Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

News
Informujemy, że termin uzupełnienia brakujących dokumentów dla osób aplikujących o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych mija 30 października 2016 r.

Wysłany przez admin_zrp dnia 20-10-2016 o godz. 11:32:45 (223 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Spotkanie Przeglądowe OBWE nt. realizacji założeń Ludzkiego Wymiaru

News
W dniach od 19 do 30 września br. w Warszawie odbyło się coroczne Spotkanie Przeglądowe poświęcone realizacji postanowień tzw. „ludzkiego wymiaru” Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). Organizatorem wydarzenia było zlokalizowane w stolicy Polski Biuro do Spraw Instytucji Demokratycznych oraz Praw Człowieka (ODIHR). Biuro to od 25 lat (1991 r.) stanowi integralną część OBWE, a wcześniej KBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) i od początku swego istnienia posiada swą siedzibę w Warszawie. ODIHR jest instytucją zajmująca się kwestiami ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem praw mniejszości narodowych, etnicznych i językowych, wolności słowa i praworządności, jak również zwalczania rasizmu i dyskryminacji oraz promocji tolerancji i różnorodności społecznej.

W trakcie trzech dni obrad 26-29 września prezentowane były aktualne zagadnienia związane z sytuacją mniejszości narodowych oraz grup etnicznych i językowych na obszarze państw członkowskich OBWE oraz wyzwania w postaci zbrodni i mowy nienawiści o podłożu rasowym i etnicznym. Oprócz dyskusji nad bieżącymi problemami i ich rozwiązywaniem analizowane były ponadto doświadczenia i rezultaty realizowanych dotychczas oraz planowane do realizacji inicjatywy na rzecz promocji różnorodności kulturowej, etnicznej, rasowej i językowej i jednoczesnego zwalczania zjawisk dyskryminacji i ksenofobii w ramach Systemu Informacji Państw OBWE na rzecz Promocji Tolerancji i Niedyskryminacji (TANDIS).

Podczas tegorocznego Spotkania Przeglądowego nt. realizacji założeń Ludzkiego Wymiaru sprawy społeczności romskiej na obszarze państw członkowskich OBWE były przedmiotem dyskusji z udziałem przedstawicieli władz państw oraz organizacji społecznych dnia 28 września. Głównymi punktami obrad były kwestie dostępu przedstawicieli Romów i Sinti do opartych na zasadach wyboru bądź nominacji przysługujących im stanowisk w instytucjach państwowych, a także postępy w realizacji „Planu Działań na rzecz poprawy sytuacji Romów i Sinti na obszarze państw członkowskich OBWE” i niepowodzenia w tym obszarze oraz ich przyczyny i sposoby przezwyciężania.

Obecny podczas obrad poświęconych sytuacji Romów i Sinti Specjalny Przedstawiciel Sekretarza Generalnego Rady Europy do spraw Romów – Valeriu Nicolae przyznał, iż wrogie wobec Romów nastawienie jest w dalszym często bezkarne i głęboko zakorzenione w społeczeństwach wielu państw OBWE. Dodał  również, że dopóki istnieje powszechne przyzwolenie na rasizm w stosunku do Romów i brak kary dla jego inicjatorów oraz zwolenników, uczestnictwo Romów w życiu społeczeństw państw przez nich zamieszkiwanych będzie ograniczone.

Lucie Fukova – działaczka romska oraz członkini Rządowej Rady do Spraw Społeczności Romskiej Republiki Czech wskazała, iż działacze romscy, tacy, jak ona nie są w stanie niczego zmienić oddolnie, gdyż kluczowe decyzje są podejmowane na najwyższym szczeblu, a następnie przekazywane do samorządów. Podkreśliła jednocześnie, iż jest rzeczą oczywistą, że jeśli Romowie chcą cokolwiek zmienić, muszą uczestniczyć w polityce.

Wszyscy obecni uczestnicy sesji poświęconej sprawom Romów i Sinti zgodnie stwierdzili, że kobiety i młodzież romska odgrywają bardzo ważną rolę w procesie wspierania społecznej i politycznej integracji Romów. Wspomniana uprzednio Lucie Fukova z Czech dodała ponadto, iż uczestnictwo kobiet romskich jest tym bardziej ważne, że jako osoby zaangażowane bezpośrednio w sprawy dotyczące ich społeczności jako całości, stanowią niezwykły potencjał by być rzeczywistymi orędownikami zmian.

Jednym wielu z uczestników omawianego spotkania był również Prezes Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, a jednocześnie członek Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych – Roman Chojnacki. Jego informacje na temat aktualnej sytuacji mniejszości romskiej w Polsce oraz w wybranych państwach członkowskich OBWE, uzyskiwane na bieżąco od tamtejszych działaczy spotkały się z pozytywnymi reakcjami obecnych na warszawskim spotkaniu przedstawicieli państw OBWE, a w szczególności przedstawicieli polskiego MSZ przy Radzie Europy, a także krajowych i międzynarodowych organizacji romskich.

Warto przypomnieć, iż w ramach Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR) OBWE od roku 1994 r. działa Punkt Kontaktowy do Spraw Romów i Sinti, którego Szefem jestem obecnie Mirjam Karoly z Austrii. W latach 2007 – 2013 stanowisko te sprawował Andrzej Mirga.

dr Mateusz Babicki

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-10-2016 o godz. 12:33:37 (585 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 64

News
Ukazał się czwarty tegoroczny numer Romano Atmo.  Jest to już 64 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim. Tradycją się stało, że czwarty numer jest poświęcony w znacznym stopniu tematyce martyrologicznej – tak jest i tym razem. W numerze znajdą Państwo kilka artykułów o romskim holokauście – Porajmos.

Głównym tematem numeru jest uroczystość, która miała miejsce w Chełmnie nad Nerem, upamiętniająca Romów i Sinti zamordowanych w czasie II wojny światowej w Obozie Zagłady Kulmhof. Przedstawiamy także relację ze spotkania międzypokoleniowego w formie wykładów pod nazwą „Historia i kultura Romów i Sinti”, które miało miejsce w Poznaniu. Piszemy również o ogólnopolskiej konferencji naukowej w Polskiej Akademii Nauk, której tematem była „Wielka wędrówka - wielki postój. Romowie w literaturze historii, polityce”. Ponadto polecamy relacje Pani Moniki Chełminiak z tegorocznej edycji Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów oraz z odsłonięcia odbudowanego pomnika ku czci pamięci zamordowanych Romów, zdewastowanego w kwietniu bieżącego roku. Publikujemy również relację Moniki Szewczyk z obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti, które miały miejsce na terenie byłego niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.

W dalszej części numeru prezentujemy artykuł o muzyce etnicznej „So dawa isy gili?” autorstwa Azima Iraniego. Publikujemy również relację z VI posiedzenia Rady Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. Niewątpliwą gratką numeru są artykuły Mateusza Babickiego o Romach na EURO 2016 oraz o tragicznych wydarzeniach w Europie i na świecie minionego lata. Polecamy również trzecią część „Strefy studenta” autorstwa Moniki Szewczyk.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 07-10-2016 o godz. 15:50:14 (263 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Międzynarodowe sympozjum w Krakowie

News
Ambasada Austrii oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie mają przyjemność zaprosić Państwa do udziału w międzynarodowym sympozjum Beyond the Roma Holocaust: From Resistance to Mobilisation, które odbędzie się w dniach 21-22 października br. w Krakowie. Patronat nad sympozjum objął Rzecznik Praw Obywatelskich RP dr Adam Bodnar.

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę deportacji 5,000 austriackich Romów do getta w Łodzi, a następnie do obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Aby uczcić tę rocznicę, międzynarodowej sławy badacze, aktywiści i politycy przybędą do Krakowa, aby podczas dwudniowego sympozjum zastanowić się nad przyczynami ludobójstwa Romów, a także nad współczesną sytuacją społeczności romskich w Europie.

W przypadku zainteresowania udziałem w sympozjum prosimy o kontakt z Ambasadą Austrii: aleksandra.radziwon[at]bmeia.gv.at
tel. (+48) 22 841 00 81 wew. 26

Wysłany przez admin_zrp dnia 30-09-2016 o godz. 12:50:04 (204 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Koncert Sióstr Matkowskich w Szczecinku

News
Już 15 października o godzinie 19:00 w sali kina “Wolność” rozpocznie się niezwykły koncert muzyczno-taneczny "ROMANSE W CIENIU SKRZYPIEC". Na scenie zaprezentują się Michał Półtorak (związany z legendarna krakowską “Piwnicą pod Baranami”) oraz utalentowane, charyzmatyczne i znane już w całej Polsce Siostry Matkowskie. Usłyszymy muzykę trzech kultur: najpiękniejsze romanse cygańskie i hiszpańskie oraz pieśni bałkańskie, a dopełnieniem całości będzie fascynujący, żywiołowy i pełen niezwykłej energii taniec. Bilety - w cenie 30 zł - na to wyjątkowe wydarzenie kupować już można w kasie kina “Wolność”. ZAPRASZAMY!!!Wysłany przez admin_zrp dnia 27-09-2016 o godz. 12:15:45 (317 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Poznaj i szanuj…

News
Integracyjne spotkania z kulturą romską

W ramach realizacji  projektu „Integracyjne spotkania z kulturą romską” przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, odwiedziły nas kolejne klasy Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku - klasa Va oraz Vb wraz z wychowawcami. Naszym zamierzonym zadaniem jest przeniesienie obecnych w świat romskiej kultury, obyczajów i zwyczajów poprzez przybliżenie istotnych wiadomości. Wszystko w celu ukazania prawdziwego wizerunku Romów, polepszenia komunikacji między Romami a środowiskiem polskim. Zwalczając dyskryminację możemy zdziałać wiele dla obu środowisk. Spotkania są bardzo cenne zarówno dla dzieci, młodzieży i opiekunów, a także dla nas, prowadzących.  Staramy się by zajęcia były wypełnione dobrą zabawą, ciekawymi wiadomościami oraz spędzone atrakcyjnie dla wszystkich. Zachęcamy wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne w Szczecinku do skorzystania, gdyż wartości i korzyści płynące z przeprowadzonych spotkań są bardzo znaczące.


Integracyjne spotkania 14.09.2016 kl Va Sp4

      

      

      


Integracyjne spotkania 15.09.2016 kl Vb Sp4

      

      

      


    


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 roku oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-09-2016 o godz. 10:27:41 (245 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Pierwsze dwa spotkania za nami

News
Integracyjne spotkania z kulturą romską

Za nami pierwsze dwa spotkania z projektu „Integracyjne spotkania z kulturą romską”. Jako pierwsi odwiedzili nas uczniowie klasy IIIa Szkoły Podstawowej nr 4 w Szczecinku. Na drugie spotkanie przyszły dzieci z klasy IIIb z tej samej placówki. Każdej grupie towarzyszył wychowawca klasy. Zajęcia odbyły się zgodnie z założeniami. Każdy uczestnik wyszedł ze spotkań bogatszy o wiedzę na temat kultury, tradycji, obyczajów i symboli romskich. Zajęcia przeprowadzone zostały w miłej i ciekawej atmosferze, nie zabrakło również niespodzianek i nagród. Każde kolejne spotkania będą się odbywać do zakończenia projektu (do 15.12.2016).


Integracyjne spotkania 07.09.2016 kl IIIa Sp4

      

      

      
Integracyjne spotkania 09.09.2016 kl IIIb Sp4

      

      

          


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 roku oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej

Wysłany przez admin_zrp dnia 09-09-2016 o godz. 14:53:10 (242 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Wystawa w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim

News
W dniach od 28 lipca do 8 sierpnia 2016 roku w Holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu eksponowana była wystawa ilustrująca historię Romów dawniej i dziś. Wystawa zbiegła się z uroczystościami upamiętnienia Romów, którzy stracili życie w niemieckim obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem.

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 26-08-2016 o godz. 15:22:47 (226 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 INTEGRACYJNE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKĄ

News
Od 15 sierpnia 2016 ruszył projekt Realizowany przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, w którym organizatorki wprowadzają uczestników w świat kultury, tradycji, obyczajów i symboli romskich.

Podczas Integracyjnych spotkań z kulturą romską dzieci oraz młodzież wraz z wychowawcami dowiedzą się o kulturze i tradycji romskiej, uzyskają szczegółowe informacje o samych Romach i ich sposobie bycia. Spotkania integracyjne zwiększają szansę i możliwość na przekazanie całej prawdy o Romach, a co za tym idzie, na wzbudzenie w ludziach zrozumienia dla tej charakterystycznej społeczności. Wartości i korzyści z zorganizowanych spotkań i przeprowadzonych zajęć będą bardzo znaczące. Dużo ludzi nie zna Romów i stąd stare dobre przysłowie „Nie oceniaj książki po okładce”, a właśnie tak się dzieje i w związku z tym, chcemy przerwać negatywny łańcuszek, który jest przekazywany z pokolenia na pokolenie.

Celem spotkań jest promocja kultury, tradycji, obyczajów romskich i języka romskiego oraz:
- pozyskanie wiedzy o środowisku romskim przez  osoby z poza otoczenia, głównie dzieci i młodzież,
- propagowanie kultury narodu romskiego,
- promowanie postawy tolerancji,
- łamanie stereotypów,
- zwalczanie dyskryminacji,
- ukazanie prawdziwego wizerunku Romów,
- zainteresowanie dzieci i młodzieży polskiej romską mniejszością narodową,
- polepszenie komunikacji między Romami a środowiskiem polskim,
- integracja międzykulturowa.

Czas realizacji projektu od 15.08.2016 do 15.12.2016

Spotkania będą się odbywać w sali wykładowej Świetlicy Integracyjnej Słoneczko dla dzieci romskich i polskich należącej do stowarzyszenia Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku przy ul. K. S. Wyszyńskiego 32. Jest to miejsce w pełni wyposażone, znajdują się w nim wszelkie niezbędne sprzęty do realizacji zadania.


ŚWIETLICA INTEGRACYJNA „SŁONECZKO”

Świetlica Integracyjna Słoneczko jest miejscem, do którego uczęszczają dzieci oraz młodzież romska i polska w różnym wieku. Oni również będą uczestnikami zajęć, opowiedzą o własnych przeżyciach i relacjach wynikających ze wspólnej integracji. Każdy może rozwijać tu swoje zainteresowania i pasje korzystając z wyposażenia oraz uczęszczając na zajęcia techniczne, rysunkowe, muzyczne, taneczne, komputerowe, sportowe, artystyczne, okolicznościowe pod okiem Asystentów Edukacji Romskiej oraz Pedagogów.    


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2016 roku oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej

Wysłany przez admin_zrp dnia 19-08-2016 o godz. 09:55:16 (455 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych

News

Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wysłany przez admin_zrp dnia 12-08-2016 o godz. 15:59:27 (294 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.19 sekund