Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Dalsze niepokoje o Dale Farm

News
Przyszłość Dale Farm pod rządami konserwatywno – liberalnego gabinetu w Londynie.

Romowie obawiają się, że Dale Farm stanie się „kozłem ofiarnym” dla dążącego do wygaszenia wszelkich niepokojów w kraju rządu Davida Camerona. Policja poprosiła szefową resortu spraw wewnętrznych Teresę May o dodatkowe pieniądze na sfinansowanie przeprowadzenia planowanej eksmisji, co może być oznaką takich właśnie zamiarów władz brytyjskich. Decyzja w tej sprawie ma zostać podjęta najpóźniej na początku 2011 roku. Mimo sprzeciwów radnych z Partii Pracy, Rada Basildon jest zdeterminowana do wykonania eksmisji wszystkich nielegalnych imigrantów z Dale Farm do wiosny.

Radni laburzystowscy ostro skrytykowali zamiar pozyskania dodatkowych środków na przeprowadzenie akcji i obciążenie tym samym kieszeni zwykłych obywateli. W wyniku korzystnego dla Rady Okręgu Basildon wyroku sądowego w sprawie przeciwko Ericowi Pickles’owi – Sekretarzowi Wspólnot, lokalni oficjele zostali zobowiązani do przeznaczenia 62 nowych placów kempingowych dla bezdomnych Wędrowców. Zapowiedzieli jednakże, że zmodyfikują to prawo przez swe własne akty prawa lokalnego.

Leticia Osorio – uczestniczka studiów doktoranckich oraz Kierowniczka Zakładu Praw Człowieka na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Essex napisała petycję do Rady Okręgu Basildon z prośbą o wstrzymanie decyzji o eksmisji Dale Farm dopóki nie zostanie zapewnione rozwiązanie gwarantujące mieszkańcom Dale Farm prawo do należytego miejsca zamieszkania. Przypomniała też o krytycznych uwagach na działania organów brytyjskich jakie złożył Komitet do spraw Eliminacji Dyskryminacji Rasowej Narodów Zjednoczonych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-01-2011 o godz. 11:59:08 (1405 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wsparcie dla Społeczeństwa Obywatelskiego w Serbii

News
Przedstawicielstwo Unii Europejskiej w Republice Serbii, dysponujące pomocą finansową z Programu IPA 2009 i 2010 przyjmuje propozycje działań realizowanych na terenie Serbii i umożliwiających uczestnictwo serbskiemu społeczeństwu obywatelskiemu w procesie integracji tego kraju z UE poprzez budowanie spójności społecznej i przezwyciężanie dyskryminacji w społeczeństwie Serbii poprzez promowanie tolerancji i różnorodności kulturowej, a także zapewnianie czynnego zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego w społeczno – gospodarczym rozwoju Serbii

Termin nadsyłania propozycji upływa 10 marca 2011.

Więcej na stronie:
http://www.europa.rs/upload/documents/tenders/tenders/Notice_09SER01_03_21%20_10SER01_07_11.pdf

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-01-2011 o godz. 08:48:40 (1183 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Tureckie negocjacje z UE a sprawa Romów

News
Turcja: zorganizowano seminarium dotyczące ludności romskiej w ramach negocjacji członkowskich z UE.

Władze Turcji, które potępiły Francję za jej stosunek do Romów zorganizowały w dniach 15 i 16 grudnia minionego roku seminarium z udziałem stowarzyszeń i reprezentantów społeczności romskiej. Celem tego spotkania było ocenienie na nowo sytuacji ludności romskiej według politycznych kryteriów UE, a zorganizowane zostało przez Turecki Sekretariat Generalny do Spraw Unii Europejskiej (UE) oraz Biuro Programu Pomocy Technicznej i Wymiany Informacji (TAIEX).

Seminarium w Stambule obejmowało takie kwestie dotyczące ludności romskiej, jak świadczenia socjalne, zwalczanie stereotypów, remonty domów i obszarów miejskich, życie zawodowe i wyzwania płynące z zatrudnienia, zaś uwagi wstępne wygłosili Minister i Szef Negocjatorów z UE, Egernen Bagis oraz Minister Spraw Zagranicznych Faruk Celik.

Podczas spotkania miał miejsce występ muzyczny jednego z zespołów romskich, który wykonał własną wersję hymnu Unii Europejskiej i inne klasyczne utwory.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-01-2011 o godz. 10:40:37 (862 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Debata nad nową Strategią na rzecz Romów

News
Komitet Parlamentu Europejskiego debatował na temat raportu dotyczącego Strategii na rzecz Romów.

W Komitecie Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Wolności Obywatelskich Parlamentu Europejskiego dyskutowano na temat projektu raportu Europarlamentarzystki Livii Jaroki dotyczącego unijnej strategii na rzecz integracji Romów. Po zaprezentowaniu głównych zaleceń zawartych w dokumencie przedstawiciele głównych frakcji parlamentarnych ogłosili swe poparcie.

Livia Jaroka z Europejskiej Frakcji Partii Ludowej, sprawozdawczyni w zakresie unijnej strategii na temat integracji Romów zaprezentowała główne zalecenia zawarte w projekcie jej raportu dla Komitetu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Wolności Obywatelskich. Podkreśliła ona, iż strategia ta ma na celu objęcie swym działaniem 27 państw członkowskich Wspólnoty, jak również krajów kandydujących oraz potencjalnych kandydatów, które to także byłyby zaangażowane we wcielanie w życie jej priorytetów i celów.

Zdaniem Jaroki Komisja Europejska musi pełnić rolę kontrolującą, koordynującą i monitorującą, a ponadto winna co roku przedstawiać raport dotyczący postępów we wprowadzaniu w życie strategii, jak również dokonywać oceny rezultatów i przedstawiać swe zmodyfikowane propozycje dla Rady Europejskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-01-2011 o godz. 13:08:31 (772 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Węgry będą przewodzić polityce na rzecz Romów

News
Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że do końca węgierskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej stworzona zostanie polityka romska. Informacje te szef rządu w Budapeszcie przekazał państwowej agencji informacyjnej MTI podczas spotkania ze swym duńskim odpowiednikiem Larsem Lokke Rasmussenem w Kopenhadze.

Orban zapowiedział, że wiosną Rada Europejska zaprezentuje pierwszy projekt swej strategii na rzecz Romów po publicznej debacie i podpisaniu dokumentu podczas szczytu premierów. Dodał on, iż europejska strategia na rzecz Romów musi kłaść nacisk na edukację i zatrudnienie. W Europie są dwie grupy Romów: ci którzy się osiedlili i ci, którzy w dalszym ciągu prowadzą wędrowny tryb życia. Viktor Orban ostrzegł, że jeśli Unia nie zapewni pomocy w pracy i nauce dla tych, którzy już się osiedlili, to w niedługim okresie czasu mogą oni też stać się wędrowcami.

Węgierski szef rządu podkreślił, iż Węgry nie mają zbyt wygórowanych oczekiwań co do swego przewodnictwa, lecz również nie deprecjonują możliwości jakie daje ten okres.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-01-2011 o godz. 11:47:46 (865 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Listy do redkacji RA - GLORIA moja Gloria

News
Przedstawiamy Państwu jeden z listów, które przyszedł do naszej redakcji Romano Atmo. List był tak poruszający, że zdecydowaliśmy się wydrukować go w ostatnim ubiegłorocznym numerze naszego dwumiesięcznika. Oto jego przedruk:


Tym razem w listach od czytelników poruszająca do głębi historia Rajmunda Siwaka z Krosna, młodego ojca pięcioletniej, ciężko chorej dziewczynki – Glorii. Nic tak nie porusza naszych serc jak krzywda niewinnego niczemu dziecka. O tym jak co dzień zmaga się z przeciwnościami losu Gloria wraz ze swoją rodziną, o tym co do tej pory przeszli i o swojej wzajemnej bezwarunkowej miłości napisał do nas sam pan Rajmund.


ŁACIO GIWES SARE ROMENGE

Nazywam się Siwak Rajmund. Jestem Romem z województwa podkarpackiego, miasta Krosno. Piszę do waszej redakcji Romano Atmo, by opisać krótką historię i sytuację mojej kochanej córeczki Glorii. Ja 26-letni Rom mieszkam i pracuję w Krośnie, obecnie pracuję w Miejskim Zespole Szkół nr 6 im. Janusza Korczaka. Pracuję na  stanowisku asystenta ds. edukacji romskiej na terenie Krosna. Moja rodzina to Ewa, lat 24 – moja żona, Alwaro, lat 7 – nasz synek i gwiazda tego opowiadania, Gloria, lat 5 – nasza córeczka.

GLORIA moja Gloria

Właśnie ze względu na naszą Glorię piszę do Was o radę i jakąkolwiek pomoc. Gloria jest dzieckiem niepełnosprawnym, 12 stycznia 2011 skończy już 5 latek, a jej waga nie przekracza 7 - 8 kg, nie mówiąc o innych schorzeniach. Nasza Gloria jest radosnym i uśmiechniętym dzieciątkiem. Widzimy każdego dnia podziw w oczach ludzi lokalnej społeczności. Wiedząc o chorobach, podziwiają ją i powtarzają słowa: „Gloria się nie poddaje”.

Gloria przyszła na świat 12 stycznia 2006 w Nowej Soli. Jej masa ciała wynosiła niecałe 1100 g. Była wcześniakiem. Rokowania były bardzo złe. Przy urodzeniu Glorii wykryto następujące schorzenia: wcześniactwo, hipotrepsja, Zzo II st. stan po oddechu, zapalenie nerek, dokomorowy krwotok II st., niedokrwistość, rybia łuska. Lekarz nowosolskiego szpitala powiedział nam „Nie ma już szans na rozwój i prawidłowy kontakt psychoruchowy. Radziłbym wam oddać małą do hospicjum, bo sami sobie nie dacie rady”. Zauważyłem, że lekarz nie mówił tych słów do nas, jako do młodej normalnej lokalnej rodziny, tylko do Cyganów, którzy nie potrafią wychować niepełnosprawnego dziecka. Jak każdy rodzic chciałbym dla własnego dziecka wszystkiego, co dobre. Nie zgodziliśmy się na żadne proponowane przez lekarzy hospicjum. Doktor mówił nam, że niekorzystne będą dla zdrowia Glorii jakiekolwiek wyjazdy w dalszą trasę.

W 60 - tej dobie życia, z wagą 2390 g Glorię wypisano do domu, kazano nam smarować jej całe ciało wazeliną i parafiną. Przez to rozwinęła się infekcja, dochodziło do ropienia i gnicia skóry. Przez to Gloria nie wyglądała jak normalne dziecko tylko, jakby to powiedzieć, zwierzątko. Przez cały czas myśleliśmy i myśleliśmy co dalej robić. Zaryzykowaliśmy pomimo ostrzeżeń lekarzy. Spakowałem całą rodzinkę i wyjechaliśmy do Krosna, w moje rodzinne strony. W dniu przyjazdu do Krosna od razu pojechałem z Glorią do szpitala, ponieważ miała ogromną gorączkę - dochodziła do 40 stopni, zaczynała mieć drgawki. Gloria została przyjęta na oddział. Doktor Lucjan Langner, ordynator oddziału dziecięcego, który mnie również leczył jako dziecko, wprost powiedział „Rajmund, jest bardzo i to bardzo źle. Modlitwa i tylko modlitwa. Jeśli przeżyje 24 godziny to będzie dobrze, jeśli nie to wszystko w rękach Boga.” Z płaczem i smutkiem zostawiliśmy Glorię w rękach specjalistów.

Minęły 24 godziny, dzwonimy do szpitala, Gloria żyje, dzięki Bogu! Lekarze kazali nam przyjść dopiero po tygodniu, nie mogliśmy wejść wcześniej do jej pokoju. Po tygodniu przyszliśmy do Glorii. Wreszcie cud, Gloria ma normalną skórę, jak każde dziecko. Piękną miała skórę, wyglądała jak księżniczka z bajki. Byliśmy bardzo radośni po rozmowie z lekarzem prowadzącym. Gloria dalej może żyć. Niezbędne będą konsultacje medyczne z poszczególnych specjalizacji.

Nasza córka od urodzenia spędza większość życia w różnych szpitalach i klinikach w Polsce, ale dzięki Bogu jej stan się poprawia. Od niemowlęcia Gloria przybywała w następujących klinikach i szpitalach specjalistycznych:

• Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli - oddz. dziecięcy,
• Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie - oddz. pediatryczny,
• Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - oddz. klinika nefrologii,
• Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie - oddz. klinika niemowlęca,
• Szpital Wojewódzki w Zielonej Górze,
• Akademia Szpital Kliniczny we Wrocławiu – oddz. gastroenterologii i żywienia,
• Akademia Szpital Kliniczny we Wrocławiu – oddz. nefrologii  pediatrycznej,
• Dolnośląskie Centrum Pediatryczne – oddz. Pulmonologiczno - alergologiczny,
• Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie – oddz. III i XVIII.

Na dzień dzisiejszy Gloria wróciła z Kliniki (Prokocim - Kraków ) do domu, czuje się świetnie, powrócił jej apetyt... Powoli już próbuje sama się puszczać do chodzenia, mimo że ma deformację nasady dalszej i skróconą kość udową prawą, co uniemożliwia jej normalne poruszanie się. Neurologicznie nie ma dużych braków.

Na obecny stan lekarze rozpoznali u Glorii poszczególne choroby:

• Zespół Barttera,
• Hipomagnezemia,
• Rybia łuska – atopowe zapalenie skóry,
• Nawracające infekcje dróg moczowych,
• Hipotrepsja – mikrosomia (niedobór wzrostu <8pc.),
• Deformacja nasady dalszej i skrócenie kości udowej prawej,
• Szpotawość kolana prawego.

W związku z przedstawioną historią zwracam się przez Wasze pośrednictwo do ludzi dobrej woli z apelem o pomoc rzeczową lub finansową. Moje skromne zarobki nie wystarczają na leczenie i rehabilitację córki. Mam jeszcze żonę i synka na utrzymaniu. Liczę na wsparcie i pomoc.

Bóg zesłał nam Glorię jako wielki dar i chcemy się cieszyć nią jak najdłużej.


Imię Gloria oznacza w języku łacińskim chwałę. Tego i przede wszystkim zdrowia życzymy małej dzielnej Glorii, a jej rodzicom gratulujemy i podziwiamy za niezwykłą wytrwałość i siłę, którą wykazują się w codziennym życiu. Mimo złych rokowań lekarzy zaopiekowali się swoim dzieckiem, jak przystało na dobrych ludzi i dobrych rodziców. Z pewnością Gloria cieszy się, że trafiła na tak wspaniałą mamę i tatę. Mimo swojego cierpienia spowodowanego chorobami, może cieszyć się wielką miłością jaką otaczają ją rodzina. Wierzymy, że wyrośnie na mądrą i dobrą kobietę.

Czytając tego rodzaju historie zdajemy sobie sprawę z tego, jak błahe są problemy, które spotykają na co dzień nas samych. Może zamiast skupiać się na negatywach zacznijmy dostrzegać i doceniać to, co w naszym życiu piękne. Cieszmy się tym, ze otaczają nas ludzie, których kochamy, tym, że jesteśmy zdrowi, mamy pracę i dach nad głową.

Nasza redakcja jest w posiadaniu kopii karty informacyjnej leczenia szpitalnego małej Glorii. Wszystkich ludzi dobrego serca prosimy wraz z Rajmundem o pomoc.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-01-2011 o godz. 12:31:11 (3992 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Nowe publikacje Instytutu

News
„Uwagi dotyczące sytuacji Romów w jednoczącej się Europie” Stanisława Stankiewicza oraz „Zagłada. Tragedia Romów w XX wieku” Dagmary Mrozowskiej to dwie nowe publikacje z cyklu „Romowie wczoraj i dziś” wydane przez Związek Romów Polskich w ramach Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Publikacja Stanisława Stankiewicza opisuje między innymi kulturę i tradycje Romów, tożsamość, ruch społeczny, narodowość, a także zajmuje się sytuacją Romów w Unii Europejskiej. Z kolei pozycja Dagmary Mrozowskiej poświęcona jest w całości zagładzie Romów. Znajdziemy w niej opis hitlerowskiej polityki ludobójstwa oraz zagładę struktur romskich w czasie drugiej wojny światowej, która przez lata była przemilczana i nieobecna w świadomości innych narodów.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nowymi opracowaniami naukowymi, dostępnymi na naszej stronie internetowej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-12-2010 o godz. 09:11:20 (1230 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 30

News
Klika dni temu ukazał się ostatni już tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo.  Jest to już 30 – ty numer naszej gazety, zamykający naszą pięcioletnią już działalność wydawniczą. W numerze jak zwykle wiele ciekawych artykułów i informacji ze świata Romów oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. Tym razem piszemy w dwóch językach: romskim i polskim.

Numer zaczynamy od garści Newsów, a w nich między innymi o niemieckich deportacjach kosowskich Romów, o moskiewskiej konferencji „Świat bez nazizmu” czy o czwartym spotkaniu Europejskiej Platformy na rzecz Romów. W aktualnościach wspominamy również o czeskich wyrokach za napady na Romów, o nagrodzie doskonałości dla romskiej europarlamentarzystki  Livii Jaróki, a także o Strasburskiej Deklaracji dotyczącej Romów.

Niewątpliwą gratką tego numeru jest artykuł Agnieszki Kolanowskiej Zaślubiny po romsku, ukazujący uroczystość zaślubin pary romskiej w Szczecinie. Polecamy również bardzo ciekawy tekst autorstwa Jacka Milewskiego pt. Nowoczesny Rom we współczesnym świecie. Prezentujemy także Festiwal Kultury Romskiej w Radomiu oraz Posiedzenie Parlamentu IRU. Piszemy o Medycynie ludowej, o Muzyce romskiej i jej obszarach terytorialnych, o Romskich formach ewangelizacji oraz uroczystych obchodach Dnia Języka Romskiego.

Ponadto w artykule Z archiwum ZRP prezentujemy zasoby archiwum Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Przedstawiamy także nowy projekt Związku Romów Polskich „Świdwińscy Romowie na rynku pracy”. Z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pokazujemy również artykuł I Ty możesz zostać Mikołajem. Z kolei w Kąciku poezji romskiej publikujemy wiersze o tematyce romskiej, jakie napłynęły do nas od czytelników w ostatnich miesiącach.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów z Belgii. W Listach od czytelników pokazujemy dramatyczną historię małej Glorii oraz apel o pomoc jej rodziców. W kąciku projektu Innowacyjni Romowie na rynku pracy tym razem jego ocena skuteczności. Ponadto działy Kuchnia, Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-12-2010 o godz. 09:21:09 (960 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt!

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-12-2010 o godz. 10:53:27 (980 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 X-FACTOR

News
Trwają przygotowania do pierwszej polskiej edycji programu X-FACTOR, najnowszej produkcji stacji TVN. Program powstał w 2004 roku w Wielkiej Brytanii, gdzie obecnie trwa jego siódma edycja. Do tej pory obejrzały go miliony widzów i na stałe zagościł już w Wielkiej Brytanii, Włoszech, Belgii, Australii, Czechach, Rosji i wielu innych krajach. Umożliwia on wielką promocję, jak i rozwój talentu i szansę na kontrakt.

Castingi do programu odbędą się już w styczniu w następujących miastach: Wrocław, Gdańsk, Zabrze, Warszawa.

W załączniku znajduje się oficjalne ogłoszenie organizatorów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-12-2010 o godz. 14:02:06 (904 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.18 sekund