Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Nicolae Gheorghe nie żyje

News
9 sierpnia w wieku 66 lat odszedł Nicolae Gheorghe, wybitny romski działacz. Jego życie upłynęło pod znakiem walki o prawa człowieka i Romów, szczególnie troszczył się o jedność.  Jego spuścizna widoczna jest w następnych pokoleniach romskich działaczy, którzy nadal będą walczyć inspirowani jego przykładem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2013 o godz. 10:17:31 (742 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zapadły wyroki dla zabójców Romów na Węgrzech

News
Wprost informuje o wyroku w sprawie zabójstw Romów, jaki zapadł 6 sierpnia w węgierskim sądzie. Zgodnie z decyzją sądu trzech Węgrów zostało uznanych za winnych i usłyszeli wyrok dożywotniego pozbawienia wolności bez prawa do warunkowego zwolnienia, czwarty oskarżony działający z nimi w zmowie został skazany na 13 lat więzienia.

Arpad Kiss, jego brat Istvan i Zsolt Peto zabili sześciu Romów w wyniku rasistowskich ataków jakie przeprowadzali w latach 2008-2009 na północy kraju. Węgrzy pod osłoną nocy podpalali romskie osady koktajlami Mołotwa i strzelali do próbujących ratować się z pożaru ludzi. Wśród ofiar znalazł się m.in. mężczyzna z czteroletnim synem, którzy usiłowali uciec z płonącego domu, a także kobieta, zamordowana podczas snu.

Romowie są największą mniejszością etniczną na Węgrzech; stanowią ok. 7 proc. populacji kraju, jednak nie czują się tam bezpiecznie. Amnesty International podało, że zbrodnie nienawiści przeciwko Romom są poważnym problemem na Węgrzech. - Ta straszna sprawa powinna zadziałać jak alarm, pokazać często brutalną dyskryminację społeczności romskiej i że sprawcy takich czynów często nie stają przed wymiarem sprawiedliwości – powiedziała Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska. Dodała także, że  rząd węgierski musi wprowadzić nowe środki, by powstrzymać zbrodnie nienawiści, takie jak jasne procedury prowadzenia dochodzeń w tych sprawach, przeszkolenie policjantów, aby umieli rozpoznać i prowadzić śledztwa dotyczące zbrodni nienawiści, a także zbieranie i upublicznianie danych dotyczących tych przestępstw.

Romowie na Węgrzech wciąż są nękani przez skrajnie prawicowe grupy.

Źródło:wprost.pl, onet.pl, amnesty.org.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-08-2013 o godz. 13:02:18 (804 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zamkną chlewnię na terenie byłego obozu?

News
Jak informuje tvn24.pl, 25 lipca genewski Komitet Praw Człowieka wezwał Czechy do zamknięcia chlewni znajdującej się na terenie byłego nazistowskiego obozu przejściowego dla Romów w Letach. Według Komitetu Czechy powinny działać na rzecz wspierania poszanowania historii i kultury Romów poprzez takie symboliczne kroki jak zamknięcie hodowli świń na farmie mieszczącej się tam, gdzie niegdyś funkcjonował obóz. W odpowiedzi na zalecenia Komitetu Monika Szimunkova, rządowa komisarz ds. praw człowieka stwierdziła, że decyzja w tej sprawie jest zależna od nowego rządu i zostanie podjęta w przeciągu roku.

Parlament Europejski już dwukrotnie, w 2005 i 2008 roku, domagał się likwidacji gospodarstwa jednak poprzedni rząd unikał rozwiązania problemu, tłumacząc swoje decyzje brakiem środków finansowych na ten cel. Sprawa likwidacji prywatnego gospodarstwa jest przedmiotem sporu między czeskim rządem, a tamtejszą społecznością romską już od dwudziestu lat.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-08-2013 o godz. 08:46:54 (700 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport ewaluacyjny

NewsWszystkich zainteresowanych informujemy, że od dziś jest możliwość zapoznania się z Raportem ewaluacyjnym projektu „Staże zawodowe dla Romów” w wersji elektronicznej (pdf).

Raport ewaluacyjny

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-08-2013 o godz. 09:04:21 (706 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska w siedzibie ZRP

News
W dniu 25 lipca w Szczecinku gościła Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska. Mieliśmy to szczęście, że pomimo ściśle napiętych terminów, pani minister znalazła przysłowiową „chwilę czasu” na krótką rozmowę z zarządem Związku Romów Polskich - prezesem Romanem Chojnackim i sekretarz Joanną Chojnacką.

Podczas rozmowy został przede wszystkim poruszony temat zmian dotyczących podziału środków dla społeczności romskiej w ramach tzw. „komponentu romskiego” PO KL Priorytet I Poddziałania 1.3.1.

Zgodnie z przyjętym 12 grudnia 2012 r. przez Komitet Stały Rady Ministrów projektem Założeń Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020, wsparcie EFS będzie realizowane w ramach regionalnych programów operacyjnych. Chcieliśmy, aby pani minister zasięgnęła osobiście naszej opinii na temat przyszłej perspektywy podziału unijnych środków, które zostaną podzielone na szczeblu regionalnym i podzieleniem funduszy unijnych pomiędzy wszystkie województwa. Wyraziliśmy nasze stanowisko oraz przedstawiliśmy swoją argumentację, która dotyczyła pozostania przy dotąd funkcjonującej strukturze programu. Dotychczasowy scentralizowany model realizacji wydzielonego komponentu romskiego jest sprawdzonym modelem. Dobrze oceniamy współpracę z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji oraz z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie. Minister Bieńkowska wysłuchała argumentów i obiecała sprawie przyjrzeć się na nowo, lecz jak stwierdziła nic nie może obiecać.

Niezmiernie jednak cieszy fakt, że mieliśmy możliwość poznania osobiście i przeprowadzenia rozmowy z panią minister Elżbietą Bieńkowską, co być może w przyszłości ułatwi nam, jako przedstawicielom społeczności romskiej współpracę z instytucjami zarządzającymi i bardziej widoczne będą efekty naszej wspólnej pracy. Miejmy nadzieję, że będą one jak najbardziej pomyślne dla nas wszystkich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-07-2013 o godz. 08:50:45 (1733 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowe książki w naszej bibliotece

News
Kwestia standaryzacji języka romskiego przez wiele lat była zapomniana, jednak w ostatnim czasie stała się w środowisku romskich zagadnieniem kontrowersyjnym, a w skrajnych przypadkach nawet spornym. Głośna dyskusja nad zagadnieniem pisowni romskiej zrodziła potrzebę ujednolicenia zapisu, co umożliwiłoby spójną komunikację pisemną, a także zachowanie romskiego dziedzictwa kulturowego. Adam Bartosz i Marcel Courthiade w swoich książkach podjęli się trudnej próby zaproponowania zasad pisowni, które mogłyby być powszechnie stosowane i nauczane w środowisku romskim.

W 2012 roku Muzeum Okręgowe w Tarnowie wydało pozycję o tytule „Propozycja zapisu języka romani – „pisownia sulejowska”, której autorem jest Adam Bartosz. W tym niewielkim, bo liczącym jedynie 26 stron, wydawnictwie znajdziemy przemyślenia i sugestie Bartosza dotyczące ujednolicenia i utworzenia podstawowych reguł pisowni romani dla dialektów występujących na terenie Polski. Autor już na początku zwraca uwagę na bardzo istotny fakt – Romowie, zarówno dzieci jak i dorośli, w wyniku braku nauki własnego języka nie znają jego podstawowych zasad. Posługują się na co dzień językiem, którego fonetyka ortografia, czy morfologia, nie jest nigdzie spisana, czy usystematyzowana. Bartosz przypomina także, że wszelkie najwcześniejsze próby zapisu języka romani wychodziły od ludzi, którzy nie mieli pochodzenia romskiego i nie znając języka, zapisywali go w postaci fonetycznej według zasad języka, którym się na co dzień posługiwali.

Autor dokonuje także, krótkiej analizy tekstów w języku romani, które zamieszczane są w dostępnych na rynku czasopismach romskich. Wspomina także kwestię nazewnictwa stowarzyszeń romskich. W swojej propozycji wspólnego zapisu romani przedstawia znaki alfabetu polskiego jakie należy stosować do zapisu, przedstawia zasady pisowni oraz podaje liczne przykłady ich zastosowania. Jaki pisze w swoim wydawnictwie Adam Bartosz, jego nadzieją przy wydawaniu „Propozycji…” było rozpoczęcie merytorycznej dyskusji nad słusznością podanych przez niego zasad i ich przydatnością w praktyce.

„Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach – o pisowni języka rromani” to wizja języka romskiego przedstawiona czytelnikom przez Marcela Courthiade. Wspomina on zasadę, którą stworzono podczas pierwszego Kongresu Romskiego w Londynie w 1971 roku, która głosiła, że „żaden dialekt nie jest lepszy od innych; to czego chcemy, to wspólny język, abyśmy mogli się porozumieć podczas międzynarodowych konferencji, a także tworzyć w nim literaturę”. W „Alfabecie…” Courthiade tłumaczy zasady zachowania wspólnej pisowni przy uwzględnieniu rozmaitości wymowy znanej jako „polilektalna” lub „diasystematyczna”, przedstawia również wewnętrzny system dialektologiczny rromani ćhib. Autor ciekawie kreśli także typologię różnic między narzeczami i zapoznaje czytelnika z kodyfikacją języka romskiego. W swojej książce Courthiade rozkłada na czynniki pierwsze postanowienie warszawskie i daje cenne wskazówki jak pisać po romsku na komputerze i czytać teksty napisane w programie Word zgodnie z alfabetem romskim. Na koniec dzieli się z czytelnikiem perspektywami na temat przyszłości języka romskiego. W „Alfabecie…” znajdziemy także mapę dialektalną drogi rozwoju dialektów języka romani, ilustracje z romskich elementarzy oraz kopie dokumentów o zasadach pisowni. Książka wydana została przez Muzeum Okręgowe w Tarnowie w 2012 roku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-07-2013 o godz. 09:22:50 (881 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wyniki badań Agencji Praw Podstawowych dotyczące sytuacji Romów w UE

News
Do naszych rąk trafiło opracowanie FRA - Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (European Union Agency for Fundamental Rights) dotyczące sytuacji Romów w 11 państwach członkowskich UE. Opracowanie to zebrane i usystematyzowane wyniki badań skupiających się na sytuacji społeczno-ekonomicznej Romów w Unii Europejskiej oraz przestrzegania ich praw.

Swoje badania FRA przeprowadziło w następujących państwach: Bułgarii, Czechach, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, we Włoszech i na Węgrzech. Zaś UNDP, Bank Światowy i Komisja Europejska w badaniach regionalnych objęły Bułgarię, Czechy, Rumunię, Słowację, Węgry, sześć państw spoza Unii Europejskiej z Bałkanów Zachodnich oraz Mołdawię. Badania przeprowadzono z 22 203 osobami, w grupie tej znajdowali się zarówno Romowie jak i nie-Romowie. Osoby, które nie były pochodzenia romskiego mieszkają na tym samym obszarze lub w bliskiej okolicy domostw romskich. Pozostała grupa to osoby, które same identyfikowały się jako Romowie, na terenie Francji nazywały się mianem „gens du voyage”, byli to Romowie zamieszkujący przyczepy kempingowe. Badaniom zostali poddani także Romowie rumuńscy przebywający we Francji. Dzięki wywiadom udało się uzyskać informacje na temat 84 287 członków gospodarstw domowych.

Wywiady przeprowadzane były na osobności. Pytania dotyczyły przede wszystkim podstawowych cech społeczno-demograficznych wszystkich członków danego gospodarstwa domowego. Ważnymi kwestiami były kwestie zatrudnienia, edukacji, zdrowia i zakwaterowania. Pozostałe tematy badań to zagadnienia dotyczące okolicy i infrastruktury, kwestie dotyczących integracji, dyskryminacji, obywatelstwa i świadomości przysługującym badanym praw. Znalazły się też pytania o mobilność i migracje.

Wyniki badań wyraźnie wskazały duże różnice w sytuacji społeczno-ekonomicznej pomiędzy Romami i nie-Romami zamieszkującymi te same tereny. Dowody te potwierdzają zidentyfikowaną w komunikacie Komisji Europejskiej, w sprawie Unijnych ram dotyczących krajowych strategii integracji Romów do 2020 r., konieczność podjęcia „zdecydowanych działań zarówno na poziomie krajowym, jak i na szczeblu UE, prowadzonych przy aktywnym dialogu z Romami” – zauważa FRA.

Wskaźniki wykazały, że w 11 państwach członkowskich UE, w których przeprowadzono badania, kwestie zatrudnienia, edukacji, zakwaterowania i zdrowia, wypadają gorzej na tle sytuacji nie-Romów z sąsiedztwa. Badania potwierdziły także wciąż istniejącą dyskryminację Romów i ich nieświadomość w kwestii przysługujących im praw na mocy prawa unijnego, w tym dyrektywy o równym traktowaniu bez względu na pochodzenie rasowe.

Blok badań dotyczący edukacji wykazał, że co drugie romskie dziecko uczęszcza do żłobka lub przedszkola. Dziewięcioro na dziesięcioro dzieci romskich w wieku objętym obowiązkiem szkolnym (od 7 do 15 lat) uczęszcza do szkoły. Wyjątkiem jest Bułgaria, Grecja i Rumunia. Po zakończeniu edukacji obowiązkowej statystyki znacznie spadają, jedynie 15% pełnoletniej młodzieży romskiej, która wzięła udział w badaniach ukończyło ogólnokształcącą szkołę średnią lub zawodową.

Kwestia zatrudnienia prezentuje się następująco – średnio mniej niż jeden na trzech Romów pracuje za wynagrodzeniem, a co trzeci badany zdeklarował się jako bezrobotny. Reszta respondentów to osoby prowadzące dom, emeryci, osobo prowadzące własną działalność lub nie będące w stanie pracować.

W obszarze zdrowia zanotowano, iż co trzeci Rom biorcy udział w badaniu w wieku 35-54 lat ma problemy zdrowotne, które ograniczają codzienne funkcjonowanie, a średnio około 20% badanych nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, lub nie wie, że jest nim objęte.

Słabo wypadły także kwestie związane z zakwaterowaniem. Według badań około 45% Romów żyje w gospodarstwach domowych, które nie mają dostępu do co najmniej jednego z następujących podstawowych udogodnień: kuchni wewnątrz budynku, toalety wewnątrz budynku, prysznica lub łazienki wewnątrz budynku lub energii elektrycznej. W romskich gospodarstwach w jednym pomieszczeniu mieszkają średnio więcej niż dwie osoby.

Najbardziej porażające są jednak wyniki dotyczące ubóstwa. Jak czytamy w opracowaniu FRA, średnio około 90% Romów objętych badaniami mieszka w gospodarstwach domowych, których zrównoważony dochód jest poniżej krajowej granicy ubóstwa. Badania wykazały, że średnio około 40% respondentów żyje w gospodarstwach domowych, w których w ciągu ostatniego miesiąca jeden z domowników przynajmniej raz poszedł spać głodny, bo nie wystarczyło pieniędzy na zakup żywności.

Ponadto około połowa badanych przyznała, że w przeciągu roku doświadczyła dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne, a 40% respondentów nie jest świadomych żadnych praw zabraniających dyskryminacji ze względu na pochodzenie z mniejszości etnicznej podczas ubiegania się o pracę.

Powyższe wyniki reprezentatywne są dla Romów żyjących w obszarach o zaludnieniu gęstszym niż średnia krajowa. Kwestie dotyczące nie-Romów służą jedynie jako punkt odniesienia dla Romów, którzy żyją w tym samym środowisku. Wyniki wskazują decydentom istotne aspekty życia Romów, które powinny zostać uwzględnione podczas opracowywania i wdrażania strategii i planów działań poszczególnych krajów na rzecz integracji Romów.

Kwestią wartą szczególnej uwagi jest przechodzenie przez dzieci romskie z poziomu kształcenia podstawowego na średni oraz wskaźniki ukończenia szkół, przede wszystkim w miejscowościach gdzie znajdują się duże skupiska Romów. Kolejne problemy to braki w wykształceniu i umiejętnościach Romów, co w konsekwencji prowadzi do bezrobocia; a także warunki życia Romów oraz zapewnienie równego dostępu do ubezpieczenia zdrowotnego. Opracowanie wyników nasuwa także wiele pytań, które powinni zadać sobie decydenci, np. czy kwestię ubóstwa rozwiązuje się kompleksowo, kierując pomoc „w szczególności, lecz nie wyłącznie” do Romów oraz uwzględniając potrzeby zarówno Romów, jak i nie-Romów? Czy zwraca się uwagę na konieczność zwalczania dyskryminacji i uprzedzeń w stosunku do Romów oraz czy popularyzowane są postawy niedyksryminacyjne, świadomość podstawowych praw i mechanizmów dochodzenia roszczeń?

FRA planuje powtórzenie badań dwukrotnie, w połowie i na zakończenie realizacji strategii „Europa 2020”, aby stworzyć bazę porównywalnych, wiarygodnych danych, które będą pomocne w pomiarze postępów państw UE. W trakcie tego okresu FRA zamierza współpracować z państwami członkowskimi i innymi kluczowymi podmiotami nad opracowaniem metod monitorowania, które zapewnią porównywalną analizę sytuacji Romów w Unii Europejskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-07-2013 o godz. 11:44:43 (995 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowy projekt ECMI

News
Nowy projekt ECMI Kosowo na rzecz poprawy wskaźnika edukacji dla dzieci w trudnej sytuacji i narażonych na dyskryminację.

Nowy projekt kosowskiego Biura Europejskiego Centrum na rzecz Mniejszości (ECMI) ma na celu zmniejszenie wskaźnika porzucania edukacji w 6 gminach na terenie tego państwa. Należy zaznaczyć, że problem porzucania edukacji w tych gminach dotyczy w dużej mierze również dzieci romskich. Projekt ten stanowi kontynuację poprzedniej współpracy z Międzynarodowym Funduszem Narodów Zjednoczonych na rzecz Pomocy Dzieciom (UNICEF) w zakresie rozwijania potencjału urzędników gminnych niezbędnego do przekazywania lepszej jakości nauczania dla społeczności mniejszości.

Inicjatywa ta osiągnie swój cel za sprawą zwiększenia potencjałów urzędników gminnych oraz zespołów na rzecz zapobiegania przypadkom porzucania nauki w szkołach i gminach. Urzędnicy gminni oraz zespoły na rzecz zapobiegania zjawisku porzucania edukacji opracują, a następnie zastosują w praktyce nacelowane zapobieganie oraz wprowadzą do obiegu odpowiednie przewodniki zawierające zasady procedur interwencyjnych. Będą oni ponadto monitorować oraz oceniać skuteczność podjętych działań.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-07-2013 o godz. 15:53:21 (766 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Happening antydyskryminacyjny

News
Fundacja  Piaskowy Smok zaprasza na antydyskryminacyjny happening, który odbędzie się 10 lipca o godzinie 15.00 przed siedzibą Urzędu Miasta w Siemianowicach Śląskich. Pomysł imprezy jest odpowiedzią przedstawicieli organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, partii politycznych na wydarzenia z 23 czerwca, kiedy to w trakcie Pikniku Integracyjnego nad stawem „Rzęsa” w Siemianowicach Śląskich doszło do ksenofobicznych zachowań napastliwych kibiców Ruchu Chorzów, które skutkowały przerwaniem występów romskich  i romsko-polskich zespołów muzycznych.

Happening ma za zadanie zwrócenie uwagi władz Siemianowic Śląskich na problem rasizmu w mieście oraz wyrażenie sprzeciwy wobec tego typu zachowań. W trakcie akcji promowana będzie idea integracji i wielokulturowości między innymi poprzez żartobliwe zwrócenie uwagi na problemy językowe samych kibiców Ruchu Chorzów. Ma to na celu uświadomienie, że Śląsk jest obszarem wielokulturowym i szanującym wszystkie zamieszkujące go nacje. Organizatorzy akcji zapraszają do przybycia wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-07-2013 o godz. 12:04:36 (709 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 45

News
Ukazał się trzeci tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 45 numer naszego dwumiesięcznika. W najnowszym numerze jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. W tym numerze piszemy w języku polskim i romskim.

Tradycyjnie numer zaczynamy od Newsów, a w nich m.in. o konsultacjach projektu Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014 – 2020, o obchodach Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti, które odbędą się w Krakowie w dniach od 31 lipca do 3 sierpnia, czy o antyromskich piosenkach na juwenaliach w Poznaniu.

Tematem numeru jest artykuł „Nielegalni turyści, czy imigranci?” o romskim obozowisku we Wrocławiu, w którym przedstawiamy głośną sprawę nielegalnego koczowiska rumuńskich Romów. Oprócz tego niewątpliwą gratką tego numeru jest artykuł „Drakula i Romowie”, w którym Marcel Courthiade przybliża nam związki średniowiecznego księcia Włada III z Romami. Ponadto polecamy również artykuł o pięciu największych angielskich mitach o Romach i Wędrowcach. Polecamy również artykuł „Kto tam nie był, ten nie zrozumie” o wspomnieniach dzieciństwa spędzonego za murami getta w czasie niemieckiej okupacji.

W dalszej części numeru prezentujemy relację z sympozjum „Polityka wobec Romów – doświadczenia i perspektywy”, które odbyło się w Poznaniu. Przedstawiamy również projekt „Wiedza źródłem tolerancji”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Piszemy także o kolejnym posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych oraz o drugiej edycji Żywej biblioteki w Koszalinie.

Prezentujemy również artykuł o otwarciu przez Związek Romów Polskich nowej świetlicy integracyjnej w Szczecinku. Oprócz tego piszemy o wynikach badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej dotyczących sytuacji Romów w większości krajów europejskich. Ponadto przedstawiamy twórczość poetycką romskiej studentki. Ogłaszamy również konkurs stypendialny dla uczniów pochodzenia romskiego uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych, w ramach projektu „Edukacja – krok do lepszej przyszłości” realizowanego przez Związek Romów Polskich dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Oprócz tego wiele atrakcji w naszych stałych działach: Nowości wydawnicze, Romowie na świecie oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, Powiatu Szczecineckiego oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy również o prenumeracie, której szczegóły znajdą Państwo tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 27-06-2013 o godz. 08:49:13 (792 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund