Menu

     Wybór języka
Wybierz język

English Polish Romani

     Twoje IP
18.206.177.17

 W walce z dyskryminacją

News
W dniach 10 - 11 lipca 2008r. w Wiedniu odbyło się kolejne dwudniowe spotkanie OBWE, którego tematem przewodnim była poprawa integracji Romów i Sinti. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR).

     

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, OBWE (Organization for Security and Co-operation in Europe, OSCE) - to utworzona w 1994 europejska organizacja, która powstała w wyniku przekształcenia KBWE (Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie). Idea jej powstania zrodziła się w latach 60. XX wieku, kiedy zrozumiano, że dla dobra Europy należy nawiązać współpracę pomiędzy państwami należącymi do NATO i Układu Warszawskiego. Z propozycją zwołania międzynarodowej konferencji bezpieczeństwa i współpracy wystąpił na XIX sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (14 grudnia 1964) polski Minister Spraw Zagranicznych Adam Rapacki. Pierwsze spotkanie przygotowawcze odbyło się w 1972 r. Zwołanie Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie spowodowało, że w Europie na nowo zauważono kwestię mniejszości narodowych.
W 1994 roku na konferencji przeglądowej w Budapeszcie, szefowie państw i rządów podjęli decyzję o utworzeniu OBWE.
Współpraca w ramach OBWE opiera się na koncepcji kooperatywnego oraz niepodzielnego i wszechstronnego bezpieczeństwa. Stawia sobie za cel wzajemne współdziałanie we wspierających się strukturach bezpieczeństwa. Obejmuje także aspekty polityczno - wojskowe i gospodarcze oraz prawa człowieka.

Lipcowe spotkanie
W tegorocznym posiedzeniu udział wzięło blisko 270 osób z regionu OBWE. Uczestnicy dyskutowali między innymi o roli lokalnych władz w integracji Romów.
Jak powiedział Ambasador Janez Lenarcic (dyr ODIHR), państwa często rozwijają inicjatywy na poziomie krajowym, bez zapewnienia działań wewnątrz wyznaczonej wspólnoty na poziomie lokalnym i regionalnym. Jego zdaniem, istotnym problemem jest to, że wykluczenie i dyskryminacja Romów mają negatywne następstwa w społeczeństwie. Romowie w dalszym ciągu nie są pełnoprawnymi obywatelami w dzisiejszym społeczeństwie.
Sarita Friman - Korpela wezwała OBWE i wszystkie organizacje do promowania integracji Romów i Sinti. W swojej wypowiedzi, podobnie jak Janez Lenarcic, zwróciła uwagę na doskonalenie integracji już na poziomie lokalnym. Jej zdaniem trzeba włożyć dużo więcej pracy i wysiłku oraz zająć się takimi kwestiami, jak edukacja, zapewnienie mieszkania oraz opieka zdrowotna.
Uczestnicy posiedzenia "bili na alarm" i wzywali przywódców państw i wspólnoty, do zapobiegania i potępiania coraz częstszych i nasilających się przejawów nietolerancji, skierowanych do Romów i Sinti.

     


Apel z Polski
Polscy reprezentanci, którzy brali czynny udział w dyskusji podkreślali, jak ważne w procesie integracji jest zachowanie tożsamości kulturowej Romów.
W skład reprezentacji z Polski weszli:
Janez Lenarcic - Dyrektor ODIHR oraz pozostali członkowie biura ODIHR (Toralv Nordbo, Andrzej Mirga, Jennifer Mitchell, Dan Doghi, Floriane Hohenberg, Mushegh Yekmalyan, Maciej Burzyński, Anna Sierant),
Marek Szczygieł - zastępca szefa Misji RP przy OBWE w Wiedniu,
Jerzy Gierasimiuk - II sekretarz Misji RP przy OBWE w Wiedniu (wymiar humanitarny OBWE),
Elżbieta Mirga - Pełnomocnik Wojewody Małopolskiego do Spraw Mniejszości Narodowych i Etnicznych,
Roman Chojnacki - Prezes Związku Romów Polskich oraz Minister ds. Praw Człowieka i Holokaustu International Romani Union,
Stanisław Stankiewicz - Prezydent IRU.

Jak powiedział Roman Chojnacki "integracja społeczna Romów w Polsce powinna przebiegać w sposób mało ingerujący w środowisko romskie. Pomimo, iż jest niezbędna, by  Romowie stali się pełnoprawnymi obywatelami państwa, to nie powinni oni  rezygnować z własnej tożsamości narodowej (kultury, historii, języka)". Dodał także, że Romowie chcą patrzeć w przyszłość, w której uczestniczyliby jako pełnoprawni obywatele w codziennym życiu społeczeństwa, nie tylko w Polsce, ale we wspólnej Europie.

Rozwiązanie problemów społeczeństwa romskiego, zdaniem Romana Chojnackiego, upatrywane powinno być we wspieraniu samodzielnej działalności gospodarczej, rozwijaniu działalności doradczej organizacji romskich, szkoleniach i warsztatach edukacyjno - wychowawczych dla młodzieży, kursach szkoleniowych dla osób dorosłych, jak również tych, które zamierzają, bądź już zatrudniają Romów.

Podkreślano również, iż to romskie stowarzyszenia powinny być na uprzywilejowanej pozycji w realizacji projektów dotyczących Romów, ponieważ nikt lepiej nie rozumie potrzeb środowiska romskiego.
W przemówieniu, które na zakończenie konferencji wygłosił Janez Lenarcic, można znaleźć słowa uznania dla wszystkich, którzy aktywnie działają na rzecz poprawy sytuacji Romów. Podał liczne przykłady z regionu OBWE, gdzie podejmowane akcje skutecznie wpływają na przyszłość Romów. Jednak podkreślił, że powinniśmy robić jeszcze więcej. Konkretne kroki wymierzone przeciwko rasizmowi i dyskryminacji muszą stać się działaniami priorytetowymi.


PROTEST
11 lipca o godz. 10.00 przed biurem FRA, uczestnicy konferencji zorganizowali demonstrację. Była ona protestem przeciwko ciągłym atakom rasistowskim oraz działaniom skierowanym w stosunku do Romów we Włoszech. Uczestnicy protestu potępili opieszałe oraz niewłaściwe reakcje, wypływające z europejskich instytucji. Domagali się niezwłocznego zakończenia ataków na Romów we Włoszech oraz adekwatnego uprawomocnienia działań na rzecz Romów i Sinti.

     

Wysłany przez admin_zrp dnia 05-09-2008 o godz. 11:24:19 (2151 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Konkurs talentów

News
W maju br. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy ze Stowarzyszeniem Centrum Doradztwa i Informacji dla Romów w Polsce ogłosił konkurs stypendialny dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. W ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce dla laureatów konkursu ufundowano stypendia o wartości do 2.500 zł i wyróżnienia o wartości do 1.000 zł.

O stypendia mogły ubiegać się dzieci i młodzież pochodzenia romskiego, które swoje talenty zaprezentować mogły w różnorodnych dziedzinach, m. in. z nauk humanistycznych, nauk ścisłych, sztuk plastycznych, tańca, sportu, sztuki cyrkowej, śpiewu czy muzyki instrumentalnej.

Zgłoszenia można było nadsyłać do dnia 5 czerwca 2008r. Początkowo komisja wyłaniająca finalistów miała zebrać się 9 czerwca, jednakże z uwagi na strajk Poczty Polskiej, zbierała się trzykrotnie.

W dniu 19 czerwca ostatecznie wyłoniono 29 finalistów, którymi zostali: Kamil Bołdyzer (Sport), Sandra Dolińska (Sport), Patrycja Oraczko (Muzyka instrumentalna), Roksana Górniak (Twórczość literacka), Milena Kowalska (Taniec), Klaudia Jaśmina Głowacka (Taniec), Adrian Doliński (Śpiew), Delfina Manuela Wiśniewska (Śpiew), Krystian Wesołowski (Taniec), Sara Czureja (Śpiew), Delfin Z. Łakatosz (Plastyka), Denis Majewski (Sport), Damian Majewski (Śpiew), Sara Bil (Śpiew, Taniec), Miranda Bil (Plastyka), Mateusz Straus (Plastyka), Romina Majewska (Taniec), Przemysław Sobel (Sport), Daniel Mirga (Plastyka), Mariza Dąbrowska (Taniec), Denis Dąbrowski (Taniec), Ricardo Puma (Sport), Dejzi Kwiek (Śpiew), Angelika Siwak (Taniec), Patryk Wesołowski (Śpiew), Łukasz Łaski (Sport), Albin Mikołajko (Twórczość literacka), Guliano Goman (Plastyka), Wioletta Siwak (Plastyka).

W dniach 7 - 10 lipca 2008r. w Warszawie odbyło się zgrupowanie finalistów i ich opiekunów, podczas którego wyłonieni zostali laureaci i wyróżnieni. W czasie pobytu w Warszawie uczestnicy mieli okazję zwiedzić Pałac w Wilanowie i Stare Miasto.

W dniu 8 lipca odbył się konkurs plastyczny, twórczości literackiej i przesłuchania sportowców. Podsumowaniem konkursu był koncert finalistów 9 lipca 2008r. w kategoriach: śpiew, muzyka instrumentalna, taniec. W komisji konkursowej zasiedli:
Mariusz Augustyniak - kulturoznawca, polonista, organizator wystaw plastycznych, zastępca dyrektora w Miejskim Ośrodku Kultury w Konstantynowie Łódzkim,
Krzesimir Dębski - skrzypek jazzowy, kompozytor, dyrygent, aranżer i producent muzyczny,
Adam Kołaciński - dziennikarz muzyczny Radia Łódź,
Alexandr Azarkevitch - zawodowy tancerz, choreograf, historyk baletu i teoretyk tańca,
Czesław Głowacki - artysta romski, wieloletni dyrektor zespołu "Czermen”,
Paweł Januszewski - lekkoatleta, olimpijczyk z Atlanty 1996r. i Sydney 2000r., mistrz Europy z Budapesztu z 1998r., brązowy medalista Mistrzostw Europy w Monachium 2002r., trener lekkoatletyki.

11 stypendystów: Kamil Bołdyzer, Milena Kowalska, Delfina Manuela Wiśniewska, Krystian Wesołowski, Sara Czureja, Denis Majewski, Romina Majewska, Denis Dąbrowski, Angelika Siwak, Albin Mikołajko i Wioletta Siwak.

Wyróżnienia dostały takie osoby, jak: Sandra Dolińska, Roksana Górniak, Patrycja Oraczko, Sara Bil, Mariza Dąbrowska i Delfin Z. Łakatosz.

W przerwie koncertu odbył się pokaz mody romskiej przygotowany przez Studio Mody Romskiej Pani Wandy Rutowicz, w którym jako modelki wystąpiły finalistki konkursu. Wielką atrakcją całego pokazu był występ gwiazdy cygańskich scen - PATRYCJI SIWAK, która na prośbę p. Wandy wykonała popisowy taniec, ukazujący piękno stroju, jak również niekwestionowany kunszt artystyczny ruchu w tańcu cygańskim. Cały pokaz był bardzo ciepło przyjęty przez zgromadzoną publiczność.

Na zakończenie wszystkim finalistom wręczono pamiątkowe dyplomy i upominki. Zaś w sierpniu każdy finalista otrzyma pamiątkową płytę z całego koncertu.


Wysłany przez admin_zrp dnia 03-09-2008 o godz. 15:27:24 (6080 odsłon)
(Czytaj więcej... | 7764 bajtów więcej | Wynik: 5)

 Romskie klasy

News
Jak podaje "Dziennik" Minister Edukacji Katarzyna Hall zapowiedziała likwidację klas romskich. Od 1 września wszystkie dzieci idące do pierwszej klasy, niezależnie od narodowości, będą się uczyć razem. Istniejące klasy romskie mają zostać rozwiązane w ciągu najbliższych dwóch lat szkolnych.

"Dziennik" napisał również, że MEN zapowiedział też, że rząd zajmie się likwidacją innej patologicznej praktyki - masowego zsyłania romskich dzieci do szkół specjalnych. Często jedyną podstawą do takiej decyzji była słaba znajomość języka polskiego. Elżbieta Radziszewska, sekretarz stanu w kancelarii premiera, odpowiedzialna za przeciwdziałanie dyskryminacji, zapowiedziała, że skończy z sytuacją, w której mali Romowie dostają do wypełnienia testy psychologiczne w języku polskim, którym nie zawsze dobrze władają.

- Zajmiemy się tym na najbliższym posiedzeniu zespołu ds. Romów w MSWiA i zlikwidujemy tę praktykę. Romskie dzieci będą dostawały inne testy. Takie, które pozwolą poznać prawdziwy obraz ich umiejętności - powiedziała "Dziennikowi" Radziszewska.

"Chwała Ministerstwu Edukacji za szybką reakcję" - powiedział "Dziennikowi" prezydent International Romani Union Stanisław Stankiewicz. Prezes Związku Romów Polskich Roman Chojnacki w wywiadzie dla "Dziennika" przyznał, że deklaracja MEN "niezwykle cieszy". Zaznaczył jednak: "Zobaczymy, czy to są tylko pięknie brzmiące deklaracje, czy też początek konkretnych działań."

Będąc przy tym temacie warto wspomnieć o bardzo ciekawym spojrzeniu na problem klas romskich publicysty "Polityki" Adama Szostkiewicza, opublikowanym na jego blogu. Zachęcamy do zapoznania się zarówno z samym tekstem, jak i z komentarzami do niego.

Wysłany przez admin_zrp dnia 14-08-2008 o godz. 14:44:48 (1227 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Zdaniem 42% Polaków Romowie są źli

News
Jak donoszą najnowsze badania CBOS, 42% Polaków uważa, że Romowie z natury są źli. A co za tym idzie, mają naturalne predyspozycje do popełniania przestępstw. Ten negatywny pogląd podważa 34% Polaków. Aż trzy czwarte badanych (75%) twierdzi, że gdyby Romowie zaczęli pracować, zniknęłyby ich problemy. Co szósty Polak (16%) wyraża chęć odizolowania Romów od reszty społeczeństwa i stworzenie miejsc rozrywki i wypoczynku, do których Romowie nie mieliby wstępu.

Zdecydowana większość badanych, bo aż 83%, sprzeciwia się świadczeniu Romom szerszego zakresu pomocy niż innym. Również zdecydowana większość (92%) sprzeciwia się oddzieleniu w procesie edukacji dzieci romskich od innych. Polacy twierdzą, że każde romskie dziecko ma prawo uczyć się w jednej klasie z innymi dziećmi.

Wyniki badań przeprowadzonych w Polsce zostały porównane z wynikami ankiet przeprowadzonych w Czechach, na Słowacji i Węgrzech. Jak wynika z zestawienia, najbardziej przychylni Romom są właśnie Polacy, gdyż 50% jest raczej pozytywnie do Romów nastawionych. Podczas gdy na Słowacji akceptację wyraża 18% obywateli, w  Czechach 31%, a na Węgrzech 35%.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2008 o godz. 12:50:39 (1921 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Odciski palców od romskich dzieci

News
Organizacje obrony praw dzieci i włoska opozycja zaprotestowały przeciwko decyzji konserwatywnego rządu włoskiego w sprawie pobierania odcisków palców od dzieci romskich mieszkających w obozowiskach Romów.

Protesty pojawiły się zaraz po oświadczeniu wygłoszonym przez szefa włoskiego MSW Roberto Maroniego, który powiedział, że odciski palców zostaną pobrane, mimo że włoskie prawo zakazuje tego rodzaju niehumanitarnych sposobów policyjnego ewidencjonowania nieletnich. Na te słowa deputowany Partii Demokratycznej Marco Minniti oświadczył, że "zdejmowanie odcisków palców dzieci romskich przywodzi na pamięć czasy nienawiści i dyskryminacji". Wezwał on również opinię publiczną do powstrzymania rządu przed tymi działaniami.

W planach włoskiego MSW było pobieranie odcisków od wszystkich Romów, w ramach ich spisu powszechnego. Zdaniem włoskich rządzących, spis ten ma być elementem przeciwdziałania nielegalnej imigracji i narzędziem walki z przestępczością wśród imigrantów.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2008 o godz. 12:39:57 (1145 odsłon)
(Czytaj więcej... | 2104 bajtów więcej | Wynik: 0)

 Czeskim Romom opłaca się pracować

News
Jak poinformowała dziennikarzy Minister ds. Praw Człowieka i Mniejszości – Dżamila Stehlikowa, Romom w Czechach zaczęło się finansowo opłacać pracować. Stehlikowa przedstawiła Rządowej Radzie ds. Romów i ekspertom Banku Światowego raport opracowany przez jej urząd. Romskie rodziny z dwójką dzieci, gdzie oboje rodziców pracuje, osiągają dochody przeciętnie o 10% większe niż te, gdzie rodzice są bezrobotni. Dodała też, że kroki podejmowane przez rząd Czech, chwalone są przez Bank Światowy. Pełna wersja raportu zostanie przedstawiona we wrześniu.

Bezrobocie w Czechach spadło do poziomu 5,2%, czyli znacznie niższego niż wynosi przeciętna stopa bezrobocia w całej UE. Jeśli chodzi jednak o bezrobocie wśród osób w wieku 15 – 24 lat, to odsetek ten jest wyższy niż przeciętna dla całej UE. Wielu młodych bezrobotnych to Romowie. Najtrudniejsza sytuacja jest w regionach Usti nad Łabą, północnych Morawach i północnej Bohemii. Tam na jedną ofertę pracy przypada czasami 40 chętnych. Urzędy Pracy są w stanie skutecznie pomóc jedynie tym, którzy są bezrobotnymi przez krótki okres. Winny one w związku z powyższym nawiązać współpracę z organizacjami pozarządowymi, zajmującymi się problematyką romską – podkreśla czeska minister. Kluczowe mogą być tu, jej zdaniem, wzorce z zagranicy.

Według niedawnego sondażu 2/3 Czechów wierzy, iż Romowie mają gorsze warunki pracy niż pozostała część społeczeństwa.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2008 o godz. 11:16:12 (945 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Berlusconi zmienia ton

News
Berlusconi zmienia ton w kwestii nielegalnych imigrantów

Premier Włoch Silvio Berlusconi zmienia swą retorykę w kwestiach nielegalnej imigracji, której chciał nadać status przestępstwa zagrożonego karą więzienia. Zmiana optyki spojrzenia jest wynikiem krytyki zarówno ze strony ONZ, jak i Watykanu. Rząd twierdzi, że wprowadzenie w życie tych środków ułatwiłoby walkę z przestępczością i nielegalną imigracją. Przeciwni tego pomysłu obawiają się jednak, iż napędzałby on dodatkowo rasizm.

Berlusconi zdaje się obecnie myśleć nieco inaczej: "Nie uważam, żeby można było wszczynać śledztwo przeciwko komukolwiek tylko dlatego, iż nielegalnie przebywa w naszym kraju, jednakże popełnienie przezeń przestępstwa powinno pociągać automatyczną zmianę podejścia".

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2008 o godz. 11:07:57 (943 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Bezpieczeństwo socjalne w Kolumbii

NewsInspektor Generalny chce bezpieczeństwa socjalnego dla wszystkich mniejszości Kolumbii

Inspektor Generalny Kolumbii – Edgardo Maya Villazon, zwrócił się z prośbą do krajowego Trybunału Konstytucyjnego o przyznanie Kolumbijczykom pochodzenia romskiego i afrykańskiego takich samych praw socjalnych, jakie mają inni mieszkańcy kraju.

Wykluczenie Afrokolumbijczyków i Romów z praw przysługujących mniejszościom etnicznym "stanowi zagrożenie dla stanu zdrowia i egzystencji ich oraz ich najbliższych rodzin" – napisał Maya w swym wniosku. Podkreśla też, że mają oni prawo do "praktykowania i ochrony swej tradycyjnej wiedzy medycznej". Włączenie w system powszechnej opieki zdrowotnej im to umożliwi.

Jak odnotował Generalny Inspektor, w ramach gwarantowanych przez konstytucję praw do równego traktowania i uczestnictwa, korzyści prawne winny obejmować wszystkie grupy społeczne. Trybunał Konstytucyjny sprawdzi, czy niektóre grupy etniczne nie są faworyzowane, a inne dyskryminowane.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2008 o godz. 11:02:58 (1084 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Specjalne mieszkania dla "niedostosowanych"

News
Słowaccy burmistrzowie proponują specjalne mieszkania dla "niedostosowanych"

"Niedostosowane osoby winny być osiedlane w zbiorowych ośrodkach, gdzie ponosiliby tylko podstawowe opłaty, a jednocześnie byliby wspomagani przez wykwalifikowany personel" – tak brzmi propozycja grupy burmistrzów ze środkowej Słowacji. Taki projekt byłby finansowany przez państwo i nadzorowany przez Stowarzyszenie Miast i Wsi Słowacji.

Ivan Cernaj – burmistrz Ziaru nad Hronem twierdzi, że pieniądze na budynki mieszkalne dla wspomnianej grupy społeczeństwa musiałyby pochodzić z budżetu państwa, a nie lokalnych społeczności. Zdaniem Evy Cirenovej – burmistrz Revucy, w środkowej części kraju nie można budować mieszkań, a następnie zostawiać tych ludzi własnemu losowi. Podaje ona liczne przykłady dewastowania nowo otrzymanych mieszkań, jak i zajmowania ich przez pomysłowych "pasożytów" opieki społecznej. Burmistrz innego miasta Milan Kolesar dodał, że miasta z dużym odsetkiem niedostosowanych społecznie, winny otrzymywać dodatkowe środki z budżetu państwa. Cernaj podsumował, że nie ma to nic wspólnego z kwestią romską, a poza tym nie wszyscy niedostosowani to Romowie.

Eksperci szacują liczbę Romów w 5 - milionowej Słowacji na setki tysięcy osób. Słowacja była wielokrotnie krytykowana przez Amnesty International (ostatnio pod koniec maja) za dyskryminowanie Romów w sferze edukacyjnej, mieszkaniowej i w dostępie do opieki medycznej.

Wysłany przez admin_zrp dnia 13-08-2008 o godz. 10:48:57 (1006 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Romano Atmo 3/2008

News
Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już dostępny. W numerze m.in. relacja z pierwszego Posiedzenia Zespołu do Spraw Romskich Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych czy sytuacja Romów w Szwajcarii. Warto zapoznać się również relacjami z występów zespołu De Gila w ramach majowego weekendu czy uroczystością wręczenia Belfrów w Publicznym Gimnazjum w Grzmiącej. Kolejnymi artykułami, które stanowią o atrakcyjności tego numery są: Stadion nie dla wszystkich - opowieść o dyskryminacji, Zingaro, czyli romski teatr na koniach, a także bardzo ciekawy artykuł o depresji autorstwa specjalisty psychiatry. Trzeci numer uatrakcyjniają również nasze stałe działy: Wybitne osobowości (Carmen Amaya - Królowa Flamenco), Kuchnia (Babka migdałowa), Uroda, Moda (stroje Studia Mody Romskiej Wandy Rutowicz) oraz - w ramach przeglądu zespołów romskich - Perła i Bracia.

Przypominamy, że od początku tego roku nasze pismo można nabyć w ramach prenumeraty. Cena - tylko - 5zł.Wysłany przez admin_zrp dnia 25-07-2008 o godz. 14:58:12 (1102 odsłon)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

1060 newsów (106 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 ]

     Stypendia

     Wsparcie

     Ogłoszenie IPN

     Monitoring

     Raport
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce


Związek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.12 sekund