Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych w 2019 r.

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 03-06-2019 o godz. 13:20:53 (178 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ZAPOMNIANE OFIARY

News
„SAMUDARIPEN” - ZAGŁADA ROMÓW I SINTI W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przy wsparciu Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych chce umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom zapoznanie się z tematyką romską, a szczególnie kwestią związaną z Zagładą Romów i Sinti w czasie II wojny światowej (1939-1945). W tym celu odbędą się spotkania w trzech polskich miastach.

W trakcie, Andrzej Sochaj, zastępca dyrektora Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, autor wielu opracowań o tematyce romskiej („Zagłada Romów i Sinti w byłym, pierwszym, niemieckim, nazistowskim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w czasie II wojny światowej (1941-1945)”, „Upamiętnienie Romów i Sinti pomordowanych w czasie II wojny światowej (1939-1945)”) poprzez prezentacje multimedialne przybliży wspomniane wydawnictwa oraz zapozna zgromadzonych z następującą tematyką, m.in:

• TOŻSAMOŚĆ ROMSKA;
• POLITYKA WŁADZ III RZESZY WOBEC ROMÓW I SINTI DO 1939 R.;
• GENEZA, RODZAJE I FUNKCJONOWANIE BYŁYCH NIEMIECKICH OBOZÓW;
• „ZAPOMNIANY HOLOKAUST”. SKALA ZAGŁADY ROMÓW I SINTI W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ;
• TRAUMA WOJNY I OKUPACJI. WPŁYW HOLOKAUSTU ROMÓW NA ICH PÓŹNIEJSZE ŻYCIE, NA ROMSKĄ TOŻSAMOŚĆ;
• WKŁAD ZWIĄZKU ROMÓW POLSKICH W UPAMIĘTNIENIE ROMÓW I SINTI POMORDOWANYCH W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ (1939-1945). (POMNIKI, TABLICE PAMIĄTKOWE, OBCHODY, PUBLIKACJE NAUKOWE, KONFERENCJE NAUKOWE, WARSZTATY ITP.);
• TOTALITARYZM, FASZYZM. KU PRZESTRODZE.

Celem spotkań jest:
 
• propagowanie wiedzy o mniejszości romskiej, a zwłaszcza tematyki związanej z Porajmos, Zagładą Romów i Sinti w czasie II wojny światowej (1939-1945);
• edukacja dzieci i młodzieży realizowana w różnych formach;
• przybliżenie historii narodu romskiego z okresu II wojny światowej w sposób atrakcyjny dla odbiorcy, a w szczególności dla młodzieży, przybliżenie Romom i nie-Romom przeszłość tego narodu, w tym okrutnym dla nich czasie w historii jakim był Porajmos – czyli romski odpowiednik Holokaustu;
• pielęgnowanie pamięci o dawnych Romach, o ich historii, dziedzictwie oraz kulturze;
• walka ze stereotypami, mową nienawiści i rasizmem z aktami dyskryminacji, jakie mają miejsce wobec Romów;
• przybliżenie publikacji o tematyce romskiej.

Serdecznie zapraszamy!


      

Wysłany przez admin_zrp dnia 27-05-2019 o godz. 11:50:59 (160 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 ROMOWIE ZNANI I NIEZNANI

News
TOŻSAMOŚĆ, HISTORIA I KULTURA ROMÓW

Od końca maja do listopada 2019 roku Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg chce umożliwić wszystkim zainteresowanym osobom zapoznanie się z tematyką romską, szczególnie w tych miejscowościach, w których nie ma na co dzień możliwości zetknięcia się z Romami oraz m.in. w Grzegorzewie, Kołobrzegu, Drawsku Pomorskim, Słupsku. Wielu ludzi nie zna osobiście osób pochodzenia romskiego, a co za tym idzie, często źródłem ich wiedzy na temat Romów są środków masowego przekazu. Jest to najczęściej wiedza powielająca pewne stereotypy, które zazwyczaj w złym świetle ukazują tę społeczność. Stare, dobre przysłowie przypomina zaś „Nie oceniaj książki po okładce”. Dzięki warsztatom chcemy przerwać negatywny stereotypowy łańcuszek, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie i ukazać blask prawdy o Romach, o ich tożsamości, historii, kulturze i tradycji.

Celem projektu „Romowie znani i nieznani.Tożsamość, historia i kultura Romów” jest:
• upowszechnienie oraz promowanie historii i tradycji Romów i Sinti oraz dziedzictwa kulturowego narodu romskiego w sposób atrakcyjny dla odbiorcy; wśród młodzieży nieromskiej i innych osób zainteresowanych tematyką;
• podkreślenie, jakie znaczenie dla każdego narodu ma jego przeszłość, język i symbole;
oraz jak ważna jest tolerancja i akceptacja grup mniejszościowych przez społeczeństwo większościowe;
• zgłębienie historii ze szczególnym uwzględnieniem Zagłady Romów oraz historii najnowszej;
• burzenie stereotypów i uprzedzeń w stosunku do Romów.

W 2019 roku warsztaty w ramach o tematyce romskiej poprowadzą:  mgr Andrzej Łuczak oraz mgr Andrzej Sochaj, reprezentujący Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu oraz Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.

PROGRAM WARSZTATÓW:

• Wprowadzenie do tematyki warsztatów.
• Tożsamość romska (kim jest Rom, Romowie, romskie symbole (flaga, godło, hymn).
język romski, święta romskie, zawody i profesje romskie.
• Zarys historii Romów w Polsce, w tym zapomniane ofiary. Samudaripen - Zagłada Romów i Sinti w czasie II wojny światowej (1939-1945), „zatrzymanie taborów”.
• Stereotypy dotyczące mniejszości romskiej i walka z nimi.
• Prezentacja i popularyzacja wydawnictw o tematyce romskiej.
• Upamiętnienie Romów i Sinti pomordowanych w czasie II wojny światowej (1939-1945) (pomniki, tablice pamiątkowe, obchody, publikacje naukowe, warsztaty itp.).
• Pytania, dyskusja.
• Podsumowanie warsztatów.

Serdecznie zapraszamy!


      

Wysłany przez admin_zrp dnia 24-05-2019 o godz. 09:34:16 (151 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 80

News
Drugi tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 80 numer naszego dwumiesięcznika, w którym piszemy w języku polskim i romskim.

Ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz ze środków Powiatu Szczecineckiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 15-05-2019 o godz. 14:20:21 (177 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dogonić dziecięce marzenia

News
Każdemu z nas, w którymś momencie naszego życia zadano pytanie: Kim będziesz jak dorośniesz? Wśród odpowiedzi najczęściej padały takie profesje jak strażak, nauczycielka, policjant, lekarz, piłkarz, a nawet… księżniczka. Chociaż ten ostatni zawód wydaje się być lekko nierealny do spełnienia, to jednak niejakiej Kate Middleton się udało.

Cofając się wspomnieniami do czasów naszego dzieciństwa zauważyć możemy, że wtedy łatwiej było marzyć i łatwiej było wierzyć, że nasze marzenia mogą się spełnić. Bo jakże inaczej, fakt posiadania kolekcji aut strażackich, czy lalek w pięknych strojach księżniczki nie mógł być dla dziecka tylko przypadkiem, ono wierzy, że będzie takim strażakiem Samem, czy księżniczką na królewskim dworze. My sami będąc dziećmi nie widzieliśmy żadnych trudności, przeszkód, nie zakładaliśmy porażki, tylko wierzyliśmy, że wszystko to o czym marzymy spełni się, kiedy będziemy już troszeczkę starsi… W tym przekonaniu utwierdzaliśmy się, kiedy podczas obchodzenia kolejnych urodzin dostawaliśmy wymarzoną zabawkę. Wówczas mieliśmy pewność, że warto marzyć, bo coś lub ktoś te marzenia spełnia. W dzieciństwie nie było czasu na analizowanie, czy coś się uda, czy nie. Coś co wstępnie się założyło trzeba było realizować samodzielnie lub z grupą, często na przekór rodzicom, czy zdrowemu rozsądkowi, ale jaką radość wówczas sprawiała realizacja zamierzonego celu! Nieważne były konsekwencje, ale satysfakcja z tego, że udało się coś osiągnąć. I wtedy radość smakowała też zupełnie inaczej… Bo kiedyś radością się dzieliliśmy, a dziś niestety to radość dzieli nas ludzi, na tych, którzy motywują i innych, którzy zwyczajnie zazdroszczą…

Wysłany przez admin_zrp dnia 10-05-2019 o godz. 10:01:02 (153 odsłon)
(Czytaj więcej... | 13964 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Wsparcie na „piątkę”

News
W ostatnim czasie obecnie sprawujący władzę rząd zapowiedział wprowadzenie kolejnego, przełomowego – można byłoby powiedzieć – programu adresowanego do Polaków. Wcześniejsze reformy przyniosły zdaniem rządu nadspodziewanie pozytywne efekty, czego skutkiem jest właśnie wprowadzenie tzw. „Piątki Kaczyńskiego”, której zadaniem jest poprawić sytuację bytową przeciętnego Polaka.

W ramach postulatów partii rządzącej zapowiedziano następujące rozwiązania:
• przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych,
• pomoc dla emerytów,
• świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko,
• zwolnienie z PIT osób pracujących do 26 r.ż.,
• obniżenie kosztów pracy.

Rozwiązania te mają przede wszystkim aspekt finansowy i dotyczą pośrednio każdej grupy zamieszkującej Polskę, w tym także społeczności romskiej, która również będzie korzystać, w mniejszym bądź większym stopniu, z proponowanych rozwiązań, które na pewno będą punktem podparcia dla polskich rodzin. Wprowadzenie tych sztandarowych zmian, na pewno będzie miało wpływ na stabilność Polaków w obszarach zawodowych, rozwojowych, społecznych, ale przede wszystkim bytowych.

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-04-2019 o godz. 08:57:42 (173 odsłon)
(Czytaj więcej... | 13235 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Międzynarodowy Dzień Romów w Polsce i na świecie

News
Dzień misia, dzień czekolady, czy dzień książki – kalendarz upstrzony jest przeróżnymi świętami, nic więc dziwnego, że jeden z dni w roku, a dokładniej 8 kwietnia poświęcony jest także naszej romskiej mniejszości. Kiedy kartka kalendarza dotrze do tej właśnie znamiennej daty, to znak, że dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Romów. Jaka jest historia powstania tego święta?

Międzynarodowy Dzień Romów obchodzony jest w rocznicę I Światowego Kongresu Romów, który odbył się w 1971 roku w Orpington pod Londynem. Kongres ten zainaugurował działalność Światowej Unii Romów (na II Kongresie przemianowaną na Międzynarodową Unię Romów – International Romani Union, IRU). Po raz pierwszy Romowie zamanifestowali tam swoje istnienie na arenie międzynarodowej jako jeden naród romski. Ustalono flagę i hymn „Gelem, gelem...”, którego opracowaniem zajmował się Jarko Jovanović. Wówczas przyjęto także barwy romskiej flagi. Od tamtej chwili romska flaga składa się z poziomych pasów: niebieskiego, symbolizującego niebo i zielonego, oznaczającego ziemię – po środku zaś umieszczone jest stylizowane czerwone koło od wozu, które przywodzi na myśl wędrówkę Romów, ale także koło występujące w godle i fladze Indii (czakra), symbolizując wieczny ruch i słońce. To symbole, które umocniły tożsamość romską, poczucie przynależności i dziś kojarzą się już nierozerwalnie z Romami. Wtedy też, na prośbę tej mniejszości oficjalnie zastąpiono słowo „Cygan” wyrazem „Rom”, pochodzącym z języka romanes i oznaczającym człowieka, mężczyznę. Oficjalnie Międzynarodowy Dzień Romów ustanowiony zaś został w roku 1990 podczas IV Światowego Kongresu Romów, który odbył się w Serocku koło Warszawy. Wtedy też zwrócono się do krajów członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby uznały Romów za mniejszość narodową.

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-04-2019 o godz. 15:16:06 (179 odsłon)
(Czytaj więcej... | 15041 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Limanowski pat

News
czyli gdzie przenieść Romów, których nigdzie nie chcą

Po niespełna trzech latach wracamy do kontrowersyjnego tematu Romów z ulicy Wąskiej w Limanowej, którzy traktowani byli jak przysłowiowe kukułcze jajo. W 2016 roku pisaliśmy o tym jak władze Limanowej próbują doprowadzić do wyprowadzki Romów ze starego, nienadającego się do zamieszkania domu i szukają dla nich nowego miejsca zamieszkania w sąsiednich gminach. Niestety, w żadnej z nich Romowie nie byli mile widziani.


Sami Romowie wciąż liczyli na to, że ostatecznie sąd wstrzyma eksmisję i tak też się stało. Pod koniec czerwca 2016 roku Sąd Rejonowy w Limanowej wydał postanowienie o zawieszeniu postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komornika wobec trzech rodzin, zamieszkujących budynek przy ul. Wąskiej. Według sądu istniała obawa, że w rzeczywistości Romów nie będzie dokąd eksmitować, gdyż burmistrz Czchowa wydał zarządzenie porządkowe o zakazie zasiedlenia nieruchomości kupionej przez samorząd miasta z przeznaczeniem na nowe lokum dla Romów, twierdząc że ich obecność przyczyni się do zakłócenia porządku publicznego i  stworzy zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-04-2019 o godz. 09:34:44 (130 odsłon)
(Czytaj więcej... | 19254 bajtów więcej | Wynik: 0)

 VII edycja Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!

News
Informujemy, iż  Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku po raz kolejny został laureatem - już VII edycji - Konkursu Grantowego: „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!”, zorganizowanego przez Fundację „Dbam o Zdrowie”.

Więcej nt. Konkursu: fundacja.doz.pl/projekty/granty

Projekt „Ku zdrowej przyszłości - dla ofiar Holocaustu” - cz. V. realizowany jest w okresie od marca 2019 r. do lutego  2020 r. i skierowany jest on bezpośrednio do romskich ofiar Holocaustu.

Celem projektu jest niwelowanie barier w dostępie do leków poprzez zapewnienie ofiarom Holocaustu zaopatrzenia w leki i inne materiały medyczne, dzięki czemu nasi beneficjenci chętniej korzystać będą z opieki medycznej, mając świadomość tego, że problem społeczny jakim jest pieniężna bariera w dostępie do leków zostanie w pewnym stopniu zneutralizowany.Wysłany przez admin_zrp dnia 01-04-2019 o godz. 14:11:19 (102 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romowie w kinematografii bałkańskiej

News
Bałkany to obszar o szerokiej różnorodności kulturowej, językowej i historycznej, w jej skład wchodzą również Romowie. Nic więc dziwnego, że wśród reżyserów wywodzących się z tego regionu, wielu inspirowało się w swoich dziełach tą właśnie społecznością. Obecnie kino bałkańskie to często ekranizacje tworzone w koprodukcji kilku państw, przy czym państwa Europy Zachodniej zazwyczaj wspierają produkcje finansowo. Jakie są wspólne mianowniki bałkańskich filmów o Romach? Jaki wyziera z nich wizerunek tej grupy i czy różni się od obrazu Romów z innych stron świata? Zapraszamy na filmową podróż po magicznej części Europy.


Wśród bałkańskich reżyserów, najbardziej słynący z fascynacji Romami jest niewątpliwie Emir Kusturica. Ten pochodzący z Serbii reżyser, scenarzysta, a także muzyk i aktor, w swej filmowej twórczości ukazuje życie w Jugosławii, gdzie dorastał w bliskim sąsiedztwie z Romami, chłonąc ich wizerunek i nietypowe zachowanie. Jego najgłośniejszy film inspirowany Romami to bez wątpienia „Czas Cyganów”, powstały 1988 roku. To etnograficzny portret jugosłowiańskich Romów, w którym zagrali amatorzy. Film opowiada historię Perhana, młodego Roma obdarzonego niezwykła mocą – zdolnościami telekinetycznymi. Perhan potrzebuje znacznej ilości pieniędzy, ma dwa cele – opłacenie operacji swojej chorej siostry i ożenek z urodziwą Azrą. By zdobyć potrzebne finanse chłopak wyjeżdża do Włoch. Na miejscu okazuje się, że jego praca polega głównie na rabunkach na zlecenie i żebraniu, choć nie tak to sobie początkowo wyobrażał. Wkrótce Rom staje się tak biegły w niecnych interesach, że przejmuje schedę swego szefa. Po drodze los rzuca mu pod nogi wiele kłód i niespodzianek. Nieoczekiwane, magiczne wydarzenia zmieniają bieg fabuły, przy wciąż realistycznym odwzorowaniu romskiej społeczności.

Wysłany przez admin_zrp dnia 28-03-2019 o godz. 11:39:38 (288 odsłon)
(Czytaj więcej... | 15650 bajtów więcej | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.21 sekund