Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Światowy festiwal kultury romskiej – KHAMORO

News
Festiwal kultury romskiej Khamoro odbywa się corocznie w Czechach od 1999 roku.  Jego celem jest spowodowanie by ludzie, którzy żyją obok siebie potrafili współdziałać, a co najważniejsze, ukazać innym piękno i całe bogactwo kultury romskiej.  Tegoroczny festiwal Khamoro odbywał się pierwszy raz w Pilźnie w dniach 26-28 czerwca. W festiwalu wzięły udział zespoły z całego świata m.in. z Rumunii, Francji, Włoch i  Węgier. Głównym organizatorem festiwalu Khamoro jest  stowarzyszenie Slovo21 z Pragi. Ta pozarządowa organizacja realizuje projekty związane z działaniami na rzecz tolerancji i propagowania kultury romskiej, a także wspiera integrację cudzoziemców mieszkających w Czechach.

Pomysł zorganizowania festiwalu powstał dosłownie z dnia na dzień. Jelenai Džemil Silajdżić producent filmowy i profesor muzyki po tragicznym rozpadzie Jugosławii osiadł w Pradze. W tym samym czasie zorganizował kulturalne wydarzenie, na które zaprosił czeskie gwiazdy muzyki pop oraz zespół romski. Wszystko szło gładko do momentu, aż romscy artyści weszli na scenę - nagłośnienie przestało działać. Jednak doświadczeni romscy muzycy doskonale wiedzieli jak sobie z tym poradzić. Opuścili scenę i przyłączyli się do tłumu. Ich występ okazał się sukcesem pomimo problemów technicznych. Jak się później okazało problemy te nie były przypadkowe. Państwo Silajdżić byli zszokowani przejawami takiej ksenofobii. Nadal pamiętali co spowodowała etniczna nienawiść w ich ojczystej Bośni i Hercegowinie.

Tejże nocy narodził się Khamoro Światowy Festiwal Kultury Romskiej. Nazwa festiwalu pochodzi od nazwy zespołu Khamoro oznaczającego słońce, pozytywną energię, która rozgrzewa serca, budzi w ludziach entuzjazm i zrzesza ich w dążeniu do radości i szczęścia.

Festiwal nie koncentruje się jedynie na muzyce romskiej, biorą w nim udział również interpretatorzy współczesnej muzyki romskiej, przedstawiciele znanego na całym świecie gipsy jazzu. Znamienna dla Khamoro jest mieszanka tradycji i nowoczesności, jak również unikanie stereotypów. Podczas festiwalu możemy oglądać nie tylko genialne umiejętności muzyczne i taneczne Romów, które od wieków są dla tej grupy etnicznych bardzo charakterystyczne. Ideą tegoż festiwalu jest prezentacja tego wszystkiego, co kultura romska wniosła do tego świata  i jednocześnie integracja międzyludzka.

Pomysł zorganizowania profesjonalnego festiwalu pod koniec lat dziewięćdziesiątych w Pradze spotkał się z aprobatą tamtejszych władz. Idea tego festiwalu została również przyjęta z wielka aprobatą przez samych Romów. Romscy działacze, badacze chętnie wspierają organizatorów w przygotowaniach i realizacji Khamoro. Wśród osób związanych z festiwalem jest m.in. Václav Havel, który miał niesamowity dar do jednoczenia ludzi. Ten „słoneczny” festiwal od lat wywołuje w ludziach pozytywne doznania, doświadczenia, które są niezwykle ważne w naszym współistnieniu.

Trzydniowy festiwal rozpoczął się 26 czerwca teatralnym przedstawieniem pt. Słodka Matka, które jest inspirowanie anty-romskimi wydarzeniami, które miały miejsce w Czechach. Tego samego  dnia wystąpił jazzowy zespół KlaJazzRom, który  w swojej twórczości łączy muzykę klasyczną, jazz i tradycyjną muzykę romską, na co wskazuje sama nazwa zespołu. Zespół KlaJazzRom walczy ze stereotypowym postrzeganiem Romów, jego członkowie pokazują, że są wykształceni, mają wizję i wyczucie muzyki nie tylko romskiej, ale również wykonywanej przez nich muzyki klasycznej i jazzu. Tego dnia odbyło się również otwarcie wystawy „Wiek katastrof – Wiek cudów”.

Piątkowe występy były poświęcone tańcom. Ten dzień skupił miłośników nowoczesnego tańca ulicznego. Konkurs prowadzony był przez organizację Plzeň’s Ponton i skierowany był do dzieci i młodzieży  z miejscowości wykluczonych społecznie. Ostatni dzień festiwalu był zwieńczeniem wydarzeń festiwalowych.

Wszystkie poprzednie festiwale, tak jak i tegoroczny, cieszyły się ogromną popularnością i obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń.

Agnieszka Huczko

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-07-2014 o godz. 09:04:52 (552 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie Rady Naukowej Instytutu

News
Spotkanie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu – Szczecinek, 26 czerwiec 2014 r.

Dnia 26 czerwca 2014 w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku odbyło się IV posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu działającego przy ZRP.

Uczestniczyli w nim poszczególni członkowie Rady Naukowej: prokurator IPN w Koszalinie - Krzysztof Bukowski, prof. dr hab. Janusz Mieczkowski z Instytutu Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Mateusz Alan Babicki – doktorant Uniwersytetu Gdańskiego, wieloletni współpracownik gazety Romano Atmo i Instytutu; Andrzej Łuczak – Dyrektor Instytutu, który pełnił rolę protokolanta tegoż posiedzenia, doktorant Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Andrzej Sochaj – Sekretarz Instytutu, szczecinecki działacz społeczny.

Spotkanie poprowadzili prezes Związku Romów Polskich – Roman Chojnacki wspólnie z Dyrektorem Instytutu –Andrzejem Łuczakiem oraz jego Sekretarzem Andrzejem Sochaj.

Na początku Prezes Związku Romów Polskich – Roman Chojnacki wspólnie z Dyrektorem Instytutu – Andrzej Łuczakiem oficjalnie poinformowali wszystkich zebranych, że z dniem 01.06.2014 r. Mateusz A. Babicki został członkiem Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Podczas trwającego ponad cztery godziny spotkania Zarząd Instytutu oraz członkowie Rady Naukowej dyskutowali nad dotychczasowymi osiągnięciami jednostki naukowo – dokumentacyjnej Związku Romów Polskich. Obszerne sprawozdanie z dotychczasowej działalności przedstawił Andrzej Sochaj i wśród osiągnięć wskazał m.in. pozyskanie nowych zasobów do archiwum i pozycji książkowych do biblioteki, oraz płyt filmów do płytoteki; przygotowanie nowych opracowań naukowych przez członków Rady Naukowej, przygotowanie i nagranie kilu audycji na temat działalności Instytutu, historii i kultury Romów ze szczególnym uwzględnieniem życia i twórczości Bronisławy Wajs Papuszy oraz tematyki związanej z Zagładą Romów i Sinti oraz akcją osiedleńczą Romów w Polsce i Europie; wykłady, odczyty, prezentacje, aktywny udział w różnych wydarzeniach poświęconych problematyce mniejszości narodowych i etnicznych ze szczególnym uwzględnieniem spraw społeczności romskiej, jak również zjawisk dyskryminacji, rasizmu i ksenofobii związanej z działalności w ramach projektu „Moda na tolerancję”, jaką rozpoczęliśmy w kwietniu br. z Fundacją im. Stefana Batorego.

Ponadto osoby biorące udział w posiedzeniu przedstawiały swoje propozycje w zakresie potencjalnych nowych kierunków działań Instytutu w przyszłości. Reprezentujący różne podmioty i instytucje, a jednocześnie odmienne spojrzenia na tematykę romską wymieniali swe uwagi na temat potencjalnych zmian i możliwości wprowadzenia ich w życie. W trakcie spotkania omawiane były bowiem następujące aspekty działalności Instytutu:  dalsze starania na rzecz podtrzymywania pamięci o zagładzie Romów w czasie II wojny światowej, pozyskiwania nowych dokumentów do zasobów archiwalnych oraz ich wykorzystania do prac naukowo-badawczych i wydawniczych, dokonania analizy aktualnej sytuacji Romów w Polsce i na świecie, a także podtrzymywania romskiej kultury, tradycji i języka oraz współpraca z mediami i różnego rodzaju instytucjami oraz organizacjami.

Oprócz dokonania podsumowania bieżącej pracy Instytutu dyskutowano także nad tym, co nas czeka w 2014 r.,  m.in. obchody upamiętniające zagładę Romów w Treblince, Konferencja Międzynarodowa poświęcona sprawom Romów w Krakowie, konferencje romologiczne (Poznań, Kielce, Warszawa, poświęcone zagładzie Romów oraz 50-leciu akcji osiedleńczej, udział w konferencji w Kamieniu Śląskim; przygotowanie wystawy i koncertu muzyki romskiej w Szczecinku, która odbędzie się 12 października w sali Kina Wolność); nawiązanie współpracy z Muzeum Państwowym Koszalinie oddział w Szczecinku i dokonanie wspólnej kwerendy materiałów do opracowania w przyszłości monografii „Romowie na Ziemi Szczecineckiej”.

Zostały poruszone także kwestie związane z tym, na co szczególnie pracownicy Instytutu powinni zwrócić uwagę jeszcze w bieżącym roku oraz w roku przyszłym, aby w ramach skromnych możliwości finansowych, móc podkreślić na różnych polach swej działalności zbliżające się ważne historyczne wydarzenia z historii Romów polskich. Ponadto szczególną bliską i ważną kwestią, poruszaną na tym posiedzeniu przez członków Rady Naukowej była sprawa dotycząca tego, jakie w najbliższym czasie należy podjąć działania oraz w jaki sposób upamiętnić miejsca pamięci zagłady Romów i Sinti m.in. w Kobylance, Siedlcach oraz w Chełmnie nad Nerem.

Spotkanie Rady Naukowej, a także cała działalność Instytutu  Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu działającego przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku jest finansowane dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Andrzej Sochaj

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-07-2014 o godz. 08:44:32 (972 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zaproszenie

News
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w uroczystych obchodach upamiętniających Romów i Sinti, którzy zostali zamordowani w byłym niemieckim nazistowskim Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął w 2014 roku honorowym patronatem obchody upamiętniające zagładę Romów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.
Wysłany przez admin_zrp dnia 11-07-2014 o godz. 08:58:14 (563 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 51

News
Ukazał się trzeci tegoroczny numer Romano Atmo. Jest to już 51 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. W tym numerze piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tematem numeru jest kwietniowa pielgrzymka kanonizacyjna do Rzymu, na kanonizację papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Ponadto przedstawiamy Raport Komisji Europejskiej na temat realizacji założeń Unijnych Ram na rzecz Integracji Romów (2014 – 2020) oraz piszemy o wizycie w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Oprócz tego ogłaszamy konkurs stypendialny w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą: Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego szansą na lepszą przyszłość. Warto zaznaczyć, że stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji. Ponadto zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystych obchodach upamiętniających Romów i Sinti, którzy zostali zamordowani w byłym niemieckim nazistowskim Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince. Warto dodać, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski objął w 2014 roku honorowym patronatem obchody upamiętniające zagładę Romów na ziemiach polskich w czasie II wojny światowej.

W dalszej części numeru przedstawiamy artykuł Anny Makowskiej-Cieleń pt. „W Gorzowie Wielkopolskim pamięta się o Romach oraz wywiad z Włodzimierzem Filem, Przewodniczącym Związku Ukraińców w Polsce Koła w Białym Borze. Prezentujemy także sprawozdanie Piotra Jacka Krzyżanowskiego z ogólnopolskiej konferencji naukowej pod nazwą „Przymusowe osiedlenie Cyganów w Polsce. Pół wieku po zakazie wędrówki 1964 – 2014”. Piszemy również o romskim akcencie Nocy Muzeów w Szczecinku.

Wspominamy również Barbarę Filipowską, przyjaciółkę Romów, która niestety po walce z ciężką chorobą odeszła od nas. Polecamy również artykuł o korepetycjach języka angielskiego w szczecineckiej świetlicy integracyjnej dla dzieci romskich i polskich „Słoneczko”. Piszemy także o tym, że człowiek niepełnosprawny nie znaczy gorszy, przy okazji projektu Cooltura równych szans, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto kontynuujemy nowy cykl pt. Mieszanka kultur, w którym tym razem przedstawiamy ciekawą historię, zwyczaje i folklor Łemków i Maorysów. Prezentujemy również kolejne opowiadania Zenona Rogali – tym razem pt. „Kocioł”. Zachęcamy także do przeczytania artykułu Wiolety Kalinicz o tym jak przechytrzyć chorobę.

Oprócz tego polecamy nasze stałe działy – Kuchnia, Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 10-07-2014 o godz. 09:03:12 (524 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję - podsumowanie czerwca

News
Czerwiec za nami, lipiec cieszy nas już słoneczną pogodą i urlopowym lenistwem. Jednak my nie zwalniamy, praca wre, a liczby przykrych doniesień i komentarzy niestety rosną.

W czerwcu założyliśmy 15 spraw dotyczących obraźliwych treści, jakie ukazały się w internecie. Odnotowaliśmy 576 wpisów niezgodnych z prawem. Po trzech miesiącach realizacji projektu łącznie zgłosiliśmy już 1624 takich wpisów.

Ponadto pracownik ds. monitoringu wraz z prawnikiem w ubiegłym miesiącu odwiedzili Śląsk, a dokładniej Katowice, Siemianowice Śląskie i Zabrze, w celu dokładnego zbadania spraw jakie zgłaszano nam  z tego zakątka Polski. Dokonano wyjaśnienia, ocenienia i udokumentowania przykrych incydentów oraz próby zaradzenia tym niepokojącym wydarzeniom. Odbył się także szereg spotkań z przedstawicielami administracji wojewódzkiej w Katowicach oraz administracji samorządowej w Siemianowicach Śląskich i  Zabrzu oraz z podległymi im służbami.

Na bieżąco monitorujemy także wydarzenia, jakie mają miejsce w Andrychowie i jesteśmy w stałym kontrakcie z przedstawicielami tamtejszej społeczności romskiej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-07-2014 o godz. 15:54:28 (537 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Szczecinecka Noc Muzeów

News
Noc Muzeów to impreza kulturalna, polegająca na udostępnianiu muzeów, galerii i instytucji kultury, w wybranym dniu, w godzinach nocnych. Organizatorzy przygotowują także specjalne atrakcje np. zwiedzanie obiektów zazwyczaj niedostępnych, koncerty, poczęstunki, warsztaty, scenki rodzajowe itp. Zwiedzanie umożliwiane jest za symboliczną kwotę płaconą przy pierwszym wejściu lub całkowicie za darmo.

Pierwsza Noc Muzeów miała miejsce w Berlinie w 1997. Z powodu jej dużego powodzenia zaczęły powstawać podobne imprezy w innych miastach, m.in. pod nazwą Nuit Blanche w Paryżu i w Amsterdamie. Obecnie organizuje je ponad 120 miast Europy. W Polsce pierwszą Noc Muzeów zorganizowano w 2003 w poznańskim Muzeum Narodowym. Od tamtej pory Noc Muzeów organizowana jest co roku również w Szczecinku.

Jak co roku, dziesiątki zwiedzających, nowe wystawy, koncerty i pokazy - to wszystko było w szczecineckim Muzeum Regionalnym 17 maja 2014 r. podczas sobotniej Nocy Muzeów. Szczecinecka Noc Muzeów przebiegła pod hasłem wielokulturowości, stąd wystawa fotografii z Kresów Wschodnich i koncert chóru ukraińskiego. W Muzeum można było oglądać wszystkie stałe ekspozycje, prezentowane były także eksponaty zakupione w minionym roku.

W imprezie uczestniczyli również podopieczne z integracyjnej świetlicy romskiej w Szczecinku. W związku ze specyfiką imprezy dziewczynki zdecydowały się na pokaz strojów romskich, które nawiązywały zarówno do czasów współczesnych, jak również tych z dawniejszych czasów.   

Jako pierwszy dziewczynki ze świetlicy romskiej zaprezentowały romski strój w nowoczesnym wydaniu, który składał się z delikatnej bluzeczki, nie za obcisłej, do tego oczywiście długa spódnica, dżinsowa lub z innego materiału, już niekoniecznie falbaniasta. Aczkolwiek powinna być zwiewna, nieprześwitująca i nie za mocno dopasowana do ciała. Przede wszystkim powinna być skromna. Dodatkową ozdobą do takiego stroju może być chusta przewieszona przez ramiona. Jako narzutka może służyć przedłużany kardigan. W dzisiejszych czasach młode kobiety romskie odchodzą od przesadnych strojów i ubierają się z postępem, w dużej mierze zaczęły przywiązywać uwagę do dzisiejszych trendów.

Kiedyś oczywiście kobiety romskie ubierały się inaczej, wtedy nie było mowy o jakiejkolwiek modzie romskiej. Była to falbaniasta długa spódnica z ozdobami typu koronka, cekiny, do tego bardzo ważnym elementem ubioru był fartuszek zawiązany w pasie, przeważnie mocno kwiecisty, kolorowy. Bluzka luźna, najczęściej na guziczki. Chusta na głowę wiązana z tyłu lub z boku. W dawnych czasach romski strój wskazywał również na zamożność rodziny, im bogatsze stroje, tym zamożniejsza rodzina. Tradycyjny strój romski również został zaprezentowany przez nasze podopieczne.

Natomiast romski strój estradowy, który pokazały na sobie dziewczynki składał się z długiej spódnicy oraz idealnie dopasowanej bluzki. Tradycyjnie zazwyczaj jest on przepełniony różnego typu cekinami, falbanami oraz zdobieniami, które upiększają suknię. Taki strój występuje we wszystkich kolorach. Suknia jest zazwyczaj ciężka, ze względu na dużą ilość halek, które są potrzebne do tego aby móc się swobodnie poruszać, szczególnie w tańcu. Szyte są z różnych materiałów m.in. szyfonu, atłasu, satyny. Jako dodatek do całego stroju, często używa się chusty typowo bollywódzkiej, która jest zawiązana na biodrach. By podkreślić całość stroju nakłada się na ręce wiele bransoletek, aby podczas tańczenia wydawały charakterystyczny dźwięk, oraz długie kolorowe kolczyki.

Po prezentacji strojów, każdy z zainteresowanych kulturą romską mógł porozmawiać i zrobić sobie zdjęcie z dziewczynkami.

Oprócz występów zwiedzający mogli skorzystać z drobnego poczęstunku, który przygotowali organizatorzy imprezy. Kolejna Noc Muzeów już za rok, z pewnością nie zabraknie atrakcji i dobrej zabawy.  

Wysłany przez admin_zrp dnia 02-07-2014 o godz. 13:13:04 (657 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Raport Komisji Europejskiej

News
Raport Komisji Europejskiej na temat realizacji założeń Unijnych Ram dla Krajowych Strategii na rzecz Integracji Romów (2014 – 2020).

Niemal równo 3 lata temu Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie UE oraz kraje kandydackie do przedstawienia założeń swych krajowych strategii na rzecz integracji Romów w latach 2014 – 2020. Oparciem dla tych planów działania były właśnie opracowane uprzednio przez Brukselę Unijne Ramy dla tychże strategii. Ocena 3 – letnich działań podejmowanych dotychczas przez kraje członkowskie oraz kraje kandydackie na tym polu w latach 2011 – 2014 obejmowała zarówno treść podjętych przezeń zobowiązań, jak również ich praktyczną realizację. Analiza tych 3 lat działań była niezwykle kompleksowa i dotyczyła zarówno konkretnych programów, inicjatyw czy też wydarzeń poświęconych problematyce społeczności romskiej, jak również zawarto w niej opinie reprezentantów społeczności romskiej bezpośrednio zainteresowanej tego typu działaniami oraz innych przedstawicieli krajowego i europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

W raporcie tym Komisja Europejska oprócz wskazania najważniejszych postępów i sukcesów dokonanych w zakresie poprawy sytuacji osób narodowości romskiej w poszczególnych państwach przez nią ocenianych wskazała na palące potrzeby oraz niedociągnięcia, które winny być wyeliminowane w możliwie najkrótszym czasie. Ocena zmian w kwestii położenia ludności romskiej na obszarze Wspólnoty oparta została na analizie wykorzystania przez kraje członkowskie unijnych programów i środków powszechnie dostępnych, jak Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Program Rozwoju Obszarów czy też założeń Europejskiej Strategii Spójności na lata 2014 – 2020. Sporo uwagi poświęcono kluczowym obszarom wsparcia kierowanego do Romów, czyli zatrudnienia, edukacji, mieszkalnictwa, opieki zdrowotnej, a także zwalczania dyskryminacji, rasizmu, ksenofobii czy handlu ludźmi. Wspomniano ponadto o działaniach podejmowanych na rzecz zachowania kultury, tożsamości i języka romskiego oraz upamiętniania niezwykle ważnych wydarzeń z historii tego narodu.

Oprócz ogólnej części wskazującej na plusy i minusy dotychczas podejmowanych działań, ze szczególnym uwzględnieniem przykładów dobrych praktyk i zjawisk negatywnych, wymagających wyeliminowania opublikowany przez Unię Europejską raport zawiera również ocenę indywidualną poszczególnych krajów Wspólnoty. W stosunku do każdego z wymienionych państw wymienione zostały najważniejsze zrealizowane bądź też będące w trakcie realizacji przedsięwzięcia adresowane do Romów, a także zjawiska negatywne, które muszą być wyeliminowane oraz niedociągnięcia pojawiające się w ramach ogólnie ocenianych jako skuteczne działaniach. Takimi sugestiami są chociażby zalecenia by w ramach realizowanych dla całego społeczeństwa zadaniach uwzględniać specyfikę osób narodowości romskiej i uważnie analizować wpływ ich realizacji na sytuację społeczności romskiej.

Raport jednoznacznie wskazuje na skuteczność zadań w zakresie edukacji, zatrudnienia, opieki zdrowotnej oraz mieszkalnictwa i wzajemnego dialogu obu społeczności, w których uczestniczą romscy asystenci czy mediatorzy (Węgry, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Polska, Czechy, Bułgaria). W przypadku krajów tzw. „starej” Unii, czyli będących członkami przed 1 maja 2004 r. można zaobserwować swoisty fenomen polegający na tym, iż kraje te jak np. Austria, Belgia czy Dania nie prowadzą działań odnoszących się sensu stricte do Romów i Sinti ani też nie wskazały na efekty tychże działań w stosunku do sytuacji ludności romskiej. W raporcie na temat 3 lat realizacji unijnych ram dla krajowych strategii wskazywano wielokrotnie wobec różnych krajów na konieczność i znaczenia konsultowania realizowanych wobec Romów przedsięwzięć z przedstawicieli samych zainteresowanych.

Jeden z działów Raportu zawiera ponadto informacje na temat krajów kandydackich, czyli państw Zachodnich Bałkanów tj. Bośni i Hercegowiny, Chorwacji (do 30 czerwca 2013 r.), Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii i Kosowa oraz Turcji, zamieszkałych przed ponad 5 milionów osób narodowości romskiej. Państwa te w latach 2007 – 2013 otrzymały z UE 100 milionów euro w ramach instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA).

Dane niezbędne do opracowania omawianego Raportu uzyskano zarówno od krajowych instytucji i organizacji międzynarodowych (Agencja Praw Podstawowych UE), a także organizacji pozarządowych, w tym także romskich, jak Europejskie Biuro Informacyjne Romów (ERIO), Fundacion Secretariado Gitano, Amalipe czy też Sastipen. Opracowanie autorstwa Komisji Europejskiej dotyczące stanu 3 – letniej realizacji zobowiązań podjętych w 2011 r. jest dostępny w 3 językach roboczych Wspólnoty: angielskim, francuskim i niemieckim.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-06-2014 o godz. 08:49:23 (612 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wizyta w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki

News
Współpraca to dla naszego stowarzyszenia słowo klucz. Dzięki niej otwiera się wiele drzwi, za którymi rozciąga się cały wachlarz możliwości. Cenimy każdy rodzaj wsparcia i współdziałanie, bo bez niego nie bylibyśmy w miejscu, w którym teraz jesteśmy. Szczególnie ważne i rozwijające są dla nas kontakty z przedstawicielami innych kultur i narodowości, od których możemy czerpać, ale i dzielić się doświadczeniami. Wszak problemy i radości są dla nas wszystkich podobne. Dlatego propozycja spotkania jaką otrzymaliśmy od ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie była dla nas pochlebstwem i szansą, z której z ochotą skorzystaliśmy.

Wizyta Prezesa Chojnackiego u ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki miała miejsce 6 maja 2014 r. Jak wynika z relacji prezesa, spotkanie przebiegło w miłej atmosferze i dało okazję do bardzo ciekawej rozmowy. Ambasador Stephen Mull okazał duże zainteresowanie społecznością romską. Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, wykorzystał to i przybliżył ambasadorowi specyfikę działalności naszego stowarzyszenia oraz opowiedział o problemach z jakimi boryka się większość stowarzyszeń romskich w naszym kraju. Nie przemilczano także tematu sytuacji ludności romskiej w Polsce i trudności z jakimi spotykają się na co dzień, a które są niezmienne od wielu lat.

Stephen Mull zapewnił swoją otwartość na przyszłą współpracę i partnerstwo ZRP i Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie. Dało to wielką nadzieję na przyszłe wspólnie organizowane inicjatywy. Warto wspomnieć, że już udało nam się otrzymać grant na uroczyste obchody w byłym Obozie Karnym i Obozie Zagłady, które odbędą się 30 lipca w Treblince. Przedstawiciele ambasady zobowiązali się również do pomocy w uroczystościach odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej Romów i Sinti pomordowanych tam podczas drugiej wojny światowej. Ambasada wyraziła także chęć zorganizowania wyjazdu do USA dla kilkunastu młodych działaczek romskich w celu odbycia krótkiej wizyty (dwu, trzytygodniowej), by poznać zasady wsparcia grup mniejszościowych w Stanach Zjednoczonych, współpracy między organizacjami pozarządowymi a rządem, wspierania mniejszości w programach integracyjnych oraz zagadnienia promowania tolerancji dla grup mniejszościowych. ZRP przesłało już zgłoszenia kilku kandydatek.

Prezes Chojnacki był pod wrażeniem swobodności i otwartości jaką emanował ambasador. W ramach pamiątki Prezes ofiarował Mullowi egzemplarz książki Vani de Gila „Mówimy po romsku” opatrzony osobistą dedykacją. Prezes ZRP zaprosił ambasadora na rewizytę, mamy więc nadzieję, że już niedługo będziemy mogli zdać relację ze spotkania, które tym razem odbędzie się w siedzibie ZRP w Szczecinku. Jest ku temu okazja, ponieważ nie tak daleko, bo w Świdwinie stacjonują wojska USA, które odwiedza Stephen Mull.

Spotkanie z ambasadorem Stanów Zjednoczonych Ameryki trwało prawie godzinę i obfite było w istotne rozmowy. Niestety nie było możliwości fotografowania, ale nie to jest przecież najważniejsze. Otwartość i ciekawość ambasadora można wziąć za dobry znak wróżący realne zainteresowanie i chęć współdziałania. Pierwsze kroki zostały już poczynione, mamy nadzieję, że wydeptywana teraz ścieżka wraz z upływem czasu zmieni się w szeroki szlak łączący co prawda odmienne, ale dążące ku podobnym wartościom kultury i narodowości.

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-06-2014 o godz. 09:25:15 (615 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPROSZENIE DO TREBLINKI – 30 lipca 2014

News
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince oraz Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach serdecznie zapraszają na uroczyste obchody upamiętniające Romów i Sinti, którzy zostali zamordowani w byłym niemieckim, nazistowskim Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince. Będzie to ważne wydarzenie historyczne dla wszystkich Romów i Sinti, które nie miało dotąd miejsca w Treblince. Punktem kulminacyjnym obchodów będzie odsłonięcie pomnika ufundowanego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz przypomnienie grozy tamtych dni z nadzieją, że już nigdy więcej się nie powtórzy.

Uroczystość odbędzie się na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach 08-330 Kosów Lacki, w miejscu straceń w byłym niemieckim, nazistowskim Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince dnia 30.07.2014 r. o godz. 11:00.

Program uroczystości:

1. Hymn romski i polski.
2. Powitanie zaproszonych gości.
3. Okolicznościowy koncert muzyki romskiej.
4. Przemówienia zaproszonych gości.
5. Poświęcenie i odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
6. Złożenie wieńców i wiązanek kwiatów przez przybyłe delegacje.
7. Podziękowanie i zakończenie części oficjalnej.
8. Przejście do budynku muzeum, gdzie wykłady okolicznościowe wygłoszą:
• Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Bukowski: „Zagłada Romów w Treblince”
• Prof. dr Jacek Wilczur – Honorowy Dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu (Dyrektor Instytutu w latach 2001-2011): „Udział Romów w oddziałach partyzanckich w czasie II wojny światowej”.
9. Na zakończenie uroczystości będzie możliwość zwiedzenia wystawy w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, Oddział Muzeum Regionalnego w Siedlcach.

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku wystąpił do Prezydenta RP z prośbą  o objęcie Honorowym Patronatem tej uroczystości.

W uroczystościach weźmie udział około 100 osób narodowości romskiej i nieromskiej z Polski, w tym osoby starsze pamietające tamte dni. Na uroczystość została zaproszona również młodzież z całej Europy.

Mamy nadzieję, że swoją obecnością zaszczycą nas przedstawiciele władz państwowych różnego szczebla, liczne delegacje korpusu dyplomatycznego z różnych krajów Europy i świata m.in. ze Stanów Zjednoczonych Ameryki, Republiki Federalnej Niemiec itd., a także członkowie organizacji pozarządowych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy utrzymują więź z narodem romskim i którym nie jest obojętna bolesna historia Romów.


Roman Chojnacki
Członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych
Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-06-2014 o godz. 09:07:44 (643 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Konkurs stypendialny

News
Ogłaszamy konkurs stypendialny w ramach realizowanego zadania publicznego pod nazwą: Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego „Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego szansą na lepszą przyszłość”.

Stypendia zostały ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą na stronie internetowej ZRP www.romowie.com

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Jednocześnie informujemy, że studenci którzy nie otrzymali jeszcze stypendium za okres styczeń – czerwiec 2014 otrzymają je z wyrównaniem na podane wcześniej numery kont bankowych. Warunkiem jest przesłanie na adres ZRP zaświadczenia z uczelni mówiącego o kontynuacji studiów na kolejnym semestrze.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-06-2014 o godz. 14:31:36 (643 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.19 sekund