Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Program integracji społeczności romskiej

News
Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020

7 października Rada Ministrów przyjęła „Program integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020”. Dokument jest kontynuacją działań państwa polskiego, podejmowanych od 2001 roku w ramach „Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata 2001-2003”, a następnie „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce na lata 2004-2013”. 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Programu. Dokument dostępny jest na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod tym linkiem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-10-2014 o godz. 09:08:05 (757 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konferencja podsumowująca projekt Cooltura równych szans

News
Romowie chcą pracować – urzędnicy nie dowierzają.

Po ponad roku realizacji projekt „Cooltura równych szans” powoli dobiega końca. Stażyści z dniem 31 października br. kończą swoją pracę, a cały projekt kończy się 30 listopada. Ochotników na odbywanie stażów nie brakuje, w związku z tym mamy nadzieję, że podobne projekty będziemy realizować w przyszłych latach w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój. Tym czasem za nami już konferencja podsumowująca.

Dnia 13 października br. w hotelu Viki w Szczecinku odbyła się konferencja podsumowująca projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Cooltura równych szans”. Uroczystego rozpoczęcia konferencji dokonał Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku Roman Chojnacki. Następnie zgromadzonym gościom została przedstawiona prezentacja multimedialna przedstawiająca projekt. W dalszej części programu Kinga Nowakowska z College Consulting omawiała przeprowadzone badania z realizacji projektu.

Przypomnijmy, że projekt był skierowany do grupy 40 niepełnosprawnych, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo Romów mieszkających na terenie Polski. Jak wiemy Romowie to najbardziej zagrożona wykluczeniem społecznym mniejszość etniczna zamieszkująca Polskę. Główny problem mniejszości romskiej to bardzo wysoki wskaźnik bezrobocia, w szczególności dotykający osoby niepełnosprawne. Romowie nie zostali wyposażeni w kapitał życiowy umożliwiający im pozytywną pozycję społeczną, odpowiedni poziom wykształcenia i kwalifikacji. Sytuację tą pogłębia niska samoocena oraz słaba motywacja do poszukiwania pracy. Romowie są także najmniej samodzielną grupą osób, dlatego też potrzebują pomocy od innych obywateli na każdym polu działania, zwłaszcza we wchodzeniu na rynek pracy i utrzymaniu się w zatrudnieniu. I właśnie wychodząc naprzeciw tym problemom i oczekiwaniom środowiska romskiego stworzyliśmy projekt „Cooltura równych szans”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z raportu opracowanego na potrzeby projektu wynika jednoznacznie, że Romowie chcą i potrafią pracować. Doświadczenia nabyte w czasie realizacji projektu pokazują, że staże zorganizowane dla 40 beneficjentów stanowią realną formę wsparcia, pomagają w zdobywaniu nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych, co w przyszłości skutkować będzie większą atrakcyjnością Romów podczas poszukiwania pracy.

Realizacja projektu „Cooltura równych szans” stanowiła duże wyzwanie zarówno dla realizatorów jak i stażystów, gdyż w dalszym ciągu w społeczeństwie polskim panuje stereotyp niewykształconego i leniwego Roma. Na początku były pewne trudności w przekonaniu pracodawców do zatrudnienia Romów, ale w końcu udało się nam wspólnymi siłami – naszymi i kandydatów na staże – znaleźć chętnych do zatrudnienia Romów. Było warto, gdyż pracodawcy zmienili nastawienie do społeczności romskiej i nie żałowali podjęcia z nami współpracy. Prezes ZRP Roman Chojnacki, a jednocześnie koordynator projektu, w jednym z wywiadów udzielonych dla mediów podczas konferencji trafnie podsumował ponad roczną realizację projektu: „Romowie pokazali, że nie są gorsi od Polaków - kiedy coś robią, robią to dobrze”.

Realizację projektu badała Kinga Nowakowska z College Consulting: „Zasięgaliśmy opinii dosłownie wszędzie. Pytaliśmy beneficjentów jak sobie radzą, rozmawialiśmy z pracodawcami i przedstawicielami instytucji publicznych mających wpływ na codzienne życie Romów. Ku naszemu zaskoczeniu najwięcej problemów stwarzali przedstawiciele instytucji publicznych takich jak MOPS, PUP czy PCPR. Tam również pokutują stare stereotypy, że Rom to niebieski ptak, który nie sieje, nie orze a zbiera. To oczywiście ma później odzwierciedlenie w codziennych działaniach. Myślę, że tym programem pokazaliśmy, że Romowie niczym nie różnią się od innych nacji, że chcą i potrafią pracować”.

Mimo tych trudności, projekt umożliwiający niepełnosprawnym Romom odbywanie stażów odniósł niekwestionowany sukces. Na szczęście znaleźli się pracodawcy, którzy nie kierowali się tylko stereotypami. Zakończenie staży nastąpi z końcem października nad czym ubolewają zarówno stażyści jak i pracodawcy.

Konferencja cieszyła się dużym powodzeniem, przybyło kilkadziesiąt zaproszonych gości oraz niemal wszystkie lokalne media. Konferencja odbiła się szerokim echem wśród zgromadzonych gości, którzy byli zaskoczeni wnioskami i wynikami badań przedstawionymi podczas konferencji. Wśród gości biorących udział w konferencji głos zabrali m.in. poseł na Sejm RP Wiesław Suchowiejko, Starosta Powiatu Szczecineckiego Krzystof Lis, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Wiesław Kosmala oraz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego Adam Wyszomirski. Swoją obecnością zaszczycili nas radni, przedstawiciele stowarzyszeń, pracodawcy i stażyści oraz Romowie z całej Polski. Oficjalnego podsumowania i zakończenia konferencji dokonała Joanna Chojnacka, Sekretarz Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Po części oficjalnej, w części cateringowej zebrani mogli wysłuchać pieśni romskich, zaśpiewanych przez siostry Magdalenę i Justynę Matkowskie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za udział w wydarzeniu, które mamy nadzieję przyczyni się do otwarcia dyskusji nad koniecznością zmian systemowych w Polsce w obszarze aktywizacji zawodowej i zatrudnienia Romów oraz będzie impulsem do podjęcia konkretnych działań mających na celu zmniejszenie bezrobocia wśród Romów.


      

      

      

      

      


Wysłany przez admin_zrp dnia 20-10-2014 o godz. 15:37:22 (598 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 WSPOMNIENIE TABOROWYCH DNI

News
Otwarcie wystawy fotograficznej i Recital Sióstr Matkowskich w Szczecinku z okazji 50. rocznicy przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce.

W niedzielne popołudnie 12.10.2014 r. mieszkańcy Szczecinka i okolic oraz Romowie przybyli z całej Polski, mieli okazję zapoznać się z historią, tradycją romską oraz ubogacić się tą niepowtarzalną kulturą. Tego dnia w holu i sali szczecineckiego Kina Wolność odbyły się dwie piękne imprezy kulturalne.

Najpierw o godz. 16:30 w Kinie Wolność w Szczecinku miało miejsce otwarcie wystawy fotograficznej z okazji 50 rocznicy przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce. Została ona w całości poświęcona wielkiej wędrówce, jaką Romowie prowadzili w taborach. Wystawę zorganizował Związek Romów Polskich przy pomocy SAPiK-u, czyli Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.

Wszystkie osoby ze społeczności romskiej i nieromskiej, które tego dnia zechciały zobaczyć niniejszą wystawę fotograficzną mogły zobaczyć lub przypomnieć sobie, jak wyglądało ponad pół wieku temu taborowe życie Romów.

Zdjęcia, które zostały wykorzystane w wystawie pochodzą z zasobów Muzeum Etnograficznego w Tarnowie oraz z Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu.

Wystawę otworzył Roman Chojnacki - Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, który w kilku słowach podziękował wszystkim za liczne przybycie, za chęć zapoznania się z historią i kultura romską. Przypomniał jak bardzo ważną i tragiczną dla Romów jest ta rocznica, kiedy to w wyniku działań administracyjnych ówczesnych władz półwieku temu w przymusowy sposób nakazano Romom zakończyć ważny etap, jakim był koczowniczy, wędrowny tryb życia prowadzony w taborach.

Później wędrówkę Romów oraz krótki rys historyczny przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce, przedstawił wszystkim zgromadzonym Andrzej Sochaj – Sekretarz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Przypomniał, w jaki sposób zakończył się dla Romów czas „wielkiej wędrówki” a nastał okres „wielkiego postoju”, kiedy tabory zniknęły z polskich tras.

Następnie Prezes poprosił obecnego na uroczystości Burmistrza Miasta Szczecinka - Jerzego Hardie – Douglasa o zabranie głosu. Burmistrz podziękował Romom za to, że są; za to, że Związek Romów Polskich ma swoją siedzibę w Szczecinku; za to, co robi dla Romów i dla lokalnej społeczności oraz za to, że rozsławia Szczecinek w Polsce.

Wystawa upamiętniającą taborowe życie Romów została sfinansowana ze środków Programu Działaj Lokalnie VIII Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Szczecinku.

Wystawę można było oglądać w holu Kina Wolność przez cały tydzień.

Później Roman Chojnacki - Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku zaprosił wszystkich obecnych do sali Kina Wolność na Recital Sióstr Matkowskich „Romanse w Cieniu Skrzypiec”. Siostrom towarzyszył zespół złożony z muzyków z krakowskiej Piwnicy Pod Baranami w składzie: Michał Półtorak – skrzypce i mandolina, Jakub Mietła – akordeon, Piotr Gorka - kontrabas.

Koncert rozpoczął się o godz. 17:00. Pierwszym zaprezentowanym utworem był romski hymn „Gelem,gelem” zaśpiewany przez Siostry Matkowskie zarówno w języku romskim jak i po polsku. Ponadto w repertuarze niezwykle utalentowanych i charyzmatycznych romskich sióstr - Justyny i Magdaleny Matkowskich znalazły się romanse cygańskie oraz rosyjskie i pieśni bałkańskie. Tego wieczoru,oprócz romskiego hymnu, można było usłyszeć następujące utwory: „Ederlezi”, „Kaj o bergi”, „Lela pala tute”, „Bachciory”,   „Ciri tu cirno”, „Kałe bała + Usti usti + Joj momo”, „Opa cupa”,  „Me na som raniasa”, „Duj duj”.

Dla licznie zgromadzonej (nie tylko romskiej) publiczności było to wydarzenie bardzo wzruszające, które na chwilę przeniosło ich w czasy taborów. Po koncercie Siostry Matkowskie podziękowały Prezesowi Związku Romów Polskich za umożliwienie im występu w Szczecinku.

Recital spotkał się żywiołowym i serdecznym przyjęciem publiczności oraz lokalnych środków masowego przekazu. Dzięki temu niezapomnianemu występowi szerokiemu gromu odbiorców wywodzących się ze społeczności romskiej i nieromskiej zostało ukazane piękno i bogactwo tradycyjnej muzyki cygańskiej, rosyjskiej oraz bałkańskiej, niestylizowanej oraz obalony został stereotyp Roma, który często opiera się na niepełnej i fałszywej wiedzy.

Koncert mógł się odbyć dzięki finansowemu wsparciu Starostwa Powiatowego w Szczecinku oraz Urzędu Miasta Szczecinek.

Andrzej Sochaj


      

      

      

      

      

      

      


Wysłany przez admin_zrp dnia 16-10-2014 o godz. 09:02:20 (666 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję – podsumowanie działań we wrześniu

News
Ubiegły miesiąc, był dla nas miesiącem wytężonej pracy. We wrześniu większą uwagę skupiliśmy na dyskryminacyjnych treściach, które zalewają Youtube i Facebook. Uwierzcie, to prawdziwe zatrzęsienie. Pracy przy zgłaszaniu negatywnych komentarzy, dyskryminacyjnych fanpagów i rasistowskich filmików starczyłoby na dobre kilka lat. To przestrzeń, gdzie internauci czują się wyjątkowo bezkarni.

We wrześniu założyliśmy 8 spraw dotyczących obraźliwych treści, jakie ukazały się w internecie. Odnotowaliśmy horrendalną liczbę 761 wpisów niezgodnych z prawem. Od początku trwania projektu do końca września łącznie zgłosiliśmy już 3 566 takich wpisów.

Pracownik ds. monitoringu również nie próżnował, 18 września w Wólce Milanowskiej koło Nowej Słupi wziął udział w konferencji w ramach III Forum Pełnomocników Wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych oraz Pełnomocników Komendantów Stołecznego/Wojewódzkich i Szkół Policji ds. Ochrony Praw Człowieka „Administracja publiczna przeciw mowie nienawiści. Społeczność romska dawniej i dziś”. Podczas niej przybliżył i przypomniał uczestnikom spotkania o projekcie Moda na tolerancję. Podczas konferencji uzyskał również więcej informacji na temat koczowiska Romów we Wrocławiu; postępowania służb miejskich wobec tychże Romów oraz na temat statusu jaki obecnie ma ta sprawa oraz zajście w Strzelinie koło Wrocławia, w Andrychowie oraz w Gdańsku.

Z kolei w dniach 14-26 września pracownik projektu wziął udział w XIX Seminarium Śląskim „Edukacja mniejszościowa w Polsce – wczoraj-dziś-jutro”, podczas którego obyło się posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych, gdzie wygłosił dwa referaty, promował Modę na tolerancję i zaprosił do współpracy w celu przeciwdziałania i pokonywania aktów dyskryminacji, rasizmu, mowy nienawiści.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-10-2014 o godz. 15:09:14 (518 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 53

News
Piąty tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny! Jest to już 53 numer naszego dwumiesięcznika (przedostatni w tym roku), w którym jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć.  Jak zawsze, tak i w tym numerze piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tematem numeru jest 50. rocznica rozpoczęcia akcji zatrzymania taborów w Polsce. Piszemy o tym jak Romowie prowadzący wędrowny tryb życia przegrali w nierównej walce z bezdusznym prawem. Ponadto przedstawiamy artykuł Patryka Pawełczaka - Pełnomocnika Wojewody Wielkopolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych – pod tytułem „Wielkopolscy Romowie w PRL-u”. Prezentujemy także dwa artykuły o głośnych w ostatnim czasie wydarzeniach: o eksmisji Romów w Gdańsku-Jelitkowie oraz o przykrych zajściach w Andrychowie.

Oprócz tego prezentujemy 10 Elementarnych Zasad Integracji Romów, czyli Vademecum wydane przez Stowarzyszenie NOMADA, ratyfikowane przez Unię Europejską. Przedstawiamy również Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020, w którym mamy nadzieję już będzie można realizować projekty na rzecz Romów. Polecamy także artykuł Mateusza Babickiego „Echa Eurowyborów”, o nowych władzach UE w odniesieniu do Romów.

W dalszej części numeru przedstawiamy artykuł „Cygańska nuta zza krat”, o duecie romskich muzyków przebywających w zakładzie karnym, którzy koncertują charytatywnie na rzecz niepełnosprawnych. Publikujemy również artykuł „Sumienie” Zenona Rogali oraz opowiadanie „Cygański Król”. Zachęcamy także do przeczytania artykułu „Moda na edukację”, o świetlicy integracyjnej „Słoneczko” w Szczecinku.

Ponadto kontynuujemy cykl pt. Mieszanka kultur, w którym tym razem przedstawiamy ciekawą historię, zwyczaje i folklor Kurdów i Mazurów. Oprócz tego zapowiedź konferencji podsumowującej projekt „Cooltura równych szans”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapraszamy również na wystawę i koncert w Szczecinku. Oprócz tego polecamy nasz stały dział - Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 10-10-2014 o godz. 14:37:40 (509 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Warsztaty „Tożsamość, kultura i język Romów w historii...”

News
W dniach od 11 do 13 października w Hotelu VIKI w Szczecinku odbędą się szkolenia w formie warsztatów „Tożsamość kultura i język Romów w historii i świecie współczesnym”, których tematem będzie kultura, język i tradycja Romów osadzona we współczesnym świecie w czasach globalizacji. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak odnaleźć się w zmaterializowanym świecie i jak zachować romskie wartości, nie pozostając w tyle za resztą świata.

Celem warsztatów jest zwiększenie wiedzy uczestników na temat romskiej mniejszości narodowej oraz upowszechnienie i popularyzacja wiedzy na temat dziedzictwa pięćsetletniej obecności romskiej mniejszości narodowej na ziemiach polskich. Uczestnikami warsztatów będą Romowie z terenu całej Polski, liderzy stowarzyszeń romskich, studenci romscy, wolontariusze działający w organizacjach romskich oraz asystenci romscy pracujący z dziećmi w świetlicach integracyjnych. Uczestnicy warsztatów otrzymają pakiet materiałów szkoleniowych w formie papierowej i elektronicznej.

Warsztaty odbędą się dzięki dofinansowaniu Fundacji im. Róży Luksemburg.

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-10-2014 o godz. 10:06:16 (547 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich

News
OGŁASZAMY

Konkurs stypendialny, w ramach realizacji zadania publicznego pod nazwą:

Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego.
„Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego szansą na lepszą przyszłość”


W/W konkurs jest przeznaczony dla osób pochodzenia romskiego, posiadających obywatelstwo polskie, którzy są studentami uczelni lub słuchaczami kolegiów w Polsce bądź są doktorantami lub uczestnikami studiów podyplomowych w Polsce, którzy zaliczyli semestr letni roku akademickiego 2013/2014 uzyskując promocję na kolejny rok studiów lub absolwentami uczelni lub kolegiów w Polsce, którzy zakończyli studia II lub III stopnia w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014, uzyskując wyróżnienia lub legitymują się szczególnymi osiągnięciami naukowymi, które są w stanie udokumentować.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami są dostępne na stronie internetowej ZRP www.romowie.com w zakładce Stypendia romskie.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.


Fundatorem stypendiów jest Minister Administracji i CyfryzacjiUWAGA! ZMIANA REGULAMINU - Bardzo prosimy o uważne zapoznanie się z regulaminem.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-09-2014 o godz. 14:09:18 (946 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Nowe władze UE a sprawa Romów

News
Echa Eurowyborów


Sukces skrajnej prawicy

W  dniach 22 – 25 maja br. w 28 krajach Unii Europejskiej miały miejsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Były to pierwsze Eurowybory z udziałem Chorwacji, która jest członkiem Wspólnoty od 1 lipca 2013 r., a już trzecie z udziałem Polski, Czech, Słowacji, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii, Malty i Cypru, zaś drugie w przypadku Bułgarii i Rumunii.

Po 5 latach trwającego kryzysu gospodarczego, tegoroczne wybory do Europarlamentu dały spory sukces partiom skrajnie prawicowym, populistycznym, nastawionym ksenofobicznie, antyimgrancko, a wręcz antyeuropejsko. Co ciekawe, największy wzrost poparcia zanotowały działające od wielu lat partie w wysoko rozwiniętych i od dawna wielokulturowych krajach „starej” Unii, gdzie wydawać się mogło, że nie ma już miejsca na rasizm, ksenofobię czy jakąkolwiek dyskryminację o podłożu etnicznym. Mandaty w Parlamencie Europejskim uzyskały ugrupowania skrajnie prawicowe w Austrii – Austriacka Partia Wolnościowa, w Danii – Duńska Partia Ludowa, w Grecji – Złota Jutrzenka, w Niemczech – Narodowa Partia Niemiec, w Szwecji – Szwedzka Demokracja, a także znany ze swych aktów przemocy wobec Romów Ruch na rzecz lepszych Węgier (Jobbik). Prawdziwym zwycięzcą tegorocznych wyborów do Parlamentu Europejskiego został jednak nacjonalistyczny Front Narodowy z Francji, który uzyskał aż 24 mandaty w Europarlamencie.

Jak pokazują wyniki tegorocznych wyborów, hasła ograniczania swobody przepływu osób, ograniczania dostępu do rynków pracy oraz wydatków socjalnych na obcokrajowców pochodzących z innych państw Unii i ich rodziny, choć obecne w społeczeństwach Europy Zachodniej, Północnej i Południowej co najmniej od początku lat 90 – tych tym razem uzyskały na tyle wysokie poparcie wyborcze, że ich zwolennicy uzyskali mandaty Europosłów. Również partie z Polski - Nowa Prawica, kierowana przez Janusza Korwina – Mikke oraz Partia Niepodległościowa Wielkiej Brytanii (UKIP), które uzyskały mandaty w majowych wyborach, mogą być przynajmniej częściowo zakwalifikowane do partii skrajnie prawicowych, populistycznych i eurosceptycznych.

Wprawdzie wybory do Parlamentu Europejskiego nie mają zasadniczego wpływu na politykę narodowościową, społeczną i sprawy wewnętrzne poszczególnych państw członkowskich, jednak pokazały one, że społeczeństwa w krajach „starej 15” nie chcą wspierania przez Brukselę i ich rządy krajowe biedniejszych krajów „nowej Unii”, a już tym bardziej krajów kandydackich oraz potencjalnych kandydatów w dotychczasowym kształcie. Jednocześnie jednak ci sami wyborcy regularnie korzystają z usług wykonywanych przez pracowników pochodzących z państw postkomunistycznych, a ponadto chętnie korzystają z Europy otwartych granic i nabywają tańsze, a jednocześnie tej samej jakości produkty firm ze swych krajów pochodzenia, które przeniosły swe zakłady produkcyjne do krajów o relatywnie tańszej sile roboczej.

Na koniec warto jeszcze przypomnieć o wydarzeniach z ostatnich 3 tygodni, kiedy to ogłoszona została decyzja o wyborze nowego Przewodniczącego Rady Europejskiej. Został nim dotychczasowy Szef polskiego rządu, a obecnie były już premier Donald Tusk. Obok Jean – Claude Juncker’a – byłego premiera Luksemburga, który 15 lipca został wybrany na Przewodniczącego Komisji Europejskiej przez Parlament Europejski, a także Federicy Mogherini - dotychczasowej Minister Spraw Zagranicznych Włoch, a obecnie Szefowej Dyplomacji UE, Donald Tusk będzie osobą nr 3 we władzach Wspólnoty. To wielki zaszczyt dla Polski, która nigdy jeszcze nie miała swego przedstawiciela na tak wysokim stanowisku we władzach Unii (były premier Jerzy Buzek był Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego w latach 2009 – 2012), jak i dla samego premiera Tuska, którego ugrupowanie – centroprawicowa Platforma Obywatelska jako pierwsza partia polityczna w RP po roku 1989 dwa razy z rzędu wygrała kolejne wybory parlamentarne (2007 i 2011). Ta nominacja ma być swoistym wzmocnieniem znaczenia i pozycji całej „nowej” części UE, szczególnie w kontekście wydarzeń w Europie Wschodniej. 10 września br. Jean – Claude Juncker ogłosił nominację dotychczasowej wicepremier oraz Minister Infrastruktury i Rozwoju RP – Elżbiety Bieńkowskiej na urząd komisarza Komisji Europejskiej ds. rynku wewnętrznego i usług, przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw, który podobnie jak Donald Tusk obejmie z dniem 1 grudnia tego roku. Elżbieta Bieńkowska jeszcze jako Minister Rozwoju Regionalnego korzystając z okazji odwiedziła latem 2013 r. siedzibę Związku Romów Polskich w Szczecinku, gdzie prowadziła owocne rozmowy z kierownictwem Związku na temat przyszłych zasad przyznawania środków z funduszy UE na rzecz społeczności romskiej w nowej perspektywie finansowej Wspólnoty w latach 2014 – 2020.

14 września w Szwecji miały miejsce wybory parlamentarne. Dotychczasowa centroprawicowa koalicja rządowa z premierem Frederikiem Reinfeldtem, która zdobyła 39% głosów musiała uznać wyższość lewicowej opozycji, na którą zagłosowało 43,7% wyborców. Przed zwycięską koalicją z przewodniczącym socjaldemokracji – Stefanem Loefvenem na czele trudne zadanie w postaci utworzenia rządu, albowiem swoistym „języczkiem u wagi” może być partia Szwedzcy Demokraci, którzy uzyskali trzeci wynik, a zarazem rekordowy dla siebie – 12,9%. Partia ta jest nastawiona populistycznie i wręcz skrajnie wobec wszystkich imigrantów przebywających na terenie Królestwa Szwecji. Zdaniem komentatorów oraz z zapowiedzi polityków centroprawicy oraz lewicy będzie ona izolowana przez pozostałe ugrupowania w szwedzkim parlamencie – Riksdagu. Szwecja, gdzie osoby narodowości innej niż szwedzka stanowią ponad 15% społeczeństwa (najwięcej ze wszystkich krajów skandynawskich) była dotychczas postrzegana jako państwo przyjazne osobom innego pochodzenia etnicznego i otwarte na imigrantów z różnych stron świata.

Mateusz Babicki

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-09-2014 o godz. 14:01:22 (611 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 KULTURA ROMSKA W SZCZECINKU

News
Zaproszenie na wystawę fotograficzną o taborowym życiu Romów w XX wieku oraz na koncert zespołu romskiego pt.”Romanse w cieniu skrzypiec”.

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku kiedy ma ku temu możliwości chętnie prezentuje kulturę, historie i tradycję romską także lokalnej szczecineckiej społeczności. Podobnie będzie też już niebawem  w niedzielne popołudnie 12 października 2014 r. w Szczecinku.

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku razem z Samorządową Agencją Promocji i Kultury w Szczecinku z wielką radością mają zaszczyt zaprosić Państwa do Kina Wolność w Szczecinku. Tam, dnia 12 października 2014 r. w holu i sali szczecineckiego kina odbędą się dwie wielkie imprezy kulturalne przybliżające mieszkańcom Szczecinka i nie tylko historię, tradycję i kulturę romską.

Najpierw w związku z pięćdziesiątą rocznicą rozpoczęcia przymusowej akcji osiedlenia Romów w Polsce Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku zebrał i przygotował wystawę fotograficzną przedstawiającą taborowe życie Romów w XX wieku. W dniach od 12 do 19 października br. każdy zwiedzający wystawę w holu Kina Wolność będzie miał możliwość przyjrzenia się oraz zapoznania z tym jak wyglądał wędrowny tryb życia Romów przemierzających Polskę taborami wzdłuż i wszerz w XX wieku. Zdjęcia, które zostały wykorzystane w wystawie o taborowym życiu Romów w Polsce pochodzą z zasobów Muzeum Etnograficznego w Tarnowie oraz Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, który działa przy Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

W celu przybliżenia okresu wielkiej wędrówki i akcji zatrzymania taborów planowana jest prezentacja w formie wykładu. Klimat tego czasu oraz niepowtarzalności i zjawiskowość kultury romskiej odda również piękny koncert muzyki cygańskiej, jaką przedstawią Siostry Matkowskie z zespołem, który odbędzie się w sali Kina Wolność.

Koncert odbędzie się tego samego dnia, bezpośrednio po otwarciu wystawy. Widowisko muzyczno-taneczne zespołu Sióstr Matkowskich, którym towarzyszy Michał Półtorak - wirtuoz skrzypiec muzyk z „Piwnicy pod Baranami”, to zdaniem wielu ciekawy sposób porozumiewania się artystów z publicznością, jest to interesujące połączenie temperamentu, estetyki i sztuki oddające piękno i romskiego ducha. W repertuarze niezwykle utalentowanych i charyzmatycznych romskich Sióstr - Justyny i Magdaleny Matkowskich znalazły się romanse cygańskie oraz rosyjskie i pieśni bałkańskie. Muzyka dla nich to uniwersalny język dusz, pozwalający na wzajemne zrozumienie, niezależnie od pochodzenia, wykształcenia czy statusu społecznego. Ich muzyka łączy w sobie przejrzystość konstrukcji i siłę przekazu, dzięki szczerej emocjonalności oddziałuje na każdego.
Głównym celem koncertu zespołu Sióstr Matkowskich jest ukazanie piękna i bogactwo tradycyjnej muzyki cygańskiej, rosyjskiej oraz bałkańskiej, niestylizowanej oraz złamanie, obalenie stereotypu, który opiera się na niepełnej i fałszywej wiedzy.

Wstęp na wystawę i na koncert zespołu romskiego wolny! Serdecznie zapraszamy!

Wystawa fotograficzna oraz koncert zostały sfinansowane dzięki dotacji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Starostwu Powiatowemu w Szczecinku, Urzędowi Miasta w Szczecinku oraz dofinansowaniu ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce” oraz Ośrodka Działaj Lokalnie w Szczecinku.

Wystawa fotograficzna oraz koncert nie mogłyby się także odbyć gdyby nie pomoc i zaangażowanie w jej przygotowanie i przebieg dyrekcji oraz pracowników SAPiK-u, czyli Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku.

Już dzisiaj wszystkim ludziom, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się i pomogli nam w przygotowaniu niniejszej wystawy fotograficznej oraz koncertu serdecznie dziękujemy.

Mamy nadzieję, że zarówno wystawa fotograficzna oraz koncert zespołu romskiego zapadnie na długo w naszych sercach oraz umysłach i pomoże nam poznać historię i kulturę romską oraz przezwyciężyć błędne stereotypy i uprzedzenia na temat społeczności romskiej.

Rozpoczęcie imprezy: Szczecinek, Kino Wolność - 12 października o godz. 16:30.

Serdecznie zapraszamy!

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-09-2014 o godz. 12:51:54 (736 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję - podsumowanie działań w sierpniu 2014

News
Kolejny miesiąc Mody na tolerancję minął. Jak zawsze informujemy Was na bieżąco o naszych postępach i podejmowanych działaniach. Tym razem więcej pracowaliśmy w terenie, ale nie zapomnieliśmy o „złych” wpisach mnożących się w internecie.

W sierpniu  założyliśmy 15 spraw dotyczących obraźliwych treści, jakie ukazały się w internecie. Odnotowaliśmy aż 591 wpisów niezgodnych z prawem. Od początku trwania projektu do końca lipca łącznie zgłosiliśmy już 2805 takich wpisów.

Działania jakie w ubiegłym miesiącu podjął pracownik ds. monitoringu dotyczyły dalszego monitorowania sytuacji Romów na Śląsku oraz w Andrychowie, Wrocławiu, Strzelinie koło Wrocławia i Lesznie. W sprawie zajścia w Lesznie, które dotyczy pobicia Romni i jej córki jesteśmy w stałym kontakcie z Pełnomocnikiem Wojewody Wielkopolskiego Patrykiem Pawełczakiem. Pracownik ds. monitoringu 28 września odbędzie spotkanie z Panem Pełnomocnikiem w celu bliższego zapoznania się ze sprawą.

W dniach 31.07-03.08 braliśmy udział w konferencji o Zagładzie Romów (Roma Genocide Remebrance Initiative 2014) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W jej ramach braliśmy udział w wykładzie w formie prezentacji „Dyskryminacja – jak z nią walczyć”, jaki przeprowadziła Wiesława Kostrzewa - Zorbas z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

Ponadto jesteśmy w stałym kontakcie z Prokuraturą Generalną, z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Pełnomocnikiem Komendanta Głównego Policji ds. Praw Człowieka.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-09-2014 o godz. 15:04:25 (546 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.14 sekund