Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Romano Atmo 31

News
Ukazał się pierwszy tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 31 numer naszej gazety, rozpoczynający już szósty rok naszej działalności wydawniczej. Przypominamy, że Romska Dusza jest dwumiesięcznikiem, w którym piszemy w trzech językach – polskim, romskim i angielskim.

W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych artykułów i informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o jubileuszu Edwarda Dębickiego, o wystawach sztuki romskiej czy o polityce romskiej w krajach Unii Europejskiej. Wspominamy również o tragicznym pożarze w Rzymie, o kontrowersyjnej deportacji z Niemiec do Kosowa oraz o wizycie Prezydenta International Romani Union Stanisława Stankiewicza u Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka.

Tematem numeru jest relacja w Międzynarodowej Konferencji „Świat bez nazizmu – globalne zadanie całej ludzkości”, która odbyła się w Moskwie. Warto tutaj powiedzieć, że w konferencji wzięli udział przedstawiciele 47 państw, a głównym przedmiotem debaty były problemy związane z odradzaniem się nazizmu. Trzeba również dodać, że wśród zaproszonych gości był także Prezes Związku Romów Polskich i Redaktor naczelny naszego dwumiesięcznika – Roman Chojnacki.

Ponadto niewątpliwą gratką tego numeru jest relacja z nowej edycji Wigilii Kultur i Narodów, która miała miejsce w  Gorzowie Wielkopolskim. Polecamy również bardzo ciekawe opracowanie autorstwa Andrzeja Łuczaka pt. „Romowie wobec współczesnych procesów globalizacyjnych”. Oprócz tego prezentujemy także relację Dagmary Mrozowskiej z obchodów 66. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Prezentujemy również wywiad z Jackiem Brancewiczem, współpracownikiem NASA, który sprowadził do naszej redakcji bardzo rzadki eksponat – kamień pochodzący z księżyca.

W dalszej części numeru w artykule „Restauracje nie dla Romów” opisujemy skandaliczne przypadki nie wpuszczania Romów do niektórych restauracji w Poznaniu. W artykule „Wielokulturowe media” prezentujemy relację z warsztatów dla dziennikarzy radiowych i telewizyjnych wywodzących się z mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce pracujących przy realizacji programów radiowych i telewizyjnych o tematyce mniejszościowej. Przedstawiamy bliżej rządowy Program stypendialny dla studentów romskich w Polsce oraz nowy romski program telewizyjny - Romano Sveto.

Piszemy również o projektach Związku Romów Polskich realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Innowacyjni Romowie na rynku pracy II oraz Szczecineccy Romowie na rynku pracy, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów z Bośni i Hercegowiny. Ponadto działy Listy, Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 25-03-2011 o godz. 11:19:23 (1376 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wykład o Romach w Domu UE w Wiedniu

News
Wykład Otwarty: „Wszechobecne doświadczanie dyskryminacji. Sytuacja Romów w Unii Europejskiej” – Wiedeń, 29 marca 2011 r.

W ostatnich latach opublikowanych zostało kilka raportów na temat dyskryminacji i napadów na obywateli UE pochodzenia romskiego. W maju 2008 r. 800 Romów zostało zmuszonych do opuszczenia swych domów po tym, jak około 100 osób zaatakowało romskie osiedle w Neapolu przy użyciu pałek i butelek z benzyną wzniecając pożar. Ostatni raport unijnej Agencji Praw Podstawowych pokazuje, że większość Romów w UE jest narażona na dyskryminację we wszystkich sferach życia. Wspólnota Europejska rozpoczęła szereg inicjatyw, ażeby lepiej zapewnić prawa Romom. Niestety, zapowiadane procedury w sprawie naruszania praw człowieka przeciwko Francji nigdy nie zostały wszczęte. Co zatem mogą zrobić instytucje UE, państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie dla ochrony praw Romów?

Zarówno na powyższe pytanie, jak i na wiele innych będą się starali odpowiedzieć uczestnicy Wykładu Otwartego pt. „Wszechobecne doświadczanie dyskryminacji. Sytuacja Romów w Unii Europejskiej”. Organizatorem debaty jest Platforma Badawcza „Prawa Człowieka w kontekście europejskim” we współpracy z Amnesty International Austria i Domem Unii Europejskiej.

Wśród prelegentów obecni będą: Georg Pfeifer (Szef Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego w Austrii), Nele Meyer (Urzędnik Wykonawczy ESCR, Biuro Amnesty International przy UE, Bruksela), Valeriu Nicolae (Ośrodek Polityki na rzecz Romów i Mniejszości, Bukareszt) oraz Katalin Brenner (odpowiedzialna za integrację Romów w Dyrekcji Generalnej do Spraw Polityki Regionalnej w Komisji Europejskiej).

Miejscem spotkania będzie Dom Unii Europejskiej w Wiedniu, przy Wipplingerstrasse 35.

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim, jednakże dostępne będzie również tłumaczenie w języku niemieckim.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-03-2011 o godz. 08:57:39 (822 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dzień Walki z Rasizmem i Dyskryminacją

News
Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową – 21 marzec.

Od 45 lat dzień 21 marca na całym świecie obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Walki z Rasizmem i Dyskryminacją Rasową. Został on ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 1966 na pamiątkę wydarzeń w miasteczku Sharpeville w RPA, kiedy to Policja zastrzeliła 69 uczestników pokojowej i skierowanej przeciwko apartheidowi manifestacji w tym miasteczku dnia 21 marca 1960 r.

Jak niebezpieczne są ideologie nawołujące do nienawiści rasowej, etnicznej czy religijnej pokazują 2 wojny światowe w ubiegłym już stuleciu, Holokaust Żydów i Romów, a także konflikty narodowościowo – etniczne w Afryce, Azji. Tragiczne w swych skutkach były również i są nadal konflikty na Bliskim Wschodzie, w byłej Jugosławii i ZSRR, a ponadto nienawiść i wrogość wobec imigrantów czy mniejszości narodowych na terenie Unii Europejskiej, a w szczególności wobec Romów i Sinti.

Niewiele jest narodów na świecie, które wiedzą lepiej niż Romowie co w praktyce oznaczają takie, jak prześladowanie, dyskryminacja, rasizm, wrogość czy marginalizacja. Klasyczny przykład tego typu działań mieliśmy latem ubiegłego już roku we Francji, uchodzącej dotychczas za kolebkę praw człowieka i demokratycznego państwa prawa. Na nic zdały się protesty Romów czy organizacji międzynarodowych i innych państw. Nikt nie powstrzymał ewidentnego łamania podstawowych praw obywatelskich Romów i innych społeczności we Francji. Władze francuskie, ale także brytyjskie, niemieckie, holenderskie, włoskie czy duńskie traktują społeczności obcego pochodzenia jak element szkodliwy i niepożądany na swych terytoriach.

Zapominają o tym, że inne narodowości współtworzą produkt gospodarczy danego kraju, a ponadto wzbogacały i wzbogacają nadal jego kulturę i dziedzictwo narodowe. Dodatkowo trzeba sobie zdawać sprawę, że Romowie nie mają i nie będą mieli swego państwa, w związku z czym jest rzeczą normalną, że jako obywatele państw europejskich mieszkają właśnie w nich i korzystają z tych samych swobód co inni. Chodzi tu zwłaszcza o prawo do swobodnego przemieszczania się po obszarze UE. Nigdy nie było i nie będzie państwa jednolitego pod względem etnicznym, dlatego też trzeba szanować i wspierać wszelką tego rodzaju różnorodność, zwłaszcza we współczesnym świecie globalizacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-03-2011 o godz. 14:41:10 (808 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja na Uniwersytecie Kalifornijskim

News
Konferencja „Romowie: Prześladowania, Wykluczenie i Walka o Prawa Człowieka w Unii Europejskiej” – 1 kwiecień 2011 r., Uniwersytet Kalifornijski.

Konferencja ma na celu pokazanie złożoności historii Romów na terenie całej Europy oraz ich trwającą walkę o równe prawa i dostęp do sprawiedliwości. Dyskusja będzie się skupiać wokół wyzwań prawnych, które ugrupowania na rzecz praw Romów podejmują przeciwko dyskryminacyjnym praktykom państwowym i policyjnym. Ocenie zostaną poddane nowoczesne starania na rzecz dotarcia do wnętrza społeczności romskich oraz dzisiejsza rzeczywistość życia Romów.

Konferencja będzie otwarta dla publiczności i nie będą pobierane żadne opłaty rejestracyjne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem hiclrsymposium@gmail.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-03-2011 o godz. 11:31:31 (797 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowa inicjatywa ERRC

News
Europejskie Centrum Praw Romów kompletuje Zespół do Spraw Równości Płci

Zespół do Spraw Równości Płci będzie stwarzać możliwości dla zainteresowanych osób pracujących na szczeblu lokalnym w celu prowadzenia przez nich badań w zakresie problematyki równości płci. Europejskie Centrum Praw Romów przyjmuje podania ze wszystkich krajów europejskich, lecz nacisk będzie kładziony na propozycje ze strony osób z krajów takich jak: Czechy, Francja, Macedonia, Portugalia, Rosja, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Ukraina i Włochy.

Termin składania podań upływa 31 marca 2011 r.

Więcej informacji na stronie ERRC: http://www.errc.org/cikk.php?cikk=3814

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-03-2011 o godz. 08:58:55 (824 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zjazd kobiet romskich

News
„Twoja szansa – wykorzystaj”

Związek Romów Polskich w Szczecinku uprzejmie informuje, że w pierwszy weekend lipca  5-9 2011r. organizuje zjazd kobiet romskich.

Spotkanie ma na celu pokazać jak można przeciwdziałać dyskryminacji dziewcząt i kobiet romskich. Na zjeździe każda z uczestniczek będzie miała szanse podzielić się z dotychczasowymi doświadczeniami życiowymi. Dla uczestniczek przygotowaliśmy wiele ciekawych atrakcji.

Wszystkim uczestniczkom zjazdu zapewniamy pełne wyżywienie, zakwaterowanie oraz zwrot kosztów dojazdu. Zjazd odbędzie się w Bornym Sulinowie jest to miejscowość znajdująca się nie daleko Szczecinka.

Formularz zgłoszeniowy można będzie już niebawem znaleźć na naszej stronie internetowej www.romowie.com. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym stowarzyszeniem.

Anna Szymańska

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-03-2011 o godz. 11:14:06 (1017 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Apel OBWE, USA i UE do władz albańskich

News
OBWE, USA i UE zażądały od władz albańskich przeprowadzenia śledztwa w sprawie usunięcia romskich rodzin i zapewnienia pomocy socjalnej wysiedlonym.

Ambasador Eugen Wollfarth - Szef Obecności OBWE w Albanii, Alexander Arvizu - Ambasador USA w Albanii oraz Ambasador Ettore Sequi - Szef Delegacji UE w Albanii, wygłosili 16 marca br. oświadczenie następującej treści, dotyczące ostatnich incydentów z udziałem romskich rodzin:

„Obecność OBWE w Albanii, Ambasada USA w Tiranie oraz Delegacja UE w Albanii rozumieją, iż dnia 20 lutego 2011 r. dziesiątki romskich rodzin zostało brutalnie usuniętych ze swych osiedli w centrum Tirany przez niezidentyfikowane osoby, które wznieciły ogień  w ich budynkach i wypędziły z należących do nich domów.

Zwracamy uwagę, iż tego rodzaju działania spowodowały poważne rany i utratę dachu nad głową przez sporą liczbę osób, w tym również wiele dzieci.

Przypominamy, iż Albania oficjalnie zobowiązała się do przestrzegania celów Deklaracji Dekady Integracji Romów i ratyfikowała Konwencję Praw Dziecka, Konwencję w sprawie Zwalczania Wszelkich Form Rasizmu i Dyskryminacji Rasowej oraz Konwencję w sprawie Zwalczania Wszelkich Form Dyskryminacji Wobec Kobiet.

Albania zobowiązała się do wcielania w życie Planu Działania na rzecz Poprawy Sytuacji Romów i Sinti na obszarze OBWE, jak Decyzji Rady Ministerialnej w zakresie Wzmocnienia Starań OBWE na rzecz Zapewnienia Zrównoważonej Integracji Romów i Sinti. Poprzez przyjęcie decyzji państwa członkowskie OBWE, z Albanią włącznie zobowiązały się do zwalczania dyskryminacji i rasizmu wobec Romów i Sinti, z mediami włącznie.

Komisja Europejska w swej Opinii na temat albańskiego wniosku o przyjęcie określiła mianem priorytetów wymagających szczególnej uwagi ze strony władz kwestię walki z dyskryminacją oraz ochronę praw Romów.

W tym duchu, stanowczo żądamy by odpowiedzialne władze podjęły odpowiednie działania poprzez śledztwo w sprawie bulwersujących wydarzeń z lutego celem tego, ażeby tego rodzaju wydarzenia nigdy więcej się nie powtórzyły. Zachęcamy również, aby władze podjęły odpowiednie działania w celu zapewnienia tym osobom niezbędnej opieki społecznej, z mieszkalnictwem włącznie, ponieważ są one obecnie bezdomne.

Jesteśmy pewni, że większość obywateli sprzeciwia się tego rodzaju aktom przemocy wobec mniejszości.

OBWE, USA i UE zawierają pełen sojusz z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego w apelach o zaprzestanie dyskryminacji wobec romskich rodzin i dzieci”.


Wysłany przez admin_zrp dnia 11-03-2011 o godz. 09:54:02 (962 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Terminy szkoleń na Asystentów Zawodowo - Socjalnych

News
Szkolenia na Asystentów Zawodowo – Socjalnych odbędą się w następujących terminach:
  • I zjazd: 26 czerwca – 30 czerwca,
  • II zjazd: 10 lipca – 14 lipca,
  • III zjazd: 24 lipca – 28 lipca.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-03-2011 o godz. 14:01:33 (857 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nabór na Asystentów Zawodowo - Socjalnych trwa

News
Związek Romów Polskich ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Zawodowo – Socjalnego.

Aby zostać uczestnikiem szkolenia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który został rozesłany do wszystkich studentów, którzy otrzymywali bądź otrzymują w dalszym ciągu od naszego stowarzyszenia stypendium oraz Asystentów ZS działających na terenie całej Polski. Formularz dostępny jest także tutaj oraz w innych stowarzyszeniach romskich, działających w Polsce.

Uczestnikiem szkolenia może być osoba pochodzenia romskiego lub z otoczenia romskiego posiadająca wykształcenie ponadgimnazjalne oraz będąca obywatelem Polski i mieszkająca na terenie RP.

Do przesłanego formularza należy dołączyć wszystkie załączniki wymienione poniżej:

Zał. nr 6. Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał. nr 9. Deklaracja uczestnictwa w projekcie

oraz niezbędne dokumenty:

• kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej,
• kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji (np.: dyplomy, certyfikaty, zaświadczenia ukończenia kursów, rekomendacje stowarzyszeń romskich itp.),
• kserokopia dokumentu tożsamości.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub drogą pocztową (najlepiej listem poleconym).

REKRUTACJA TRWA DO DNIA 31 MAJA!

Ze wszystkimi kandydatami, przed ostatecznym zakwalifikowaniem na kurs, przeprowadzimy indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.innowacyjni2.romowie.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-03-2011 o godz. 15:47:54 (728 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Okrągły stół w Bukareszcie

News
Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych w Bukareszcie.

W styczniu Wysoki Komisarz OBWE do spraw Mniejszości Narodowych, Knut Vollebaek uczestniczył w Okrągłym Stole z udziałem przedstawicieli sektora społeczeństwa obywatelskiego zajmujących się sprawami Romów. Tematem dyskusji była „Sytuacja Romów w Rumunii – Wyzwania dla Integracji”.

Okrągły stół był okazją dyskusji na temat tego, jak poprawić integrację Romów w Rumunii i w Europie. Pomimo istnienia ustawodawstwa odnoszącego się do kwestii dyskryminacji, doświadczenia pokazują wielokrotne niepowodzenia krajowych rządów w faktycznej walce antycyganizmem i prawdziwej poprawie sytuacji ubogiej społeczności romskiej.

Wysoki Komisarz podkreślił podstawową rolę edukacji w poprawie sytuacji społecznej Romów. Uczestnicy długo wymieniali przyczyny, które hamują proces integracji Romów, czyli brak politycznej reprezentacji i obywatelskiego uczestnictwa Romów oraz negatywne skutki uboczne całkowicie skorumpowanego systemu wyborczego, a ponadto nieudolność administracji publicznej w zakresie dostępu do funduszy strukturalnych, jak i niezwykle nisko poziom ich wykorzystywania czy też  brak oceny rzeczywistych warunków w jakich żyją Romowie. Wreszcie dodatkowo złudny obraz dużych krajowych i europejskich inwestycji na rzecz spraw Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-03-2011 o godz. 15:11:29 (839 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.19 sekund