Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Nieznany grób Romów

News
Nieznany grób Romów zamordowanych w Kobylance w lipcu 1943 r.

Romowie w Polsce ponieśli niewyobrażalne straty podczas okupacji hitlerowskiej. Mimo upływu 67 lat od zakończenia II wojny światowej oraz wielu działań badawczych i dokumentacyjnych prowadzonych przez różne instytucje, organizacje i osoby, zagłada narodu romskiego na ziemiach polskich nadal nie została w pełni  poznana. Zarówno obecne terytorium Polski, jak i wszystkie przedwojenne tereny Rzeczypospolitej z pewnością były areną wielu nieznanych jeszcze kaźni ludności romskiej. Jednym z takich obszarów jest województwo małopolskie, zamieszkałe przez najliczniejszą w Polsce społeczność romską, które co również warto podkreślić było pierwszym miejscem obecności Romów na ziemiach polskich w XV w.

We wsi Kobylanka w gminie Gorlice na terenie Małopolski znajduje się grób dwudziestu osób narodowości romskiej z 3 rodzin zabitych w lipcu 1943 r. Informację o romskiej mogile przekazała Związkowi Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Prezes Koła Miłośników Ziemi Kobylańsko – Dominikowieckiej – Marta Krupczak. Jej stowarzyszenie dąży do stworzenia w miejscu spoczynku ofiar na cmentarzu parafialnym w Kobylance tablicy pamiątkowej, godnie oddającej cześć pomordowanym. Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu podjął współpracę ze stowarzyszeniem z Kobylanki, której celem jest nadanie mogile należytej rangi jako miejsca pamięci romskich ofiar II wojny światowej. W tym celu prowadzone są intensywne kontakty z przedstawicielstwem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim, władzami Gminy Gorlice oraz Urzędem do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Przewidziane jest ponadto zgłoszenie sprawy popełnionej zbrodni Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie celem podjęcia przez nią śledztwa.

Wedle relacji ówczesnych mieszkańców wsi egzekucji dokonali  gestapowcy wspierani przez policję niemiecką i polską z Gorlic. Równocześnie zniszczono dwa domy należące do Romów. Dwadzieścia osób narodowości romskiej mieszkało we wsi od zakończenia I wojny światowej. Ich relacje z pozostałymi mieszkańcami wsi były pozytywne, co podkreślają wszyscy przedwojenni mieszkańcy miejscowości. Na przełomie lat 60 – tych i 70 – tych XX w. dokonano w miejscu zbrodni ekshumacji z udziałem urzędników, Milicji, Prokuratury i Sanepidu. Przeniesiono wówczas szczątki ludzkie na cmentarz parafialny, gdzie spoczywają one do chwili obecnej. Zamordowani niemal równo 70 lat temu Romowie z pewnością zasługują na znacznie bardziej godne miejsce przypominające o ich tragedii.

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-05-2012 o godz. 14:17:55 (1046 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Przymusowe wysiedlenia w Belgradzie

News
W Belgradzie doszło do przymusowych wysiedleń ok. 1000 Romów, na te liczbę składa się około 250 romskich rodzin. Drewniane slumsy, w których od lat zamieszkiwali Romowie, zostały zniszczone przez buldożery, na polecenie władz Belgradu. Na nic zdały się protesty Amnesty International i miejscowych organizacji pozarządowych. Dzikie osiedle Romów znajdowało się w pobliżu nowego luksusowego hotelu oraz osiedla Belvil w północno – zachodniej części Belgradu. Deweloperzy nie byli zadowoleni z sąsiedztwa Romów, twierdząc, że utrudnia im to sprzedaż apartamentów mieszkalnych. Jak podało belgradzkie radio, wysiedleni Romowie trafią do miast na południu Serbii, z których pochodzą, a pozostali będą mieszkać w metalowych kontenerach na peryferiach stolicy. Amnesty Internatoinal komentuje tę przymusową eksmisję jako jawne naruszenie norm i praw międzynarodowych oraz rażące łamanie praw człowieka. Władze miasta bronią się twierdząc, że osiedle było nielegalne i uniemożliwiało realizację projektów budowlanych. Burmistrz Dragan Dżilas twierdzi, że przesiedleni Romowie będą czuć się lepiej w nowym miejscu, a Belgrad robi co w jego mocy, by poradzić sobie z problemem sytuacji Romów. Dżilas w przeszłości był już krytykowany za inne wysiedlenia Romów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-05-2012 o godz. 08:49:21 (793 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 38

News
Ukazał się drugi tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 38 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w trzech językach – polskim, romskim i angielskim. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o stypendiach dla uczniów szczególnie uzdolnionych, o spotkaniu platformy europejskiej na rzecz integracji Romów czy o planie integracji Romów na Litwie. Wspominamy również XXXII posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz o apelu o zjednoczenie Romów w Polsce.

Tematem numeru jest raport o dyskryminacji Romów w Polsce przygotowany przez Związek Romów Polskich. Raport ten ukazuje sytuację mniejszości romskiej w Polsce na przestrzeni ostatnich kilku lat i porusza najistotniejsze kwestie z nią związane.
 
Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest wywiad z prezydentem International Romani Union Stanisławem Stankiewiczem, który opowiada m.in. o swojej wieloletniej działalności na rzecz Romów oraz o nietolerancji z którą spotykają się Romowie. Ponadto polecamy również artykuł o obchodach z okazji tegorocznego Międzynarodowego Dnia Romów. Przedstawiamy także artykuł o tym jaką rolę dla Romów odgrywają popularne portale społecznościowe.

W dalszej części numeru prezentujemy tekst autorstwa Andrzeja Łuczaka „O pochodzeniu Romów”, w którym przedstawia szereg opinii na przestrzeni wieków na  temat pochodzenia Romów. W artykule „Romowie i Żydzi – różni a podobni” przedstawiamy najważniejsze cechy wspólne obydwu narodowości. Z kolei w artykule „Radżasthan dawniej i współcześnie” prezentujemy charakterystykę praojczyzny Romów.

Piszemy również o ks. Stanisławie Opockim, krajowym duszpasterzu Romów, człowieku o wielkim sercu. Prezentujemy także relację z ubiegłorocznej Wigilii Narodów, która miała miejsce w Gorzowie Wielkopolskim.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach. W cyklu Romowie na świecie, tym razem przedstawiamy Romów w Bułgarii. Ponadto działy Nowości wydawnicze, Listy  oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 08-05-2012 o godz. 13:26:51 (805 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Osada Romów zagrożona

News
Jak informuje słowacka agencja SITA, Marian Kotleba, lider pozaparlamentarnej ultraprawicowej Partii Ludowej Nasza Słowacja, dostał od mieszkańca miejscowości Krasnohorske Podhradie, działkę z osadą romską, którą planuje zlikwidować. Działka znajduje się pod zamkiem Krasna Horka, budowli, która w marcu została poważnie uszkodzona przez nieumyślne zaprószenie ognia przez dwóch romskich chłopców zamieszkujących osadę. Kotleba tłumaczy, że inspiruje go polityka Izraela wobec nielegalnych osiedli. Po pożarze na zamku organizował on antyromskie demonstracje i już wtedy mówił o chęci przejęcia działki. Wójt Krasnohorskiego Podhradia, Peter Bollo, po przejęciu działki przez Kotlebę obawia się wzrostu napięć między Romami a Słowakami. Podkreśla, także że administracja nie może ingerować we własność prywatną, ale jeśli dojdzie do konfliktu, natychmiast zaalarmuje odpowiednie służby. Członkowie partii Kotleba znani są z częstych manifestacji przeciw Romom i prowokowaniu bójek. W swym programie odwołują się do satelickiego wobec hitlerowskich Niemiec państwa słowackiego z lat 1939-45. W słowackiej osadzie romskiej zamieszkuje około 900 osób.

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-05-2012 o godz. 09:29:47 (837 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Rozwiązywanie konfliktów i mediacje międzykulturowe

News
Instytut Spraw Publicznych zaprasza pracowników organizacji pozarządowych z całej Polski na bezpłatne szkolenie które odbędzie się w dniach 8 - 9 maja w siedzibie ISP w Warszawie.

Szkolenie skierowane jest do pracowników organizacji pozarządowych pracujących z migrantami przymusowymi. Specyfika działalności międzykulturowej wymaga dodatkowej wiedzy na temat czynników kształtujących kontakt z cudzoziemcem. Mediacja międzykulturowa, jako jedna z metod rozwiązywania konfliktów, jest rodzajem interwencji, która wykazuje dużą skuteczność w rozwiązywaniu złożonych problemów w oparciu o potrzeby i interesy stron.

Dlatego też, do udziału w szkoleniu zapraszane są zwłaszcza osoby pracujące w środowisku wielokulturowym z klientami z innych kultur, które chciałyby zapoznać się z technikami stosowanymi w mediacji oraz specyfiką mediacji międzykulturowych.

Uczestnicy szkolenia:
- poznają mechanizmy związane z powstawaniem i rozwojem konfliktów w relacjach międzykulturowych;
- będą umieli zdiagnozować rodzaje konfliktów i wybrać metody interwencji;
- poznają specyfikę pracy z konfliktem w oparciu o potrzeby stron;
- dowiedzą się na czym polega mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów; jakie może mieć zastosowania w pracy z klientem odmiennej narodowości, oraz jakie są przeciwwskazania do prowadzenia mediacji;
- poznają metodę pytań jako sposób analizy sytuacji konfliktowej oraz planowania strategii rozwiązań konfliktu.

W trakcie szkolenia wykorzystywane będą różne metody pracy: prezentacje trenerskie, symulacje mediacji, analiza przypadków (case study), dyskusje i burza mózgów, analiza doświadczeń, testy oraz praca grupowa.

Osobom spoza Warszawy zapewniony jest zwrot kosztów podróży oraz pokrycie kosztów noclegu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 4 maja 2012 r. Liczba miejsc jest ograniczona.

Więcej informacji na temat szkolenia znajdą Państwo na stronie organizatora http://www.isp.org.pl/konferencje,1,268.html

Źródło: isp.org.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-04-2012 o godz. 11:47:55 (1116 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Plan integracji Romów na Litwie

News
Plan integracji Romów w społeczeństwo Litwy na rok 2012-2014 podpisany przez ministra kultury Arūnasa Gelūnasa, zakłada przeznaczenie 5,4 milionów litów na integrację. Dokument skupia się na kwestiach oświaty, w tym nieformalnym kształceniu, zajęciach edukacyjnych dla dzieci w Centrum Społeczności Romskiej, znajdującym się w tak zwanym Cygańskim Taborze w wileńskich Kirtimai. Kobietom i dziewczynkom romskim zostaną zorganizowane wykłady dotyczące higieny i warunków sanitarnych. Dorośli będą informowani o obywatelstwie litewskim, procesach zmiany lub otrzymywania dowodów osobistych. W planach jest także walka z dyskryminacją poprzez organizowanie seminariów i dyskusji dla urzędników państwowych o równych możliwościach. Plan integracji zwraca także uwagę na ochronę kultury i tradycji romskiej. Powstać ma broszura dotycząca Holocaustu romskiego w latach 1941 – 1945.

Plan ten ma za zadanie polepszenie sytuacji mniejszości romskiej na Litwie i rozpoczęcie dialogu międzykulturowego. Sama społeczność romska i inni obywatele Litwy podchodzą jednak sceptycznie do projektu. Romowie boją się, że większość pieniędzy będzie przeznaczona na fikcyjne projekty, a oni sami niewiele skorzystają. Z kolei wilnianie obawiają się, że projekty oświaty Romów nie wzbudzą w nich większej chęci do pracy, ponieważ staną się kolejną zapomogą.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-04-2012 o godz. 08:58:15 (930 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Jak piękne jest być Cyganem

News
8 maja w Węgierskim Instytucie Kultury będzie miało miejsce otwarcie wystawy „Jak piękne jest być Cyganem” Tamása Schilda, Członka Węgierskiego Związku Artystów Fotografików. Wernisaż otworzy Adam Bartosz, Dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie. W Polsce prace Schilda zostaną zaprezentowane po raz pierwszy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-04-2012 o godz. 10:31:08 (751 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie platformy europejskiej

News
Spotkanie platformy europejskiej na rzecz integracji Romów

22 marca w Brukseli odbyło się specjalne spotkanie platformy europejskiej na rzecz integracji Romów zorganizowane przez Komisję Europejską. Celem spotkania było umożliwienie partnerom wyrażenia opinii na temat prac prowadzonych na szczeblu krajowym w celu opracowania krajowych strategii integracji Romów. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele państwo członkowskich UE, posłowie do Parlamentu Europejskiego oraz przedstawiciele organizacji romskich. Uczestnicy dzielili się swoimi pomysłami na zapewnienie efektywnego i zrównoważonego wprowadzenia strategii. Spotkanie otworzyli Viviane Reding, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej oraz komisarz László Andor.

Wysłany przez admin_zrp dnia 25-04-2012 o godz. 13:51:34 (824 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Podziękowania dla Thomasa Hammarberga

News
Nagrody i podziękowania dla Thomasa Hammarberga od Romów

W marcu Thomas Hammarberg zakończył swą kadencję jako Komisarz Praw Człowieka Rady Europy. Z tej okazji szwedzki komisarz pełniący swą funkcję w latach 2006 – 2012 otrzymał 3 kwietnia Europejską Nagrodę Praw Obywatelskich Romów i Sinti w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w Berlinie. Przemawiając z tej okazji powiedział, że uprzedzenia wobec Romów są nadal powszechne i w dalszym ciągu napędzają one dyskryminację i zbrodnie nienawiści. Politycy i podmioty opiniotwórcze muszą, jego zdaniem, w szczególności unikać retoryki stygmatyzującej wobec tej społeczności. Dodał on ponadto, że represje wobec Romów w przeszłości były wynikiem rasizmu i nietolerancji, a zatem należy wyciągać lekcje z historii i nie powtarzać strasznych błędów z przeszłości. Szwedzki laureat podkreślił również, że musi się zakończyć stosowanie odpowiedzialności zbiorowej.

Przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Romów i Sinti – Romani Rose podkreślił, że Komisarz Praw Człowieka odznaczył się ochroną Romów i Sinti przed przemocą o podłożu rasowym i wykluczeniem, jak również publicznie krytykował na arenie międzynarodowej nieudolne rządy i całą społeczność międzynarodową. Zdaniem Rose Hammarberg oraz drugi z laureatów, George Lacatus ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Romskich (RJA) z Rumunii, wykonali w minionym roku najwyższej wagi pracę nad zwalczaniem rasizmu i dyskryminacji oraz obroną praw człowieka.

Thomas Hammarberg otrzymał ponadto podziękowania od Europejskiego Centrum Praw Romów (ERRC) z siedzibą w Budapeszcie. Dyrektor Wykonawczy ERRC Dezideriu Gergely powiedział, iż był on najważniejszym głosem w sprawie Romów na forum Rady Europy. Dodał również, że Komisarz ze Szwecji był wyróżniającym się rzecznikiem interesów Romów oraz odważną osobistością wywierającą presję na rządy państw w celu ochrony praw Romów. Oznajmił ponadto, iż współpraca z byłym już Komisarzem w zakresie spraw romskich, była zaszczytem i w imieniu całego Centrum Praw Romów wyraził nadzieję na kontynuację współpracy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-04-2012 o godz. 15:02:57 (783 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Festiwal powraca do Ciechocinka

News
W dniach 20-21 lipca do Ciechocinka powróci Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów ze swoją XVI edycją. Dyrektorem Festiwalu jest Don Vasyl Szmidt, a organizatorem Europejskie Towarzystwo Edukacji i Kultury Romskiej i zespół Gwiazdy Cygańskiej Pieśni. Na scenie będziemy mogli zobaczyć między innymi takie gwiazdy jak Teatr Romans z Ukrainy, Bałkan z Bułgarii, Perła i Bracia, Hitano, Elza, Don Vasyl i Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Studio Tańca „Defense”. Jak co roku TVP 2 będzie przeprowadzać transmisję na żywo z Festiwalu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-04-2012 o godz. 09:51:02 (814 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.18 sekund