Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Moda na tolerancję - podsumowanie czerwca

News
Przed Wami wakacyjne podsumowanie miesiąca. Zapraszamy do lektury.

W czerwcu założyliśmy  13 spraw dotyczących obraźliwych treści, jakie ukazały się w internecie. Odnotowaliśmy też liczbę 506 wpisów niezgodnych z prawem. Od początku trwania projektu do końca maja łącznie zgłosiliśmy już 8 222 takich wpisów.

Na bazie wydarzenia z udziałem pseudokibiców w Legnicy powstał scenariusz sztuki „Romville”, która jest częścią nowego projektu Teatru Polskiego „Interwencje”. Projekt wedle zamysłu jego pomysłodawców może być też narzędziem głębokiej radykalnej zmiany społecznej. W sztuce grają również Romowie.

Wspólnie z Wojciechem Konduszą Dyrektorem Wydziału Organizacji, Kadr i Kontroli Urzędu Miasta Legnica oraz Dyrekcją Legnickiej Biblioteki Publicznej zorganizowaliśmy 19 czerwca w Legnickiej Bibliotece Publicznej konferencję romologiczną „Mit wędrówki. Kwestia romskiej tożsamości”. Była to także sposobność do przypomnienia zgromadzonym o potrzebie przeciwdziałania mowie nienawiści i o prowadzonym przez nas projekcie „Moda na tolerancję”. Po konferencji odbyło się spotkanie z przedstawicielami Romów w Legnicy i urzędnikami zajmującymi się sprawami romskimi w mieście i powiecie.

Podczas wizyty w Legnicy pracownik ds. monitoringu spotkał się z Prezes i Rzecznikiem prasowym klubu piłkarskiego Miedź Legnica i zaznajomił się z działalnością klubu na rzecz zwalczania postaw nietolerancji, rasizmowi, mowy nienawiści wśród lokalnej społeczności kibiców i uczniów.

Zarejestrowaliśmy sprawę Romni z Brzegu, która została pozbawiona opieki nad wnukiem. Sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego, rozprawa odbędzie się pod koniec sierpnia. 

Nadal monitorujemy sprawę pobicia Romni i jej córki w Lesznie. Prokuratura Rejonowa Poznań - Stare Miasto sporządziła akt oskarżenia przeciwko 20-letniemu mieszkańcowi Leszna, oskarżonemu o czyny publicznego znieważenia dwóch kobiet z powodu ich przynależności etnicznej połączonej z uszkodzeniem ciała jednej z nich.

Wpłynęło do nas pismo z Prokuratury Okręgowej  w Warszawie dotyczące emisji w stacji TVN programu „Rozmowy w toku”. W jednym z odcinków znalazły się obraźliwe określenia dotyczące Romni. Prokuratura Okręgowa w Warszawie przekazała zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście celem przeprowadzenia postępowania.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-07-2015 o godz. 10:41:53 (296 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 To się chwali: dialog i antydyskryminacja

News
Konferencja z okazji 10-lecia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych

Kiedy w połowie kwietnia br. na stronie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie ogłoszono konkurs na plakat „Rasizm – jestem przeciw” od razu wiedziałam, że to będzie kolejna dobra okazja do wykazania się naszych podopiecznych, uczęszczających do działającej przy Związku Romów Polskich Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” w Szczecinku. Jeszcze większą radość miałam, gdy pani Nelli Kopańska, Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych, zaprosiła nas – asystentki edukacji romskiej – na konferencję dotyczącą mniejszości narodowych i etnicznych, gdzie ogłoszone miały być wyniki konkursu.

Dnia 26 maja 2015 r. w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się konferencja „Wpływ ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w okresie 10 lat jej obowiązywania, na aktywność środowiska mniejszości narodowych i etnicznych w województwie zachodniopomorskim”. Po przywitaniu zgromadzonych gości przez Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Nelli Kopańską, historię i stan prawny ustawy przybliżył przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, którego Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych zajmuje się mniejszościami w naszym kraju. Następnie podczas prezentacji telewizyjnego reportażu redaktora Grzegorza Fedorowskiego mieliśmy okazję dowiedzieć się jakie mniejszości narodowe i etniczne zamieszkują województwo zachodniopomorskie. Niezwykle rzeczowym komentarzem do reportażu oraz samej ustawy uraczył zgromadzonych prof. dr hab. Janusz Mieczkowski, kierownik Zakładu Najnowszych Dziejów Politycznych i Problemów Etnicznych US.

Warto podkreślić, że do udziału w konferencji zaproszeni zostali przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych: ukraińskiej, żydowskiej, niemieckiej, litewskiej, greckiej, romskiej oraz kaszubskiej. Obecność na konferencji tak wielu przedstawicieli mniejszości w Polsce ukazuje powagę i rangę tego spotkania, a także coraz większe przywiązywanie wagi do kwestii praw mniejszości w naszym kraju.

Wydarzenie to było świetną okazją do omówienia wpływu obowiązujących od 10 lat regulacji prawnych na aktywność środowiska mniejszości narodowych i etnicznych. Wszyscy zgromadzeni mieli okazję wypowiedzieć się w kwestiach związanych z funkcjonowaniem ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, oraz zaznaczyć co ich zdaniem w ustawie działa dobrze, a co należałoby zmienić.

Podsumowaniem konferencji była wystawa „Z kaszubsko-słowiańskich i polskich losów Pomorza Zachodniego” przygotowana we współpracy ze Szczecińskim Oddziałem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Zamkiem Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Rasizm – jestem przeciw

Podczas konferencji podsumowano również konkurs „Rasizm – jestem przeciw”. Jak wspomniałam we wstępie, w konkursie udział wzięły również dzieci ze Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” w Szczecinku. Wśród prac wyróżnionych, nagrodę zdobyli nasi podopieczni: Karol Jaworski i Patryk Niewiadomski. Z kolei nagrody dodatkowe otrzymali Ernest Niewiadomski, Liwia Huczko oraz Natalia Rynkiewicz. Radość i duma dzieci była niesamowita, a nasza satysfakcja nieoceniona. 

Nasza drużyna osiągnęła założony cel już dużo wcześniej – zaangażowanie się w tą szczytną inicjatywę. Już samo uczestnictwo „naszych” dzieci w konkursie o tematyce antydyskryminacyjnej dało nam poczucie spełnienia. To, że udało nam się zainteresować ich tą, jakże ważną, kwestią oraz obserwacja realizacji ich własnych pomysłów do tworzenia plakatów przeciwko rasizmowi, umocniło naszą świadomość o ważności promocji tolerancji już wśród najmłodszych podopiecznych.

Z mojego doświadczenia w pracy z dziećmi wynika, że wszelkie inicjatywy oparte o konkursy, gry i zawody zaspokajają potrzebę przynależności do grupy, akceptacji ze strony rówieśników i zachęcają do aktywnego spędzania czasu. Dzieci chętnie angażują się w takie projekty, gdyż wynika to z ich naturalnej potrzeby kontaktu i weryfikacji swoich umiejętności. Uczą się również, jak korzystać z pomocy innych i samemu ją ofiarowywać. Pomagając, czują się bardziej wartościowe.

Miłe zaskoczenie

Wracając jeszcze do samej konferencji, niezmiernie miło mi napisać, że uczestniczyły w niej również asystentki edukacji romskiej, niżej podpisana – Magdalena Puszczykowska oraz Anna Szymańska. Wielkim zaskoczeniem było dla nas, to że nasza praca w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” została doceniona na tak wysokim szczeblu jak Wojewoda Zachodniopomorski, mianowicie obie otrzymałyśmy imienne dyplomy z podziękowaniami „za dokonania dla propagowania kultury i tradycji mniejszości narodowych i etnicznych w naszym regionie”.  Dla mnie osobiście to jedno z największych wyróżnień w mojej dotychczasowej, 9-cio letniej już pracy z dziećmi romskimi. To sukces także całej naszej świetlicy, dający nowe pokłady świeżości i motywacji w pracy. Warto było budować i rozwijać integrację międzykulturową dzieci przez te wszystkie lata.

Przy okazji w imieniu naszych asystentek edukacji romskiej, chciałam podziękować za takie wyróżnienie Wojewodzie Zachodniopomorskiemu Markowi Tałasiewiczowi, Pełnomocnik wojewody zachodniopomorskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych Nelli Kopańskiej, a także za wiele lat harmonijnej współpracy Dyrektor Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku Joannie Powałce, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku Renacie Romaniuk oraz Prezesowi Związku Romów Polskich Romanowi Chojnackiemu – bez nich ten nasz sukces nie byłby możliwy.

Magdalena Puszczykowska 

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-07-2015 o godz. 12:44:15 (621 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 „Romowie w Polsce” w Bibliotece Raczyńskich

News
13 maja 2015 roku w stolicy Wielkopolski doszło do organizacji bardzo ciekawego i niecodziennego wydarzenia związanego z kulturą romską. Z inicjatywy  wykładowcy oraz profesora literaturoznawstwa  dr hab. prof. UAM Dariusza Cezarego Maleszyńskiego oraz kierownika pracowni nad twórczością Józefa Ignacego Kraszewskiego prof. Krzysztofa Kluppa, zostało zorganizowane spotkanie „Romowie w Polsce”. Głównym organizatorem całego wydarzenia była Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu. Instytucja o długoletnim stażu działalności, której początki sięgają 1828 roku, co czyniło ją jedną z pierwszych bibliotek publicznych na terenie zaboru pruskiego. Zasłużona w obszarze kultury dla miasta Poznania jak i też całego wielkopolskiego regionu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Andrzej Łuczak dyrektor Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, Roman Chojnacki prezes Związku Romów Polskich w Szczecinku oraz prof.  Dariusz Cezary Maleszyński, inicjator całego wydarzenia. 

Majowe spotkanie pod tytułem „Romowie w Polsce” odbyło się w  nastrojowej starej kamienicy nieopodal poznańskiej starówki, siedzibie pracowni, a zarazem placówce muzealnej poświęconej twórczości Ignacego Kraszewskiego. Impreza miała za zadanie przybliżyć zgromadzonej publiczności społeczność romską oraz jej kulturę. Inicjatywa spotkała się z aprobatą i przychylnością audytorium gromadząc na sali blisko 30 osób.

Imprezę otworzyło krótkie przemówienie prof. Krzysztofa Kluppa, który wyraził aprobatę i zadowolenie z możliwości rozmowy na temat Romów oraz ich kultury, która było pierwszym organizowanym w tej placówce spotkaniem poświęconym tej tematyce. Na początku głos zabrał Andrzej Łuczak, który w ponad 30 minutowym wykładzie przybliżył zgromadzonej publiczności kwestie związane z szeroko pojętą historią Romów od czasów najdawniejszych po współczesność. W trakcie swojego wystąpienia scharakteryzował także działalność Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, główne obszary działalności, cele jakie przyświecają tej jednostce oraz także plany, co do dalszej jego działalności.

Wśród poruszanych i omawianych zagadnień znalazły się takie jak: pochodzenie Romów oraz teorie na ten temat, wielowiekowa wędrówka oraz jej etapy i przybycie do Europy, charakterystyka źródeł odnoszących się do obecności Romów na starym kontynencie w czasach najdawniejszych, motyw synkretyzmu kulturowego i wpływu kultury Romów na inne jak i też czerpanie przez nią z różnych kręgów cywilizacyjnych, prześladowania społeczności romskiej na tle wielowiekowej wędrówki, obraz Romów w literaturze, migracje poza kontynent europejski w XIX wieku, Porajmos romski w czasie II wojny światowej, procesy przymusowego osadnictwa po 1945 roku w Polsce i innych krajach europejskich oraz waga i znaczenie upamiętnienia dla Romów. Po prelekcji doszło do żywej wymiany poglądów, padały też pytania ze strony uczestników spotkania. Niejednokrotnie zebrani  goście wykazywali się niemałą wiedzą na poruszane tematy.

>Na czasach po 1945 roku   skupiała się w głównej mierze wypowiedz prezesa Związku Romów Polskich Romana Chojnackiego, który opowiadał o akcji produktywizacji i osiedlaniu Romów w okresie PRL. Prezes odwoływał się w swojej wypowiedzi do wątków osobistych, przedstawiając politykę państwa wobec Romów na przykładzie swojej rodziny, co znacznie ożywiło zebranych gości i publiczność.

W ostatniej części spotkania wiersze romskie recytował prof. Dariusz Cezary  Maleszyński. Utwory pochodziły z niedawno wydanego tomiku wierszy „Porajmos –   Pochłonięcie” , odnoszącego się do masowej kaźni na Romach w czasie ostatniego  konfliktu światowego, co wprowadziło zebraną publiczność w nostalgiczny nastrój. Wiersze były prezentowane publiczności w kilku wersjach językowych – polskiej, angielskiej i  romskiej.

O intensywności oraz całego spotkania świadczy fakt, że trwało blisko 2 godziny, co przerosło najśmielsze oczekiwania samych organizatorów. Każdą z trzech części kończyła ożywiona dyskusja i liczne pytania od uczestników bibliotecznego seminarium. W trakcie imprezy każdy mógł zaopatrzyć się także w liczne materiały dostarczone przez Związek Romów Polskich – publikacje Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, foldery informujące przybyłych gości o bieżących projektach realizowanych przez szczecinecką organizację. Nie zabrakło również wielu numerów gazety „Romano Atmo”, która cieszyła się dużym powodzeniem.

Dyskusjom i pytaniom w czasie spotkania nie było końca, a po części oficjalnej przeniosły się one w kuluarowe zacisze, gdzie przy poczęstunku trwała ożywiona dysputa na wiele intrygujących gości kwestii, w tym także planów co do działalności organizacji w przyszłości.

Majowe spotkanie w Poznaniu dostarczyło jego uczestnikom wiele interesujących i dotąd nieznanych informacji oraz wzbudziło chęć dalszego poznawania Romów jako współmieszkańców Polski, ale także bliskich sąsiadów, kolegów ze szkolnych ławek i pracy. Inicjatywa profesora Dariusza Cezarego Maleszyńskiego i poznańskiego środowiska literackiego spotkała się z powszechną aprobatą i zainteresowaniem. Oby więcej takich okazji do wzajemnej dyskusji, dialogu, porozumienia i poznania. 

Andrzej Łuczak 

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-07-2015 o godz. 08:39:20 (285 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 57

News
Tegoroczny numer trzy Romano Atmo, jest już dostępny. Jest to już 57 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle znajdą Państwo wiele ciekawych informacji o Romach oraz wiele atrakcyjnych zdjęć. W tym numerze jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Tematem numeru jest relacja z wyjazdu delegacji związanej z Romami w Polsce do Stanów Zjednoczonych w ramach programu IVLP. Polecamy również artykuł o Romach na rynku pracy autorstwa Moniki Szewczyk. Oprócz tego piszemy o konferencji z okazji 10-lecia ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych.

W dalszej części numeru publikujemy artykuł Justyny Matkowskiej o pierwszym posiedzeniu grupy roboczej do spraw finansowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości. Niewątpliwą gratką numeru są relacje z wystawy fotograficznej „Taborowe życie Romów” w Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz ze spotkania „Romowie w Polsce” w poznańskiej Bibliotece Raczyńskich. Polecamy również artykuł Agnieszki Huczko o zakazanych zawodach u Romów. Piszemy również o trudnościach ze zwalczaniem mowy nienawiści w ramach projektu „Moda na tolerancję”, współfinansowanym z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

Oprócz tego prezentujemy również artykuł Mateusza Babickiego o realizacji postanowień Europejskiej Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych oraz Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych przez Słowację i Polskę. Publikujemy także artykuł Moniki Pakury o praktycznej współpracy logopedy i dzieci romskich. Ponadto prezentujemy artykuł o konferencji „Media równych szans”, która odbyła się Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Publikujemy także kolejne opowiadanie Zenona Rogali – „Wróżba”. Ogłaszamy również konkursy stypendialne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz dla studentów pochodzenia romskiego, ufundowane przez Ministra Administracji i Cyfryzacji.

Oprócz tego polecamy nasze stałe działy – Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz ze środków Powiatu Szczecineckiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 03-07-2015 o godz. 11:00:37 (306 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zapytanie ofertowe

News

Wysłany przez admin_zrp dnia 01-07-2015 o godz. 14:06:56 (267 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zadania oświatowe pod kontrolą

News
22 maja 2015 roku w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie grupy roboczej do spraw finansowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości, powołanej zgodnie z ustaleniem pkt. 3 porządku obrad XLIX posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Społeczność romską reprezentują: Justyna Matkowska (Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku) oraz Bosman Krzyżanowski. Do grupy należą przedstawiciele dziewięciu mniejszości narodowych oraz czterech etnicznych. Jednak każda z mniejszości zamieszkujących terytorium Polski boryka się z innymi problemami.

Największym problemem uczniów pochodzenia romskiego jest dyskryminacja. Często Romowie chodzą do szkół specjalnych lub nie mają motywacji do nauki oraz  niechętnie korzystają z pomocy rodziców  w odrabianiu zadań. Niestety ciągle występującym zjawiskiem wśród społeczności romskiej jest analfabetyzm, całe szczęście coraz rzadszy. Możemy być zadowoleni z rosnącej liczby studentów i doktorantów pochodzenia Romskiego.

Wśród Romów często panuje przekonanie, że szkoła oduczy dziecko jak być Romem, a nauczy jak nie być Romem. Jednak w XXI wieku wykształcenie jest bardzo ważnym czynnikiem warunkującym jakość życia i nie ma ono wpływu na tradycje romskie. Zadaniem oświaty jest wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów, także uczniów pochodzących z mniejszości narodowych i etnicznych. Dlatego prace grupy roboczej do spraw finansowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości będą opierały się na wypracowaniu rozwiązań, które pomogą w ogólnie rozumianej kontroli wydatkowania środków subwencji oświaty, skonkretyzowaniu zadań, na które będą przekazywane środki finansowe oraz doprecyzowaniu przejrzystości finansowania, tak, aby dyrektorzy szkół oraz rodzice wiedzieli, jakie działania są finansowane.

Miejmy nadzieję, że wspólnie z przedstawicielami rządu grupa wypracuje odpowiednie rozwiązania, które faktycznie poprawią jakość i przejrzystość finansowania środków subwencji oświaty, co pozytywnie wpłynie na edukację dzieci romskich i przełoży się na ich perspektywy. Pamiętajmy, że nadzieja i przyszłość jest w rękach młodego pokolenia, o które rodzice, nauczyciele, a przede wszystkich Rząd ma obowiązek dbać i dawać narzędzia, które zapewnią im lepszą przyszłość.   

Justyna Matkowska

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-06-2015 o godz. 15:06:37 (357 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie międzypokoleniowe edukacyjno-integracyjne Romów

News
W dniach 28 lipca-1 sierpnia 2015 r. w miejscowości Brok (woj. mazowieckie) odbędą się warsztaty pn. „Spotkanie międzypokoleniowe edukacyjno-integracyjne Romów” organizowane przez Związek Romów Polskich. Warsztaty połączone będą z obchodami upamiętniającymi Romów i Sinti zamordowanych w nazistowskim obozie w Treblince. Uroczyste obchody będą miały miejsce 30 lipca 2015 r. na terenie Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince, przy odsłoniętym w zeszłym roku pomniku upamiętniającym zgładzoną w obozie społeczność Romów i Sinti.

W trakcie kilkudniowego spotkania uczestnicy zapoznają się z historią i kulturą Romów i Sinti, zwiedzą teren byłego Obozu Pracy i Obozu Zagłady w Treblince oraz dokonają podsumowania sytuacji, w jakiej znajdują się Romowie w Polsce po przemianach w 1989 roku. Będzie to czas poświęcony międzypokoleniowej integracji społeczności romskiej z całego kraju. W planie warsztatów przewidziano między innymi wykłady osób specjalizujących się w tematyce romskiej, koncert Sióstr Matkowskich oraz integracyjne wieczory przy ognisku, którym towarzyszyć będzie muzyka romska na żywo.

Honorowy Patronat nad uroczystościami upamiętnienia Romów i Sinti, którzy zostali zamordowani w byłym niemieckim nazistowskim Obozie Pracy i Obozie Zagłady w Treblince objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Patronat medialny objęła TVP2 i dziennik Rzeczpospolita.

Przewiduje się, że w obchodach weźmie udział około 120 osób narodowości romskiej z Polski, w tym żyjący jeszcze świadkowie tragedii wojennych oraz młodzież studencka.

Wydarzenie odbędzie się dzięki dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji, Fundacji im. Róży Luksemburg oraz Ambasady Niemiec w Warszawie.

Wysłany przez admin_zrp dnia 23-06-2015 o godz. 15:04:55 (283 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wspólnie działamy – efektywnie wspieramy

News
Miło nam poinformować naszych czytelników, że projekt pt. „Ku zdrowej przyszłości dla ofiar Holocaustu” będzie miał swój dalszy ciąg i w tym roku. Realizatorem będzie  Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Jest nam niezmiernie miło, że udało się nam stanąć na wysokości zadania, by dodatkowo wspomóc naszych podopiecznych i dzięki naszym działaniom możemy poszczycić się, że zostaliśmy laureatem IV edycji Konkursu Grantowego: „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”, zorganizowanego i dofinansowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”.

Projekt realizowany jest w okresie od 15 maja 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. i skierowany jest on bezpośrednio do ofiar Holocaustu - beneficjentów projektu „Wsparcie dla romskich ofiar nazizmu” finansowanego przez Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość w Berlinie, za zgodą której został wniesiony wkład własny do projektu „Ku zdrowej przyszłości dla ofiar Holocaustu”. Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków, poprzez zapewnienie ofiarom Holocaustu zaopatrzenia w leki i inne materiały medyczne, dzięki czemu nasi beneficjenci chętniej korzystać będą z opieki medycznej, mając świadomość tego, że problem społeczny jakim jest pieniężna bariera w dostępie do leków zostanie w pewnym stopniu zniwelowany.

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-06-2015 o godz. 15:03:03 (276 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Edukacyjne Warsztaty Kulinarne

News
Od 1 czerwca 2015 r. ruszył projekt realizowany przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, w którym opiekunki ze świetlicy integracyjnej nauczają dzieci jak sprawnie radzić sobie w kuchni oraz zapoznają ich z tradycyjnymi potrawami romskimi. Podczas „Edukacyjnych Warsztatów Kulinarnych”  dzieci nauczą się jak przygotowywać śniadania, obiady, kolacje oraz desery. Nauczą się jakie produkty kupować oraz jak zaplanować i zrobić zakupy. Będzie to dla nich również lekcja zdrowego odżywiania oraz nauka nakrywania do stołu i odpowiedniego użytkowania naczyń i sztućców. Poznają także tajniki tradycyjnej kuchni romskiej oraz zasady kulturalnego zachowania się przy stole.

Jednym z głównych celów warsztatów jest integracja dzieci w czasie zapoznawania się ze sztuką gotowania, rozwinięcie u nich zainteresowań kulinarnych oraz przybliżenie specyfiki tradycyjnej kuchni romskiej. Zajęcia mają na celu również wypracowanie nawyku zdrowego żywienia u dzieci oraz zapoznanie ich ze sztuką savoir-vivre.

Czas realizacji projektu od 01.06.2015 do 30.09.2015

ULOTKA

    


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego
oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-06-2015 o godz. 11:57:45 (619 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 15 lat minęło, jak jeden dzień…

News
Dawno, dawno temu, a dokładniej 15 lat wstecz w niewielkim mieście na Zachodnim Pomorzu powstał pomysł założenia stowarzyszenia. Miało ono robić wszystko, by Romom w Polsce żyło się lepiej, szczęśliwiej. Miało zadbać o wszelkie aspekty ich życia, wspierać, rozwijać i motywować. Prawda, że brzmi pięknie?  15 lat później, bogatsi o ogrom doświadczenia stajemy naprzeciw swoich dawnych założeń i jednego możemy być pewni – to była dobra decyzja.

Związek Romów Polskich funkcjonuje od 2000 roku. Swoimi działaniami obejmujemy teren całego kraju, a zdarza się, że wykraczamy poza jego granice. Jesteśmy jedyną organizacją romską w Polsce, posiadającą status Organizacji Pożytku Publicznego. Podczas swojej piętnastoletniej działalności zrealizowaliśmy ponad 120 projektów na rzecz Romów. Były to zadania naprawdę przeróżne - od małych projektów obejmujących tylko lokalną społeczność do ogromnych, które angażowały setki osób z terenu całego kraju.

Śmiało możemy stwierdzić, że naszą najmocniejszą stroną są projekty skupiające się na aktywizacji zawodowej i społecznej Romów. Od 2009 roku zrealizowaliśmy siedem projektów w ramach POKL finansowanych z EFS, których celem było wspieranie społeczności romskiej we wchodzeniu na rynek pracy. Nie można nie wspomnieć tu dwóch edycji projektu Innowacyjni Romowie na rynku pracy, Stażów zawodowych dla Romów, czy Cooltury równych szans.

Od zawsze kładliśmy nacisk na propagowanie i wspomaganie edukacji, co potwierdza siedmioletnia realizacja programu stypendialnego dla młodzieży i studentów pochodzenia romskiego. Mówi się, że chwalenie to domena ludzi zadzierających nosa, ale jak nie wspomnieć o tym, że w dużej mierze dzięki nam, corocznie dziesiątki młodych Romów decyduje się pójść na studia lub je kontynuować? Stypendium pomogło wykształcić wielu romskich licencjatów, magistrów, a nawet doktorów!

Nie są nam także obce działania w walce z dyskryminacją, nietolerancją, stereotypami i ksenofobią oraz wspomagające integrację międzynarodową i romsko-polską. Świetnym przykładem jest realizowany obecnie projekt Moda na tolerancję, o którego świetnych efektach możecie dowiedzieć się więcej w tym numerze.

Nieustannie działamy także w mediach, Romano Atmo ma wielu czytelników w całej Polsce, mimo zlikwidowania prenumeraty wielu z Was kontaktuje się z nami, bo chce otrzymywać gazetę na bieżąco. Warto wspomnieć, że ostatni numer w tym roku, będzie 60-ty. Oznacza to, nic innego, jak to, że wydajemy dla Was Cygańską Duszę już od dekady! Jest to dla nas nie tylko kanał jakim przekazujemy informacje z romskiego świata, ale i doskonałe narzędzie do propagowania i popularyzacji naszej historii, pięknej kultury i języka. Dzięki Romano Atmo Polska zyskała wielu fascynatów, którzy rozkochali się w dziedzictwie kulturowym Romów i jest to miłość wyjątkowo trwała.

Oczywiście, praca organizacji romskiej, to nie pasmo sukcesów, ani droga usłana różami. Bywa różnie, jak to w prawdziwym życiu. Wiele zależy od zwykłego szczęścia, którego pokłady czasami się wyczerpują, inne minusy wynikają ze specyfiki naszej pracy - czasami projekty nie uzyskują dofinansowania, pracownicy nie otrzymują swoich wynagrodzeń po kilka miesięcy, konkurencja rozsiewa złośliwe plotki. To demotywuje. Jednak najważniejsza jest dla nas obrana na początku misja, która przyświeca nam bez względu na przeciwności.

Robimy to dla siebie, bo większość pracowników Związku to Romowie znający problemy  i potrzeby środowiska. Robimy to dla Was - bo bez odbiorców naszych działań, projektów nasza praca nie miałaby sensu. Wierzymy, że 15 lat ciężkiej pracy zaowocowało widocznymi efektami i poprawą życia Romów w Polsce. Jednocześnie mamy głęboką nadzieję, że kolejne lata będą czasem hossy, co w efekcie da nam nowe wyzwania i doświadczenia, a Wam Romom szersze możliwości i szansę na jeszcze lepsze jutro.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-06-2015 o godz. 09:23:28 (305 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.15 sekund