Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 22 listopada poznamy dalsze losy Romów z koczowiska

News
Jak podaje TVN24 22 listopada sąd okręgowy we Wrocławiu rozpatrzy pozew wrocławskiego magistratu o eksmisję Romów zamieszkujących koczowisko przy ulicy Kamieńskiego. Pozew o eksmisję został złożony w kwietniu. Uprzednio miasto zawiadomiło policję o popełnieniu wykroczenia, polegającego na nielegalnym zajmowaniu terenu, za co grozi kara grzywny. Kroki prawne zostały podjęte między innymi w wyniku nagminnych skarg mieszkańców okolicznych bloków, którym przeszkadzało uciążliwe towarzystwo Romów. Magistrat twierdzi, że miast starało się na różne sposoby pomagać Romom, ale nie może podjąć innych działań dopóki Romowie nie zalegalizują swojego pobytu w Polsce. Paweł Czuma, ówczesny rzecznik wrocławskiego urzędu miasta zapewniał, że jeśli sąd wyda decyzję o eksmisji Romów, miasto zaproponuje im lokale socjalne. Wrocławscy urzędnicy zadeklarowali to również podczas spotkania z przedstawicielami Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Amnesty International Polska, które odbyło się w kwietniu w Warszawie. Romowie nadal zamieszkują koczowisko, przebywa w nim około 60 osób.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-09-2013 o godz. 15:00:29 (724 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „PAMIĘTAMY”

News
CHEŁMNO NAD NEREM – LAS RZUCHOWSKI

Dnia 11 września 2013 roku w Lesie Rzuchowskim w Chełmnie nad Nerem po raz siódmy odbyła się uroczystość upamiętniającą ofiary pomordowane przez nazistów w czasie II wojny światowej (1939-1945): Polaków, Żydów Romów, Dzieci Czeskich, Jeńców Radzieckich. W tym obozie zagłady, który był pierwszym niemieckim ośrodkiem masowej zagłady od stycznia 1942 r. zaczęto m.in. przywozić do Chełmna Romów z Łodzi, z tamtejszego, utworzonego jesienią 1941 r. obozu „Zigeunerlager”, a następnie Żydów z getta łódzkiego oraz Żydów spoza Polski  z Niemiec, Czechosłowacji, Austrii, których jesienią 1941 r. przejściowo osiedlono w Łodzi.

Spotkanie to miało ekumeniczny i międzynarodowy charakter. Jego organizatorami byli Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Narodzenia NMP w Chełmnie nad Nerem, której obecnie proboszczem jest ks. Adam Zasada oraz Wójt Gminy Grzegorzew Pani Bożena Dominiak. Uroczystości przewodniczył Jego Ekscelencja Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, biskup włocławski. Po raz pierwszy w niej wziął udział i reprezentował Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Pan Andrzej Sochaj.

„Pamiętamy” - to - słowo klucz tych obchodów. Słowo, które znajduje się na tutejszym pomniku często tego dnia pojawiało się w przemówieniach podkreślających wagę tej uroczystości upamiętniającej ofiary hitlerowskiego totalitaryzmu, mając świadomość, że „Kto zapomina o historii ten ryzykuje jej powtórzenie”.

W tym roku z racji padającego deszczu inaczej niż w ubiegłych latach przebiegła uroczystość.

Najpierw liczne delegacje przybyłe na tę uroczystość zgromadziły się w Lesie Rzuchowskim, aby złożyć kwiaty pod pomnikiem, który przypomina tę straszne wydarzenia. Później głos zabrał Jego Ekscelencja Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering, biskup włocławski. Powiedział min.: „To dzień solidarności z ludźmi, którzy tutaj zostali poddani takim cierpieniom. Trzeba z całym zdecydowaniem potępić sprawców zbrodni, tak jak umiemy potępiać sprawców innych zbrodni. To tutaj zostali przywiezieni Żydzi z getta łódzkiego. Swoje życie oddali tutaj także przedstawiciele innych narodowości. Jednoczymy się wszyscy w bólu i solidarności, w modlitwie, którą chcemy przekazać na ręce naszych przyjaciół Żydów żyjących, żeby mieli świadomość, że razem z nimi sprzeciwiamy się temu potwornemu złu, które wydarzyło się właśnie tutaj”.

O losie pomordowanych Romów oraz wielkiej potrzebie oraz roli edukowania ludzi, a szczególnie dzieci i młodzieży na temat holokaustu i w zakresie tolerancji i człowieczeństwa przypomniała w swoim przemówieniu Pani Izabela Ewa Kwiatkowska – Konsul Honorowy Republiki Austrii w Poznaniu. Natomiast Pani Bożena Dominiak - Wójt Gminy Grzegorzew wskazała w swoim wystąpieniu, że jest „To miejsce będące jednym z symboli dramatu, jaki przeżyły narody, które musiały zmierzyć się z falą nienawiści, jaką był nazizm”. Przypomniała, że „Nie chodzi o to, by rozpamiętywać o okropieństwa tamtych czasów, ale by nie zapomnieć o tych, którzy tu spoczywają – a ich śmierć uchybiała godności człowieka”. Ponadto Pani Wójt podkreśliła, iż „mimo że okoliczności spotkania są smutne nasza obecność dzisiaj – to wyraz naszej pamięci to właśnie dowód na to, że PAMIĘTAMY!”

Potem członkowie Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów odmówili Psalm 27 – rozpoczynający się od słow: „Pan moim światłem i zbawieniem moim”, a na koniec tej części uroczystości  Ks. Biskup odmówił modlitwę, jaką 11 06 1999 r. odmówił na Umschlagplatzu bł. Jan Paweł II (1978-2005). Kończy się ona następująco:

„Uczyń, by dzięki jego świadectwu cały rodzaj ludzki pojął, że wszystkie narody jeden mają początek i jeden cel ostateczny -- Boga, którego zbawcze zamiary rozciągają się na wszystkich ludzi. Amen.”

Później udaliśmy się do Kościoła pw. Narodzenia NMP w Chełmnie nad Nerem, gdzie została odprawiona uroczysta Msza święta w intencji Pomordowanych w Obozie i ofiar II wojny światowej pod przewodnictwem Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa, Ordynariusza Diecezji Włocławskiej. Homilię wygłosił Ks. Prof. Tomasz Kaczmarek. Zauważył w niej na przykład to, że przyszliśmy tutaj jako ludzie z różnych środowisk, pamiętamy i troszczymy się o to, aby nie zapomnieć i przestrzegać przed tym, co złe , aby przypadkiem coś gorszego zdarzyć się nie mogło. Przytaczając fragment z Księgi Rodzaju, o wołającej krwi brata swego - sprawiedliwego Abla, podkreślił, że ileż to krwi tutaj głośno woła z ziemi do nieba, do Boga i jeśli nie my o tym będziemy mówić, świadczyć, przestrzegać, to „kamienie wołać będą”.

Następnie po Mszy świętej w pobliskiej świetlicy, przy wspólnym stole, w serdecznej atmosferze przebiegała dalsza uroczystość. Podczas niej ustalono datę kolejnego już ósmego spotkania, które planowane jest na dzień 04.09.2014 roku.

Mam nadzieję, ze za rok liczniejsza grupa Romów i Sinti będzie mogła, przybędzie i weźmie czynny udział w obchodach w  Chełmnie nad Nerem oraz w Lesie Rzuchowskim, aby upamiętnić Romów oraz wszystkich tych, którzy tam zostali bestialsko zamordowani w czasie II wojny światowej.

Szczególnie podziękowanie należy się organizatorom zarówno władzom duchownym i państwowym, samorządowym za pomysł, trud i przygotowanie oraz za sprawny przebieg tej uroczystości.

Do zobaczenia za rok.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-09-2013 o godz. 12:49:44 (765 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody dnia pamięci o zagładzie w obozie koncentracyjnym w Treblince

News
Obecność Romów w obozie w Treblince jest faktem Nie jest natomiast do końca oszacowana i opisana w sposób zwięzły i wyczerpujący. Najostrożniejsze szacunki mówią o liczbie co najmniej 3 tysięcy zabitych, chociaż liczba ta może być w rzeczywistości o wiele większa.

Ważne jest, aby pielęgnować pamięć o tamtych wydarzeniach, aby historia była najlepsza nauczycielką życia, a przyszłe pokolenia wyciągały wnioski z tego, co miało miejsce w obozie. Służyć temu mają spotkania organizowane przez miejscowe Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, jedno z nich miało miejsce na początku września. W  uroczystościach w karnym Obozie Pracy  uczestniczyło blisko 400 osób. Wśród nich można było dostrzec wiele młodych twarzy, uczniów miejscowych szkół, którzy przybyli na uroczystości wraz ze swoimi opiekunami. Wśród uczestników było także wielu mieszkańców okolicznych miejscowości, gminy. Ponadto swoją obecnością uroczystości wzbogacili m.in. byli więźniowie obozu: Irena Jacewicz – Ziółkowska oraz Zygmunt Chłopek, przedstawiciele władz samorządowych, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych: Jacek Kozłowski – wojewoda mazowiecki, Krzysztof Bukowski – prokurator delegatury IPN w Koszalinie, Andrzej Łuczak – dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, Maria Koc – radna sejmiku mazowieckiego, Andrzej Silny – kierownik delegatury mazowieckiego urzędu wojewódzkiego w Siedlcach, Sławomir Kordaczuk – zastępca dyrektora Muzeum Regionalnego w Siedlcach, Juliusz Pietrachowicz – profesor Akademii Muzycznej, kompozytor, Jan Słomiak – burmistrz gminy Kosów Łacki, Leonard Domański – prezes Związku Kombatantów w gminie Kosów Lacki.

W uroczystościach licznie wzięli udział także uczniowie szkół wszystkich szczebli z województwa mazowieckiego, harcerze. Straż honorową pełnili żołnierze z Jednostki Wojska Polskiego z Komorowa pod dowództwem plutonowego Dariusza Michalaka wraz z harcerzami.

Uroczystości miały charakter patrystyczno - religijny. Po oficjalnym powitaniu wszystkich zebranych gości przez kierownika Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince Zdzisława Kopówkę odprawiona została msza święta przez księdza Ryszarda Zaleskiego, proboszcza parafii Trójcy Przenajświętszej w Prostyni.   W swoim kazaniu podkreślił on charakter uroczystości i wagę miejsca w którym się one odbywały – „Gdyby nie te krzyże i wołające kamienie, nikt by nie przypuszczał, że tutaj przed laty, ludzie tak bardzo cierpieli. Kochani, to właśnie Boży ład wpisany jest w naturę oraz w życie człowieka, ale jeżeli człowiek zburzy ten porządek i zacznie z nim walczyć, wtedy stanie się to, co miało miejsce na tej pięknej, choć tak zniekształconej złością i nienawiścią ziemi. Droga młodzieży, przenieście pamięć o tym, co działo się tutaj na kolejne pokolenia i starajcie się realizować Boży zamysł oraz bądźcie ludźmi takiego sumienia, jakiego nauczał nas ojciec święty, błogosławiony Jan Paweł II (….).”

Okazję przemawiania miała także była więźniarka obozu Irena Jacewicz Ziółkowska – „Warunki były okrutne. Brakowało jedzenia, koców i wody. Praca tak mnie wyczerpała, że nie pamiętam już nawet, gdzie stał mój barak. Pamiętne są jednak dni, kiedy katowano i zabijano ludzi. Nigdy też nie zapomnę mojego pięciodniowego karceru w bunkrze, do którego trafiłam wraz z dwoma, innymi kobietami za pomoc jednemu więźniowi. Ledwo wyszłyśmy z tego zajścia z życiem. Nie wszystkim to jednak było dane, wielokrotnie byłam świadkiem morderstw, tortur i grabieży. W obozie zostałam do końca, do pierwszego sierpnia 1944 roku. Wtedy to pozwolono nam opuścić obóz. Jeszcze teraz widzę siebie biegnącą do bliskich, do domu.”

Po pani Irenie głos zabrał wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, który w swoim przemówieniu zaprosił wszystkich zgromadzonych gości na spotkanie „Jesteśmy razem” organizowane na terytorium Muzeum. Następnie głos zabrał Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa  Romów oraz ofiar Holokaustu działającego przy Związku Romów Polskich Andrzej Łuczak, który wygłosił przemówienie w imieniu Romana Chojnackiego i swoim.

„Szanowni Państwo!

Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za to, że możemy wspólnie uczestniczyć w dzisiejszych obchodach. Nasza zwykła obecność dzisiaj, w miejscu śmierci i kaźni setek tysięcy ludzi jest hołdem dla wszystkich ofiar nazistowskiego terroru. Wśród ofiar tutejszego obozu byli także Romowie, którzy obok Żydów, Polaków i innych narodowości byli mordowani w sposób bestialski, masowy i zaplanowany. Nikt dokładnie nie wie ilu Romów tak naprawdę zginęło w czasie drugiej wojny światowej. Najostrożniejsze szacunki mówią o śmierci 500 tysięcy Romów z różnych krajów europejskich, co stanowiło około 70% ówczesnej populacji romskiej. Wśród ofiar, więźniów tutejszego obozu był także mój dziadek, któremu udało się uciec, zbiec. Wycieńczony morderczą pracą obozową umarł dwa tygodnie później w jednym z warszawskich szpitali. Taki był niestety los tysięcy ofiar w czasie ostatniego konfliktu światowego. Taki też był los tysięcy Romów, mordowanych często anonimowo, bez ewidencji, bez pamięci i w zapomnieniu. Niech historia będzie najlepszą nauczycielką życia. Aby to, co działo się tutaj oraz w innych miejscach hitlerowskiej kaźni nigdy się nie powtórzyło. A następne pokolenia  ludzi różnych narodowości wyciągną wnioski z tego, co działo się w Treblince.”

 
Z wyrazami szacunku, prezes Związku Romów Polskich, Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych - Roman Chojnacki

Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu – Andrzej Łuczak

Po oficjalnych przemówieniach nastąpiło uroczyste złożenie kwiatów i zniczy  przez zaproszonych gości oraz przybyłych na uroczystości mieszkańców gminy. Po zakończeniu blisko 3 godzinnych obchodów dyrektor Instytutu Pamięci i dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu udał się wraz z kierownikiem Muzeum Zdzisławem Kopówką do części obozu Treblinka II , gdzie po chwili zadumy i modlitwy zostały zapalone symboliczne znicze pod  pomnikiem żydowskich ofiar obozu.

W rozmowach z kierownikiem placówki muzealnej i pozostałymi zaproszonymi na uroczystości gośćmi została wyrażona potrzeba upamiętnienia romskich ofiar obozu w postaci pomnika, monumentu, który według wstępnych planów miałby stanąć w części Treblinka II, niedaleko pomnika głównego. Projekt monumentu ma nawiązywać  do godła i flagi romskiej, ma mieć kształt koła, o wysokości 120-150 cm.

Oby więcej takich inicjatyw inspirujących ludzi do podtrzymywania i pielęgnowania pamięci o przeszłości. W dobie globalizującego się świata ważna jest także pamięć historyczna jak i też polityka prowadzona w obszarze historycznym. Historia może być nauczycielką, ale także ogromnym orężem i narzędziem kształtowania nie tylko pamięci, ale także narodów, postaw, zachowań międzyludzkich, które mogą później przekładać się na codzienność. Ważne jest, aby pamięć o romskich ofiarach zabitych w Treblince także trwała, zabitych może w mniejszej skali niż w przypadku przedstawicieli innych narodów, ale mord ten  przez to stał się bardziej tragiczny, bowiem anonimowy i nieodkryty, co zostało podkreślone w rozmowach po zakończonych uroczystościach.

Andrzej Łuczak

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-09-2013 o godz. 10:03:57 (1032 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Szpital odmawia pomocy dziecku

News
TVN24 informuje o sytuacji romskiego chłopca, któremu odmówiono pomocy w szpitalu przy ulicy Krysiewicza w Poznaniu, z powodu braku uprawnień do bezpłatnych świadczeń. Chłopca przywieziono do szpitala po tym jak nadepnął na gwóźdź. Po odmowie udzielenia pomocy rodzice wrócili nazajutrz do szpitala w towarzystwie Katarzyny Czarnoty z Wielkopolskiego Stowarzyszenia Lokatorów, tłumaczki i dziennikarki "Gazety".  Wtedy zgodzono się przyjąć dziecko odpłatnie. Według Katarzyny Czarnoty Romowie zostali potraktowani przez szpital jak ludzie drugiej kategorii. Gdy matka przyznała, że nie ma z czego zapłacić, chirurg miał odpowiedzieć: - To niech się złożą wszyscy rumuńscy żebracy! Sylwia Świdzińska, wicedyrektor lecznicy ds. medycznych broni szpitala - Z każdego świadczenia szpital jest rozliczany przez NFZ. Nie było w tym przypadku zagrożenia życia, dlatego pomoc nie musiała zostać udzielona . Zaprzeczyła także jakoby chłopiec nie otrzymał pomocy ze względu na pochodzenie.

Szpital podkreśla, że rodzina mimo kilkumiesięcznego pobytu w Polsce nie starała się o uregulowanie ubezpieczenia dziecka. Świedzińska utrzymuje też, że lekarz poprosił kobiety o wypełnienie oświadczenia, w którym zobowiązałyby się do pokrycia kosztów ewentualnego leczenia, czemu stanowczo zaprzecza dziennikarka „Gazety” - Nie było mowy o wypisaniu rachunku. Lekarz bez obejrzenia dziecka stwierdził, że nie zagraża mu niebezpieczeństwo. Finalnie chłopiec otrzymało zastrzyk przeciwtężcowy i antybiotyk  w szpitalu przy ulicy Szpitalnej.

Źródło:tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-09-2013 o godz. 13:28:08 (872 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Andrychów nie chce Romów

News
Profil na Facebooku o nazwie „Antyromski Ruch Andrychowski” w ciągu jednego dnia polubiło 1,5 tysiąca fanów, został odgórnie zamknięty z powodu naruszenia zasad portalu jednak zaraz po tym założono nowy profil „Nie dla Romów w Andrychowie”, któremu w tydzień przybyło ponad 2 tysiące „lubiących” osób. NA profilu pojawiały się komentarze popierające wypędzenie Romów z miasta. Jak powiedziała dla Gazety Wyborczej jedna z internautek „Całe zło Andrychowa zyskało twarz Roma. Szczególnie mnie dotknęły wpisy ludzi, którzy proponowali "siłowe rozwiązanie problemu" i chcieli zamienić słowa w czyn: wyjść na ulicę i pokazać, do kogo należy Andrychów”. Założyciele profilu otwarcie twierdzą, że nie trzeba być rasistą, kibolem, ksenofobem, by zgadzać się z postulatem zawartym w nazwie.

W sprawie wypowiedział się burmistrz Andrychowa Tomasz Żak, który uznaje, że sytuacja rozgrywa się jedynie w internecie i sprowadza się jedynie do facebookowych „lajków”, a na ulicach miasta nic niepokojącego się nie dzieje.

Mieszkańcy Andrychowa uważają ok. 140 zamieszkujących tam Romów za największy problem społeczny. Chcą się ich pozbyć, po tym jak pod koniec sierpnia 16-letni Rom pobił młodszego od siebie Polaka. Wydarzenia te skłoniły mieszkańców do zawiązania komitetu społecznego Bezpieczne Miasto, który ma na celu wpłynięcie na burmistrza miasta, który według nich, nie zauważa problemu i zamiata problem Romów po dywan.

Źródło:onet.pl


Wysłany przez admin_zrp dnia 06-09-2013 o godz. 09:11:14 (753 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zaproszenie na Międzynarodową Pielgrzymkę Romów

News
ZAPROSZENIE NA XXVIII MIĘDZYNARODOWĄ PIELGRZYMKĘ ROMÓW
DO SANKTUARIUM NMP MATKI BOLESNEJ W LIMANOWEJ

Serdecznie zapraszamy Romów oraz wszystkie osoby
zainteresowane duszpasterstwem i kulturą Romów
do wzięcia udziału

w XXVIII Międzynarodowej Pielgrzymce Romów
do Sanktuarium NMP Matki Bożej Bolesnej w Limanowej,


która odbędzie się w niedzielę, tj. dnia 22 września 2013 roku.


PROGRAM PIELGRZYMKI:

11:00 – Zbiórka pielgrzymów przy Kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej.
12:30 – rozpoczęcie 5 kilometrowej pielgrzymki spod kościoła pw. Wszystkich Świętych z Łososiny Górnej do Bazyliki Matki Bożej Bolesnej w Limanowej.
14:30- uroczysta Eucharystia w Bazylice Matki Bożej Bolesnej w Limanowej, której będzie przewodniczyć Prymas Polski, J. E. Ks. Abp Józef Kowalczyk, metropolita gnieźnieński.
W czasie jej trwania Romowie przystąpią do sakramentów świętych
(I Komunia św., bierzmowanie oraz sakrament małżeństwa).
16:30 – Przegląd romskich zespołów folklorystycznych
Ok. 18:30 - zakończenie pielgrzymki

Na uczestników pielgrzymki czekają liczne atrakcje, m.in.: pielgrzymom towarzyszyć będzie tradycyjny tabor z zabytkowymi bryczkami i wozami cygańskimi.

Do udziału w tegorocznej XXVIII Pielgrzymki Romów
do Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej
serdecznie zaprasza:

Ks. Stanisław Opocki – Krajowy Duszpasterz Romów
(tel. kontaktowy: 604 813 720)

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-09-2013 o godz. 08:42:52 (745 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Antyromskie demonstracje w Czechach

News
24 sierpnia w Ostrawie miała miejsce antyromska demonstracja przygotowana przez prawicowych ekstremistów. Do podobnych manifestacji doszło także w innych czeskich miastach m.in. w Czeskich Budziejowicach, Brnie, Pilznie, Varnsdorfie, Jiczinie i Duchcowie. Policja zatrzymała 60 demonstrantów z Ostrawy, którzy zeszli z wyznaczonej wcześniej przez władze trasy i zachowywali się agresywnie wobec Romów obserwujących przemarsz z okien i dachów swych domów. Ekstremiści niszczyli mienie publiczne i atakowali policjantów kamieniami, cegłami i butelkami. Demonstrację rozpędziły jednostki specjalne czeskiej policji.

Czechy zamieszkuje ponad 200 tysięcy Romów. W latach 2008-2012 Europejskie Centrum Praw Romów odnotowało 47 rasistowskich ataków na mniejszość romską. Zginęło 5 osób, a 22 zostały ranne.

Źródło: tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-08-2013 o godz. 08:39:26 (790 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wrocławskie Koczowisko nadal istnieje

News
Nadal nie wiadomo jak potoczą się losy rumuńskich Romów z wrocławskiego koczowiska przy ulicy Kamieńskiego. Rzecznik prasowy Sądu Okręgowego we Wrocławiu Marek Poteralski poinformował tvn24, że trwa tłumaczenie dokumentów na język rumuński, po zakończeniu procederu sąd ma wyznaczyć termin rozprawy i poinformować Romów.  Za przekład pozwu zaliczkę w wysokości 3 tysięcy złotych wpłaciła gmina Wrocław. Pozew o eksmisję Romów z koczowiska został złożony w kwietniu, jednak sprawa przedłużyła się ze względu na uzupełnienie wniosku o informację określająca liczbę dzieci zamieszkujących osiedlowe baraki oraz tłumaczenie dokumentów.

Koczowisko zamieszkuje około 60 Romów, którzy żyją bez bieżącej wody, a prąd dostarczany jest przy pomocy agregatu. Utrzymują się m.in. z datków otrzymanych od mieszkańców Wrocławia i zbierania złomu.

Źródło:tvn24.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-08-2013 o godz. 15:05:06 (780 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Odszedł Ján Cibula

News
18 sierpnia w wyniku ciężkiej choroby w Bernie w Szwajcarii zmarł Ján Cibula. Z zawodu lekarz, współzałożyciel i pierwszy prezydent International Romani Union. Urodzony 7 stycznia 1932 roku w miejscowości Klenovce na Słowacji (Czechosłowacja) był kandydatem do Pokojowej Nagrody Nobla w 2001 roku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-08-2013 o godz. 14:08:33 (727 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zmarł Prezydent IRU Florin Cioabă

News
Prezydent International Romani Union Florin Cioabă zmarł 18 sierpnia w tureckim szpitalu w mieście Antalya, gdzie przebywał na wakacjach, miał 58 lat. Cioabă był „król Romów” w Rumunii, synem uznanego przywódcy rumuńskich Romów Iona Cioabă, który kiedyś kandydował na prezydenta Rumunii. Florin zachęcał rodziny romskie do wysłania swoich dzieci do szkół.  Edukację traktował jako narzędzie do walki z ubóstwem. W 2004 roku kandydował w wyborach do parlamentu Rumunii, ale nie zbierał wystarczającej ilości głosów. Florin Cioabă został wybrany na prezydenta International Romani Union w kwietniu tego roku.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-08-2013 o godz. 09:28:43 (775 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.19 sekund