Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Nowości wydawnicze

News
Na początku 2012 r. Muzeum Okręgowe w Tarnowie wydało 4 już numer zbioru artykułów „Studia Romologica”, który tradycyjnie zawiera różne artykuły z zakresu szeroko rozumianej problematyki romskiej. Autorami tekstów są cenieni badacze zagadnień dotyczących społeczności romskiej z Polski i zza granicy. Główne zagadnienia omawiane w ostatnim numerze wydawanego w Tarnowie periodyku obejmują kwestie wiary i religijności wśród Romów mieszkających w Polsce, jak również tych w innych krajach. Tegoroczna „Studia Romologica” zawiera również artykuły o dziejach Romów w XX w., ze szczególnym ukierunkowaniem okresu II wojny światowej oraz początków międzynarodowego ruchu romskiego na początku lat 70 – tych, a ponadto analizy dotyczące działań na rzecz podtrzymywania pamięci o Zagładzie Romów. Tak jak w poprzednich numerach każdy z tekstów zawiera streszczenia w języku romskim oraz angielskim.

Druga z omawianych pozycji również została wydana przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie, a nosi ona tytuł „Romano Drom” (romska droga). Jej autorem jest Prezes Centralnej Rady Romów z siedzibą w Białymstoku, a jednocześnie Prezydent Międzynarodowego Związku Romów (IRU) Stanisław Stahiro Stankiewicz. Książeczka „Romano Drom”, to zbiór wierszy autorstwa wybitnego działacza romskiego na szczeblu krajowym i międzynarodowym, w których nawiązuje on do swych wędrówek taborowych, w trakcie których wielokrotnie słuchał opowieści starszych Romów i osobiście przeżywał wędrowne romskie życie. Po kilkudziesięciu latach z radością wspomina on czasy, które już nigdy nie powrócą i poprzez swe wiersze napisane po romsku i polsku usiłuje przekazać wyniesione z tamtych czasów przeżycia, wartości, nauki i wspomnienia. 

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-02-2012 o godz. 15:09:41 (891 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie w serialu

News
5 lutego na antenie TVP miała miejsce emisja serialu „Głęboka woda”, w którym gościnnie wystąpili Józef Mastej, Adam Paczkowski i inni Romowie z wrocławskiego Brochowa. Mieli oni okazję spotkać się na planie ze znanymi i lubianymi polskimi aktorami  takimi jak Marcin Dorociński, Katarzyna Maciąg i Marta Klubowicz. Odcinek przedstawia historię 13-letniej romskiej dziewczynki, która została pobita i zgwałcona. Pracownicy OPS po pomoc udają się do Fundacji Bahtale Roma, gdzie dowiadują się, że mała Sylvian pochodzi z Rumunii. Po odzyskaniu przytomności dziewczynka wyznaje, że została porwana na żonę. Serial „Głęboka woda” w każdym odcinku przedstawia jedną sprawę, którą starają się rozwiązać pracownicy OPS.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-02-2012 o godz. 13:28:02 (902 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rośnie nietolerancja na Litwie

News
Jak podaje portal Wilnoteka, 25 stycznia w miejscowości Nowe Święciany niedaleko Wilna miał miejsce atak kilkudziesięciu mężczyzn na zamieszkujących tam Romów, w wyniku czego ośmiu z nich zostało dotkliwie pobitych, a jednego Roma porwano. Romowie opuścili swoje mieszkania i ukrywają się w innych miastach. Sytuacje tego typu miały miejsce od początku stycznia i z czasem się nasilały. Policja prowadzi śledztwo w sprawie ataku i podejrzewa, że było to przestępstwo na tle narodowościowym.

Prezes Związku Romów na Litwie Josif Ticzina alarmuje, że romska mniejszość czuje się na Litwie notorycznie zastraszana i prześladowana. Dziennikarz i komentator Virginijus Savukinas apeluje do władz o zaostrzenie walki z podobnymi przejawami nienawiści i ksenofobii, które ostatnio znacznie się nasiliły. Fakt ten potwierdza także Dyrektor Instytutu Monitoringu Praw Człowieka Henryk Mickiewicz, który stwierdził "na Litwie generalnie jest tendencja do nietolerowania każdej inności - religijnej, kulturowej, narodowej. Takie radykalne nastroje ciągle narastają".

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-02-2012 o godz. 12:04:26 (801 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie w Must Be The Music

News
Olsztyński zespół Romanca przeszedł wstępne eliminacje do trzeciej edycji programu telewizyjnego „Must Be The Music”. Casting odbył się jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Liderem zespołu jest muzyk Roland Bilicki, który w roku 2009 r. wystąpił również w programie TVN „Mam talent” i dotarł aż do półfinału. Zespół Romanca jest związany umową telewizyjną z Polsatem i nie mógł zdradzić szczegółów dotyczących castingu w Białymstoku, w którym wzięli udział, ale Bilicki zdradził, że były to tradycyjne piosenki, które są częścią romskiego folkloru.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-02-2012 o godz. 14:23:06 (1387 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Antyrasistowski program edukacyjny na EURO 2012

News
Antyrasistowskie stowarzyszenie „Nigdy więcej” w ramach oficjalnego programu odpowiedzialności społecznej UEFA EURO 2012 „Respect Diversity” prowadzi Program Edukacyjny skierowany do nauczycieli polskich szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych. Program ma na celu podniesienie wiedzy na temat przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji, ze szczególnym naciskiem na występowanie tych zjawisk w sporcie. Szkolenia miały miejsce w ramach cyklu „Euro 2012 = Równość + Tolerancja”, który prowadzony był przez Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, a także w ramach wielu innych projektów edukacyjnych. Stowarzyszenie zajmuje się też prowadzeniem szkolenia dla stadionowych służb informacyjnych tzw. Stewardów, w ramach współpracy z UEFA EURO 2012 i Narodowym Centrum Sportu.

Szkolenia prowadzone są we współpracy z pracownikami Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego przez specjalnie wyszkolonych przedstawicieli „Nigdy więcej”.

Stowarzyszenie prowadzi także wiele ciekawych programów antydyskryminacyjnych, wśród nich m.in. kampanię „Wykopmy Rasizm ze Stadionów” oraz jest współzałożycielem sieci Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie (FARE). Stowarzyszenie koordynuje także antyrasistowskie działania związane z przygotowaniami do EURO 2012 w Polsce i na Ukrainie oraz Projekt Odpowiedzialności Społecznej UEFA EURO 2012: „RESPECT Diversity”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej stowarzyszenia www.nigdywiecej.org

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-02-2012 o godz. 10:02:25 (779 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Powstaje raport na temat dyskryminacji mniejszości romskiej w Polsce

News
Romowie w Polsce wielokrotnie stykali się ze zjawiskiem dyskryminacji, odrzucenia i marginalizacji. Rzadko mogli liczyć na zrozumienie i partnerskie traktowanie ze strony różnego rodzaju instytucji publicznych, szczególnie na szczeblu lokalnym. Szczerze wyrażana przez instytucje szczebla centralnego wola pomocy ludności romskiej bardzo często nie miała później odzwierciedlenia na właściwym terytorialnie poziomie lokalnym. Od kilku lat jednak społeczność romska w sposób wyraźny doświadcza ignorancji i wrogości nie tylko ze strony zwykłych nieprzychylnych i uprzedzonych wobec nich osób, lecz co najgorsze również przedstawicieli instytucji publicznych. Instytucje takie, jak urzędy samorządowe, szkoły, wymiar sprawiedliwości i organa ścigania, służba zdrowia i opieka społeczna powołane by służyć wszystkim obywatelom niezależnie od ich wyglądu, poziomu zamożności i wykształcenia nierzadko odtrącają Romów. Traktują ich jak intruzów i niepotrzebny element społeczeństwa, a niekiedy nawet umyślnie wydają w stosunku do nich niekorzystnie dlań decyzje wykazując przy tym brak jakiejkolwiek woli pomocy i współpracy.

Romowie to wprawdzie stosunkowo nieliczna mniejszość, jednakże skala problemów i potrzeb wśród tej społeczności jest olbrzymia. W dobie trwającego od roku 2008 kryzysu gospodarczego ludziom tym oraz działającym na ich rzecz podmiotom potrzebna jest realna pomoc finansowa. Niestety od kilku lat rośnie niechęć do przyznawania organizacjom romskim i działającym wśród Romów i na rzecz Romów dofinansowania, a jednocześnie rośnie wnikliwość kontroli realizowanych przez nie zadań. Podmioty nieromskie, a zwłaszcza instytucje realizujące zadania np. w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej” czy też Zwiększonej Subwencji Oświatowej nie są w sposób dostateczny kontrolowane w zakresie sposobu wykorzystywania przyznanych im pieniędzy.

Mniejszość romska jest również przedmiotem krajowych i międzynarodowych aktów prawnych obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej. Ostatni Raport Rady Europy dotyczący wypełniania przez Polskę postanowień Europejskiej Karty Języków Regionalnych i Mniejszościowych opublikowany 7 grudnia ub. r. zawiera krytyczne uwagi pod adresem władz RP. W ocenie urzędników ze Strasburga, jak napisał w swej analizie dr Tomasz Wicherkiewicz z UAM, Warszawa w sposób niewystarczający działa na rzecz promocji języka mniejszości i grup regionalnych, także romskiego. Zdaniem pracownika naukowego z Poznania w Polsce potrzebne jest znacznie większe kształtowanie świadomości obecności mniejszości i grup regionalnych oraz ich języków w przestrzeni publicznej. W środowisku romskim do niedawna prowadzone były próby kodyfikacji języka romskiego, które duże nieporozumienie w tejże społeczności. Powodem oporu znacznej większości Romów był fakt, iż prób standaryzacji podjęły się osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania w zakresie lingwistyki. Osoby te ponadto nie konsultowały w żaden sposób swej inicjatywy z głównymi zainteresowanymi – 5 grupami romskimi, z których każda posiada swój własny dialekt.

W celu ukazania prawdy o zjawisku dyskryminacji wobec Romów na terenie Polski Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, który jest jednocześnie członkiem Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych postanowił przygotować raport dotyczący wszelkich jej przejawów. Raport będzie gotowy na początku marca, a sporządzony zostanie w oparciu o informacje własne oraz te nadsyłane przez pracujących w różnych regionach kraju Asystentów Zawodowo – Socjalnych ZRP, jak również na podstawie informacji nadsyłanych przez inne stowarzyszenia romskie działające w Polsce.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-01-2012 o godz. 08:51:35 (1381 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warsztaty – nauczanie o holocauście

News
Ambasada USA, Centrum Żydowskie w Oświęcimiu i Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau organizują dwudniowe seminarium dla nauczycieli i nauczycielek szkół ponadgimnazjalnych  zatytułowane „Holokaust i tolerancja”, które poświęcone będzie nowoczesnym metodom łączenia nauczania o Holokauście z edukacją antydyskryminacyjną. Zajęcia są bezpłatne i odbędą się w Centrum Żydowskim w Oświęcimiu oraz w Państwowym Muzeum Auschwitz – Birkenau. Seminarium odbędzie się w terminie 17-18 marca. Organizatorzy zapewniają nocleg, wyżywienie, materiały poseminaryjne oraz certyfikaty udziału. W ramach zajęć odbędzie się eksperckie zwiedzanie byłego obozu Auschwitz oraz jedynej synagogi w Oświęcimiu. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie bezuprzedzen.org.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-01-2012 o godz. 09:17:33 (796 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Noworoczna wizyta u Prezydenta

News
W dniu 24 stycznia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie miało miejsce noworoczne spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami mniejszości narodowych i etnicznych oraz posługujących się językiem regionalnym zamieszkujących Polskę, wchodzących w skład Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Mniejszość romską reprezentował Roman Chojnacki, prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

W pierwszej części spotkania delegacje mniejszości dostały polecenie ustawienia się w porządku alfabetycznym, po czym Prezydent przywitał się z każdym z osobna. W kolejnej, mniej oficjalnej części spotkania, zgromadzeni przenieśli się do sali, w której mieli możliwość rozmowy z głową państwa. Mówiąc o mniejszościach Bronisław Komorowski podkreślił, że „od wieków tworzą polski krajobraz kulturowy i społeczny”.
    
Podczas osobistej rozmowy z Prezydentem, prezes Chojnacki poruszył temat standaryzacji języka romskiego, który ostatnimi czasy był burzliwą kwestią w środowisku romskim. Prezydent stwierdził, że język jest najważniejszym elementem kultury, który łączy członków społeczności, dlatego też należy go pielęgnować i dbać o jego czystość. W swoim przemówieniu dodał, także, że wspólnotą, która łączy wszystkich jest ojczyzna, ale najważniejsza jest wspólnota rodzinna, bo to w niej kształtuje się zarówno wierność tradycji, zrozumienie i duma z własnej przeszłości i tożsamości, ale też otwartość i potrzeba rozumienia innych. Podkreślał także, że we wspólnocie najistotniejsze jest poczucie wspólnoty celu, wspólnego dążenia do niego oraz szacunek do różnorodności.

W imieniu zebranych swoje przemówienie wygłosił Artur Jabłoński, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

W spotkaniu noworocznym wzięli udział przedstawiciele mniejszości białoruskiej, czeskiej, litewskiej, niemieckiej, ormiańskiej, rosyjskiej, słowackiej, ukraińskiej, żydowskiej, karaimskiej, łemkowskiej, romskiej, tatarskiej oraz społeczności kaszubskiej posługującej się językiem regionalnym.

Prezydent zapowiedział, że nie były to ostatnie tego typu spotkania w tym roku.


    

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-01-2012 o godz. 10:18:05 (1127 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Otwarty nabór podań dla muzyków romskiego hip-hopu

News
Przy wsparciu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w partnerstwie z Romano Hangos (Czechy), Romskim Radiem Internetowym (Słowacja), Instytutem Inicjatyw Wschodnich (Polska), Europejska Romska Fundacja Kulturalna – ERCF (www.romacult.org) ogłosiła otwarty nabór podań dla muzyków hip–hop pochodzenia romskiego z Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

Romski hip-hop rozumiany jest tu szeroko, łącznie z kilkoma gatunkami muzyki popularnej, takimi jak pop, R&B, rap, freestyle itd. Celem Fundacji jest skupienie się na elementach romskiego potencjału, romskiej dumy oraz literatury współczesnej we współczesnej muzyce popularnej. Hip-hop stał się bowiem bezkompromisowym pryzmatem dla krytyki, społecznej i politycznej analizy oraz reprezentacją marginalizowanych i pozbawionych własnej reprezentacji społeczności na całym świecie.

Nabór podań trwa do dnia 5 lutego 2012 r.

Źródło: romacult.org

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-01-2012 o godz. 11:04:47 (833 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja dotycząca zagłady Romów i Sinti

News
Międzynarodowa Konferencja dotycząca zagłady Romów i Sinti – Amsterdam, 6 maja 2012 r.

Konferencja „Romowie między przeszłością a przyszłością” odzwierciedla porównanie pomiędzy obecną sytuacją, a tym co miało miejsce w latach 30 – tych i 40 – tych XX w. Czy takie porównanie jest w ogóle możliwe? Dlaczego i jak można, czy też jak powinno się dokonywać takiego porównania na temat obecnej sytuacji mniejszości Romów i Sinti w Europie? Od roku 1945 różne grupy Romów i Sinti były zaangażowane w walkę by zagłada Romów i Sinti została uznana w sposób należyty. Jak ta walka, a także negowanie zagłady przez społeczeństwo mają się do obecnie prowadzonych debat publicznych na temat sytuacji Romów w Europie?

Konferencja ma na celu stworzenie miejsca debaty Romów, Sinti, działaczy i rzeczników społecznych, polityków oraz decydentów politycznych, dotyczącej powyższych tematów. Romowie z Węgier, Holandii, Czech zaprezentują swe analizy dotyczące aktualnej sytuacji w swoich krajach. Przedstawiciele uczelni będą zaś zastanawiać się nad znaczeniem uwzględniania okoliczności lat 30 – tych, jak również powojennej walki o uznanie dla zrozumienia sytuacji mniejszości romskiej i Sinti we współczesnej Europie.

Więcej na romabuzzmonitor.net

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-01-2012 o godz. 08:59:45 (754 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.11 sekund