Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Zbrodnie nie mogą być zapomniane

News
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI O ZAGŁADZIE ROMÓW I SINTI

Romowie nigdy nie przywiązywali wagi do minionych czasów. Nigdy też nie zdawali sobie sprawy z ogromu zbrodni, jakie na ich narodzie popełnili zwyrodnialcy spod znaku swastyki. Większość z nich nie potrafiła czytać i pisać, nikt też – poza oczywiście samymi zbrodniarzami – nie dokumentował ich „dokonań” w tej mierze. Dopiero po przymusowym osiedleniu Romów niektórzy Romowie zaczęli interesować się swoją przeszłością i wówczas wiedza o ogromie zbrodni dotarła do zainteresowanych. Szacuje się, że na okupowanych ziemiach polskich w niemieckich hitlerowskich obozach zagłady śmierć poniosło około 50 tysięcy Romów zwożonych przez nazistów z całej Europy. Największy hitlerowski obóz na okupowanych ziemiach polskich, obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau stał się także symbolem cygańskiego holokaustu, czasem nazywanego zapomnianym, lub świadomie ukrywanym.

Dlaczego los tak srodze obszedł się z Romami – różne są teorie na ten temat. Sami Romowie stworzyli dwie legendy o tym mówiące. Według pierwszej, naziści zazdrościli Romom umiejętności radzenia sobie w każdej sytuacji i w każdych warunkach. Trudno im było pogodzić się z myślą, że praktycznie niepiśmienny naród przewyższa ich mądrością i umiejętnością radzenia sobie. Uznali, że Romowie mogą stać się przeszkodą nie do pokonania przy podbijaniu świata i dlatego postanowili ich zgładzić. Druga legenda głosi, że za zagładę Romów odpowiada pewna wróżba. Otóż w Niemczech żyła Cyganka o imieniu Marfa. Była to wróżbiarka, której przepowiednie zawsze się sprawdzały. Wielu dygnitarzy z otoczenia Hitlera było bardzo przesądnych, to w Niemczech było w modzie, bo sam Führer świecie wierzył we wróżby. Jego nadwornym wróżbitą był Erik Jan Hanussen, który trafnie przewidział dojście Adolfa Hitlera do władzy i nazywany był jego prorokiem. Zdaniem wielu historyków Hitler niemal do ostatnich chwil życia otaczał się czarnoksiężnikami, astrologami i jasnowidzami. Od współpracy z nimi był wręcz uzależniony. Przed wydaniem każdego rozkazu zasięgał ich porad. Nic zatem dziwnego, ze gdy dotarła do niego wiadomość o wróżce, której przepowiednie zawsze się sprawdzają postanowił skorzystać z jej umiejętności. Hitler chciał mieć pewność, że to on podbije świat i rozkazał przyprowadzić Marfę. Marfa rozłożyła karty i przepowiedziała: „Führera czeka klęska i zginie z własnej ręki”. Ten wpadł w szał i przekazał ją siepaczom z Gestapo. Murfa zginęła męczeńską śmiercią. Hitler w odwecie nakazał zgładzenie jej pobratymców. I – według legend – tak to się zaczęło. Na potrzeby tego artykułu na tym poprzestańmy. Faktem natomiast pozostają rozkazy nakazujące całkowitą eksterminację narodu cygańskiego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-08-2018 o godz. 15:45:43 (194 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10822 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Promocja religii i historii służy pojednaniu

News
Publikacje naukowe lub paradokumentalne nie znajdują zbyt wielu czytelników. Nie trafiają do księgarskich witryn, nie są szeroko reklamowane, bo zazwyczaj już ich wydanie skonsumowało cały budżet. Zainteresowanie jedynie budzą wśród naukowców, a także studentów i osób pasjonujących się daną dziedziną. Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku jest wydawcą wielu publikacji dokumentujących historię bądź kulturę Romów. Są to całe serie wydawnicze jak np. „Romowie wczoraj i dziś”, pojedyncze publikacje, a także dwumiesięcznik „Romano Atmo”. Publikacje te najczęściej trafiają do bibliotek i wyselekcjonowanej grupy indywidualnych osób.

Nie wszystkie biblioteki wiedzą o tych publikacjach, nie wszyscy zainteresowani są obeznani, gdzie można te publikacje znaleźć. Jednym z elementów ich upowszechniania jest promocja poprzez spotkania autorskie w bibliotekach i na uczelniach. 9 maja 2018 roku w takim spotkaniu na Śląsku Opolskim uczestniczył Andrzej Sochaj, zastępca dyrektora Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, autor kilku publikacji o tematyce romskiej wydanych przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-07-2018 o godz. 12:01:42 (173 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9200 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Jubileuszowe Romane Dyvesa

News
„Poezja cygańska, ogniste tańce, zaczarowane flamenco, kolorystyka strojów oraz wielkie, sceniczne widowisko dedykowane pamięci słynnej poetki romskiej Papuszy, składa się na festiwal będący swoistym świętem wszystkich, którzy kochają cygański folklor...” – napisał wojewoda lubuski Władysław Dajczak w liście do Edwarda Dębickiego, organizatora XXX Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa zwanych potocznie Festiwalem Romano Dyvesa. List w całości odczytano ze sceny ustawionej na nadwarciańskich błoniach w Gorzowie w czwartek 7 czerwca. I chociaż to był środek tygodnia, na błoniach były tłumy, które przyszły oklaskiwać najlepsze zespoły cygańskie uczestniczące w jubileuszowym festiwalu. Nikt nie myślał o tym, że następnego dnia trzeba iść do pracy.

Jak co roku, Festiwal Romane Dyvesa był bardzo ważnym elementem obchodów Dni Gorzowa. Zauważył to w swoim krótkim wystąpieniu prezydent miasta Jacek Wójcicki, który – w obecności Edwarda Dębickiego i Jovana Damjanovicia, prezydenta Serbskiej Organizacji Romów – powiedział: „...Romowie wrośli w nasze miasto, są z nami od zawsze, są bardzo ważnym elementem gorzowskiej kultury. Działalność Romów w Gorzowie jest bardzo widoczna, chcemy ją należycie doceniać. Ten Festiwal jest jednym z elementów naszego uznania dla tej wspanialej grupy mieszkańców naszego miasta....”. Po oficjalnym otwarciu publiczność pozostała „sam na sam” z cygańskim folklorem i żywiołowością.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-07-2018 o godz. 10:50:11 (241 odsłon)
(Czytaj więcej... | 12366 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romano Atmo 75

News
Trzeci tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 75 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w języku polskim i romskim.

Głównym tematem numeru jest artykuł „Mow@ Miłości Fundacji Klamra” prezentujący działalność na rzecz Romów fundacji z Żywca. Ponadto przedstawiamy relację z międzynarodowej debaty pt. „Sytuacja Romów i Sinti w Polsce, Austrii i Europie: miedzy tragiczną przeszłością a niepewną przyszłością?”, zorganizowaną przez Ambasadę Austrii i Austriackie Forum Kultury. Piszemy również o studiach romologicznych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Ponadto polecamy artykuł autorstwa Moniki Lipińskiej o tajemnicy lipińskiego lasu – tragicznej historii zamordowania przez Niemców 64 Romów w lesie pod Lipinami jesienią 1943 roku. Publikujemy również artykuł o konferencji w Gorzowie Wielkopolskim „Mniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku”.

W dalszej części numeru prezentujemy artykuł o Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz o Zespole do Spraw Romskich, działającym w ramach komisji. Piszemy także o VI Marszu Pamięci w byłym niemieckim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Przedstawiamy również relację z wyjazdowego posiedzenia Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych.  Ponadto ogłaszamy konkursy stypendialne w 2018 roku: dla studentów pochodzenia romskiego oraz dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych pochodzenia romskiego – finansowane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 20-07-2018 o godz. 15:27:17 (159 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dla ochrony różnorodności

News
Komisja Wspólna Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Rozglądając sie wokół siebie zauważymy ludzi, którzy wyglądają nieco inaczej niż my, trochę inaczej sie ubierają, inaczej reagują na rzeczywistość. Czasem mają inną karnację skóry lub posługują się językiem, który niekoniecznie dla nas jest zrozumiały. Prawdopodobnie są to przedstawiciele mniejszości narodowych lub etnicznych. Polska nie należy do krajów jednorodnych narodowościowo, chociaż mniejszości narodowe i etniczne stanowią tylko niewielki odsetek ludności. Polska należy do tych państw europejskich, które mają ich najmniej.

Mniejszość narodowa, to ludność osiedlona na terytorium innej narodowości, która odróżnia się odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i wyznaniem, starając się zachować tę odrębność. Prawo międzynarodowe gwarantuje przestrzeganie praw tych zbiorowości. Ludność ta posiada obywatelstwo państwa zamieszkania ze wszystkimi tego konsekwencjami, ale nie ma wyodrębnionego terytorium pod względem politycznym i administracyjnym. Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce definiuje ustawa z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym. Polskę zamieszkują przedstawiciele 9 mniejszości narodowych. Są to Białorusini, Czesi, Niemcy, Litwini, Żydzi, Ukraińcy, Słowacy, Rosjanie i Ormianie. Ponadto, w naszym kraju zamieszkują cztery grupy określane jako mniejszości etniczne. Są to Karaimi, Tatarzy, Łemkowie i Romowie. Ponadto, tereny województwa pomorskiego zamieszkują Kaszubi, społeczność posługująca się językiem regionalnym. Mniejszość etniczna to grupa ludzi, która jest osiedlona na terytorium innej zbiorowości i  wyróżnia się odrębnym pochodzeniem i kulturą, a często także językiem i religią. Z jednej strony mniejszości etniczne zwykle starają się zachować swoją odrębność. Z drugiej strony zwykle podlegają procesom asymilacji kulturowej. Mniejszość etniczna w odróżnieniu od mniejszości narodowej nie posiada i nigdy nie posiadała własnego państwa. Mniejszości narodowe i etniczne podlegają szczególnej ochronie prawnej. Zapisano to w Konstytucji, która stwierdza w art. 35: „Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury. Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji edukacyjnych, kulturalnych i instytucji służących ochronie tożsamości religijnej oraz do uczestnictwa w rozstrzyganiu spraw dotyczących ich tożsamości kulturowej”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-07-2018 o godz. 12:14:21 (185 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10950 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Poznaj świat Romów podczas studiów

News
Mówi się, że trzeba zjeść z kimś beczkę soli, by go dobrze poznać. W tym staropolskim przysłowiu coś jest, bo drugi człowiek zawsze będzie dla nas nieodgadniony. Skoro trudno poznać jednostkę, to co dopiero z całą społecznością, z całym narodem? Najlepiej, to wtopić się w społeczność, którą chcemy poznać, być w centrum, współpracować na co dzień. W większości przypadków to jest niemożliwe, bo albo czas na to nie pozwala, albo są inne przyczyny. Jest jeszcze jeden sposób, mianowicie próba poznania społeczności poprzez badania naukowe.  

Jedną z najbardziej hermetycznie zamkniętych społeczności, zazdrośnie strzegących swoich tajemnic i niektórych zwyczajów są Romowie. Często zamknięci w czterech ścianach swoich domów nie chcą dzielić się swoimi problemami ze społeczeństwem większościowym. W Polsce taka postawa Romów jest źle postrzegana i już w 2001 roku powstał pierwszy program (na początku pilotażowy) mający na celu udzielenie Romom jak najdalej idącej pomocy. Pomaganie grupie etnicznej, której się nie zna jest bardzo trudno. Nieumiejętnie pomagając można zaszkodzić, można zrazić beneficjentów, można zniweczyć wszystkie wcześniejsze dokonania. Aby temu zaradzić, już w 2004 roku naukowcy z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie postanowili rozbudować profil etnofilologiczny uczelni i stworzyć studia romologiczne, czyli zajmujące się problematyka romską.

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-07-2018 o godz. 08:44:21 (190 odsłon)
(Czytaj więcej... | 11984 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Nie tylko murale

News
Mow@ Miłości Fundacji Klamra

W Polsce rośnie problem mowy nienawiści do wszystkiego co inne, rośnie nietolerancja. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest nieznajomość drugiego człowieka, nieznajomość kultur. Zdecydowane „nie” dla takiego stanu rzeczy mówi Fundacja Klamra z Żywca, która od lat prowadzi rozmaite działania mające na celu wpajanie społeczeństwu zasad współżycia społecznego i akceptacji różnorodności. Służy temu tworzenie społecznie zaangażowanych murali, prowadzenie warsztatów street-artowych, antydyskryminacyjnych i włączanie w to młodzieży szkolnej, a także studentów i przedstawicieli wszystkich środowisk społecznych. Nie jest to łatwe, ale działacze Fundacji Klamra tym się nie zrażają, i - na zasadzie: „kropla drąży skałę”, nawet małymi kroczkami starają się osiągnąć zamierzony efekt.

Jednym z szefów Fundacji jest Dariusz Paczkowski. To człowiek wielu umiejętności o niezwykle szerokim spojrzeniu na otaczającą go rzeczywistość.  To działacz społeczny, artysta street-art, terapeuta Theta Healing, co pozwala mu na zwiększanie wszelkich możliwości rozwoju w różnych dziedzinach życia. Jest współtwórcą i uczestnikiem wielu wydarzeń artystycznych, happeningowych i parateatralnych. Organizator ogólnopolskich i międzynarodowych jamów graffiti.  Założyciel grupy 3fala.art.pl. , współzałożyciel grupy antynazistowskiej (GAN) i wieloletni współpracownik Marcina Kornaka ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”. Współpracownik wielu organizacji pozarządowych. Absolwent Akademii Innowatorów Społecznych. Dyrektor artystyczny Galerii Tybetańskiej na Woli w Warszawie. Przewodniczący Rady Fundacji na rzecz Centrum Wielokulturowego w Warszawie. Lista jego dokonań jest bardzo długa, podobnie jak lista aktualnych działań. W tegorocznym pierwszym numerze Romano Atmo w artykule „Historia zapisana na murze” pisaliśmy o romskiej galerii, która powstała na murach przy ul. Raszyńskiej w Warszawie. Przypomnijmy: na muralach przedstawiono postacie czworga wybitnych Romów. Z muru na przechodniów spoglądają: Alfreda Noncia Markowska, Bronisława Wajs Papusza, Stefan Kororo Dymiter i Karol Parno Gierliński. Na murze jest jeszcze miejsca dla kolejnych Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-07-2018 o godz. 10:26:17 (239 odsłon)
(Czytaj więcej... | 11141 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Posiedzenie Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

NewsWojewództwo podlaskie – tygiel kultur, tygiel problemów

Podlasie to prawdziwy tygiel kulturowy i etniczny. Mieszkają tam prawie wszystkie mniejszości narodowe i etniczny żyjące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Nic zatem dziwnego, że Sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych w dniu 24 kwietnia postanowiła obradować w na posiedzeniu wyjazdowym w siedzibie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Obradom przewodniczyli: Danuta Pietraszewska (PO) – przewodnicząca  komisji i Ryszard Galla (niezależny – zastępca przewodniczącej. Tematyka posiedzenia była bardzo rozległa i obejmowała informację Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat sytuacji problemów mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego oraz informację Ministra Edukacji Narodowej na temat stanu edukacji mniejszości narodowych i etnicznych z terenu województwa podlaskiego.

Do udziału w posiedzeniu komisji zaproszono zainteresowanych urzędników z ministerstw przedstawiających informacje oraz szeroką reprezentację instytucji i organizacji społecznych zajmujących się problemami mniejszości narodowych z terenu województwa podlaskiego. Drugim gospodarzem spotkania był wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski. Romów reprezentował prezes Stowarzyszenia Centralna Rada Romów w Polsce Stanisław Stankiewicz, któremu towarzyszyło kilku współpracowników.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-06-2018 o godz. 12:16:05 (188 odsłon)
(Czytaj więcej... | 15495 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Pamiętali o zbrodni sprzed lat

News
VI Marsz Pamięci w byłym niemieckim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem

Szli w milczeniu, być może jak przed laty ci, dla których była to ostatnia droga. Nieśli wiązanki kwiatów, w dłoniach trzymali płonące znicze. Chcieli uczcić pamięć pomordowanych w pierwszym, niemieckim Obozie Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Niemcy tu uczyli się masowej eksterminacji. Fabrykę śmierci Kulmhof uruchomili już jesienią 1941 roku, a więc na długo przed oficjalnym podjęciem decyzji o zagładzie Żydów i Romów. Najpierw trafiali tu Żydzi z Kraju Warty, potem zgładzono tu około pięciu tysięcy Romów i Sinti przywiezionych tu z łódzkiego getta. Liczna zamordowanych jest trudna do określenia. Przyjmuje się, że życie straciło tu od 150 do 200 tysięcy ludzi.

Kulmhof był obozem natychmiastowej zagłady. Tylko nieliczni mieli niewielka szansę na przeżycie, ale za cenę strasznej pracy: zapędzania ofiar do komór gazowych, a potem grzebania ich ciał. Ofiary przywożone były do pałacu, gdzie rozbierały się i korytarzem trafiały do szczelnych komór na samochodach. Po uruchomieniu silnika spaliny trafiały do komory i uśmiercały znajdujących się tam ludzi. Straszną śmierć w męczarniach obserwowali kierowcy samochodów, którzy podejmowali decyzję o wywożeniu zwłok do odległego o 4 km Lasu Rzuchowskiego. Tam więźniowie wynosili zwłoki z samochodów, by je pogrzebać. Zdarzało się, że nie wszystkie ofiary już nie żyły. Tych uśmiercali wachmani, a niekiedy grzebano ich żywcem. Ilu ich było, dokładnie nie wiadomo. Wiadomo, że byli to Żydzi, Romowie, Sinti, Polacy, grupy dzieci z Zamojszczyzny i czeskich ze wsi Lidice.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-06-2018 o godz. 15:05:21 (189 odsłon)
(Czytaj więcej... | 12401 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Konferencja w Gorzowie Wielkopolskim

NewsMniejszości wyznaniowe, narodowe i etniczne na ziemiach zachodnich (odzyskanych) po 1945 roku

W dniach 23-24 kwietnia 2018 roku w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się konferencja naukowa zorganizowana przez Akademickie Centrum Badań Euroregionalnych, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim oraz Lubuski Urząd Wojewódzki. Konferencja poświęcona została  mniejszościom wyznaniowym, narodowym i etnicznym na Ziemiach Odzyskanych po 1945 roku. Wzięli w niej udział przedstawiciele mniejszości karaimskiej, łemkowskiej, romskiej, ukraińskiej, tatarskiej oraz żydowskiej, oraz wyznawcy różnych odłamów protestantyzmu, zamieszkujący na ziemiach zachodnich przed 1945 rokiem, a także przedstawiciele środowiska naukowego zajmującego się tematyką mniejszości oraz reprezentanci instytucji kultury. Ziemie zachodnie i północne nazywane Ziemiami Odzyskanymi, podobnie jak inne rejony Europy, nie były jednorodne etnicznie i tak też jest dziś.

Celem tej interdyscyplinarnej konferencji była prezentacja badań nad mniejszościami wyznaniowymi, narodowymi i etnicznymi, które na skutek zmian granic Polski po 1945 roku i związanej z tym faktem migracji ludności, osiedliły się na tzw. Ziemiach Odzyskanych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-06-2018 o godz. 09:55:46 (188 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10254 bajtów więcej | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund