Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Ku zdrowej przyszłości - dla ofiar Holocaustu

News
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku zakończył pracę przy projekcie „Ku zdrowej przyszłości - dla ofiar Holocaustu” - cz. IV.

Beneficjentami projektu „Ku zdrowej przyszłości - dla ofiar Holocaustu” - cz. IV były ofiary nazizmu należące do mniejszości romskiej. Ze względu na to, że Romowie prowadzili przez wiele lat koczowniczy tryb życia, nie podejmowali się w większości stałego zatrudnienia, czego efektem dziś są ich niskie dochody albo ich całkowity brak i konieczność niesienia im pomocy przez instytucje pomocowe. Każdy z podopiecznych projektu zmaga się na co dzień z mniej lub bardziej poważnymi chorobami, co znacznie utrudnia im funkcjonowanie w życiu codziennym.

Romowie charakteryzują się pewną specyfiką kulturową, polegającą m.in. na hermetyczności ich społeczności. Z tego powodu osoby ze społeczności Romów z niechęcią otwierają się na ludzi „z zewnątrz” ich środowiska, są nieufni wobec ludzi - dlatego tak ważna jest systematyczna praca z nimi przy pełnej znajomości ich zwyczajów i tradycji.

Do najczęściej występujących wśród beneficjentów chorób zalicza się: cukrzyca, miażdżyca, choroby serca, choroby nowotworowe. Beneficjenci często mieszkają samodzielnie. Łącznie z pomocy na zakup leków oraz usług medycznych i zakupu sprzętu medycznego skorzystało 43 beneficjentów.

Możliwość dotarcia do beneficjentów stwarzał Asystent Socjalny, który odbywając wizyty u swoich podopiecznych miał możliwość na bieżąco monitorować ich stan zdrowotny. W czasie takich wizyt beneficjent każdorazowo przedstawiał listę potrzeb w zakresie medykamentów np. na podstawie recepty lekarskiej. Ponadto Asystenci w wielu przypadkach towarzyszyli beneficjentom podczas wizyt lekarskich, przez co mieli wgląd w dokumentację medyczną beneficjenta i zaleceń lekarskich. Na podstawie dokumentacji lekarskiej (wypisy, recepty itp.) oraz wiedzy na temat sytuacji zdrowotnej beneficjentów, Asystent dokonywali zakupów niezbędnych medykamentów, a następnie przekazywali do wglądu dla beneficjenta, bądź członka jego rodziny dokument zakupu - fakturę, dla celów zapoznania się z treścią i pozostałym limitem na leki.

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących rezultatów:
 
• wzrost liczby beneficjentów, którzy chętnie odwiedzali lekarzy specjalistów;
• wzrost liczby beneficjentów, którzy sami kontrolują swój stan zdrowia,
• wzrost liczby beneficjentów, u których w znacznym stopniu zwiększyła się świadomość, że profilaktyka zdrowotna jest sprawą priorytetową.


„Projekt został zrealizowany w ramach VI  edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.”

Więcej na temat Konkursu:  fundacja.doz.pl/projekty/grantyWysłany przez admin_zrp dnia 15-03-2019 o godz. 13:57:12 (108 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 79

News
Pierwszy tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 79 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w języku polskim i romskim.

Głównym tematem numeru jest romskie tysiąclecie, czyli rocznica eksodusu Romów z Indii i początek ich wielowiekowej wędrówki. W ramach tego tematu prezentujemy artykuł Sonii Styrkacz o konferencji poświęconej upamiętnieniu tysiąclecia migracji Romów z północnych Indii, która odbyła się w New Delhi pod koniec ubiegłego roku. Dodatkowo, w celu przybliżenia tej historii, publikujemy również opracowanie „Euroazjatyckiej sieci romskich akademików” dla Rady Europy w tłumaczeniu i z przedsłowiem Marcela Courthiade. Ponadto piszemy o 87. posiedzeniu sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, w trakcie którego omawiano kwestie powołania mediatora w relacjach z mniejszością romską oraz sprawy dotyczące asystentów edukacji romskiej. Przedstawiamy również artykuł o przyszłości Romów w Polsce po roku 2020, czyli jak wygląda wizja kontynuacji rządowego programu u schyłku jego obecnej edycji. Oprócz tego pokazujemy kolejną części cyklu o Romach w kinematografii, biorąc tym razem na tapetę Europę Środkowo-Wschodnią.

W dalszej części numeru publikujemy artykuł Marcina Szewczyka o opracowaniu Jadwigi Depczyńskiej na temat Romów w Nowej Hucie. Przedstawiamy także działalność Fundacji Dialog i Porozumienie, której prezesem jest nasz wieloletni współpracownik Andrzej Łuczak. Ponadto piszemy o prezentacji nowej książki o upamiętnieniu zagłady Romów w czasie II wojny światowej autorstwa Andrzeja Sochaja.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 28-02-2019 o godz. 10:25:55 (142 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie w kinematografii Europy Środkowo-Wschodniej

News
O tym, że Romowie są bogatym źródłem inspiracji do wszelkich form artystycznych, wiadomo nie od dziś. W jednym z poprzednich numerów ukazaliśmy jak przekłada się to na płodność w polskich produkcjach filmowych z motywem romskim w tle. Tym razem, sięgniemy nieco dalej, bo do naszych południowych i wschodnich sąsiadów. Jak ich natchnęli Romowie? Jak zdecydowali się przedstawić tę nietuzinkową grupę etniczną i czy obraz ten znacząco różni się od tego jaki przyjęła polska kinematografia na przestrzeni lat?

Flagową produkcją inspirowaną Romami, pochodzącą z byłego Związku Radzieckiego, jest bez wątpienia film „Tabor wędruje do nieba” z 1975 roku w reżyserii Emila Loteanu. Genezą tej słynnej ekranizacji stały się opowiadania „Makar Czudra” i „Starucha Iziergil” autorstwa Maksyma Gorkiego, których przeniesienie w realia początku XX wieku na terenie Besarabii dało niesamowicie barwny efekt. Film opowiada romantyczną historię zachwycającej urodą Cyganki Rady (Swietłana Toma) i nieustraszonego koniokrada Loiko Zobaru (Grigore Gigoriu), Juliszki zakochanej w Loiko oraz szlachcica Siładi kochającego Cygankę Radę. Choć produkcja jest już naprawdę leciwa, bazuje na motywie, który po dziś dzień jest aktualny i można rzec „zawsze się sprzedaje”. Miłosna historia doprawiona nutą sensacyjnych przygód, pięknymi widokami okolicy dzisiejszej granicy rumuńsko-mołdawsko-ukraińskiej i nieoczywisty finał dają w efekcie film, który – choć już stary – wciąż może się podobać i nie traci na naturalności aktorów. Rumuński reżyser stawia na przesłanie, że wolność to najwyższa wartość człowieka. „Tabor wędruje do nieba” to opowieść o Cyganie, który „kochał konie, kochał kobiety, ale nade wszystko kochał wolność”. Z produkcji Loteanu wyłania się pozytywny wizerunek Roma, roztańczonego, barwnego, otoczonego magiczną aurą. Wśród wschodnich filmów o tej tematyce „Tabor...” jest tym, który zdecydowanie trzeba zobaczyć.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-02-2019 o godz. 08:39:13 (199 odsłon)
(Czytaj więcej... | 12736 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Integracja dzieci romskich na sportowo

News
Od marca 2019 roku realizowany będzie projekt przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku „Integracja dzieci romskich na sportowo”. Głównym celem projektu jest nabycie przez uczniów nawyków zdrowego stylu życia oraz umiejętności dbania o własne zdrowie i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Ponadto celem jest inicjowanie wśród dzieci działań na rzecz poprawy stanu zdrowia, poprzez propagowanie zdrowego stylu życia i zachęcanie do aktywności ruchowej.

Na program składa się kilka bloków tematycznych realizowanych w postaci cyklicznych zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku, w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”. W trakcie programu odbędą się spotkania z „ekspertami” np. spotkanie ze specjalistą żywienia zbiorowego, ze specjalistą sportu. Dodatkowo zaplanowane są wyjścia poza świetlicę, w trakcie których realizowane będą założenia programowe np. wyjście do parku trampolin i laserów, zawody sportowe, wycieczka rowerowa, mecz piłki nożnej.

Projekt zrealizowany zostanie przy zastosowaniu różnorodnych form edukacyjnych: odbędą się warsztaty, pogadanki, „burza mózgów”, prezentacje multimedialne, obserwacje, emisje filmów dydaktycznych, ankieta, quiz, gry i zabawy, zadania obrazkowe, krzyżówki, zagadki, inicjowanie swobodnych wypowiedzi dzieci, metoda „skrzynki pytań”.

Termin zakończenia realizacji zadania: grudzień 2019.Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-02-2019 o godz. 14:26:58 (120 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 PREZENTACJA NOWEJ KSIĄŻKI O UPAMIĘTNIENIU

News
By ich ofiara nie poszła w niepamięć

Od samego początku swego istnienia Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku podejmuje rozmaite starania, aby nie tylko pozyskiwać i popularyzować informacje na temat zagłady Romów i Sinti w czasie II wojny światowej, ale także podejmuje szereg działań na rzecz upamiętnienia tego narodu. Jest to również nadrzędną rolą Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który istnieje przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku od listopada 2001 roku.

Pod koniec listopada 2018 roku Związek Romów Polskich przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg wydał nową publikację autorstwa Andrzeja Sochaja. Nosi ona tytuł.: Upamiętnienie Romów i Sinti pomordowanych w czasie II wojny światowej (1939-1945). Publikacja (oprócz wstępu i zakończenia) składa się z sześciu rozdziałów i została w niej opisana działalność Związku Romów Polskich na rzecz upamiętnienia Romów i Sinti pomordowanych w czasie II wojny światowej, która jest realizowana dzięki wsparciu wielu instytucji takich jak m.in.: MSWiA, Fundacja im. Róży Luksemburg, Radio Koszalin czy też Instytut Pamięci Narodowej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-02-2019 o godz. 15:07:10 (108 odsłon)
(Czytaj więcej... | 8584 bajtów więcej | Wynik: 0)

 O mediacjach i asystentach edukacji romskiej

News
87. posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Obecnie funkcjonująca sejmowa Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych została powołana 16 listopada 2015 roku, jest jedną z 29 stałych komisji sejmowych. Do zakresu jej działania należą sprawy związane z utrzymaniem dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych, etnicznych i językowych oraz ochrony ich praw. Zajmuje się także realizacją zasady równego traktowania osób bez względu na ich pochodzenie etniczne i rasowe oraz narodowość. W trakcie jej spotkań poruszane są najistotniejsze wydarzenia związane ze społecznością romską.

Dnia 15 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych nr 87 pod przewodnictwem poseł Danuty Pietraszewskiej, przewodniczącej Komisji. W trakcie omówiono zmiany w składzie prezydium Komisji, rozpatrzono odpowiedzi Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na dezyderat w sprawie powołania mediatora w relacjach z mniejszością romską oraz na dezyderat w sprawie dotyczącej asystentów edukacji romskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-01-2019 o godz. 08:59:24 (129 odsłon)
(Czytaj więcej... | 13115 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Przyszłość Romów w Polsce po roku 2020

News
U schyłku Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

Jak wiadomo, wszelakimi dotacjami organizacje romskie stoją. Bez nich realizacja projektów byłaby zupełnie niemożliwa. Wśród wielu dotujących fundamentalną rolę od lat odgrywa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i jego środki przeznaczane rokrocznie na zadania mające na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego oraz te w ramach Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Dzięki temu wsparciu Związek Romów Polskich zrealizował w trakcie swojej działalności całą masę projektów skierowanych do mniejszości romskiej. Stwierdzić można, że w większości działalność romskich organizacji w Polsce na rzecz Romów opiera się na środkach z MSWiA, zarówno tych z „kultury”, jak i z Programu.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-01-2019 o godz. 11:43:56 (195 odsłon)
(Czytaj więcej... | 13275 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Fundacja Dialog i Porozumienie

News
Genezy powstania organizacji należy doszukiwać się w mojej osobistej szerokiej działalności społecznej. Po kilku latach wzmożonych wyjazdów, zarówno na arenie krajowej jak i międzynarodowej, zacząłem coraz częściej zastanawiać się nad założeniem własnej organizacji pozarządowej. Tak w styczniu 2015 roku została zarejestrowana Fundacja Dialog i Porozumienie z siedzibą w Zielonej Górze, której mam zaszczyt być prezesem. W skład zarządu organizacji jako wiceprezes wszedł Kamil Łuczak, w naszych działaniach wspiera nas członek zarządu Filip Łuczak.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-01-2019 o godz. 09:15:33 (117 odsłon)
(Czytaj więcej... | 13954 bajtów więcej | Wynik: 0)

 RROMSKIE TYSIĄCLECIE

News
Zima 1018-1019 – zima 2018-2019

Tysiąclecie odejścia przodków rromskiego narodu z Północnych Indii (z miasta Kannaudż) było naznaczone różnymi wydarzeniami w kilku krajach europejskich oraz obchodami zorganizowanymi pod koniec listopada i na początku grudnia 2018 roku w Indiach przez ARSP (Rada Stosunków Międzynarodowych – organizacja pozarządowa indyjskich dyplomatów prowadząca działalność w kilku międzynarodowych instytucjach).

Ta kluczowa data powinna być szansą na poszerzenie wiedzy o Rromach i ich historii wśród ogółu społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym, ponieważ poczynią one wszelkie możliwe postępy przyszłej harmonii społecznej. Dlatego ważne jest, aby zmienić tak zwane „społeczne” i „kulturowe” podejście Rromów (w rzeczywistości redukując je do stereotypów używanych przeważnie przez innych) na podejście historyczne, które zakorzenia ich obecność w logicznej ciągłości historii świata. Jest to jedyna droga do istotnego wartościowania prawdziwego dziedzictwa tego narodu, którego dobra integracja kulturalna i społeczna w przeważającej większości przypadków znajduje odzwierciedlenie w ich wielojęzyczności.

Poniżej podajemy po prostu polskie tłumaczenie tekstu informacyjnego opracowanego przez członków „Eurazjatyckiej sieci rromskich akademików” dla Rady Europy, którego celem jest umożliwienie lepszego zrozumienia kolejnych kontekstów w historii Rromów. Ze względu na niedawne wycofanie się Rosji ze swoimi wkładami do Rady Europy, cięcia finansowe doprowadziły do zamknięcia kilku departamentów, zwłaszcza tych poświęconych Rromom, i publikacja tego dokumentu nie jest już w żaden sposób pewna. W związku z tym, stosownie jest jego opublikowanie w języku polskim w „Romano Atmo”.

Początkowe etapy historii Rromów były długo zaniedbywane przez naukowców ze względu na ich założenie, że żaden dowód nie jest dostępny. Ponadto, postawy pogardy i odrzucenia nie były rzadkie i często funkcjonowały stereotypy. Potocznie przekazywana wiedza była przyjmowana bez zastrzeżeń i mogła pozostać w pamięci o wiele dłużej niż ta naukowa. Na przykład, mimo że indyjskie pochodzenie Rromów jest powszechnie uznawane za niepodważalne, wciąż istnieją jednak publikacje i media, które je ignorują.

Marcel Courthiade

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-01-2019 o godz. 10:35:26 (170 odsłon)
(Czytaj więcej... | 40687 bajtów więcej | Wynik: 0)

 WESOŁYCH ŚWIĄT

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-12-2018 o godz. 16:04:08 (126 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.16 sekund