sytuację ludności romskiej w tych krajach, a ponadto wspólnie poszukują rozwiązań dla problemów nękających Romów w poszczególnych regionach świata.

Tegoroczne 2 – dniowe posiedzenie odbyło się na Słowenii, które zorganizowane zostało dzięki wsparciu finansowemu i organizacyjnego rządu Lublanie. Polscy Romowie byli reprezentowani przez Prezesa ZRP oraz Członka Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych Romana Chojnackiego, który pełni funkcję Szefa działającej w ramach IRU Międzynarodowej Romskiej Agencji Monitoringu (IRMA) oraz Prezydenta Międzynarodowej Unii Romów, a ponadto Prezesa Centralnej Rady Romów z siedzibą w Białymstoku – Stanisława Stahiro Stankiewicza.

Szef IRMA przedstawił dotychczasową działalność kierowanej przez siebie jednostki, a ponadto ogłosił plany dalszych działań przewidzianych w pracy tej wchodzącej w skład IRU komórki. Zarówno on, jak i reszta uczestników spotkania dużo uwagi poświęcili obecnej sytuacji ludności romskiej we Francji oraz innych krajach, w szczególności we Włoszech. Przypomnieli oni o podobieństwach pomiędzy obecnymi nastrojami, a sytuacją w okresie II wojny światowej. Równocześnie wezwali organizacje międzynarodowe oraz rządy poszczególnych państw do podjęcia działań przeciwko skierowanej wobec Romów nienawiści, dyskryminacji, a często również przemocy. Przypomnieli oni ponadto, iż Romowie jako obywatele poszczególnych państw posiadają te same prawa, co pozostali obywatele tych państw.

Uczestnicy spotkania Parlamentu IRU podkreślili ponadto znaczenie Światowego Sympozjum na temat Języka Romskiego, które odbędzie się w dniach 3 – 5 listopada w Zagrzebiu w Chorwacji, kiedy to przypada Święto Języka Romskiego, jak również całej kwestii zachowania romskiego języka i kultury przez przyszłe pokolenia Romów. Przypomnieli oni wreszcie, że wszelkie działania na rzecz społeczności romskiej odniosą sukces jedynie wówczas, gdy Romowie będą traktowani jako partnerzy w realizacji tego rodzaju przedsięwzięć.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-10-2010 o godz. 09:21:21 (1170 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund