Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Ofensywa antydyskryminacyjna

News
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów RP informuje, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania zaplanowało na przełom jesieni i zimy cykl 16 konferencji regionalnych "Administracja przeciw dyskryminacji" oraz 4 konferencji tematycznych. Konferencje regionalne mają na celu między innymi prezentację Strategicznych Rekomendacji na Rzecz Równego Traktowania; prezentację wyników badań społecznego zjawiska dyskryminacji; prezentację wyników badań dot. różnorodności i równego traktowania pracowników administracji państwowej; wymianę poglądów i dyskusję na temat sytuacji i problemów specyficznych dla regionu z Pełnomocniczką Rządu do Spraw Równego Traktowania, panią Agnieszką Kozłowską - Rajewicz. Konferencje tematyczne będą obejmowały tematy z obszaru: dyskryminacji ze względu na wiek; rynku pracy - godzenia ról zawodowych i rodzinnych; przemocy wobec kobiet; polityki antydyskryminacyjnej.

Szczegółowy program oraz dokumenty podlegające omówieniu są dostępne na stronie internetowej www.rownetraktowanie.gov.pl Najbliższa konferencja regionalna odbędzie się 22 października w godzinach 10.00 - 16.00 w Hotelu Nowotel w Szczecinie. Udział w spotkaniach jest bezpłatny. Organizator zapewnia lunch oraz przerwy kawowe. Osoby zamieszkujące poza miastem organizacji spotkania mogą skorzystać z bezpłatnego noclegu w hotelu, w którym organizowane jest spotkanie. Organizator zapewnia bezpłatne miejsce parkingowe. Organizator nie pokrywa kosztów transportu. Istnieje możliwość skorzystania z transportu organizatora z Warszawy do miejsca organizacji spotkania i z powrotem. Konferencje są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-08-2012 o godz. 12:48:45 (774 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wizja społeczeństwa otwartego na Romów

News
Papieska Rada do spraw Duszpasterstwa Migrantów i Osób Wędrownych dokonała niedawno kilku duszpasterskich propozycji i zobowiązań. Kościół ogłosił, iż społeczeństwo europejskie winno być otwarte w stosunku do społeczności romskiej. O. Gabriele Bentoglio – Podsekretarz Stanu Papieskiej Rady do spraw Opieki Duszpasterskiej Migrantów i Osób Wędrownych przypomniał o tym w swym wystąpieniu podczas Pierwszego Międzynarodowego Warsztatu „Otwieranie Drzwi” poświęconego projektom na rzecz integracji Romów w Europie Środkowo – Wschodniej. O. Bentoglio wymienił różne inicjatywy, które obecnie są realizowane.

Wspomniane inicjatywy były przede wszystkim włoskie i przywołał tu przykłady Santo Egidio oraz Diecezji w Vicenza. W kwestii szczebla diecezjalnego oraz parafialnego mówił tu o Dublinie i pracy wykonanej przez Franciszkanów, Jezuitów, Scalabrinów i innych. Podkreślił wreszcie działania podejmowane przez biskupów na poziomie całego kontynentu w odniesieniu do międzynarodowych instytucji europejskich oraz poszczególnych rządów. Duchowny dodał jednak, iż nie wystarczy to, jeśli nie zostanie stworzone otwarte społeczeństwo na Romów.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-08-2012 o godz. 08:51:01 (788 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 40

News
Ukazał się czwarty tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 40 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w trzech językach – polskim, romskim i angielskim. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o pożarze romskiego obozowiska z uchodźcami z Kosowa, o kontynuacji romskiej wędrówce po Azji na festiwalu Malta czy o wizji społeczeństwa otwartego na Romów. Wspominamy również o kontrowersyjnych badaniach genów na uniwersytecie w Budapeszcie oraz o festiwalu w Ciechocinku.

Tematem numeru są obchody Światowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti w Polsce i na świecie. Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest relacja z XIII edycji Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów. Ponadto polecamy również relację z wręczenia Złotego Medalu „Gloria Artis” dla Edwarda Dębickiego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego.

W dalszej części numeru prezentujemy artykuł o konferencji pod nazwą „Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych jako narzędzie europejskiej polityki kulturalno-językowej”. Przedstawiamy również artykuł na temat realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu.

W artykule „Strzały na Słowacji, kusza w Czechach” piszemy o tragicznych wydarzeniach, w wyniku których zginęli Romowie. Prezentujemy także artykuł „Muzyka romska w Polskim Radiu” o zespole Čači Vorba. Ponadto piszemy o recitalu sióstr Matkowskich pod tytułem „Romanse w cieniu skrzypiec”, o piątej edycji festiwalu „Kalejdoskop Kultur” i o Romach na EURO 2012.

Publikujemy również ogłoszenia o konkursach stypendialnych dla studentów pochodzenia romskiego oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych finansowanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Piszemy również o projektach Związku Romów Polskich realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Innowacyjni Romowie na rynku pracy II oraz Staże zawodowe dla Romów, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach: Nowości wydawnicze, Listy oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji,  Zwiększonej Subwencji Oświatowej, Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Przypominam również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 23-08-2012 o godz. 09:44:43 (834 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Słowaccy posłowie na urlopie wśród Romów

News
Igor Matovič oraz Alojz Hlina posłowie ruchu „Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobowości” wybrali się na urlop do osad romskich położonych na wschodzie Słowacji.  Swoją wyprawę nazwali Tour de Roma, od osady do osady poruszali się karawanem wypożyczonym od czeskiej firmy. „Chcąc uregulować kwestię romską należy się z nią najpierw zapoznać. Zadawaliśmy ludziom pytanie, słuchali ich poglądów oraz pomysłów. Mamy mieszane odczucia", powiedział Matovič. Posłowie odwiedzali najbardziej niespokojne osady, zawitali także do cieszącego się złą sławą koszyckiego osiedla Lunik IX, gdzie przywitały ich okrzyki domagające się podłączenia elektryczności. Posłowie byli zbulwersowani tym, że tamtejsi Romowie śmieci wysypują przez okna. Matovič stwierdził, że nie uważa, by likwidacja osiedla Luník IX była dobrym rozwiązaniem: "Burzenie nic nie rozwiąże. Rozpierzchną się i będą stwarzali problemy w całym mieście", mówi. „Ruch Zwyczajni Ludzie i Niezależne Osobowości” to słowackie ugrupowanie reprezentowane od 2010 w Radzie Narodowej. Szefem jest Igor Matovič. Partia opowiada się za ochroną rodziny, walką z bezrobociem oraz uregulowaniem przez państwo kwestii romskiej i węgierskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-08-2012 o godz. 15:49:53 (855 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowe pozycje w naszej bibliotece

News
Do naszej biblioteki w ostatnim czasie wpłynęły dwie pozycje książkowe. Pierwsza to tomik wierszy „Gorzka miłość” autorstwa Izoldy Kwiek a druga to „Zupa z jeża” Magdaleny Kozłowskiej.

„Gorzka miłość” to już siódmy z kolei zbiór wierszy niezwykle utalentowanej romskiej poetki Izoldy Kwiek z grupy Klederaszy. W wierszach Izoldy możemy doszukać się niezwykłej prostoty, która zarazem jest największym atutem jej twórczości. Tomik zadedykowała swojej córce Śnieżynie, jest dla autorki także podsumowaniem pewnego etapu jej życia. Utwory Izoldy Kwiek to szereg pytań bez odpowiedzi. Jak sama nazwa tomiku wskazuje, traktuje on o uczuciach, głównie o miłości i jej szerokim wachlarzu barw, o tym jak kapryśna i różna potrafi być. Zbiorek mieści w sobie wiersze powstałe w 2010 roku i kilka pochodzących z lat wcześniejszych, które do tej pory nie zostały opublikowane. Jak piszą Barbara i Adam Podgórscy, recenzenci tomiku, Izolda Kwiek jest kobietą dojrzałą i spełnioną. W życiu doświadczyła różnych uczuć, miłości Marko, pierwszego męża, miłości drugiego – Stanisława, niedawno zmarłego, przy łóżku którego spędzała bolesne dnie i bezsenne noce. Kochała i była kochana. Najpełniejszą miłością Izolda darzy swoje dzieci i wnuki. Wiersze poetki są krótkie i pisane prostym językiem, ale ich wymowność uderza już od pierwszych wersów. Nostalgiczne, odnoszące się do koczowniczego życia, taboru, świata, którego nie poznała, a jednak doskonale wyczuwa. Tomik „Gorzka miłość” Wydany został w roku 2011 w Tarnowie przez tamtejsze Muzeum Okręgowe, ale dopiero niedawno zasilił zbiory naszej biblioteki.

Kolejna pozycja to „Zupa z jeża” autorstwa Magdaleny Kozłowskiej. Książka o tym intrygującym tytule to piękna, a zarazem okrutna opowieść o Jaelle, 13-letniej Romce, która wraz z rodziną ucieka z ich płonącego domu. O podpalenie podejrzewani są sąsiedzi, którzy żyją w zwadzie z Romami. W nieszczęsnym pożarze umiera babcia Jaelle i rozpoczyna się tradycyjne romskie czuwanie przy zmarłej osobie. W trakcie tego trzydniowego obrzędu dziewczyna wspomina historię opowiedzianą jej przez babcię, w dniu gdy Jaelle stała się oficjalnie kobietą. Nastolatka pragnie dokonać zemsty na podpalaczach i wie, że po raz pierwszy decyzja o tym jest zależna tylko i wyłącznie od niej. Czy Jaelle posłucha starszyzny, czy pójdzie za głosem serca i odważy się pomścić winowajców? „Zupa z jeża” to historia widziana oczyma kobiet romskich. Jest doskonałą lekturą zarówno dla Romów jak i dla osób spoza środowiska. Doskonale ukazuje kluczowe wydarzenia historii romskiej oraz przybliża romską kulturę, która do tej pory jest mało znana i nierozumiana przez wielu Polaków. Autorka książki Magdalena Kozłowska to urodzona w Kowarach, wychowana w Karkonoszach i zamieszkała w Warszawie specjalistka do spraw bezpieczeństwa. „Zupę z jeża napisała pod wpływem swojego zainteresowania kulturą Romów. Książka został wydana przez Wydawnictwo Innowacyjno NOVAE RES.

Wysłany przez admin_zrp dnia 16-08-2012 o godz. 14:19:37 (849 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kontrowersyjne badania genów

News
Uniwersytet im. Loranda Eotvosa w Budapeszcie wypowiedział umowę najmu instytutowi diagnostycznemu Nagy Gen Diagnostic & Research, który we wrześniu 2010 roku, na podstawie badania genów deputowanego ze skrajnie prawicowego opozycyjnego ugrupowania Jobbik, wydał zaświadczenie, że „nie posiada on genów żydowskich ani romskich”. Rada Naukowa, która miała miejsce 7 czerwca oświadczyła, iż „badanie genetyczne, mające na celu wykluczenie przodków żydowskich lub romskich, jest niezgodne z zasadami etyki i uczelnia odrzuca wykorzystywanie wyników badań naukowych do promowania dyskryminacji i nienawiści rasowej”. Przewodniczący węgierskiej Rady Medycznych Badań Naukowych Jozsef Mandl wystąpił do prokuratury o wszczęcie postępowania w tej sprawie, uznając zaświadczenie za nieetyczne i niezgodne z procedura badawczą. Instytut nie chce ujawnić nazwiska deputowanego, którego geny zostały poddane badaniu. Instytut oświadczył, że „nie może odmówić nikomu przeprowadzenia jakichkolwiek testów genetycznych”.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2012 o godz. 12:51:04 (814 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romani Art Międzynarodowy Dialog

News
Romskie Stowarzyszenie Oświatowe Harangos zaprasza wszystkich chętnych na II edycję imprezy plenerowej Romani Art – Międzynarodowy Dialog „Jaw Dikh” we wsi Czarna Góra na południu Polski. Projekt ten ma na celu przyczynić się do poprawy dialogu pomiędzy romskimi artystami z całej Europy. Pierwsza edycja odbyła się w sierpniu 2011 r., a jej sukces przekonał organizatorów o potrzebie kontynuacji tej inicjatywy. W tym roku impreza odbędzie się w dniach od 1 do 10 września 2012 r.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-08-2012 o godz. 10:33:43 (825 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody Światowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti w Polsce i na świecie

News
2 sierpnia 2012 r. miała miejsce pierwsza rocznica uchwalenia tego dnia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dniem Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Zawdzięczamy to przede wszystkim staraniom  i wielkiemu zaangażowaniu pani Elżbiety Radziszewskiej, Zespołowi Romskiemu działającemu przy Komisji Wspólnej Rządu i MNiE oraz członkom  Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE.

Jak co roku pierwszego i drugiego sierpnia europejska społeczność romska upamiętniała swoich pomordowanych przodków w oświęcimskim obozie Auschwitz Birkenau. Liderzy społeczności romskich złożyli kwiaty w miejscach kaźni swoich przodków, przy krematorium V w Birkenau i pod Ścianą Straceń na dziedzińcu bloku  nr 11 byłego nazistowskiego obozu Auschwitz I. Obóz cygański zlikwidowano w nocy z 2 na 3 sierpnia 1944 roku na rozkaz Reichsfuehrera SS Heinricha Himmlera. Tej nocy zamordowano 2897 osób - wszystkie, które jeszcze żyły. Ogółem w KL Auschwitz więzionych było ok. 23 tys. Romów. Życie straciło tu około 21 tysięcy z nich.

Najważniejsze uroczystości rozpoczęły się w południe 2 sierpnia przy pomniku pomordowanych Romów i Sinti. Obchody upamiętniały 68 rocznicę  wymordowania przez nazistów romskich więźniów obozu cygańskiego tzw. Zigeunerlager. Wśród zgromadzonych znaleźli się między innymi byli więźniowie KL Auschwitz, Romowie z Polski i z zagranicy, przedstawiciele kilku rządów, korpusu dyplomatycznego, pracownicy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau oraz władze lokalne.

Romowie i Sinti od lat 70-tych XX wieku walczyli o pamięć, uznanie ich Zagłady i przywrócenie pamięci o Romach jako ofiarach II wojny światowej. Od początku lat 90-tych XX wieku w dniu 2 sierpnia stowarzyszenia Romów i Sinti, wspierane przez instytucje publiczne organizują obchody na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau. Czczenie miejsc pamięci zagłady Romów jest także celem Taboru Pamięci Romów, który w tym roku już po raz trzynasty wędrował drogami małopolski oddając hołd romskim ofiarom nazistów, którzy zginęli w okolicach Tarnowa.

Przewodniczący Centralnej Rady Niemieckich Sinti i Romów, Romani Rose twierdzi, że rocznicowe obchody nie tylko upamiętniają ofiary obozu, ale zobowiązują wszystkich wobec teraźniejszości. Według niego jest to szczególnie istotne w obliczu „narastającej fali antycyganizmu w Europie”. „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni dalekosiężnymi powiązaniami radykalnych sprawców, którzy działają nie tylko w obrębie Europy, ale również otrzymują wsparcie na całym świecie. Ten rasizm zagraża naszej demokracji i wartościom, które po zwycięstwie aliantów nad faszystowskimi Niemcami stały się obowiązujące dla całej Europy” – powiedział przy okazji wizyty w Oświęcimiu.

W ten niezwykle ważny dla Romów dzień w Oświęcimiu zaś po raz trzeci z rzędu zebrało się 60 członków Międzynarodowej Sieci Organizacji Romskich (TernYpe). Przedstawiciele tej organizacji w innych krajach brali również udział w tamtejszych wydarzeniach organizowanych z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów. Celem działań TernYpe jest nie tylko krzewienie wiedzy o zagładzie narodu romskiego, lecz również kształtowanie wspólnej pamięci historycznej o tych wydarzeniach, gdyż nawet w chwili obecnej edukacja i wiedza historyczna o tych zagadnieniach w Europie pozostają ubogie.

Z okazji przypadającego 2 sierpnia Światowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti Europejskie Forum Romów i Wędrowców (ERTF) wezwało Romów na całym świecie do pokazania wzajemnej solidarności tego dnia i uczczenia go minutą ciszy. Poprosiło ich również o gesty upamiętniające ofiary w swych miastach, wsiach, osiedlach czy w gettach. Kierownictwo ERTF oddało natomiast cześć pomordowanym 2 sierpnia o godz. 12.00 przy kamieniu pamięci przed Pałacem Europy w Strasburgu, siedzibą Rady Europy.

Z kolei ekspertka ONZ do spraw mniejszości – Rita Izsak, która sama jest osobą pochodzenia romskiego powiedziała w związku 2 sierpnia, iż niewystarczająco dużo czyni się na rzecz walki z rosnącą falą wrogości i nietolerancji wobec Romów. Wskazała ona, że niemal 70 lat po Holokauście wielu Romów nadal doświadcza wykluczenia, segregacji w gettach oraz kwestionowania ich praw człowieka. Jej zdaniem państwa powinny okazać postawę „zero tolerancji” dla antyromskiego ekstremizmu, nienawiści i przemocy. Specjalny Sprawozdawca do Spraw Współczesnych Form Rasizmu, Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i związanej z nią nietolerancji zaapelował z kolei o zwiększoną świadomość i działanie na rzecz zwalczania tych zjawisk.

Mimo, że 2 sierpnia to dzień, który oficjalnie uchwalił Sejm, jego obchody wciąż budzą nikłe zainteresowanie wśród mediów publicznych. Romski Holocaust to fakt, o którym wciąż mówi się mało, a jeśli już to niezwykle ogólnikowo. Można odnieść wrażenie, że wspominając zbrodnie nazistowskie, media i historycy o wiele bardziej skupiają się na tragedii dotyczącej Polaków i Żydów, a tysiące zgładzonych romskich istnień przechodzi bez echa. Dlatego też sami Romowie łączą się i pielęgnują pamięć o zmarłych odwiedzając miejsca ich mordu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-08-2012 o godz. 15:28:04 (839 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Pożar romskiego obozowiska

News
W nocy z 24 na 25 lipca w obozie romskim na przedmieściach stolicy Czarnogóry Podgoricy miał miejsce pożar, który zniszczył doszczętnie zabudowania Romów, udało się uratować jedynie kilka mebli. W obozie zamieszkiwało około 800 uchodźców z Kosowa, obecnie chronią się w prowizorycznych namiotach, pięć rodzin umieszczono w pobliskiej szkole, nieliczni zamieszkali u znajomych. W raporcie opublikowanym niedawno przez Radę Europy warunki w tym obozie określono jako "nieludzkie i stwarzające zagrożenie". Przyczyn pożaru do tej pory nie ustalono, nie spowodował on ofiar wśród ludzi. W 2012 roku w Czarnogórze przebywa ponad 20 tysięcy uchodźców, którzy opuścili Jugosławię w latach 90.

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-08-2012 o godz. 08:41:18 (787 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Festiwal w Ciechocinku

News
W dniach 20-21 lipca w Ciechocinku odbył się XVI Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Kultury Romów. Wśród wielu znamienitych artystów znanych już publiczności z poprzednich edycji festiwalu znaleźli się między innymi: Don Vasyl & Gwiazdy Cygańskiej Pieśni, Gypsy Devils, Balkan Ekspress Band, Cygański Zespół Pieśni i Tańca Romen, Vasyl Junior & Elza, Dziani, Gypssy Roma London i Terne Roma. Gwiazdą wieczory były występy Trubadurów i Modern Talking Reloaded. Kolejny dzień Festiwalu upłynął pod znakiem kolejnych niesamowitych koncertów relacjonowanych na żywo przez TVP2, tym razem prócz romskich kapeli gwoździem programu były występy Grażyny Brodzińskiej, Mr President i Moniki Urlik. Wieczór uświetnił także pokaz fajerwerków. Prócz muzycznej części festiwalu już od 19 lipca w Ciechocinku miało miejsce mnóstwo wydarzeń przybliżających historię i kulturę Romów. Wśród nich wystawa malarstwa wybitnego artysty romskiego Van Gotha, wystawa o tematyce romskiej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Krakowie oraz premierowy pokaz filmu „Ostatni tabor”. Ponadto chętni mogli udać się do romskiej wróżki, na pokaz bielenia patelni lub poznać sekrety romskiej kuchni.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-07-2012 o godz. 09:01:44 (1060 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.17 sekund