Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 Mój kolega Rom? Czy to możliwe?

News
Jak najbardziej jest to możliwe, tylko trzeba zignorować istniejące stereotypy i otworzyć się na poznanie innych.  Właśnie w tym celu od września do listopada 2017 roku trwają Integracyjne spotkania z kultura romską, które mają na celu ukazanie prawdziwego wizerunku Romów. Projekt realizowany jest przez Związek Romów Polskich. Zajęcia przeznaczone są dla szkół oraz świetlic w Szczecinku. Klasy, wraz z opiekunami mogą przyjść na umówione spotkanie, które odbywa się dwa razy w tygodniu w romsko-polskiej Świetlicy Integracyjnej Słoneczko działającej przy Związku Romów Polskich.  Podczas spotkań objaśniamy, kim są Romowie, skąd pochodzą i jaka jest ich kultura, w celu zwalczania dyskryminacji. Używamy w tym celu aktywizujących metod nauczania. Spotkania są dostosowane do wieku.Gdy uczestnicy poznają to niezwykłą kulturę, zmieniają swoje negatywne nastawienie. Chętnie zadają pytania i biorą czynny udział w zajęciach. Po spotkaniach wzrasta integracja międzykulturowa oraz zaciekawienie tą mniejszością etniczną. Za nami już wiele takich spotkań. Możemy dostrzegać zainteresowanie dzieci i młodzieży, a co za tym idzie polepszanie komunikacji między Romami a środowiskiem polskim.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2017 roku oraz zwiększonej subwencji oświatowej.
    


      

      

      

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-10-2017 o godz. 13:03:48 (216 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

News
Informujemy, że osoby starające się o stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, które mają uzupełnić dokumentację aplikacyjną, muszą dostarczyć brakujące dokumenty do dnia 28 października 2017 r. (do tego dnia dokumenty muszą się znaleźć u nas fizycznie).

Wysłany przez admin_zrp dnia 17-10-2017 o godz. 13:48:57 (212 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 70

News
Czwarty tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 70 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Głównym tematem numeru jest uhonorowanie Prezesa Związku Romów Polskich Romana Chojnackiego oraz zastępcę dyrektora Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu Andrzeja Sochaja przez Prezydenta Republiki Austrii Złotymi Odznakami Honorowymi za Zasługi dla Republiki Austrii. Przedstawiamy relację z uroczystości dekoracji, która odbyła się 28 sierpnia Sali Prezydialnej Urzędu Miasta w Łodzi. Prezentujemy również relację z tegorocznej edycji Międzynarodowego Taboru Pamięci Romów, który już po raz XVIII wyruszył z Tarnowa śladem miejsc pamięci o zagładzie Romów. Piszemy także o zjeździe International Romani Union w Poznaniu, na którym Romowie z grupy Lovara przystąpili to największej organizacji romskiej na świecie.

Przedstawiamy również relację z tegorocznych obchodów Międzynarodowego Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Piszemy o warsztatach zorganizowanych przez Fundację im. Róży Luksemburg „Europa. Dwie historie, jedna przyszłość?”. Publikujemy także artykuł wywiad z wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego Jarosławem Rzepą oraz relację z posiedzenia Sejmowej Komisji mniejszości narodowych i Etnicznych, podczas której posłowie rozmawiali o asystentach edukacji romskiej. O asystentach i edukacji piszemy w tym numerze więcej: w artykule autorstwa Doroty Niewiadomskiej pt. „Rola asystenta romskiego w edukacji Romów” oraz w artykule pt. „Żyj bez uzależnień” o projekcie realizowanym przez Związek Romów Polskich skierowanym do dzieci i młodzieży.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 11-10-2017 o godz. 15:19:08 (252 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Ku zdrowej przyszłości - dla ofiar Holocaustu

News
Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku zakończył pracę przy projekcie „Ku zdrowej przyszłości - dla ofiar Holocaustu” - cz. III.

Beneficjentami projektu „Ku zdrowej przyszłości - dla ofiar Holocaustu” - cz. III były ofiary nazizmu należące do mniejszości romskiej. Są to jednocześnie beneficjenci czteroletniego projektu „Wsparcie dla romskich ofiar nazizmu”, którego fundatorem jest Fundacja EVZ Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość w Berlinie, a realizatorem jest Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Beneficjenci to kobiety i mężczyźni urodzeni w latach 1939-1945 lub wcześniej, które przeżyły Holocaust.

Ze względu na to, że Romowie prowadzili przez wiele lat koczowniczy tryb życia, nie podejmowali się w większości stałego zatrudnienia, czego efektem dziś są ich niskie dochody albo ich całkowity brak i konieczność niesienia im pomocy przez instytucje pomocowe. Każdy z podopiecznych projektu zmaga się na co dzień z mniej lub bardziej poważnymi chorobami, co znacznie utrudnia im funkcjonowanie w życiu codziennym.

Romowie charakteryzują się pewną specyfiką kulturową, polegającą m.in. na hermetyczności ich społeczności. Z tego powodu osoby ze społeczności Romów z niechęcią otwierają się na ludzi „z zewnątrz” ich środowiska, są nieufni wobec ludzi - dlatego tak ważna jest systematyczna praca z nimi przy pełnej znajomości ich zwyczajów i tradycji.

Do najczęściej występujących wśród beneficjentów chorób zalicza się: cukrzyca, miażdżyca, choroby serca, choroby nowotworowe. Beneficjenci często mieszkają samodzielnie. Łącznie z pomocy na zakup leków oraz usług medycznych i zakupu sprzętu medycznego skorzystało 80 beneficjentów.

Możliwość dotarcia do beneficjentów stwarzał Asystent Socjalny, który odbywając wizyty u swoich podopiecznych miał możliwość na bieżąco monitorować ich stan zdrowotny. W czasie takich wizyt beneficjent każdorazowo przedstawiał listę potrzeb w zakresie medykamentów np. na podstawie recepty lekarskiej. Ponadto Asystenci w wielu przypadkach towarzyszyli beneficjentom podczas wizyt lekarskich, przez co mieli wgląd w dokumentację medyczną beneficjenta i zaleceń lekarskich. Na podstawie dokumentacji lekarskiej (wypisy, recepty itp.) oraz wiedzy na temat sytuacji zdrowotnej beneficjentów, Asystenci dokonywali zakupów niezbędnych medykamentów, a następnie przekazywali do wglądu dla beneficjenta, bądź członka jego rodziny dokument zakupu - fakturę, dla celów zapoznania się z treścią i pozostałym limitem na leki.

Realizacja projektu pozwoliła na osiągnięcie następujących rezultatów:
 
• wzrost liczby beneficjentów, którzy chętnie odwiedzali lekarzy specjalistów;
• wzrost liczby beneficjentów, którzy sami kontrolują swój stan zdrowia,
• wzrost liczby beneficjentów, u których w znacznym stopniu zwiększyła się świadomość, że profilaktyka zdrowotna jest sprawą priorytetową.


„Projekt został zrealizowany w ramach V edycji Konkursu Grantowego RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!, organizowanego przez DOZ Fundację dbam o zdrowie.”

Więcej na temat Konkursu:  fundacja.doz.pl/projekty/grantyWysłany przez admin_zrp dnia 26-09-2017 o godz. 11:08:11 (192 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 INTEGRACYJNE SPOTKANIA Z KULTURĄ ROMSKĄ

News
Od 1 września 2017 rozpoczął się projekt realizowany przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, w którym organizatorki wprowadzają uczestników w świat romskiej kultury. Podczas integracyjnych spotkań dzieci oraz młodzież ze szkół oraz świetlic w Szczecinku wraz z wychowawcami i opiekunami, uzyskują szczegółowe informacje o ciekawej i wielobarwnej kulturze romskiej.

Celem spotkań jest promocja kultury, tradycji, obyczajów romskich i języka romskiego oraz:

• Pozyskanie wiedzy o środowisku romskim przez osoby z poza otoczenia, głównie dzieci i młodzieży,
• Propagowanie kultury narodu romskiego,
• Promowanie postawy tolerancji,
• Promowanie równego traktowania osób bez względu na pochodzenie,
• Łamanie stereotypów,
• Zwalczanie dyskryminacji,
• Ukazanie prawdziwego wizerunku Romów,
• Zainteresowanie dzieci i młodzieży polskiej, romską mniejszością narodową,
• Polepszenie komunikacji między Romami a środowiskiem polskim,
• Integracja międzykulturowa.

Czas realizacji projektu: od 01.09.2017 do 30.11.2017

Spotkania będą odbywać się w Sali wykładowej Świetlicy Integracyjnej Słoneczko dla dzieci romskich i polskich należącej do Stowarzyszenia Związku Romów Polskich w Szczecinku przy ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt:
Anna Szymańska;
Magdalena Donga tel. 723524475;

    


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego 2017 oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-09-2017 o godz. 15:39:34 (136 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Jestem zdrowy, jestem EKO

News
Projekt „Jestem zdrowy, jestem EKO” realizowany przez Związek Romów Polskich trwa od marca 2017 roku. Uczestnicy postanowili zostać młodymi ekologami, więc chętnie i z zaangażowaniem biorą udział w zajęciach. Podczas kolejnych spotkań wzrasta ich ciekawość i zainteresowanie. Coraz bardziej interesują się zdrowym stylem życia. Zrealizowanych zostało kilka bloków tematycznych w postaci cyklicznych zajęć teoretycznych i praktycznych, przeprowadzanych w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku, w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” oraz pięciodniowy i aktywny  wyjazd do Jarosławca. Przed nami jeszcze kilka ciekawych spotkań, które będą trwały do grudnia 2017 roku.


      

      Zadanie jest realizowane dzięki środkom finansowym otrzymanym z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wysłany przez admin_zrp dnia 29-08-2017 o godz. 11:20:05 (196 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 69

News
Trzeci tegoroczny numer Romano Atmo jest już dostępny. Jest to już 69 numer naszego dwumiesięcznika, w którym jak zwykle piszemy w języku polskim, romskim i angielskim.

Głównym tematem numeru jest XXIX już edycja Międzynarodowych Spotkań Zespołów Cygańskich Romane Dyvesa, które odbyły się w Gorzowie Wlkp. Ponadto przedstawiamy relację z Międzynarodowych Obchodów Uczczenia Pamięci Ofiar Obozu w Letach. Piszemy również o sali Papuszy w gorzowskiej bibliotece. Ponadto polecamy artykuł o przyszłości Romów w Polsce pt. „Quo vadis Romowie”.

Publikujemy również relację z warsztatów o tematyce romskiej w ramach projektu „Romowie znani i nieznani. Blask prawdy o Romach w Polsce. Geneza romskiego stereotypu i walka z nim.”, które odbyły się Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Piszemy także o wernisażu wystawy fotograficznej „Taborowe życie Romów” w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Przedstawiamy także artykuł o integracyjnym spotkaniu z młodzieżą z Podlasia w ramach projektu „My wśród innych” oraz relację z posiedzenia Sejmowej Komisji mniejszości narodowych i Etnicznych, podczas której posłowie oceniali rządowy Program integracji społeczności romskiej.

Na koniec warto zaznaczyć, że ten numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Zwiększonej Subwencji Oświatowej oraz ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego.

Przypominamy, że wersję elektroniczną naszej gazety znajdą Państwo na naszej stronie internetowej tutaj.


Wysłany przez admin_zrp dnia 24-08-2017 o godz. 14:51:08 (197 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Żyj bez uzależnień

News
„Żyj bez uzależnień” to nowy projekt, który jest realizowany przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku. Ruszył od 01 lipca 2017 i będzie trwał do 31 sierpnia.

Organizatorki i prowadzące przekazuję wyczerpujące informacji o uzależnieniach, uczestnicy spotkań poznają ich rodzaje, są uświadamiani o zagrożeniach płynących z uzależnień od wszelkiego rodzaju używek, narkotyków, leków. Uczestnicy również zdobywają informację jak można spędzać mile czas bez komputera, Internetu i telefonu.

Cel przeprowadzanych zajęć o uzależnieniach dla dzieci romskich i polskich uczęszczających do wybranych świetlic ma pomóc młodemu pokoleniu radzić sobie z problemami oraz uchronić i przestrzec o zagrożeniach wynikających z uzależnień, zmniejszyć ich procent wśród dzieci i młodzieży

Pierwszych kilka spotkań jest już za nami.


      

      


Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych
z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2017
    

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-07-2017 o godz. 15:44:59 (208 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla uczniów szkól ponadgimnazjalnych - Regulamin już dostępny!

News
Informujemy, że Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są już w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym Regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć osobiście lub przesłać do siedziby Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2017 r.

UWAGA! W przypadku wniosku przesłanego pocztą decyduje data dostarczenia dokumentów do siedziby Związku Romów Polskich. Wniosek musi być wysłany listem poleconym lub przesyłką kurierską.

Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-07-2017 o godz. 15:21:34 (1147 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Stypendia dla studentów romskich - Regulamin już dostępny!

News
Informujemy, że Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne są już w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z nowym Regulaminem oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Wnioski należy złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym bądź kurierem do siedziby Związku Romów Polskich w Szczecinku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2017 r.

UWAGA! Liczy się data wpływu dokumentów aplikacyjnych do siedziby Związku Romów Polskich.

Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wysłany przez admin_zrp dnia 31-07-2017 o godz. 15:14:59 (352 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.18 sekund