Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 European Roma Summit 2014

News
Trzeci Europejski Szczyt Romów, 4 kwietnia 2014 r.


Trzeci Europejski Szczyt Romów organizowany przez Komisję Europejską, który odbył się tuż przed Międzynarodowym Dniem Romów 4 kwietnia 2014 roku w Brukseli miał za zadanie podsumowanie postępów na rzecz integracji Romów w Unii Europejskiej od ostatniego Szczytu, który odbył się w 2010 roku.

Na Szczyt przybyło około 500 reprezentantów z instytucji UE, przedstawicieli rządów i parlamentów krajowych, organizacji międzynarodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego (z organizacjami Romskimi włącznie) oraz lokalnych i regionalnych władze, którzy zostali poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat dalszej realizacji planu działania i realizacji strategii integracji Romów. Głównym tematem Szczytu były działania na poziomie lokalnym na rzecz integracji Romów  w Unii Europejskiej jak i w krajach powiększających się.

Wśród prelegentów byli między innymi Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, wiceprzewodnicząca Viviane Reding (sprawiedliwość, prawa podstawowe i obywatelstwo), komisarz László Andor (zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne), komisarz Vassiliou (edukacja, kultura, wielojęzyczność i młodzież) i komisarz Borg (zdrowie i Polityka ochrony konsumentów).

Rozmowy toczone podczas szczytu zamykały się w trzech panelach dyskusyjnych:
- tworzenie polityk integracyjnych dla wszystkich Romów na szczeblu lokalnym,
- doprowadzenie do tego by fundusze UE dotarły do władz lokalnych i regionalnych w celu wspierania integracji Romów,
- spowodowanie by integracja Romów stała się lokalną rzeczywistością w krajach powiększających się.

Rudko Kawczyński Prezes Europejskiego Forum Romów i Osób Wędrujących w swoim liście otwartym wystosowanym po Szczycie do Reding, Barosso i Schulza zarzucił jednak, że zaproponowane przez KE tematy paneli dyskusyjnych do znudzenia były już wcześniej poruszane na forach krajowych i międzynarodowych i były przedmiotem licznych zaleceń i decyzji Komisji Europejskiej i innych organizacji międzynarodowych. Według niego wiele wysiłków Komisji Europejskiej zakończyło się minimalnym lub żadnym rezultatem, a przyczyną tego jest decydowanie o sprawach dotyczących Romów bez ich realnego udziału. „Mamy do czynienia z porządkiem obrad, w którym na liście ponad 30 prelegentów nie pojawił się żaden Rom. Ponadto Europejskie Forum Romów i Osób Wędrujących, największa reprezentacja Romów, której utworzenie było wspierane przez Radę Europy, Komisję Europejską i OBWE jest całkowicie zmarginalizowane i zaniedbane. Ponadto jesteśmy zmuszeni podziwiać wiedzę i podążać za radami grupy nie–Romów, z której część nigdy nie poznała Romów lub nie odwiedziła  ich osad” – pisze Kawczyński w swoim liście.

Za kontrowersyjną kwestię Kawczyński uznał także zaproszenie prezydenta Rumunii Traiana Basescu jako mówcę podczas sesji otwierającej Szczyt. Basescu niedawno został skazany przez Radę Narodową Rumunii do Zwalczania Dyskryminacji za dyskryminujące uwagi dotyczące Romów. Ponadto według niego regiony, które systematycznie usuwały Romów z ich terytorium zostały zaproszone do zabrania głosu w niektórych panelach dyskusyjnych szczytu.

Swój list otwarty Prezes Europejskiego Forum Romów i Osób Wędrujących zakończył znamiennymi słowami: „Romowie tęsknią za szczerym i prawdziwym udziałem. Nie chcą służyć tylko za marionetki w przedstawieniu. Chcemy być konstruktywni i pomocni tak jak jest to tylko możliwe. Z tego powodu chcielibyśmy się spotkać w celu omówienia praktycznych i zrównoważonych strategii dla lepszej przyszłości 12 mln Romów w Europie.”

Negatywną opinię o Szczycie wyraził także Rajan Zed religijny mąż stanu Nevada (USA) i prezes Powszechnego Towarzystwa Hinduizmu, który stwierdził, że od czasu ostatniego Europejskiego Szczytu w sprawie Romów w Kordobie w Hiszpanii w kwietniu  2010 r. zostały dokonane bardzo niewielkie postępy. Według niego potrzebne były działania, a nie dyskusje, by zakończyć stulecia dyskryminacji i nadużyć wobec Romów. „To niemoralne pozwolić by ta około 15 milionowa ludność Europy  nadal cierpiała i stawiała czoła łamaniu praw człowieka” - powiedział Zed. Dodał również, że niewystarczające było zaangażowanie i udział Romów w kwietniowym szczycie. „Potrzebowaliśmy słuchać Romów, nie tylko o nich mówić” – stwierdził.

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso poniekąd zgodził się z negatywnymi opiniami przyznając podczas Szczytu, że wielu Romów wciąż żyje w ubóstwie i nadal cierpi z powodu wykluczenia społecznego. Dodał, że w niektórych miejscach romskie dzieci zostają wysyłane do szkół dla upośledzonych umysłowo i mamy nadal do czynienia z dyskryminacją w szpitalach, firmach i szkołach.

3 kwietnia, czyli na dzień przed Szczytem grupy romskie podłączone do strony RomaReact.org wzywały osoby uczestniczące w trzecim Szczycie w sprawie Romów do podpisania wspólnego zobowiązania dla zapewnienia godności dla Romów. Dokument wzywał do zerwania ze stereotypowym wizerunkiem Roma jako „nierzetelnego sub-obywatela, który jest niezdolny i nieaktywny”.

Petycja wzywająca UE do zapewnienia godnego życia dla  społeczności romskiej zaświadczała o tym, że Romowie w Europie powinni być traktowani z szacunkiem, uczciwością i sprawiedliwością. Według petycji równe traktowanie i włączenie może być osiągnięte tylko poprzez wyeliminowanie i potępienie werbalnych i fizycznych aktów dyskryminacji Romów. Podpisujący petycję apelowali o większą odpowiedzialność rządową i udział Romów, zakończenie wykluczenia Romów w Europie oraz finansowanie ukierunkowane na uprawnienie Romów, by stali się równi z innymi.

Swoje wezwania w stosunku do Unii Europejskiej przedstawiło także Europejskie Centrum Praw Romów. Wśród wezwań znalazło się rygorystyczne egzekwowanie praw w drodze postępowania w sprawie naruszenia. ERRC nalega także by standardy praw człowieka były spełniane przez kraje kandydujące jako warunek wejścia do Unii Europejskiej i wymaga regularnego zbierania danych z wyszczególnieniem sprawozdawczości w zakresie wdrażania Krajowej Strategii Romów z uwzględnieniem postępowania w sprawie naruszeń praw człowieka, takich jak segregacja w szkołach, przestępstwa z nienawiści, eksmisja itp. Kolejne wezwanie ERRC dotyczy zapewnienia zaplecza finansowego dla organizacji stojących na straży Romów na szczeblu krajowym w państwach członkowskich i krajach kandydujących.

Niestety, zobowiązanie do zwalczania dyskryminacji i łamania praw człowieka wobec Romów pozostaje w dużej mierze nie więcej niż tylko obietnicą, pomimo stworzenia ram prawnych UE dla krajowych strategii integracji Romów i Dekady Integracji Romów. W całej Unii Europejskiej i w krajach kandydujących do członkostwa w UE, Romowie wciąż spotykają się z  łamaniem swoich praw. Poniższe przykłady ilustrują niektóre z najbardziej rażących nadużyć w państwach członkowskich UE i krajach kandydujących w odniesieniu do segregacji, przemocy wobec Romów, przymusowych eksmisji prowadzących do bezdomności.

Zamierzona segregacja dotycząca edukacji w Czechach: Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że Republika Czeska dyskryminuje dzieci romskie poprzez umieszczenie ich w szkołach niespełniających norm, przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Przymusowe wysiedlenia w Rumunii na składowisko odpadów : W dniu 17 grudnia 2010 r. około 270 osób romskich zostało wysiedlonych przez władze lokalne z ich domów w Cluj-Napoca i zostali przeniesieni do Pata-Rat, getta romskiego znajdującego  się w miejscu zrzutu odpadów. Dostali mniej niż 48 godzin na wyniesienie się, eksmisja została przeprowadzona w temperaturze -10 stopni Celsjusza, co było naruszeniem zakazu eksmisji w miesiącach zimowych. Ich domy zostały natychmiast zburzone. Niektórym rodzinom zapewniono miejsce w przeludnionych socjalnych mieszkaniach obok wysypiska z dala od swoich szkół oraz miejsc pracy. Inni zostali pozostawieni sami sobie.

Ciągłe eksmisje we Włoszech o Francji: We Francji i Włoszech nadal trwają nielegalne eksmisje, pomimo obietnic władze włoskie nadal eksmitują osiedla romskie oferując wybór miedzy snem pod gołym niebem, a pobytem w zniszczonych schroniskach.

Przemoc przeciw Romom w Serbii: W 2011 roku ERRC zarejestrowała 10 przypadków napaści na Romów, 5 z nich to napaść na młodych Romów. W 2014 r. do tej pory zanotowano ataki na 6 młodych Romów. Odpowiedź państw na te  brutalne ataki, była niewystarczająca - policja albo nie reagowała w ogóle, albo zignorowała dowody, które wskazywały na to, iż były to ataki nienawiści.

Mimo dobrych chęci i sprawnego przygotowania organizacyjnego Trzeci Europejski Szczyt Romów przyniósł więcej kontrowersji i krytyki niż nadziei na poprawę, czy optymistycznego podsumowania dotychczasowych efektów. Negatywne opinie powinny posłużyć Komisji Europejskiej za dobre rady na przyszłość, tym bardziej, że większość z nich skupia się wokół najważniejszej kwestii – rozprawianie o sytuacji Romów bez obecności ich samych i umożliwienia im wyrażenia swojej opinii, zupełnie mija się z celem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-04-2014 o godz. 08:59:08 (620 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 10 lat Polski w Unii Europejskiej

News
1 maja obchodzić będziemy 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wraz z partnerami z całej Polski planuje liczne działania, które zaprezentują skalę zmian, jakie nastąpiły w Polsce dzięki obecności w UE i wykorzystaniu Funduszy Europejskich.  

Akcja obejmuje m.in.:
  • Dni Otwarte Funduszy Europejskich - w całej Polsce w dniach od 1 do 11 maja beneficjenci umożliwią zwiedzanie swoich projektów bezpłatnie, ze zniżką lub zapewnią dodatkowe atrakcje, jak np. otwarcie niedostępnych na co dzień miejsc: hal produkcyjnych, kulis teatru czy budowanej stacji metra. Organizowane będą pikniki rodzinne, warsztaty, pokazy naukowe, zmagania sportowe, rajdy rowerowe, konkursy, koncerty, zabawy i wiele, wiele innych. Sprawdź, jakie atrakcje czekają w Twojej okolicy!
  • Imprezy plenerowe, które zostaną zorganizowane 1 maja we wszystkich województwach oraz wieczorny koncert na warszawskim Podzamczu. Transmisja na żywo 1 maja w TVP 1 o godz. 21.20.  Wystąpią m.in. Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Kayah, Ewa Farna, Zakopower i wielu innych znanych artystów!
Wszystkie elementy akcji obecne będą na antenach TVP, która wyemituje kilkanaście rodzajów audycji , w tym programów angażujących widzów.

Zachęcamy do korzystania z oferty przygotowanej w ramach Dni Otwartych, udziału w imprezach, konkursach oraz oglądania programów telewizyjnych!  

Informacje o wszystkich działaniach podejmowanych w ramach akcji z okazji 10-lecia członkostwa Polski w UE znajdują się na stronie www.10latwue.pl. Zachęcamy do jej bieżącego śledzenia i zapoznania się z licznymi atrakcjami, które zostały przygotowane w całej Polsce.


Wysłany przez admin_zrp dnia 16-04-2014 o godz. 11:19:44 (584 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wizyta Benjamina G. Hessa

News
Z okazji Światowego Dnia Romów obchodzonego 8 kwietnia, Związek Romów Polskich odwiedził przedstawiciel ambasady amerykańskiej Benjamin G. Hess. – Chcemy nawiązać bliższą współpracę – mówi B. Hess. – W USA żyje ponad milion Romów i nie wszyscy maja się dobrze. Realizujemy tam szereg programów ułatwiających im życie. Wiem, że tak też jest w Polsce. Liczę na to, że razem z zarządem Związku określimy ramy współpracy i opracujemy programy, które wspólnie będziemy realizować. Zależy nam głównie na współpracy w zakresie programów socjalnych i integracyjnych.

Benjamin Hess osobiście zna niewielu Romów, ale bardzo wysoko ceni sobie takie znajomości. Współpracował już z grupą Romów, która przedstawiała zamierzenia swojej organizacji w zakresie działań integrujących społeczeństwo romskie z resztą mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-04-2014 o godz. 15:22:10 (553 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 8 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Romów

News
Międzynarodowy Dzień Romów obchodzony 8 kwietnia, to czas w którym świętują Romowie pod każdą szerokością geograficzną. Ta szczególna data została ustanowiona na IV Kongresie International Romani Union, który odbył się w Jadwisinie nieopodal Serocka w 1990 roku pod patronatem UNESCO. Dzień ten upamiętnia 8 kwietnia 1971 roku, kiedy to na pierwszym Światowym Kongresie Romów w Orpington pod Londynem spotkało się 25 przedstawicieli narodu romskiego z różnych zakątków świata.

W trakcie Kongresu zainaugurowano działalność Międzynarodowej Unii Romskiej (IRU), która zwróciła się do państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową. Na kongresie tym uznano także za właściwe stosowanie nazwy "Rom" dla określenia wszystkich Romów świata. Tego samego dnia jako symbole narodu romskiego ustalona została flaga oraz hymn. Na cześć tych wydarzeń dzień 8 kwietnia nazywany jest Międzynarodowym Dniem Romów, który świętowany jest  nie tylko przez Romów, ale i przez wielu miłośników kultury i tradycji romskiej.

Obchody Międzynarodowego Dnia Romów obchodzone są z roku na rok w coraz większej ilości państw i miast. Można rzecz, że wszędzie gdzie mieszkają Romowie, święto to na stałe wpisało się do kalendarza.

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-04-2014 o godz. 08:37:22 (608 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję

News
1 marca 2014 r. ruszyła realizacja nowego projektu „Moda na tolerancję”, którego głównym celem jest monitorowanie, dokumentowanie, upowszechnianie informacji o aktach dyskryminacji, agresji i nietolerancji wobec Romów oraz, co najważniejsze, podejmowanie interwencji wobec tych zjawisk i dążenie do pociągnięcia do odpowiedzialności osób dopuszczających się tych aktów.

Działania zawarte w projekcie zagwarantują osobom dyskryminowanym uzyskanie konkretnej pomocy. Istotą tego projektu jest działanie, którego skutkiem będzie to, że winni poniosą konsekwencje swoich czynów. W ramach projektu prowadzony będzie monitoring wpisów propagujących akty dyskryminacji w sieci. Będziemy wyszukiwać aktualne i archiwalne wypowiedzi i podejmować wobec nich interwencje u moderatorów, administratorów oraz właścicieli stron, na których widnieje dany wpis – a następnie (gdy brak będzie efektu) zgłaszać je do odpowiednich instytucji państwowych. Pomocą zostaną objęci także poszkodowani, których dotknęła bezpośrednia dyskryminacja w pracy, szkole, urzędzie, czy na ulicy.

Każdy, kto doświadczył lub był świadkiem dyskryminacji wobec Romów może zgłosić ten incydent, a  my podejmiemy natychmiastową interwencję. Można to zrobić na trzy sposoby:
- pisząc e-mail na adres zrp.interwencja@wp.pl,
- dzwoniąc na bezpłatną infolinię 800-889-881, która działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-16:00,
- wchodząc na stronę projektu www.modanatolerancje.romowie.com.

Projekt „Moda na tolerancję” korzysta z dofinansowania w kwocie 220 000 zł pochodzącego z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Szukaj nas:
www.modanatolerancje.romowie.com
FB: Moda na tolerancję

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-04-2014 o godz. 08:57:09 (641 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Program integracji pod znakiem zapytania

News
Program integracji społeczności romskiej w Polsce w 2014 r. pod znakiem zapytania

W związku z dużą ilością pytań kierowanych do Związku Romów Polskich w Szczecinku, informujemy, że na dzień dzisiejszy nadal nie otrzymaliśmy konkretnych informacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, które wyjaśniłyby czy Program integracji społeczności romskiej w Polsce w 2014 r. będzie kontynuowany. Uruchomienie działań Programu planowano na luty 2014,  jednak do tej pory nic się w tej kwestii nie zmieniło. Prawdopodobnie MAiC nie będzie udzielać już wsparcia na rzecz mniejszości romskiej w dawnej postaci.

W związku z powyższym pod znakiem zapytania stoi także Program stypendialny dla studentów pochodzenia romskiego. Istnieje możliwość, że stypendia za letni semestr roku akademickiego 2013/2014 nie zostaną wypłacone. Po otrzymaniu konkretnych informacji poinformujemy studentów droga mailową.

Niewiadomy jest także los świetlic integracyjnych i innych działań propagujących edukację, które miały być dofinansowywane w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce w 2014 r.

W związku z powyższym apelujemy do stowarzyszeń romskich, by nie zadłużały się w oczekiwaniu na dofinansowanie, ponieważ finalnie mogą go nie otrzymać.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-03-2014 o godz. 15:09:29 (694 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Ogłoszenie ZRP

News
Ogłoszenie ZRP

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-03-2014 o godz. 14:31:05 (519 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie bez domu

News
Wyburzą pustostan przy Krauthofera

Na dzień 1 kwietnia została wyznaczona data wyburzenia pustostanu przy ulicy Krauthofera w Poznaniu, gdzie mieszkają obecnie rumuńscy Romowie – informuje portal Moje Miasto Poznań. Decyzja ta została podjęta przez Nadzór Budowlany. Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów aby pomóc Romom wystosowało list otwarty do prezydenta miasta, w którym proszą o udzielenie Romom lokum po wyburzeniu budynku. Imigrantom z Rumunii pomaga także Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, dzięki któremu odwiedza ich lekarz, pielęgniarka, położna i pracownicy społeczni.

Romowie nie mogą zarejestrować swojej tożsamości, bo urzędnicy nie potrafią udzielić im informacji, jak to zrobić. Bez legalnego pobytu nie można im oficjalnie pomóc. Anarchiści oskarżają miasto twierdząc, że urzędnicy zostają głusi na wołanie Romów o pomoc, mimo że doskonale znają sytuację w jakiej od lat się znajdują. Jeżeli Romowie nie dostaną innego lokalu będą zmuszeni zająć inny pustostan, co nie rozwiązuje sprawy.

Obecnie przygotowywana jest odpowiedź na list otwarty WSL do prezydenta miasta, a urzędnicy zastanawiają się jak rozwiązać problem.

Źródło: codziennypoznan.pl, epoznan.pl, mmpoznan.pl


Wysłany przez admin_zrp dnia 26-03-2014 o godz. 08:44:59 (694 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Odszedł Marcin Kornak

News
Z przykrością przekazujemy smutną informację, którą otrzymaliśmy od redakcji "Nigdy Więcej":


Z głębokim żalem powiadamiamy, że 20 marca 2014 roku odszedł nagle, przeżywszy lat 46, nasz Przyjaciel Ś. P. Marcin Kornak, działacz społeczny, założyciel i prezes Stowarzyszenia 'NIGDY WIĘCEJ', a także redaktor naczelny magazynu 'NIGDY WIĘCEJ'. Poeta i autor tekstów utworów grup rockowych ze sceny niezależnej. Od 15. roku życia, po wypadku, poruszał się na wózku inwalidzkim. W 2012 r. uhonorowany został tytułem 'Człowieka Bez Barier'. Odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Zawsze będziemy o Nim pamiętali.
Przyjaciele i współpracownicy


Wysłany przez admin_zrp dnia 25-03-2014 o godz. 08:58:23 (568 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport Departamentu Stanu

News
Raport na temat przestrzegania praw człowieka na świecie 2013

Sekretarz Stanu USA John Kerry przedłożył najnowszy raport na temat przestrzegania praw człowieka na świecie (2013 Human Rights Report).  Coroczny raport  Departamentu Stanu opisuje sytuację dotyczącą przestrzegania praw człowieka w 199 państwach i regionach na świecie.  

W raporcie ujęta została również Polska. Wśród najważniejszych  problemów w zakresie praw człowieka w naszym kraju wymieniono: nieefektywny system sądowniczy, długotrwałe procedury sądowe, które utrudniają wymierzenie sprawiedliwości. Zauważono wzrost zachowań rasistowskich i ksenofobicznych, różnorakie przestępstwa w tym podpalenia, przypadki antysemityzmu. Lokalne organizacje pozarządowe odnotowały, że metody śledzenia przestępstw dotyczących nienawiści uległy poprawie, jednakże śledztwa policyjne dotyczące aktów antysemickich oraz ksenofobicznych nie doprowadziły do zatrzymania sprawców.

Wśród poruszanych problemów znalazły się: kwestia więźniów, warunki w więzieniach, traktowanie skazanych przez strażników. Nadal pomimo poczynionych wysiłków wszechobecna jest korupcja. Niejednoznaczne procedury uniemożliwiają odpowiednią klasyfikację przemocy w rodzinie oraz traktowanie tego zjawiska jak zbrodni.  

Wspomniano również o problemach takich jak: dyskryminacja kobiet na rynku pracy, nadużycia i wykorzystywanie seksualne dzieci, handel ludźmi, dyskryminacja i przemoc wobec mniejszości etnicznych, lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transseksualnych, łamanie prawa pracowników do zrzeszania się, wstępowania do związków, do strajków, dyskryminacja związków zawodowych.

W raporcie napomknięto także o społecznej dyskryminacji Romów. Przywódcy romscy skarżyli się na dyskryminację w pracy, ograniczony dostęp do mieszkań, usług bankowych, systemu sprawiedliwości, mediów czy edukacji. Przywołano zdarzenia w Andrychowie, Wrocławiu oraz Łodzi. Organizacje romskie i Ministerstwo Edukacji poinformowało, że władze szczególnie w południowej części kraju nadal bez przyczyny wysyłają dzieci romskie do szkół dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Podczas gdy na poziomie krajowym około 80% Romów było bezrobotnych, poziom bezrobocia w niektórych regionach osiągnął prawie 100%.

Z raportu wynika, że rząd przeznaczył około 10 mln złotych na roczny program na rzecz Romów, który obejmował projekty edukacyjne oraz mające na celu poprawę zdrowia, warunków życia oraz zmniejszenia bezrobocia. Program skupiał się również na edukacji obywatelskiej oraz zapewnianiu dotacji dla studentów i licealistów.

Odnotowano również pojedyncze przypadki przemocy na tle rasowym, w tym słownej i fizycznej agresji skierowanej do osób pochodzenia afrykańskiego, azjatyckiego i arabskiego. Ukraińskie i białoruskie mniejszości wciąż doświadczają dyskryminacji.

Jak zauważono w raporcie, rząd egzekwuje prawa człowieka i podejmuje kroki, które mają na celu poprawienie warunków życia obywateli, jak również czyni kroki mające na celu pociągnięcie do odpowiedzialności urzędników, którzy dopuścili się nadużycia w służbach bezpieczeństwa jak i rządzie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-03-2014 o godz. 15:49:54 (563 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund