Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Projekt Programu integracji społecznej Romów w Polsce

News
Na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pojawił się projekt Programu integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014 – 2020. Zachęcamy do lektury.

Program integracji społecznej Romów w Polsce na lata 2014 – 2020

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-01-2013 o godz. 14:20:34 (871 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wesołych Świąt

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-12-2012 o godz. 15:02:01 (871 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romska wigilia – tradycja czy innowacja

News
W co wierzą i jak wierzą Romowie? Odpowiedź nie jest tak prosta jak mogłoby się wydawać. Ich podejście do religii i Kościoła jest pragmatyczne, znaczy to tyle, że zazwyczaj przyjmują wyznanie dominujące w kraju, w którym aktualnie zamieszkują. Wynika to ze względów praktycznych i ma charakter nieco konformistyczny, jest rodzajem wygody i bezpieczeństwa, które uzyskuje się będąc członkiem pewnej większości. Nie posiadają własnego wyznania, a w dawnych czasach przyjęcie religii otoczenia gwarantowało im nawet ocalenie życia swojego i rodziny. Romowie w Polsce najczęściej są katolikami, uznają i obchodzą więc wszystkie święta z kalendarza liturgicznego związane z Kościołem katolickim, w tym jedne z najpiękniejszych -  Święta Bożego Narodzenia.

Romskie Boże Narodzenie nie różni się znacznie od polskiego, jest tylko nieco zmodyfikowane i niejako dostosowane do specyfiki narodu romskiego. Co prawda Romowie nie posiadają tradycyjnych potraw świątecznych, ale na ich suto zastawionych wigilijnych stołach znajdziemy romskie przysmaki i świetnie znane nam potrawy takie jak karp, pierogi, czy bigos. Nie uraczymy też typowo romskich wigilijnych rytuałów przy stole, ale możemy być pewni, że zaglądając pod obrus znajdziemy tam sianko, a na stole znajdzie się wolne nakrycie dla niespodziewanego gościa. Jedną ze znacznych różnic w świętowaniu Bożego Narodzenia jest fakt, że Romowie nie przestrzegają tradycji zachowania postu w trakcie kolacji wigilijnej, która to jest zazwyczaj sumiennie przestrzegana przez Polaków. Mniej restrykcyjnie Romowie odnoszą się także do spożywania w ten odświętny dzień alkoholu. Różnica ta wiąże się ściśle z ogólną koncepcją świętowania, którą praktykują Romowie nie tylko podczas świąt. Ma ona charakter zdecydowanie bardziej ludyczny, czyli skupiony na zaspokojeniu potrzeby rozrywki, podczas gdy polskie społeczeństwo odbiera dni świąt jako zdarzenie o charakterze stricte religijnym. Romowie, którzy spotykają się w większym kilkudziesięcioosobowym gronie, zazwyczaj na czas świąt wynajmuję sale w restauracjach. Tam też przestrzeń jest tradycyjnie podzielona na stoły, przy których siedzą tylko kobiety i osobne stoły, gdzie posiłki spożywają mężczyźni. Mniejsze, rodzinne grona osób świętujące w domowym zaciszu zazwyczaj jedzą przy jednym wspólnym stole.

W domu Romów nie usłyszymy tradycyjnych cygańskich kolęd, ale popularne jest śpiewanie kolęd polskich lub ich tłumaczeń na język romski. Tak jak w życiu codziennym, w trakcie trwania świąt bardzo istotne jest poszanowanie osób starszych. Dlatego też kolacja wigilijna nie zacznie się, dopóki najstarszy z rodu nie rozpocznie łamania się z pozostałymi opłatkiem. Wtedy to młodsi całują w rękę starszyznę, składają życzenia, poczym wspólnie zasiadają do stołu. Cechą charakterystyczną romskich Świąt Bożego Narodzenia jest przede wszystkim przygotowywanie ogromnych ilości jedzenia i picia. Spotkania trwają tak długo, dopóki stoły są zastawione, co zazwyczaj kończy się tym, że przeciągają się aż do godzin rannych. Przy czym nowy dzień to kolejna okazja do celebrowania.

Święta są doskonałą okazją do odwiedzin sąsiadów, znajomych i rodziny. W przeciwieństwie do Polaków, którzy wigilię i kolejne dni świąt spędzają raczej w rodzinnym gronie, Romowie z chęcią przyjmują pod swój dach mało znanych lub nawet obcych ludzi. Każdy przyjazny i chętny człowiek może w święta najeść i napić się z Romami. Ważne też by idąc w odwiedziny mieć przy sobie butelkę wódki. Według tradycji należy wypić kieliszek trunku z każdym, komu składa się życzenia pomyślności.

Najistotniejszym aspektem świąt Bożego Narodzenia jest dla Romów wspólne spędzanie czasu, ucztowanie, zabawa, taniec i śpiew. Podobnie rzecz się ma w przypadku Wielkanocy. Łatwo dostrzec, że dla Romów święta są raczej okazją do rozrywki i umacniania poczucia wspólnoty, aniżeli zdarzeniem o charakterze czysto duchowym. Choć tradycje obowiązujące przy świątecznym stole są niemal jednakowe wśród Romów i Polaków, wśród tych pierwszych możemy zauważyć większą otwartość, chęć wspólnego radowania się, dzielenia i obcowania z innymi ludźmi. Może więc warto wykorzystać Boże Narodzenie aby poznać bliżej swoich romskich sąsiadów? Nakryć na ich suto zastawionych stołach, z pewnością dla nikogo nie zabraknie. Wesołych romsko – polskich świąt!

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-12-2012 o godz. 09:37:53 (3667 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 2.25)

 Romano Atmo 42

News
Ukazał się szósty – i zarazem ostatni - tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 42 numer naszego dwumiesięcznika, kończący naszą siedmioletnią już działalność wydawniczą.  W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o kontrowersyjnych biletach w Lublinie, o kwerendzie w Europejskim Centrum do Spraw Mniejszości czy o konferencji na temat działań administracji przeciw dyskryminacji. Wspominamy również o konferencji poświęconej tematyce mniejszości, która miała miejsce w Szczecinie oraz o listopadowym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Tematem numeru jest konferencja podsumowująca projekt Innowacyjni Romowie na rynku pracy II, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest artykuł o odsłonięciu pomnika Romów i Sinti w Berlinie.  Ponadto polecamy również relację ze spotkania laureatów stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalych w projekcie Edukacja – krok do lepszej przyszłości finansowanym przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

W dalszej części numeru m.in. prezentujemy m.in. artykuł o tym jak wygląda wigilia u Romów. Przedstawiamy również stowarzyszenie British Romani, które działa na rzecz Romów w Londynie. Z kolei w artykule „Nowe doświadczenia, nowe praktyki” o inicjatywach dotyczących Romów w Kędzierzynie-Koźlu.

Prezentujemy także wywiad z panią Kingą Nowakowską - doradcą zawodowym, mediatorem i socjologiem, która współpracuje z Romami. Ponadto piszemy o powołaniu komisji do oceny wniosków w sprawie realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Oprócz tego piszemy o trójmiejskiej Żywej Bibliotece i seminarium wyzwaniu instytucji publicznych i organizacji społecznych w spawie wykluczenia społecznego mniejszości romskiej. Publikujemy także artykuł romskiej studentki pt. Siła.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach: Nowości wydawnicze, Romowie na świecie oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz  Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 17-12-2012 o godz. 15:50:04 (903 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Odsłonięcie pomnika Romów i Sinti w Berlinie

News
Nikt nie wie ilu dokładnie Romów straciło życie w czasie ostatniego konfliktu światowego. Najostrożniejsze szacunki w skali europejskiej mówią o co najmniej 500 tysiącach ofiar, choć liczby te zdają się być o wiele większe. Zbrodnia na narodzie cygańskim dokonana przez zbrodniczy system hitlerowskich Niemiec jest jedną z wielu przemilczanych i zapomnianych kart historii, niestety niemożliwej w dużym stopniu do odtworzenia, ze względu na upływający czas i coraz mniejszą ilość osób, które pamiętają te wydarzenia. Wiele miejsc zagłady romskiej jest całkowicie zapomnianych, tak jak wiele grobów ofiar często bezimiennie pochowanych. Dnia 24 października 2012 r. w Berlinie doszło do przełomowego i symbolicznego wydarzenia – odsłonięcia pomnika symbolizującego zagładę wszystkich Romów i Sinti, którzy stracili życie w czasie II wojny światowej ze względu na prześladowania ze strony hitlerowskich Niemiec.

Proces prowadzący do odsłonięcia pomnika ciągnął się bez mała przez ponad 20 lat, kiedy to przez władze niemieckie została podjęta decyzja o jego budowie. Natomiast samo ludobójstwo na narodzie cygańskim zostało uznane przez władze niemieckie i ówczesnego kanclerza RFN Helmuta Schmidta dopiero w 1982 roku. Decyzja ta została poprzedzona wydarzeniami, które miały miejsce w 1980 roku, kiedy to dwunastu działaczy romskich, w tym obecny przewodniczący Centralnej Rady Romów i Sintów Romani Rose, przeprowadziło strajk głodowy na terenie byłego obozu koncentracyjnego w Dachau, domagając się uznania przez ówczesne władze RFN zbrodni popełnionej przez hitlerowskie Niemcy.

Decyzja o budowie pomnika została podjęta już 20 lat temu jednak prace nad nim rozpoczęły się dopiero w 2008 roku, aby znaleźć swój finał w październiku bieżącego roku. Prace przeciągały się ze względu na liczne konflikty i niesnaski jakie miały miejsce pomiędzy stronami zainteresowanymi. Koncentrowały się m.in. wokół napisów na pomniku i użycia określenia „Cyganie”, czy też porównania zbrodni dokonanych na narodzie cygańskim z holokaustem, wreszcie sporu z głównym projektantem pomnika Danim Karavanem, a władzami Berlina. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 2,8 mln Euro.

W uroczystościach odsłonięcia pomnika uczestniczyło wielu znamienitych gości w tym główni establishmentowi politycy niemieccy – kanclerz Angela Merkel, prezydent Joachim Gauck, przewodniczący Bundestagu Norbert Lamert, burmistrz Berlina Klaus Wowereit. Odsłonięciu pomnika towarzyszyła grupa około 100 Romów i Sintów z różnych krajów europejskich, w tym także z Polski. Jednym z zaproszonych gości był Edward Dębicki wraz z żoną. W imieniu ocalałych z zagłady Romów i Sinti przemawiał holenderski Sinto Zoni Weisz, którego cała rodzina została zgładzona w Auschwitz. Weisz podkreślił konieczność pielęgnacji pamięci o zagładzie Romów i walki o uchronienie całej zagłady przed zapomnieniem. „Mam nadzieję, że ten zapomniany holokaust nie będzie już więcej zapomniany. Nie można dopuścić do tego, aby nasi bliscy zginęli na próżno” – powiedział podczas uroczystości odsłonięcia pomnika. Weisz urodził się w marcu 1937 roku i cudem dzięki pomocy holenderskiego policjanta uciekł z transportu Sintów i Romów jadących do Auschwitz, gdzie została zgładzona reszta jego rodziny. W 2011 roku jako pierwszy Sinto przemawiał w niemieckim  Bundestagu w czasie Dnia pamięci ofiar narodowego socjalizmu.

Monument stanął na polanie niedaleko Reichstagu. Pomnik to okrągły zbiornik wypełniony wodą symbolizującą wylane łzy i ogrom krzywd doznanych z rąk hitlerowskich oprawców przez Romów. Na środku pomnika stoi kamienna trójkątna bryła, która codziennie przy dźwięku skrzypiec ma się wyłaniać z wody, przyozdobiona świeżymi kwiatami symbolizującymi życie. Na szklanych płytach wokół pomnika przypomniano najważniejsze daty z historii romskiego ludobójstwa. Na kamiennej tablicy wyryto natomiast wiersz autorstwa Santino Spinellego „Auschwitz”.

W trakcie uroczystości przemawiało wiele znamienitych osobowości niemieckiej sceny politycznej, panował pojednawczy nastrój. W swoim wystąpieniu kanclerz Angela Merkel mówiła o koniczności pamięci o historii, która powinna być przestrogą dla przyszłych pokoleń. „Pomnik w centrum Berlina przypomina o ofiarach, które o wiele za długo nie były słyszane. Los każdej pojedynczej ofiary tego ludobójstwa jest historią niepojętego cierpienia. Los każdej pojedynczej ofiary wypełnia nas smutkiem i wstydem. Niech ten pomnik będzie dla nas przestrogą, że zawsze w pierwszej kolejności musimy bronić godności ludzkiej. Sinti i Romowie również dziś cierpią z powodu wykluczenia i odrzucenia. Muszą wciąż walczyć o swoje prawa. Dlatego niemieckim i europejskim zadaniem jest ich w tym wspierać, niezależnie od tego, w granicach jakiego państwa żyją.” - powiedziała.

Głos zabrał również przewodniczący Centralnej Rady Sintów i Romów Romani Rose, w swojej wypowiedzi dla zagranicznych dziennikarzy podkreślał znaczenie romskiej zagłady. „Jesteśmy przekonani, że odsłonięcie pomnika w Niemczech będzie również sygnałem dla Europy i całego świata, że ludobójstwo popełnione na 500 tysiącach Romów i Sintów w okupowanej przez nazistów Europie nie było tylko dodatkiem do zagłady Żydów, ale miało całkiem odrębny wymiar. Dwie trzecie niemieckich Romów i Sinti  padło ofiarą tego ludobójstwa.” – powiedział. Kończąc podkreślił – „Republika Federalna Niemiec bierze na siebie odpowiedzialność wobec naszej mniejszości, by wymierzony w nas rasizm potępiać tak samo ostro, jak przejawy antysemityzmu.”

Andrzej Łuczak

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-12-2012 o godz. 12:04:59 (1066 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu

News
26 listopada w Warszawie odbyło się spotkanie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, zwołane w trybie nadzwyczajnym. Głównym tematem zebrania było promowanie dobrych postaw wobec mniejszości narodowych i etnicznych oraz tzw. „dobrej mowy”. Potrzebne nam jest wspólne, społeczne działanie – pokazywanie, że jest granica słów, której przekraczać nie można. Bo od słów się zaczyna, potem zmieniają się postawy, a na końcu jest działanie. To dzieje się bardzo szybko i szybko staje się niebezpieczne w przestrzeni publicznej – stwierdził Minister Boni. W trakcie zebrania Rafał Bratek współprzewodniczący Komisji wręczył Ministrowi list od środowisk mniejszościowych, w którym autorzy pochwalają coraz częstsze głośne mówienie o przeciwdziałaniu agresji i mowie nienawiści.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-12-2012 o godz. 08:49:39 (896 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia ponadgimnazjalne - Protokół Komisji Stypendialnej

NewsProtokół Komisji Stypendialnej 2012 - Stypendia ponadgimnazjalne

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-12-2012 o godz. 13:03:57 (853 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kontrowersyjne bilety

News
Jak podaje portal sfora.pl Zarząd Transportu Miejskiego dając wyraz poparcia akcji „Lublin dla wszystkich”, której celem miało być zwrócenie uwagi na istniejące w społeczeństwie animozje na tle religijnym, seksualnym i rasowym, opracował i wprowadził do obiegu w Lublinie kontrowersyjne bilety komunikacji miejskiej. Widniały na nich obrazki o antyrasistowskim przesłaniu. Znalazły się tam krótkie komiksy między innymi o Żydach, Romach, afroamerykanach i zagorzałych kibicach lubelskiego klubu piłkarskiego Motor. Jak napisała w swoim oświadczeniu Justyna Góźdź z ZTM-u „Krótkie paski komiksowe, które znalazły się na biletach, miały sygnalizować, że dialog możliwy jest na wielu płaszczyznach.”

Wydrukowano 2,5 mln takich biletów, niestety pomysł nie spodobał się lublińczaninom, wielu mieszkańców miasta poczuło się urażonych obrazkami i bilety zostały wycofane ze sprzedaży.

26 listopada sympatycy drugoligowego klubu Motor protestowali na ulicach Lublina przeciwko projektowi biletów, na których widniał wizerunek kibiców bratających się z Żydem i afroamerykaninem. Kibice odczytali list otwarty skierowany do prezydenta Lublina, Krzysztofa Żurka, w którym zarzucali, że akcja z obrazkowymi biletami wyglądała na wymierzoną wprost w środowisko kibicowskie i mniejszości narodowe zamieszkujące miasto.

Organizatorzy akcji, czyli Pracownia Sztuki Zaangażowanej Społecznie „Rewiry” działająca przy Centrum Kultury w Lublinie tłumaczą, że celem inicjatywy było ukazanie lubelskich kibiców jako otwartych i tolerancyjnych.

Koszt wydrukowania wycofanych biletów wyniósł 16 tys. złotych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-11-2012 o godz. 10:44:29 (819 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wrocław o wrażliwości międzykulturowej

News
W dniu 23 listopada w Domu spotkań im. Angelusa Silesiusa we Wrocławiu odbyły się warsztaty dotyczące szeroko pojętej wrażliwości międzykulturowej, które za zadanie miały przedstawienie i przybliżenie uczestnikom warsztatów historii i kultury społeczności romskiej zamieszkującej tereny państwa polskiego. Najistotniejszym celem warsztatów było przygotowanie osób w nich uczestniczących do pracy w środowisku zróżnicowanym kulturowo, uwzględniając specyfikę kultury romskiej. Chętni mogli pogłębić wiedzę z zakresu stereotypizacji, uprzedzeń i mechanizmu dyskryminacji oraz zdobyć umiejętność pokonywania barier kulturowych, poprzez poznanie elementów kultury romskiej, które są istotne w budowaniu relacji z tą mniejszością narodową.

Warsztaty to część projektu „Uczę się, poznaję – zmieniam! Syklakiraw pes, prynćkiraw – paruwaw! – Wielopoziomowe działania edukacyjne na rzecz społeczności romskiej z terenu Dolnego Śląska" realizowanego przez wrocławski Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa oraz Stowarzyszenie Asystentów Edukacji Romskiej w Polsce. Zadaniem projektu jest wzrost poziomu integracji społecznej Romów na Dolnym Śląsku. Kolejne tury warsztatów odbędą się 3-4 grudnia oraz 10-11 grudnia we Wrocławiu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-11-2012 o godz. 15:20:01 (867 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja podsumowująca

News
Osiągnięcia, z których jesteśmy dumni

Po prawie dwóch latach realizacji projekt „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II” dobiega końca. Asystenci Zawodowo – Socjalni z dniem 30 listopada br. kończą swoją dotychczasową działalność. Czy będzie kontynuacja projektu? Tego nie wiemy. Jak do tej pory wniosek na realizację trzeciej edycji projektu został rozpatrzony negatywnie. Mamy jednak nadzieję, że otrzymamy szansę na dalszą realizację zadania w kolejnych latach. Okazją do podsumowania dotychczasowych osiągnięć była listopadowa konferencja, która odbyła się w Warszawie.

W dniu 15 listopada br. w hotelu Arkadia Royal w Warszawie odbyła się konferencja podsumowująca prawie dwuletnią realizację projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II”. Konferencja zgromadziła wielu gości, łącznie ponad 100 osób. Wśród zaproszonych byli m. in. Kinga Krzyszczuk – Micek i Kamil Żak - przedstawiciele WWPE, poseł Wiesław Suchowiejko, Andrzej Mirga - główny doradca ds. Romów i Sinti przy OBWE, Wiesława Kostrzewa Zorbas - reprezentująca Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, Elizabeth Shackelford z Ambasady USA w Polsce, reprezentanci Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Kinga Nowakowska – College Consulting, Krzysztof Łaszkiewicz z Komendy Głównej Policji, reprezentanci ośrodków pomocy społecznej, urzędów wojewódzkich, urzędów miast, PCK, przedstawiciele i liderzy organizacji romskich oraz nasi Asystenci Zawodowo – Socjalni i ich beneficjenci.

Konferencja rozpoczęła się od przemówienia Prezesa Związku Romów Polskich Romana Chojnackiego, który przywitał licznie przybyłych gości. Po kilku słowach wstępu zebrani mogli wysłuchać pieśni romskich, zaśpiewanych przez siostry Magdalenę i Justynę Matkowskie.

Muzyczny repertuar był wstępem do licznych przemówień. Jako pierwszy głos zabrał poseł Wiesław Suchowiejko, a zaraz po nim Elizabeth Shackelford, która w swoim przemówieniu podkreślała potrzebę kontynuowania innowacyjnych rozwiązań na rzecz społeczności romskiej.

Następnie głos zabrała Kinga Krzyszczuk – Micek z WWPE, która gościła także podczas konferencji kończącej pierwszą edycję projektu „Innowacyjni Romowie na rynku pracy”. WWPE jest z nami od samego początku realizacji projektu i czuwa nad jego zarządzaniem i właściwym rozliczaniem. Jak powiedziała Kinga Krzyszczuk – Micek, jej obecność potwierdziła, że udało się zrealizować kolejny projekt, co stanowi sukces zarówno organizatorów projektu, jak i WWPE.

Andrzej Mirga, który jako kolejny gość zabrał głos podczas konferencji, podkreślał istotę i znaczenie edukacji Romów, jako klucza do wyjścia z fatalnej sytuacji społeczeństwa romskiego na rynku pracy. Zdaniem głównego doradcy ds. Romów i Sinti przy OBWE, nacisk na edukację Romów powinien być kładziony już od najmłodszych lat, począwszy od wieku przedszkolnego.

Kinga Nowakowska z College Consulting, która szkoliła naszych AZS, zwróciła uwagę na bardzo ważny problem, a mianowicie na organizację nastawionych na zysk szkoleń dla społeczności romskiej. Zdaniem trenerki duża liczba szkoleń organizowanych dla romskich beneficjentów, w rzeczywistości nie niesie za sobą zaplanowanych wskaźników, a jedynie chęć osiągnięcia zarobku przez osoby i organizacje wnioskujące o środki na szkolenia.

Podczas konferencji przedstawiona została również prezentacja projektu, która w obrazowy sposób przybliżyła uczestnikom istotę projektu, główne problemy społeczności romskiej, a także osiągnięte w ramach realizacji zadania wskaźniki.

Na zakończenie gości czekała miła niespodzianka w postaci utworów muzycznych , gdzie przy akompaniamencie dźwięków gitary Adama Krzyżanowskiego, zaśpiewała Sesil Krzyżanowska.

Konferencja była okazją do podjęcia dyskusji na temat rzeczywistej sytuacji Romów na rynku pracy i nie tylko. Asystenci Zawodowo – Socjalni, którzy przedstawili wyniki swojej pracy, jednogłośnie stwierdzili, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele do zrobienia i tylko kontynuacja projektu może podnieść osiągnięte do tej pory wskaźniki. Niemałe znaczenie w procesie aktywizacji Romów ma również ciągłe podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji Romów. Jak słusznie zauważył Janusz Kamiński i Marian Gil, więcej starań należy dołożyć w rozwój i prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży romskiej, które są nadzieją narodu romskiego. Potrzebę ciągłego kształcenia potwierdzają szacunkowe dane naszych AZS, z których wynika, że ponad 75% osób ma wykształcenie podstawowe, gimnazjalne i niższe, 1,3% ma wykształcenie pomaturalne, a 2,02% wyższe.

„Innowacyjni Romowie na rynku pracy II” w liczbach


Realizacja zadania rozpoczęła się w styczniu 2011r. Podstawowym założeniem projektu była aktywizacja zawodowo - społeczna 1250 bezrobotnych kobiet i mężczyzn pochodzenia romskiego z terenu całej Polski, uczestniczących w realizowanym projekcie „Innowacyjni Romowie na rynku pracy” i nowo przystępujących do projektu oraz poprawa skuteczności systemu wspierania długotrwale bezrobotnych Romów we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu.

Od lutego 2011r. pracę w ramach projektu rozpoczęło 10 AZS, którzy kontynuowali swoją działalność po pierwszej edycji zadania. W sierpniu dołączyło do grona AZS kolejne 18 osób, które pomyślnie ukończyły szkolenia na Asystentów Zawodowo – Socjalnych. Przeszkolonych zostało w sumie 20 osób, jednak zatrudnienie otrzymało 18 z nich.

Dzięki pracy naszych AZS w grupie BO na dzień 15 listopada 98 osób podjęło pracę (50 K i 48 M), natomiast z kursów, szkoleń, zajęć aktywizacyjnych i usług doradczych skorzystały 122 osoby (63 K i 59 M). Z możliwości odbycia stażu w ramach innego projektu realizowanego przez ZRP, dzięki pomocy AZS skorzystało ponad 120 osób. Kompleksową pomoc uzyskało 1360 Romów, czyli o 110 osób więcej, niż zakładano w projekcie. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć tym bardziej, że rzeczywista liczba BO będzie znana dopiero pod koniec roku, gdyż nasi AZS są zatrudnieni do końca listopada, co przełoży się na większą liczbę osób objętych wsparciem.

Aktywizacja Romów zawsze będzie innowacyjna

Jak słusznie zauważył jeden z uczestników konferencji, aktywizacja zawodowa Romów zawsze będzie procesem innowacyjnym. Dla osób które przez lata doświadczały dyskryminacji na gruncie prawnym, ekonomicznym i społecznym, każdy krok podejmowany w kierunku poprawy sytuacji społeczności romskiej będzie innowacyjny.

Uczestnictwo w projekcie „Innowacyjni Romowie na rynku pracy II” dla wielu Romów okazało się doskonałą formą kompleksowego podnoszenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Usługi, jakie świadczyli Asystenci Zawodowo – Socjalni, były bardziej dostosowane do potrzeb Romów, aniżeli oferty urzędów i zapewniały dużą skuteczność przywracania Romów na rynek pracy.

Tym bardziej niezrozumiała jest dla nas dotychczasowa ocena wniosku o realizację trzeciej edycji zadania. Osiągnięte wskaźniki i opinie głównych zainteresowanych, czyli BO do których kierujemy pomoc, są dowodem na to, że takie działania są potrzebne i że przynoszą wymierne efekty. W pierwszej edycji pomoc otrzymało ok. 800 osób, w drugiej już 1360 (choć zakładano 1250 osób). Te dane potwierdzają, że z roku na rok dzięki kompleksowym i innowacyjnym działaniom, udaje nam się objąć pomocą i zaangażować we wspólne działania większą liczbę Romów.

Dziwi nas fakt, że w obliczu tak fatalnej sytuacji Romów na rynku pracy, zabiera im się osoby będące przewodnikiem w kontaktach z urzędami miast, urzędami pracy, GOPS i innymi instytucjami w regionie. AZS stanowią nieodzowny łącznik w wielu innych projektach, zapewniają przypływ nowych, cennych informacji, wykorzystywanych do dalszego przebiegu prac nad aktywizacją społeczną i zawodową Romów. Bez pomocy AZS dotychczasowi beneficjenci nie poradzą sobie na rynku pracy. Istniejący w Polsce system pomocy osobom wykluczonym opiera się głównie na doraźnej pomocy, a nie na rozwiązywaniu problemów. AZS całą swoją uwagę poświęcają właśnie osobom wykluczonym, dlatego ich pomoc, jak i dotarcie do BO są tak skuteczne. Przy wysokim wskaźniku bezrobocia w Polsce, problem nierówności pogłębia się i prowadzi do marginalizacji społeczności romskiej na rynku pracy, co w dłuższej perspektywie może rozpocząć proces głębokiej destrukcji społeczeństwa romskiego.Długotrwale bezrobotny Rom potrzebuje asystenta, który pomoże mu znaleźć pracę, odpowiedni kurs zawodowy, zapewni profesjonalne wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji czy zbuduje pozytywne relacje pomiędzy środowiskiem romskim, a podmiotami działającymi w obszarze rynku pracy.

Czy się udało?

Kiedy realizacja jakiegokolwiek zadania zbliża się ku końcowi, pojawia się takie właśnie pytanie. Dlatego warto, najlepiej publicznie jak w przypadku tejże konferencji, na to pytanie odpowiedzieć. W przypadku projektu "Innowacyjni Romowie na rynku pracy II" praca, czas i środki otrzymane na realizację zadania nie poszły na marne. Pomimo tego, że działania nasze i AZS się kończą, strategia którą udało się wypracować jest uniwersalna i ponadczasowa.

Związek Romów Polskich serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom konferencji za udział w wydarzeniu, które mamy nadzieję nie tylko zapoczątkowało dyskusję nad koniecznością zmian systemowych w Polsce w obszarze aktywizacji zawodowej i zatrudnienia Romów, ale stało się impulsem do podjęcia konkretnych działań, które w krótkiej perspektywie przyczynią się do wzrostu zatrudnienia, zwłaszcza w obliczu nadchodzących wyzwań ekonomicznych, społecznych i demograficznych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-11-2012 o godz. 12:28:02 (1293 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.25 sekund