Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 WSPOMNIENIE DRA JACKA EDWARDA WILCZURA (1925-2018)

News
Egzekutor wyroków Polski Podziemnej o gołębim sercu

Nic nie trwa wiecznie, każdy początek jest zapowiedzią końca. Tak też jest w przypadku narodzin, które przecież są zapowiedzią śmierci. Śmierć jest tym, co czeka każdego żyjącego, jest nieuchronna, a mimo to, gdyż ktoś nam bliski odchodzi czujemy smutek, czujemy żal, trudno jest nam się z tym pogodzić. I tak było, gdy dotarła do nas informacja o śmierci bliskiego nam dra Jacka Edwarda Wilczura. Jacek Wilczur odszedł 25 września 2018 roku w Warszawie w dziewięćdziesiątym trzecim roku życia.

Mimo podeszłego wieku traktowaliśmy Go jako bardzo bliskiego nam współpracownika. On był twórcą i pierwszym dyrektorem Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

- Z Jackiem Wilczurem spotkałem się po raz pierwszy w Warszawie, gdy coś załatwiałem w Instytucie Pamięci Narodowej – wspomina Roman Chojnacki, prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. - Przez chwilę rozmawialiśmy na temat zagłady Romów. Okazało się, że temat nie był mu obcy. Na wiadomość, że przy Związku ma powstać Instytut zajmujący się gromadzeniem wszelkich dokumentów związanych z Holokaustem, natychmiast zaoferował swoją pomoc. Dla mnie ta pomoc była bezcenna, bo widziałem w nim znakomitego historyka, który pracując przez lata w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, wielokrotnie stykał się z problematyką zagłady Romów. Nic dziwnego, że zaproponowałem Mu objęcie stanowiska dyrektora powstającego Instytutu, a On się zgodził.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-10-2018 o godz. 10:36:14 (195 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10970 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Globalizacja a Romowie

News
Romowie są grupą etniczną, która jako jedna z nielicznych w Europie wywodzi się z Azji, a dokładniej z północnych Indii. Jak mówi legenda romska podążali za zachodzącym słońcem, więc kierowali się zawsze na zachód, co doprowadziło ich do Europy. Pojawili się w Europie jakieś 6-7 wieków temu. Po przekroczeniu cieśniny Bosfor najpierw wędrowali po obszarach Półwyspu Bałkańskiego, skąd rozprzestrzenili się na całą Europę, praktycznie aż do Hiszpanii. Współcześnie największe skupiska Romów znajdują się w Bułgarii, Rumunii, na Słowacji, i w Czechach.

Tradycyjnym stylem życia Romów była nieustanna wędrówka, nie przywiązywanie się do żadnego miejsca i życie w małej wspólnocie jaką stanowił jeden tabor. Efektem przyjęcia takiego sposobu życia był brak potrzeby stworzenia własnej państwowości, która zawsze opiera się o określone terytorium i władzę, sprawującą nad nim kontrolę. Romowie, pomimo tego, że ich liczba w Europie wynosi od kilku do kilkunastu milionów (według różnych źródeł i szacunków), nie stworzyli własnego państwa, lub choćby swojej „małej ojczyzny”.

Inną konsekwencją wędrowniczego stylu życia było zawężenie możliwości zarobkowania do handlu oraz drobnej produkcji rzemieślniczej. Ograniczone możliwości zarobkowania, brak własnej ziemi spowodowały, że Romowie dość szybko stali się jedną z uboższych grup społecznych na kontynencie. Podczas wędrówek Romów dość często dochodziło do konfliktów z miejscową ludnością na tle korzystania z pastwiska czy pobierania drewna na opał z lasu. Sytuacje te spowodowały, że we wszystkich nacjach kontynentu ukształtował się negatywny obraz Romów, co znajduje odzwierciedlenie w określeniu – Cyganie. W języku polskim potoczne określenie „ocyganić” oznacza po prostu „oszukać”.

Negatywny obraz Romów został dodatkowo wzmocniony przez dużą odmienność kulturową. Romowie posługują się własnym językiem (obecnie w kilku odmianach), mają specyficzne ubiory, tradycje, obyczaje. Ponadto wyraźne odróżniają się od społeczeństw większościowych ciemniejszą karnacja i kruczymi włosami. Ogromne znaczenie dla każdego Roma ma jego rodzina, w której znajduje wsparcie, schronienie i zachowuje swoją tożsamość. Rodzina jest twierdzą, która umożliwiała dawniej i umożliwia obecnie przetrwanie w bardzo niesprzyjającym czasami wręcz wrogim otoczeniu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-10-2018 o godz. 14:30:09 (150 odsłon)
(Czytaj więcej... | 14192 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Spotkanie Przeglądowe Ludzkiego Wymiaru OBWE 2018 w Warszawie

News
Sprawy Romów i Sinti

W dniach 10-21 września br. w Warszawie miało miejsce kolejne doroczne Spotkanie Przeglądowe Ludzkiego Wymiaru OBWE, którego organizatorem było tradycyjnie już Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR). Ta zajmująca się sprawami demokracji, praworządności, a zwłaszcza przestrzeganiem praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz wszelkich dyskryminowanych grup społecznych, jako jedyna instytucja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) od początku swego istnienia (1990 r., do 1992 Biuro Wolnych Wyborów) ma swą siedzibę w stolicy Polski. W jej ramach od 1994 r. działa Punkt Kontaktowy do Spraw Romów i  Sinti.

Podczas wrześniowego Spotkania Przeglądowego OBWE sprawy mniejszości romskiej w państwach członkowskich organizacji były przedmiotem obrad dnia 14 września. Tego dnia miały miejsce dwa wydarzenia poświęcone sprawom Romów i Sinti na obszarze Organizacji. Pierwszym z nich było wydarzenie towarzyszące zatytułowane „Rasizm, nietolerancja i przemoc wobec Romów i Sinti na terenie państw członkowskich OBWE”. Jego współorganizatorami, obok Punktu Kontaktowego do Spraw Romów i Sinti ODIHR były Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) z siedzibą w Budapeszcie oraz Centralna Rada Niemieckich Romów i Sinti z siedzibą w Heidelbergu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-09-2018 o godz. 08:58:17 (165 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10148 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romowie ofiarami napaści na Ukrainie

News
Zapomniany naród

Gdyby zapytać Ukraińca kto u niego wzbudza największą niechęć – odpowiedź zawsze brzmi tak samo: Cygan. I to nieważne, czy tak osoba miała większe czy mniejsze kontakty z osobami tej narodowości. Negatywne stereotypy, które są na Ukrainie powielane od wieków, są wiecznie żywe i zawsze w powszechnym obiegu.

– Było tak zawsze – twierdzi mieszkający na Krymie Szurik Bielawski. – Teraz, gdy Krym stał się częścią Rosji, nie spotykam w okolicy naszego miasta Cyganów, za czasów ukraińskich widziałem ich dość często. Nie wiem, co z nimi się stało, może administracja rosyjska ich przepędziła, a może gdzieś ich zamknięto w jakiś obozach bez prawa ich opuszczenia. Wiem, że gdy Krymem zarządzała administracja ukraińska, Cyganie mogli się swobodnie przemieszczać i może dlatego byli widoczni.

Ilu ich mieszka na Ukrainie tego nikt tak naprawdę nie wie. Nikt nie jest w stanie określić ich liczby, bo większość z nich nie ma żadnych dokumentów i nie figuruje w żadnej ewidencji. Są Romowie, którzy korzystają z pomocy społecznej. To ci, którzy znajdują się w ewidencji ludności. Dla nich często zasiłki są jedynym źródłem utrzymania, ale ci, którzy są poza ewidencją już szans na taką pomoc nie mają. Oni dla urzędników nie istnieją, ich nie ma, chociaż są. A według dość ostrożnych szacunków organizacji zajmujących się prawami człowieka, na Ukrainie jest ich ponad 40 tysięcy, chociaż niektórzy szacują ich liczbę na ponad 100 tysięcy. Często żyją w nędzy, jak żyją tak umierają, nikt nie przejmuje się ich losem. Według powszechnych przekonań, są niebezpieczni dla otoczenia. Ukraińcy, podobnie jak Polacy, straszą dzieci: bądź grzeczny – bo cię Cyganie zabiorą lub: umyj się, bo jesteś brudny jak Cygan. Niewiele osób zna pozytywne przykłady kontaktów z Romami. Większość obawia się, że Romowie mogą zahipnotyzować by wymusić pożądane dla nich działanie, mogą okraść, a nawet zabić. Te stereotypy powodują, że do głosu dochodzą nastroje rasistowskie, a Romowie często staja się ofiarami różnych napaści.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-09-2018 o godz. 14:56:14 (176 odsłon)
(Czytaj więcej... | 11078 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Wakacyjne eskapady dzieci ze Słoneczka

News
Słoneczne miesiące wolne od zajęć lekcyjnych  to czas, w którym dzieci i młodzież mogą wypocząć, a zarazem aktywnie i użytecznie spędzić czas. A w tym roku lato było naprawdę piękne, pogoda wręcz zachęcała do wyjazdów w teren, na łono przyrody. Jak co roku opiekunki ze Świetlicy Integracyjnej Słoneczko, która działa przy Związku Romów Polskich w Szczecinku, zorganizowały trzy wycieczki, dzięki, którym dzieci miały zapewnione wakacyjne rozrywki. Świetlica funkcjonuje cały rok, jednak wakacje to szczególny czas, w którym można zapomnieć o codziennych, prozaicznych obowiązkach i ruszyć na wyprawę w nieznane. Podczas zaplanowanych i zrealizowanych trzech wycieczek pogoda była wymarzona.

Pierwsza wycieczka  przygotowana przez opiekunki dla dzieci i młodzieży ze Świetlicy Integracyjnej Słoneczko, to wyprawa do Batyckiego Parku Dinozaurów we Wrzosowie. Wrzosowo, to wieś w powiecie kamieńskim, położona w pobliżu brzegu rzeki Dziwnej, w połowie drogi między Kamieniem Pomorskim a Dziwnówkiem.    Park to miejsce aktywnego wypoczynku, gdzie zdobywanie wiedzy o czasach prehistorycznych połączone jest z wieloma atrakcjami i rozrywką na świeżym powietrzu. Jadąc tam zapominamy o wszystkich elektronicznych rzeczach i wczuwamy się w piękno tego miejsca. Znajduje się tam ścieżka edukacyjna, na której odwiedzający park mogą zobaczyć figury będące rekonstrukcjami dinozaurów naturalnej wielkości. Patrząc na nie można sobie wyobrazić jak wyglądał świat przed milionami lat gdy panowały na nim te monstrualne gady. Na terenie Parku działa również Park Safari Wrzosowo. Na terenie Safari żyją lamy, strusie, danielu, kuce szetlandzkie, kozy i owce, a także alpaki, wiewiórki i wiele gatunków ozdobnych ptaków. Można tam spotkać również tak rzadkie gatunki jak białe kangury Walabia Benetta, które przyjechały tu z Antypodów. W parku znajduje się również muzeum, park rozrywki oraz sklep z pamiątkami i restauracja. Sklep, jak zawsze, był oblegany przez uczestników wycieczki kupujących pamiątki dla swoich najbliższych: dla rodziców, rodzeństwa oraz dziadków, kto jak uważał. Po tak wyczerpującym dniu trzeba było zjeść gorący posiłek, który był przygotowany w parkowej restauracji. Wizyta w Parku była pełną emocji, a zarazem bezpieczną zabawą w miejscu rodzinnej rozrywki. Oczywiście, jak zawsze, nie mogło zabraknąć pamiątkowych fotek, które dzieci tak bardzo uwielbiają, bo w dzisiejszych czasach trzeba wszystko uwiecznić i pokazać innym.

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-09-2018 o godz. 11:09:00 (149 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9733 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Zrozumieć, to znaczy: poznać

News
Żeby kogoś poznać, trzeba z nim zjeść beczkę soli – głosi stare porzekadło. Z tego powiedzenia wynika, że trzeba z osobą poznawaną przebywać długo i to w różnych sytuacjach. Aby tak się stało, potrzeba czasu. Pewnym skrótem do poznania są źródła pisane. Nie zastąpią one bezpośrednio kontaktu, ale w jakimś stopniu przybliżają poznawane osoby lub całe narody. Oczywiście, to poznanie jest trochę wyidealizowane w zależności od wiedzy i sposobu postrzegania przez autora, ale jest to coś, co pozwala już na samodzielną ocenę poznawanych osób. Jednym z najbardziej tajemniczych narodów na świecie są Romowie.

Rozsiani po wszystkich kontynentach, obecni niemal w każdym kraju, a jednak niepoznani. Oni sami nigdy nie chwalili się swoimi obyczajami, wręcz przeciwnie: postępując zgodnie z kodeksem Romanipen, skrzętnie je ukrywali. Jednak po latach, po zmianie sposobu myślenia, Romowie zaczynają otwierać się na społeczeństwo większościowe. Chętniej rozmawiają na temat swojej kultury, tradycji i obyczajów. Niektóre organizacje romskie wychodzą z tymi tematami na zewnątrz, wydają specjalne publikacje, organizują spotkania. Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku od lat realizuje rożne przedsięwzięcia przybliżające tematykę romską nie-Romom. Celowi temu służą m.in. cykliczne audycje radiowe na antenie Polskiego Radia Koszalin, wydawanie dwumiesięcznika „Romano Atmo”, a także szereg innych wydawnictw i działań.

Jednym z takich działań była realizacja w maju i czerwcu przy wsparciu Fundacji Analizy Społecznej i Edukacji Politycznej im. Róży Luksemburg projektu pt.: „Romowie znani i nieznani. Tożsamość, historia i kultura Romów”.

Głównym celem projektu było upowszechnienie oraz promowanie historii i tradycji Romów, burzenie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do Romów oraz zapoznanie uczestników z dziedzictwem kulturowym narodu romskiego i zgłębienie zagadnień historycznych ze szczególnym uwzględnieniem Zagłady Romów, a także historii najnowszej. Warsztatowy sposób realizacji projektu pomagał uczestnikom przerwać stereotypowy sposób myślenia o Romach, który jest przekazywany w społeczeństwie większościowym z pokolenia na pokolenie. Miało to szczególne znaczenie, gdyż uczestnicy warsztatów na co dzień nie spotykają się z Romami.


Wysłany przez admin_zrp dnia 10-09-2018 o godz. 13:45:54 (160 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9980 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Romano Atmo 76

News
Czwarty tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 76 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w języku polskim i romskim.

Ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 31-08-2018 o godz. 08:54:48 (185 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 JEDNO JEST NIEBO NAD NAMI

News
Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku

– My Romowie już od urodzenia potrafimy tańczyć, śpiewać i grać. Mamy to zapisane w genach – twierdzi Don Vasyl, jeden z najbardziej znanych w świecie piosenkarzy romskich. Pochodzący z dynastii Baro Szero artysta już w wieku 12 lat miał swój debiut sceniczny z zespołem Terno w Gorzowie Wielkopolskim. Występował także z zespołami Heliosi i Roma. Od 1984 roku występuje z własnymi zespołami. Ale jego najbardziej „ukochanym dzieckiem” jest Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów w Ciechocinku, który odbywa się od 1997 roku.


Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów to prawdziwe święto w Ciechocinku. Na czas jego trwania miasto zamienia się w jeden wielki tabor cygański. Ciechocinek to niewielkie, zaledwie 10-tysięczne miasteczko położone na lewym brzegu Wisły w województwie kujawsko-pomorskim. Jest znanym w Europie uzdrowiskiem. Funkcjonuje tu kilkanaście zakładów lecznictwa uzdrowiskowego. Podstawowymi surowcami leczniczymi są obfite złoża solanek ciepliczych, które dzięki obecności chlorku sodu, związków wapnia, magnezu, żelaza, wolnego siarkowodoru, jodu, bromu i innych mikroelementów posiadają wybitne właściwości lecznicze. Solanki czerpane są z wielu ujęć, a ciechocińskie tężnie, po których spływa solanka, są jedną z największych atrakcji miasta, a ponadto posiadają właściwości lecznicze. Z jednego z ujęć czerpana jest woda o zasoleniu zaledwie około 1 %, a następnie jest butelkowana i sprzedawana jako woda mineralna „Krystyna”. Z uwagi na duże walory w uzdrowisku Ciechocinek leczone są różne jednostki chorobowe od chorób układu krążenia, poprzez choroby okładu oddechowego, ortopedyczno-urazowe, reumatyczne, po choroby układu nerwowego. W tym uzdrowiskowym mieście od lat odbywają się różne festiwale. Można wymienić tu Festiwal Wisły, Festiwal Soli i Chleba, Festiwal Piosenki Osób Niepełnosprawnych czy Festiwal Piosenki Strażackiej. Wśród nich jednym z najstarszych jest Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów. Duża część publiczności na tych festiwalach to kuracjusze. Nim jednak romskie rytmy zagościły w Ciechocinku, głośniej było w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie już od 1989 roku odbywał się Festiwal Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa, obecne Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa, których twórcą jest Edward Dębicki.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-08-2018 o godz. 13:59:09 (237 odsłon)
(Czytaj więcej... | 11178 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Taniec, muzyka i śpiew na nowohuckich Łąkach

News
Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej

Podobno prawdziwych Cyganów już nie ma – tak przynajmniej kiedyś śpiewała Maryla Rodowicz w towarzystwie krakowskiego zespołu Skaldowie. I mogłoby się wydawać, że tak jest, że to jest prawda, bo wielu w to uwierzyło. Tymczasem okazuje się, że tak nie jest. Udowodnili to krakowscy Romowie organizując już po raz siódmy Międzynarodowe Dni Kultury Romskiej. Tegoroczna impreza odbyła się na nowohuckich Łąkach.

W Małopolsce są największe w Polsce skupiska Romów.  Według oficjalnych statystyk mieszka tu około dwóch tysięcy osób tej narodowości. Jednak wydaje się, że jest tu ich znacznie więcej, bo nie wszyscy z różnych przyczyn oficjalnie podają swoja narodowość. Romowie są tu obecni od ponad sześciuset lat. W materiałach źródłowych pochodzących z 1401 roku możemy znaleźć informację, że w Podgórzu koło Krakowa zamieszkuje niejaki Cigan. I to był najprawdopodobniej pierwszy z Romów, o których w Polsce pisały kroniki. A inni prawdopodobnie przybyli wcześniej od strony Węgier, gdzie pojawili się po przebyciu Bałkanów. Małopolska to największe skupisko Romów z grupy Bergitka. Do dziś najczęściej można ich spotkać w tradycyjnych osadach na skraju wiosek górskich na Spiszu, Podhalu i innych rejonach Sądecczyzny. Ich tradycyjne profesje to kowalstwo i muzykowanie. Wielu z nich w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia zmieniło miejsce zamieszkania na Nową Hutę, gdzie kuszono dobrą pracą najpierw przy budowie Nowej Huty, a potem w kombinacie im. Lenina, gdzie także oferowano mieszkania. Do dziś to jedna z najliczniejszych grup etnicznych w tej dzielnicy Krakowa. Natomiast w samym Krakowie zamieszkuje wielu Romów z grup wędrownych. Ta struktura demograficzna  uzasadnia  organizowanie w Krakowie imprez romskich, pozwalających społeczeństwu większościowemu na poznawanie tradycji i kultury romskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2018 o godz. 09:23:09 (211 odsłon)
(Czytaj więcej... | 9813 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Wieczni wędrowcy

News
Międzynarodowy Tabor Pamięci Romów na Małopolskim Szlaku

Wędrują tak od tysiąca lat. Przez cale wieki przemierzali wszystkie kontynenty i szukali najlepszego miejsca do życia. Czy je znaleźli? Trudno na to pytanie dać jednoznaczną odpowiedź, bo wszędzie tam, gdzie chcieli zatrzymać się na dłużej spotykały ich prześladowania i wszelkiego rodzaju represje. Nawet podczas wędrówek nie zaznali spokoju. Mowa oczywiście o Romach, którzy około 1018 roku opuścili Indie i rozpoczęli trwającą tysiąc lat wędrówkę.


Ten romski exodus miał swoją przyczynę. Tak jak Hebrajczycy uciekali przed tysiącami laty z egipskiej niewoli, tak Romowie uciekali przed prześladowaniami. Francuski naukowiec pochodzenia romskiego Marcel Courthiade razem z Adamem Bartoszem w badaniach naukowych ustalili, że w drugim dziesięcioleciu XI wieku na jedną z indyjskich prowincji najechał afgański władca Mahmud z Ghazny. Zdobył wówczas miasto Kanaudż nad Gangesem, a lud wziął do niewoli. Gdy ucisk zelżał, zniewolony lud już nie wrócił nad Ganges, ale wyruszył na tysiącletnią wędrówkę. Szczegółowo opisuje to zdarzenia Adam Bartosz w publikacji „Poznajemy historię Romów” wydanej przez Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w cyklu „Romowie wczoraj i dziś”. Tyle historia romskiej wędrówki.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-08-2018 o godz. 13:15:22 (214 odsłon)
(Czytaj więcej... | 10880 bajtów więcej | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund