Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Ciąg dalszy afery w Poznaniu

News
Adam G., który w grudniu ubiegłego roku nie został wpuszczony do poznańskiego klubu „Cuba Libre” domaga się 10 tysięcy zł zadośćuczynienia na rzecz Wielkopolskiego Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Polskich Romów w Swarzędzu oraz oficjalnych przeprosin  w prasie i na stronie internetowej lokalu. Rom poczuł się upokorzony i dyskryminowany zaistniałą sytuacją. Jak mówi Marek Miller ze Stowarzyszenia Romów właścicielka klubu unikała rozmów, nie stawiała się na proponowanych spotkaniach i nie przyjmowała propozycji ugody. W związku z tym zapadała decyzja o skierowaniu wniosku do sądu.

W lutym prokuratura rejonowa w Poznaniu uznała, że w zaistniałej sytuacji nie można mówić o popełnieniu przestępstwa, a jedynie o ewentualnym wykroczeniu polegającym na "bezzasadnej odmowie wyświadczenia usługi przez osobę zajmującą się zawodowo świadczeniem usług, względnie o naruszeniu dóbr osobistych". Na tej podstawie ukarano  grzywną w wysokości tysiąca złotych ochroniarzy, którzy nie wpuścili do lokalu Adama G. Jako że sprawa ta jest przykładem dyskryminacji w dostępie do usług publicznych, objęta jest programem anty-dyskryminacyjnym „Artykuł 32” Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Obecnie prowadzonej jest śledztwo w sprawie m.in. publicznego znieważenia z powodu przynależności rasowej i stosowania przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby z powodu jej przynależności narodowej. Grozi za to kara do trzech lat pozbawienia wolności.

Po bliższym zbadaniu sprawy okazało się, iż nie był to jednorazowy incydent. Na terenie Poznania Romowie są wypraszani lub niewpuszczani w co najmniej dwóch lokalach.

Źródło:
http://www.tvn24.pl/12690,1694664,0,1,rom-pozywa-za-niewpuszczenie-do-lokalu,wiadomosc.html
http://www.tvn24.pl/12690,1699515,0,1,nie-wpuscili-romow-do-lokalu--bedzie-sledztwo,wiadomosc.html

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-04-2011 o godz. 12:31:43 (1106 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obserwatorzy wybrani

News
W ramach Programy Operacyjnego Kapitał Ludzki powołani zostali obserwatorzy, których zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem oceny wniosków konkursowych o dofinansowanie realizacji projektów na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Obserwatorzy nie posiadają prawa głosu. Funkcję obserwatorów objęli: Ewa Krzyżanowska z Lublina, Janusz Kamiński z Tarnowa oraz Joanna Chojnacka ze Szczecinka.

Dofinansowane mogą zostać projekty obejmujące działania z zakresu: zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej, zdrowia, przyczyniające się do włączenia społeczności romskiej w życie zawodowe i społeczne. W ramach projektu można zorganizować szkolenia, warsztaty umożliwiające Romom zdobycie kwalifikacji zawodowych, ułatwiające poruszanie się na rynku pracy, a także realizować projekty wspierające inicjatywę i przedsiębiorczość wśród członków społeczności romskiej. Dofinansowane są również projekty edukacyjne mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych Romów.

Projekty są finansowane w 100 proc., w tym 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz 15 proc. ze środków krajowych. Minimalna wartość projektu: 30 000 zł (jeśli Instytucja Pośrednicząca nie określi inaczej).

Celem POKL jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez wzrost poziomu zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, wsparcie dla budowy struktur administracyjnych państwa oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-04-2011 o godz. 14:02:59 (831 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kursy dla kobiet romskich

News
Tygodnik Nowosądecki podaje, że z dniem 5 kwietnia dwadzieścia kobiet pochodzenia romskiego ukończyło pierwszy moduł szkolenia „My kobiety romskie damy radę – Amen Romniałe koda Kierasa.” Program ten realizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Sączy dla Powiatu Nowosądeckiego. Uczestniczkami kursów są Romki z Maszkowic – osady romskiej. Głównym celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji kobiet pochodzenia romskiego i ich aktywizacja zawodowa. Dzięki projektowi uczestniczki mają możliwość przejścia kursu florystyki, kucharza małej gastronomii, obsługi kasy fiskalnej. Ponadto program szkoleń zawierał także warsztaty motywujące, zajęcia z doradcą zawodowym, szkolenie z podstaw informatyki z językiem polskim oraz szkolenia zawodowe dobrane indywidualnie dla każdej kursantki. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-04-2011 o godz. 10:48:02 (852 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rekordowy dzwon na uczczenie pontyfikatu JPII

News
Jak informuje przemyski portal nowiny24, jeden z mieszkańców miasta zwrócił się z prośbą o pomoc do romskiej fundacji z Poznania, Bahtałe Roma – Szczęśliwi Cyganie. Wpadł on na pomysł uczczenia 27 lecia pontyfikatu Jana Pawła II odlaniem ważącego 27 ton Dzwonu Pielgrzyma. Jeśli inicjatywa dojdzie do skutku rekordowy dzwon zostanie odlany w przemyskiej wytwórni Witolda Sobola i Waldemara Olszewskiego. Będzie największym dzwonem w Polsce i zawiśnie przy jednym z kościołów Diecezji Gnieźnieńskiej.

Jak mówi prezes fundacji romskiej Anna Markowska – zrealizowanie tego przedsięwzięcia będzie wymagało sporej kwoty pieniędzy. Będą one zbierane podczas kwest na koncertach Europejskiej Orkiestry Cygańskiej pod dyrekcją Miklosza Deki Czureja. W planach jest także wydanie specjalnych płyt muzycznych i cegiełek. Fundacja Bahtale Roma szacuje, że zebranie odpowiedniej kwoty oraz dopięcie innych spraw związanych z produkcją dzwonu mogą zająć nawet do sześciu lat.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-04-2011 o godz. 09:11:19 (896 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 8 kwietnia - Międzynarodowy Dzień Romów

News
Dziś Romowie na całym świecie obchodzą swoje Święto – Międzynarodowy Dzień Romów. Dzień Romów został ustanowiony jako upamiętnienie I Światowego Kongresu Romów, który miał miejsce 8 kwietnia 1971 pod Londynem. Z okazji tego Święta życzymy wszystkim Romom wszystkiego co najlepsze.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-04-2011 o godz. 08:49:53 (785 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Podział środków MSWiA i nowy konkurs

News
Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji w sprawie podziału dotacji na realizację w roku 2011 zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego w zakresie zadań inwestycyjnych znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w zakładce religie i mniejszości narodowe, dotacje i konkursy, Program na rzecz społeczności romskiej.

Tam też zainteresowani znajdą informację na temat mechanizmu przedkładania wniosków oraz przekazywania środków na realizację w roku 2012 zadań objętych Programem a rzecz społeczności romskiej.

Na tej samej stronie można również znaleźć informację o szczegółowych zasadach postępowania przy udzielaniu dotacji na realizację zadań w roku 2012, w tym kryteria oceny wniosków oraz informacje dotyczące zastrzeżeń oraz preferencji, które będą stosowane przy udzielaniu dotacji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-04-2011 o godz. 15:52:37 (889 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie w literaturze

News
Cykl spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, 8 kwietnia (piątek), Willa Decjusza, godz. 10.00, wstęp wolny

Stowarzyszenie Willa Decjusza i Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie zapraszają 8 kwietnia do Willi Decjusza na cykl spotkań z okazji Międzynarodowego Dnia Romów, pt. „Romowie w literaturze”. Wydarzeniem towarzyszącym wystąpieniom zaproszonych ekspertów i recitalowi pieśni w wykonaniu Teresy Mirgi będzie wystawa Małopolski Szlak Martyrologii Romów.  Program:

godz. 10.00
Stereotyp Cygana w literaturze staropolskiej. Rekonesans  - prof. Piotr Borek
Cyganie w polskiej literaturze oświecenia i romantyzmu. Rekonesans - dr Andrzej Gurbiel
Uwagi o Romach w literaturze polskiej XX wieku (casus Stasiuka) - dr Bogusław Gryszkiewicz

 
godz. 11.00
Romowie w kinie europejskim - prof. Bogusław Skowronek
O Romach w poezji romskiej (i nie tylko) - dr Marek Karwala
Rzeczywistość PRL-u w wierszu Papuszy „Ziemio moja, jestem córką” - dr Magdalena Machowska


godz. 12.15
Od Papuszy do Teresy (Mirgi). Literatura romska w Polsce - Adam Bartosz

godz. 13.00  
Pieśni  Teresy Mirgi  - recital

Koordynacja projektu:
Jadwiga Figiel-Stoch – jaga@villa.org.pl

Partner: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Finansowanie:
Zrealizowano dzięki dotacji  przyznanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Patronat medialny:
„Dziennik Polski”, Radio Kraków, Polskie Radio dla Zagranicy, „Romano Atmo”, „Res Publica Nowa”, edukacyjnykrakow.pl, scenamysli.eu, TwojaEuropa.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-04-2011 o godz. 14:51:06 (1219 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Narodowy Spis Powszechny

News
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań zostanie przeprowadzony w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011, wg stanu na 31 marca 2011, godz. 24.00

Od 1 kwietnia br. będzie dostępna infolinia NSP 2011:
- 800 800 800   - numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych,
- 22 44 44 777  - numer dla połączeń przychodzących z telefonów komórkowych  płatny zgodnie z cennikiem operatora.

Powszechny spis ludności i mieszkań w 2011r. (NSP 2011) będzie pierwszym spisem powszechnym od czasu, kiedy Rzeczpospolita Polska stała się państwem członkowskim Unii Europejskiej. Z tego faktu wynika szereg zobowiązań, m.in. konieczność dostarczenia informacji z dziedziny demograficzno – społecznej oraz społeczno – ekonomicznej, w zakresie i terminach określonych przez Komisję Europejską.

Spis powszechny dostarcza najbardziej szczegółowych informacji o liczbie ludności, jej terytorialnym rozmieszczeniu, strukturze demograficzno–społecznej i zawodowej, a także o społeczno – ekonomicznej charakterystyce gospodarstw domowych i rodzin oraz o ich zasobach i warunkach mieszkaniowych na wszystkich szczeblach podziału terytorialnego kraju: ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym.

Wszyscy Romowie chętni uczestnictwa w spisie Powszechnym proszeni są o kontakt z podaną wyżej infolinią.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-04-2011 o godz. 11:41:17 (1546 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 PE za strategią na rzecz Romów

News
Parlament będzie bardziej wspierał strategię na rzecz Romów.

Członkowie Parlamentu Europejskiego przedstawili w marcu raport wzywający do stworzenia solidnej strategii unijnej na rzecz pomocy wielomilionowej społeczności Romów. Unia Europejska, jak sama to określa, musi zlikwidować ubóstwo wśród Romów, które jest spowodowane wykluczeniem społecznym i dyskryminacją.

Livia Jaroka, węgierska centroprawicowa europarlamentarzystka opracowała raport, który następnie został poddany pod głosowanie podczas sesji plenarnej w Strasbourgu. Ponagliła ona do wcielania w życie kierowanych programów na szczeblu krajowym i regionalnym, których priorytetami będą edukacja, opieka medyczna, mieszkalnictwo i prawa kobiet. Domagała się ona jednocześnie minimalnych standardów wiążących na szczeblu UE w celu spełnienia zasad obejmujących poszczególne priorytety. Ponadto zażądała aby państwa członkowskie były karane jeśli nie spełnią minimalnych standardów.

Propozycja Komisji Europejskiej w zakresie unijnej strategii na rzecz Romów opublikowana zostanie 5-go kwietnia. Węgierskie Przewodnictwo w Radzie Ministrów UE wyraża nadzieję, iż państwa członkowskie uzgodnią ją do końca czerwca br.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-03-2011 o godz. 14:01:22 (789 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Patronat Romano Atmo nad seminarium w Krakowie

News
Dwumiesięcznik Romano Atmo objął patronatem medialnym Seminarium „Romowie w literaturze” organizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Romów oraz cyklu szkoleń dla nauczycieli i asystentów romskich „Społeczność Romska” realizowanych przez stowarzyszenie Willa Decjusza w Krakowie. Stowarzyszenie to stawia sobie za cel stworzenie forum dialogu kultur, prezentującego wieloaspektowe spojrzenie na kultury świata, ze szczególnym uwzględnieniem kultur mniejszości narodowych i etnicznych oraz promującego tolerancję, wielokulturowość i pluralizm w życiu publicznym.

Seminarium odbędzie się 8 kwietnia 2011 roku. Wydarzeniami specjalnymi towarzyszącymi temu spotkaniu będą uroczyste koncert i wystawa. Mamy nadzieję, że tegoroczne spotkanie zainauguruje cykl organizowanych w Willi Decjusza dorocznych wydarzeń z okazji Międzynarodowego Dnia Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-03-2011 o godz. 09:09:33 (774 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.19 sekund