Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów

News
Obchody, organizowane z inicjatywy Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych przy wsparciu Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Małopolskiego i OBWE, mają na celu upamiętnienie ofiar i upowszechnienie wiedzy o zagładzie Romów, w kontekście edukacji antyrasistowskiej i antydyskryminacyjnej.

1 sierpnia 2011 roku w godzinach 14.00-18.00 w Międzynarodowym Centrum Kultury (Rynek Główny 15, Kraków) odbędzie się międzynarodowe seminarium „Zagłada Romów i Sinti: pamięć, tożsamość i współczesny rasizm”, z udziałem specjalistów z wybranych państw Europy (m.in. Polska, Niemcy, Czechy, Austria), poświęcone zaprezentowaniu stanu wiedzy o tzw. Zapomnianym Holokauście oraz problematyce wykorzystania tragicznych wydarzeń historii w edukacji na rzecz przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji, ksenofobii i rasizmu w dzisiejszej Europie. Seminarium towarzyszyć będzie prezentacja strony internetowej poświeconej zagładzie Romów, opracowanej przez Radę Europy i Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Głównym organizatorem konferencji jest Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.

Seminarium poprzedzone będzie uroczystym posiedzeniem Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Członkowie Zespołu i jego goście spotkają się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 1 sierpnia w godzinach 11.00-12.30.

2 sierpnia 2011 roku o godz.10.00 członkowie Zespołu do Spraw Romskich oddadzą hołd Ofiarom Zagłady pod głównym pomnikiem w byłym obozie koncentracyjnym Auschwitz II - Birkenau (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau). W ceremonii weźmie udział również młodzież romska skupiona wokół Europejskiej Sieci Romskich Organizacji Młodzieżowych ternYpe.

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął Honorowym Patronatem obchody upamiętniające Romów – ofiary niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej.

Obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów są wydarzeniem towarzyszącym prezydencji polskiej w Radzie Unii Europejskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-07-2011 o godz. 09:13:02 (895 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody pod Patronatem Prezydenta

News
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął Honorowym Patronatem obchody upamiętniające Romów – ofiary niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej. Obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti odbędą się w Krakowie i Oświęcimiu w dniach 1 – 2 sierpnia 2011 roku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-07-2011 o godz. 13:39:39 (815 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romski Fundusz Edukacyjny

News
Międzynarodowy Program Stypendialny Romskiego Funduszu Edukacyjnego 2011 – 2012.

Program Stypendialny Romskiego Funduszu Edukacyjnego (REF/SP) ogłosił po raz 5 – ty nabór wniosków w ramach Międzynarodowego Romskiego Programu Stypendialnego (RISP). Program ma na celu zapewnienie częściowego wsparcia dla studentów romskich, którzy są obywatelami jednego z następujących krajów: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Kosowa, Macedonii, Mołdowy, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier, ażeby mogli oni uzyskać dyplom licencjata i magistra, stopień czy też edukację podoktorską poza swym krajem pochodzenia lub też krajem zamieszkania.

Stypendium to jest uzależnione od wyników w nauce i przyznawane jest na okres 1 roku akademickiego z możliwością dalszego otrzymywania, jeśli stypendysta spełnia wymagania Programu. Celem stypendium jest promowanie mobilności akademickiej wśród studentów romskich i wspieranie ich integracji akademickiej na szczeblu międzynarodowym. REF wspiera różnorodność i nie dyskryminuje nikogo z powodu religii, płci, wieku, niepełnosprawności czy też orientacji seksualnej.

Termin składania wniosków o stypendia upływa 15 września 2011 r.

Więcej informacji na temat stypendium i składania wniosków znajduje się na stronie internetowej http://www.romaeducationfund.hu/roma-international-scholar-programme

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-07-2011 o godz. 09:51:37 (1037 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rozczarowanie Dekadą Integracji Romów

News
Niewiele powodów do świętowania półmetka „Dekady Romów” na terenie Europy.

Mimo wysokich oczekiwań, zdaniem działaczy i osób zaangażowanych w realizację zadań w tej dziedzinie inicjatywa o nazwie Dekada Integracji Romów 2005 – 2015 jeszcze nie wywarła zamierzonych skutków i znacząco nie poprawiła sytuacji licznych społeczności romskich.

Gelu Duminica, Dyrektor Wykonawczy Agencji na rzecz Rozwoju Społecznego Impreuna, organizacji romskiej mającej siedzibę w Bukareszcie powiedział, iż nie może wskazać jakiegokolwiek osiągnięcia, za wyjątkiem faktu, że w języku pojawiła się nowa nazwa: Dekada Integracji Romów 2005 – 2015. Jego zdaniem wskaźnik oczekiwań był wysoki w roku 2005, lecz teraz stoi on na stanowisku, że Dekada jest niepowodzeniem. Jest on jednym z młodych romskich liderów, którzy spędzili 10 dni w Waszyngtonie w roku 2003, dyskutując na temat idei dekady poświęconej integracji Romów. Jako jeden z tych, którzy na samym początku myśleli i pisali o tym, co taka inicjatywa powinna osiągnąć, obecnie w połowie trwania dekady, określa siebie mianem rozczarowanego. Duminica stwierdził, że inicjatywa Dekady nie ma jakiegokolwiek wpływu na kraje członkowskie Unii Europejskiej i nawet kiedy jest używana przez organizacje pozarządowe jako narzędzie na lepszego reprezentowania i skuteczniejszej walki o prawa Romów w krajach niebędących członkami UE, jej wpływ i tak jest bardzo ograniczony. Podstawowym zarzutem, jaki on oraz inni działacze romscy zaangażowani w zadania prowadzone w ramach Dekady sformułowali wobec osób kierujących Dekadą jest brak konsultowania z Romami decyzji podejmowanych na ich rzecz, połączony z mizernym wypełnianiem przez rządy państw swych zobowiązań złożonych w momencie podpisywania Deklaracji Dekady.

Dekada Integracji Romów 2005 – 2015 jest ogólnoeuropejską inicjatywą mającą na celu pomoc zubożałym i oddzielonym od reszty społeczeństw Romom w lepszym zintegrowaniu się w krajach licznie przez nich zamieszkałych. Inicjatywa rozpoczęła się, kiedy 8 krajów podpisało w 2005 r. w stolicy Bułgarii, Sofii Deklarację Integracji Romów, do której dołączyły następnie 4 kolejne kraje. Inicjatywa została stworzona w celu zachęcenia rządów krajowych do ich starań na rzecz poprawy sytuacji swych licznych społeczności romskich, szczególnie w zakresie edukacji, opieki medycznej, mieszkalnictwa, lecz również w kwestii zbierania wiarygodnych i istotnych danych na temat społeczności romskich. Inicjatywa jest kierowana przez przedstawicieli kraju aktualnie sprawującego rotacyjne przewodnictwo.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-07-2011 o godz. 15:26:22 (1101 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nabór wniosków na staże w Komisji Europejskiej

News
Staże w Komisji Europejskiej dla młodych romskich absolwentów.

Komórka Instytutu Społeczeństwa Otwartego do Spraw Inicjatyw na rzecz Romów oferuje 5 – miesięczne staże w Komisji Europejskiej dla młodych romskich absolwentów szkół wyższych z nowych państw członkowskich UE, Bośni i Hercegowiny, Chorwacji, Czarnogóry, Kosowa, Macedonii i Serbii. Okres odbywania stażu rozpoczyna się 1 października, 2011 r.

Termin składania wniosków upływa 4 sierpnia 2011 r.

Więcej informacji na romadecade.org

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-07-2011 o godz. 12:04:11 (993 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Szansa na darmowy ślub!

News
Londyńska firma Rival Media Ltd, wspólnie z Discovery Europe przygotowuje nowy program rozrywkowy (reality show). Program zostanie wyemitowany na antenie polskiej stacji TLC Poland jesienią tego roku. Rival Media poszukuje zabawne, towarzyskie, pełne entuzjazmu pary, które chętnie wezmą udział w programie.

Casting do programu rozpoczął się w tym tygodniu, a za 6 tygodni ruszają pierwsze polskie zdjęcia (zdjęcia będą kręcone w Polsce w sierpniu i we wrześniu).

Formuła programu jest bardzo prosta: wybierane są szalenie zakochane w sobie pary, które nie mogą się doczekać ślubu i zdecydowane są powiedzieć sobie sakramentalne TAK już tego lata. Ważne: cały ślub i wesele zostaną sfinansowane przez twórców programu!

Więcej informacji można uzyskać pisząc na adres email wystapwtv@discovery-europe.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-07-2011 o godz. 11:41:50 (1063 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 VI Spotkania z Kulturą Romską

News
Platforma kultury informuje o VI Spotkaniach z Kulturą Romską, które odbędą się w dniach 15 – 17 lipca w Supraślu. Pierwszy dzień cyklu rozpocznie się przejazdem taborowym z Henrykowa do Supraśla, który uprzyjemni muzyka grana na żywo przez Małgorzatę i Adrianę Bielickie oraz młodzieżowe trio romskie z Elbląga. Kolejny dzień również będzie obfitował we wrażenia. Na początek spotkanie z Eram Manukian z Armenii i Adamem Kozłowskim uczestnikiem programu IDOL oraz wernisaż wystawy „Żyjemy razem”. Następnie odbędą się koncerty Adam Kozłowskiego, zespołu Forte Roma, Eram Manukian oraz Hitano. W międzyczasie uczestnicy będą mogli sprawdzić się w konkursie wiedzy o Romach. Ostatni dzień Spotkań to okazja do spotkania z Emilianem Kamińskim, znanym aktorem i wykonawcą romansów cygańskich, który opowie zebranym o swoim doświadczeniu z Romami.

Organizatorem wydarzenia jest Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu i Centralna Rada Romów w Polsce. Bilety można nabyć w przedsprzedaży w cenie 15zł lub przed wejściem w cenie 20zł.

Źródło: platformakultury.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-07-2011 o godz. 15:21:01 (1079 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nie dla Romów, ale...

News
...na cześć osób wykluczonych

Ostatnimi czasy ucichła nieco kontrowersyjna sprawa niewpuszczania Romów do poznańskich restauracji i klubów. Tymczasem 4 lipca z okazji otwarcia festiwalu Malta, właśnie w stolicy wielkopolski, miała miejsce uroczysta kolacja w restauracji Piano Bar mieszczącej się w centrum handlowym Stary Browar.  Menedżer lokalu, Maciej Kurzawa niedawno przyznał otwarcie, że nie obsługuje on osób pochodzenia romskiego, dyskretnie im odmawiając. Nie byłoby w tym może nic szokującego, gdyby nie fakt, iż tegoroczny festiwal poświęcony jest osobom wykluczonym, do których bez wątpienia Romowie należą. Ponadto na imprezie zjawił się prezydent Poznania Ryszard Grobelny oraz dyrektor Malty Michał Merczyński. Przypominamy, że nie tak dawno Grobelny apelował do poznańskich restauratorów  o zaniechanie dyskryminacji wobec romskich klientów i przekonywał, że priorytetem Poznania jest "budowanie wspólnoty miejskiej opartej na tolerancji i otwartości".

Źródłó: poznan.gazeta.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 07-07-2011 o godz. 12:01:20 (1019 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Wypoczynku czas

News
Jak podaje strona internetowa miasta Elbląg, grupa osiemnaściorga dzieci romskich i polskich z elbląskich szkół udała się na tygodniową wycieczkę do kaszubskiej miejscowości o nazwie Salina. Dzieci będą miały okazję uczestniczyć w warsztatach muzyczno - teatralnych, zajęciach rekreacyjno -  sportowych oraz zabawach i grach edukacyjnych.  Ponadto mają do swojej dyspozycji miejsca takie jak basen, boiska, świetlice i plac zabaw.

Niedługo w ramach kolejnych wycieczek turystyczno – krajoznawczych nastolatki odwiedzą także Kościerzynę, Szymbark, Gołubieniec i Bytów, gdzie zwiedzą muzea, ogród botaniczny, skansen, a nawet zamek. Wszystkie wyjazdy będą zrealizowane w ramach projektu „Wypoczynek letni na Kaszubach”, który ma na celu wzrost poziomu satysfakcji, motywacji i pozytywnej energii w wyniku udziału w atrakcyjnym wypoczynku podczas wakacji letnich, wzrost poziomu zainteresowań i umiejętności artystycznych w zakresie muzyki i teatru, zwiększenie poziomu umiejętności integracji społecznej, zwiększenie u dzieci poziomu umiejętności pracy w grupie, kształtowania cech osobowości.

Wycieczki organizowane są przez Urząd Miejski w Elblągu i Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 w Elblągu, dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach realizacji Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce.

Źródło: umelblag.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-07-2011 o godz. 09:58:50 (838 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowe książki w naszej bibliotece

News
Muzeum Okręgowe w Tarnowie wydało trzeci numer znanej już wszystkim „Studia Romologica”, czyli pierwszego w Polsce naukowego pisma podejmującego tematykę romską pod redakcją Adama Bartosza. Książka poświęcona jest w większej części zagładzie Romów w czasie II wojny światowej i wpływu tych makabrycznych wydarzeń na tożsamość narodu romskiego i jego postrzeganie przez inne nacje. W części pierwszej zatytułowanej „Zagłada Romów” autorzy piszą o nazistowskim ludobójstwie Cyganów na Białorusi, nazistowskiej polityce okupacyjnej i losach Cyganów na Ukrainie, o tworzeniu nowej mitologii narodowej oraz o budowaniu romskiej tożsamości a globalizacji dyskursu Holocaustu. Druga część zawiera artykuły i opowiadania dotyczące m.in. przyczyn romskiej przestępczości, muzyki Romów na Węgrzech, lidera romskiego oraz roli mitu we współczesnych procesach emancypacji kulturalnej bułgarskich Romów. Część trzecia to materiały traktujące m.in. o języku romskim w systemie edukacji w Rumunii i wizerunku społeczności romskiej okiem początkującego cyganologa. Pozostałe dwie części to recenzje i oponie oraz najważniejsze informacje i wydarzenia ze świata związek ze społecznością romską. Autorzy materiałów zamieszonych w książce to m.in. Natalia Gancarz, Adam Bartosz, Elżbieta Mirga – Wójtowicz, Sławomir Kapralski oraz wielu zagranicznych znawców. Studia Romologica to jedna z najlepszych publikacji romskich dostępnych na rynku wydawniczym. Każdy kolejny numer zawiera coraz bardziej ciekawe publikacje autorstwa osób, które doskonale orientują się w temacie i poruszają w swoich opracowaniach tematy niezwykle istotne. Wydanie książki było możliwe dzięki dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

„Kiedy byliśmy ptakami” to książka wydana w ramach projektu o tym samym tytule realizowanego przez Centralną Radę Romów w Polsce, Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów z Białegostoku. Książka zawiera krótki wstęp traktujący o poezji romskiej oraz wiersze takich osobistości jak najsłynniejsza romska poetka Papusza, Stanisław Stankiewicz, Leksa Manuś, Karlis Rudević, Agata Hofman – Włodarz, Michał Kazimierenko i Dżura Machotin. Wszystkie te osoby są z pochodzenia Romami i dają ujście swojej pasji właśnie w postaci utworów literackich. Możemy przeczytać także krótkie notki biograficzne dotyczące każdej z wymienionych postaci oraz kilka jego dzieł okraszonych ciekawymi, utrzymanymi w artystycznym klimacie fotografiami i rysunkami. Dowiemy się także co nieco na temat historii narodu romskiego, jego tradycjach, kulturze i obyczajach a także o tym jak wyglądała twórczość romska na przestrzeni lat oraz kilka słów o tym jak poezja Romów wygląda współcześnie. Do zapoznania się z tą lekturą zachęcamy wszystkich miłośników poezji, nie tylko romskiej. Redaktorem „Kiedy byliśmy ptakami” jest Stanisław Stahiro Stankiewicz, redaktor pisma romskiego „ROM PO DROM”. Książka wydana została dzięki środkom finansowym MSWiA oraz dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Bytomiu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-07-2011 o godz. 14:41:40 (1682 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.13 sekund