Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Nowa pełnomocnik Wojewody na Dolnym Śląsku

News
18 stycznia Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak powołał nową pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. Została nią Justyna Matkowska – doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego oraz członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych do spraw finansowania zadań oświatowych służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości.

Nowa Pełnomocnik jest w połowie romskiego pochodzenia, specyfika mniejszości narodowych i etnicznych jest jej dobrze znana. Od kilku lat jest także współpracownikiem Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, gdzie zyskiwała niezbędne doświadczenie w pracy z mniejszością romską. Jej zadaniem będzie koordynacja działań organów administracji rządowej realizujących działania na rzecz mniejszości, rozwiązywanie problemów oraz przeciwdziałanie dyskryminacji na obszarze Dolnego Śląska.

Wysłany przez admin_zrp dnia 21-01-2016 o godz. 09:59:23 (236 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ponad 11 tysięcy Romów ewakuowanych z obozów we Francji

News
Liga Praw Człowieka (LDH) i Europejskie Centrum Praw Romów (ERRC) w corocznym raporcie dotyczącym sytuacji ludzi tej narodowości podały, że w roku 2015 władze ewakuowały siłą 11 tys. 128 osób ze 111 miejsc ich pobytu. Dodatkowo 410 osób musiało opuścić pięć obozów z powodu pożarów. Raport powstał na podstawie artykułów prasowych, komunikatów i bezpośrednich świadectw przekazanych przez organizacje pozarządowe.

Mimo iż da się zauważyć tendencję spadkową – w roku 2014 usunięto 13 tys. 500 osób – organizacje  ostrzegają, że Francja nie ma żadnej polityki zmierzającej do rozwiązania problemu romskich imigrantów. Organizacje, zajmujące się ochroną praw Romów politykę Paryża wobec nich nazwały „haniebną, nieludzką i poniżającą”.

Obecnie Francję zamieszkuje 20 tysięcy Romów, często w bardzo złych warunkach. W obozach, w których przebywają, nierzadko nie ma dostępu do prądu ani bieżącej wody.

Źródło: tvp.info, polsatnews.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 18-01-2016 o godz. 11:37:55 (234 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Obchody 74. rocznicy likwidacji

News
12 stycznia w Łodzi oddano Hołd pięciu tysiącom Romów i Sinti zamordowanych w czasie likwidacji "obozu cygańskiego" w Litzmannstadt Getto, była to 74. Rocznica tego wydarzenia. Organizatorem uroczystości było Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi i Centrum Dialogu im. Marka Edelmana.

Wydarzenie odbyło się w miejscu Starej Kuźni przy ul. Wojska Polskiego, który stanowił bramę wejściową do "obozu cygańskiego". Pod obeliskiem z pamiątkową tablicą złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele ambasady Austrii, władz Łodzi i województwa łódzkiego, związków religijnych,  Instytutu Pamięci Narodowej, społeczność Romów, a także mieszkańcy Łodzi oraz uczniowie Gimnazjum nr X i XXX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi.

Obóz na terenie Litzmannstadt Getto funkcjonował od listopada 1941 r. do stycznia 1942 r. Władze niemieckie umieściły tam 5 tysięcy osób z Bungerlandu. Przez trzy miesiące zmarło ponad 600 więźniów, głównie na tyfus. Pozostałych 4300 Romów od 5 do 12 stycznia 1942 r. hitlerowcy wywieźli do obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. W drodze do obozu zostali otruci spalinami w samochodach - komorach śmierci..Nikt nie przeżył.

„Wracanie pamięcią do prześladowań i mordu na przedstawicielach mniejszości, skłania nas dzisiaj do poświęcenia uwagi współczesnym mniejszościom. Ponieważ właśnie one niezależnie od ich rodzaju są zawsze zagrożone deprecjonowaniem oraz stawianiem poza nawiasem społeczeństwa. Nie mówiąc już o gorszych przykładach zachowań” - powiedział w trakcie uroczystości ambasador Austrii w Polsce Thomas M. Buchsbaum.

Dzień uroczystości poprzedzony był lekcją dla młodzieży o "obozie cygańskim" w łódzkim getcie.

Źródło: uml.lodz.pl, wyborcza.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 15-01-2016 o godz. 11:28:08 (396 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wielokulturowo w Częstochowie

News
Naczelny rabin Polski, Michael Schudrich wziął udział w święcie, którego obchody były częścią programu uczącego młodzież tolerancji - opowiadał o tradycji święta Chanuki.

W ramach częstochowskiego projektu „Wielokulturowość, Żydzi, Romowie, Polacy. Nasza Wspólnota Historia. Nasza Wspólna Ojczyzna.” w zajęciach na temat wspólnej historii wzięło udział ponad 800 uczniów ze szkół podstawowych i 950 ze szkół ponadgimnazjalnych. Odbył się także konkurs plastyczny dla dzieci o Żydach i Romach. Prace konkursowe prezentowane były w Bibliotece Miejskiej w Częstochowie.

W ramach projektu 16 grudnia, w Akademii im. Jana Długosza miał miejsce panel dyskusyjny „Od tolerancji do współbycia”, w którym uczestniczyli przedstawiciele gmin żydowskich, muzułmanów i chrześcijan. Natomiast 20 grudnia w Filharmonii Częstochowskiej odbył się koncert z udziałem artystów Teatru Żydowskiego w Warszawie i artystów romskich.

Źródło: dziennikzachodni

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-01-2016 o godz. 10:54:30 (303 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Romów nie lubi się najbardziej

News
Portal Polityka opublikował wyniki badania przeprowadzonego przez YouGov, jeden z najbardziej wiarygodnych europejskich ośrodków badania opinii publicznej. Z analizy badań wynika, że z wielu mniejszości najbardziej negatywną opinię posiadają wśród respondentów Romowie.

Badanie przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Finlandii, Norwegii, Francji oraz w Niemczech. Łącznie wzięło w nim udział 7 tysięcy osób. Zadano im pytanie: „Czy twoja opinia o wymienionych mniejszościach jest pozytywna czy negatywna?”. Wybrać można było  odpowiedzi: „bardzo pozytywna”,„względnie pozytywna”, „ani pozytywna ani negatywna”, „względnie negatywna”, „bardzo negatywna”, „nie wiem”. Pytano o Romów, muzułmanów, Żydów, czarnoskórych, chrześcijan, młodych i starych oraz mniejszości seksualne.

Najmniejszą sympatię wśród północnych Europejczyków zyskali Romowie i muzułmanie. Najbardziej negatywnie wypowiedzieli się o Romach Duńczycy (72 proc. negatywnych odpowiedzi), Brytyjczycy (58 proc.), Francuzi (55 proc.) oraz Finowie (53 proc.) Nie tolerują Romów także Niemcy (42 proc.). Według badacza uprzedzeń Wolfganga Benza, wnika to z tego, że 80 proc. z nich kojarzy Romów z wyłudzaniem świadczeń społecznych, a 78 proc. z przestępczością. 14 procent opowiada się nawet za umieszczeniem Romów w specjalnych kwaterach.

Po zamachu na Charlie Hebdo w którym zginęło 129 osób o 5 proc. wzrosła negatywna opinia Francuzów o muzułmanach. Łączna ilość osób o negatywnej opinii wobec nich wyniosła 40 proc.

Najmniej negatywnych opinii, we wszystkich badanych państwach, zebrali Żydzi (średnio 10 proc.) oraz społeczności LGBT (średnia: 12,5 proc.).

Źródło: polityka.pl

Wysłany przez admin_zrp dnia 11-01-2016 o godz. 12:17:22 (294 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 34. Pielgrzymka Romów na Jasną Górę

News
Jak informuje biuro prasowe Jasnej Góry 6 grudnia 2015 r. Romowie z całej Polski zebrali się w Jasnej Górze na 34. Pielgrzymce, gdzie odbyła się  msza święta przed Cudownym Obrazem Matki Bożej odprawiona przez ks. Stanisława Opockiego, krajowego duszpasterza Romów.

„Romowie, to lud chrześcijański. Niewielu można znaleźć wśród Romów takich, którzy by nie byli ochrzczeni. Cały problem sprowadza się do tego, czy jesteśmy wierni przyjętemu Sakramentowi Chrztu. Dlatego planując pracę duszpasterską na cały rok zastanówmy się, jak tej wierności dochować. (…) Sakrament Chrztu, to wspaniały sakrament, to pierwszy sakrament, który nas zobowiązuje, to nie tylko dar, przywilej, ale nas zobowiązuje do bycia chrześcijaninem. Czego od nas wymaga przyjęty przez nas chrzest? Przede wszystkim odwagi w przyznaniu się do Chrystusa. W tym świecie, w którym żyjemy szczególnie jest zapotrzebowanie na odważne dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego, żeby tej wiary się nie wstydzić, aby być dumnym z tego, że jest się chrześcijaninem” – mówił w swej homilii ksiądz Opocki.

Jako krajowy duszpasterz Romów ksiądz Stanisław Opocki ma za zadanie stałe prowadzenie katechizacji sytuacyjnej i pogłębianie wiedzy religijno-moralnej na terenie kraju i w niektórych ośrodkach poza Polską. Jednoczy Romów na wspólnym przeżywaniu Eucharystii, sakramentów świętych i wspólnotowej modlitwy podczas organizowanych co roku pielgrzymek.

Ksiądz Opocki popularyzuje comiesięczną mszę świętą dla mniejszości romskiej z oprawą liturgiczną, którą przygotowują sami Romowie, są to m.in. pieśni religijne w języku romskim. Krajowy Duszpasterz Romów współdziała ze stowarzyszeniami romskimi na terenie kraju.

Źródło: jasnagora.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 08-01-2016 o godz. 15:11:38 (246 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Dewastacja pomnika pamięci zamordowanych Romów

News
DEWASTACJA BERLIŃSKIGO POMNIKA PAMIĘCI ROMÓW I SINTI ZAMORDOWANYCH PRZEZ NAZISTÓW

Jak informuje Fundacja Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie pod koniec października ubiegłego roku wandale zdewastowali berliński pomnik poświęcony pamięci Romów i Sinti zamordowanych przez nazistów. Sprawcy wypisali na pomniku nazistowskie swastyki i słowa „gaz”.

Szef fundacji, Uwe Neumarker, uznał to wydarzenie „agresywnym anty-romskim aktem” i powiedział, że w miejscu, gdzie znajduje się pomnik zostało wzmocnione zabezpieczenie. Neumarker dodał, że graffiti usunięto, a władze państwowe wszczęły śledztwo w tej sprawie.

„To jest atak na proces pojednania” powiedział Romeo Franz, działacz na rzecz praw Romów, który skomponował muzykę do pomnika. „Siedemdziesiąt lat po ludobójstwie, nasi ludzie wciąż doświadczają dyskryminacji i wykluczenia w Niemczech, na co dzień”, wspomniał.

Pomnik w kształcie okrągłego basenu z kamiennym trójkątem w środku, został otwarty przez kanclerz Angelę Merkel w Berlinie w 2012 roku.
Po 20 burzliwych latach został ostatecznie zbudowany z dotacji rządu federalnego.

Źródło: ndtv.com

Wysłany przez admin_zrp dnia 06-01-2016 o godz. 09:02:16 (299 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Moda na tolerancję - raport końcowy

News
Przed Wami Raport końcowy, który jest podsumowaniem naszej ponad półtorarocznej pracy w ramach Mody na tolerancję. Znajdziecie w nim efekty podejmowanych przez nas działań, trudności jakie napotkaliśmy w trakcie realizacji projektu, wnioski jakie wyciągnęliśmy i zalecenia na przyszłość. Zapraszamy do lektury.

RAPORT

Wysłany przez admin_zrp dnia 04-01-2016 o godz. 09:36:48 (299 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 60

News
Szósty, a co za tym idzie – ostatni, tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to jubileuszowy 60 numer naszego dwumiesięcznika, zwieńczający naszą 10-cio letnią działalność wydawniczą. Jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Głównym tematem numeru jest Europejski Instytut Romski, inicjatywa, która ma szansę w 2016 roku stać się faktem. Piszemy o szerokim poparciu dla powstania ERI oraz o zaletach jego przyszłej działalności. Oprócz tego poruszamy głośny temat odebrania 4-letniego Władka od opiekującej się nim babci, który szykowany był już do adopcji za granicą. Ponadto prezentujemy również „Opowieść o tajemnicy” autorstwa Anety Marii Pogońskiej. Publikujemy również materiał Mateusza Babickiego o IX edycji wydarzeń w ramach cyklu „Spotkania ze Światem”, które tym razem poświęcone były Romom: była to czterodniowa konferencja pod tytułem „Świat Cyganów – Problemy Romów”.

W dalszej części numeru publikujemy wywiad z Ryszardem Bańką, dziennikarzem radiowo-telewizyjnym, autorem romskich audycji radiowych „Romano Dźipen”. Niewątpliwą gratką numeru jest relacja artykuł Roksany Dunki-Piekarskiej „Romanipen a wybory miss”. Polecamy również relację z roboczej wizyty pełnomocników wojewodów ds. mniejszości narodowych i etnicznych z całej Polski, którzy na poziomie województw odpowiedzialni są za wdrażanie Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020. Piszemy także o pierwszym niemieckim nazistowskim obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem.

Ponadto publikujemy artykuł o projekcie e-Roma, realizowanym przez Związek Stowarzyszeń Multikultura. Piszemy również o projektach zrealizowanych przez Związek Romów Polskich: o Edukacyjnych warsztatach kulinarnych, współfinansowanych ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej, i o wycieczkach edukacyjnych dla dzieci sfinansowanych dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji. Oprócz tego prezentujemy kolejne opowiadanie Zenona Rogali, tym razem pod tytułem „Trzysta osiem”.

Polecamy również nasze stałe działy – Nowości wydawnicze oraz Horoskop.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 30-12-2015 o godz. 10:08:57 (290 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Absolwent filologii polskiej lub angielskiej poszukiwany

News
Pilnie poszukiwana osoba pochodzenia romskiego, która ukończyła studia magisterskie na kierunku filologii polskiej lub filologii angielskiej. Bez względu na płeć i wiek. Prosimy o kontakt z naszym stowarzyszeniem pod numerem tel. 94-37-250-98.

Wysłany przez admin_zrp dnia 22-12-2015 o godz. 11:51:09 (243 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.12 sekund