Menu

     Vykende ćhib
Vykende ćhib dre interfejso:

English Polish Romani

     Tyro IP
18.206.177.17

 Bachtałe ¦więty!

News

Biciadia admin_zrp dyves 23-12-2018 o godz. 16:05:03 (116 dykhenys)
(Czytaj więcej... | Wynik: 1)

 Zjazdo Romengro dre Szczecinko

News
Rakhiben pał kultura romani dre historia i neve ćiry

Dre dyvesa 11 ke 13 paĽdzierniko dre Hotelo VIKI dre Szczecinko stradena pes Roma cełe Polskatyr kaj te rakheł pes i te rakireł pał romani kultura i ćhib dre historia i neve ćiry. Javena lidery ando romane organizacji, studenty i asystenty romane. Finansowanio da rakhiben kereł Fundacja Róża Luksemburg.

Biciadia admin_zrp dyves 06-10-2014 o godz. 10:20:53 (639 dykhenys)
(Czytaj więcej... | Wynik: 4.5)

 Apelo terne Romendyr

News
Treblinka/Kraków 2014

¦teto ande savo men dadyves rakćam sy but ważno sare Romenge dre ceło sveto. Adava ¶teto but, but ¶eła manu¶en, Romen na¶adĽa. Dre da phuv garudo sy rat jamare sare manu¶engro. Adaj jamare manu¶a, Roma, na¶ade peskro dĽipen. Jone na kerde niso, jone nasys bange. Bang sy da manu¶en save paćenas ande nasvali ideologia faszystowsko.

But ber¶a przegene, jame rakćam pes pałe pre da ¶teto kaj khetane te zreperas da manu¶en, save na¶ade adaj peskro najbaredyr manu¶ikano barvalipen, o dĽipen. Jame rakhas jamen adaj, kaj te thovas łenge luludĽa, kaj te rakiras łendyr ¶ukares, kaj te na bi¶tiras so pes adaj kerdĽa. Jekhenestyr te na bi¶tyras. Jamary buty, buty terne manu¶engri sy kaj adałestyr te das godli dre sare ryga, dre ceło sveto, kaj sare mau¶a te dĽinen i te ¶unen so pes kerdĽa ande ćiro syr sys dujto svetytko mariben. Adaja si jamari misja, kaj te phenas jamare ćavorenge, malenge, sarenenge kones rakhasam pre jamaro drom dałestyr so pes adaj kerdĽa. Kaj te reperen. Jamaro drom, sy te rakireł pał dava, so sy Holocaust. Jamaro celo sy te rakireł sarenenge ke so doligirdĽa bitolerancja i rasizmo. Sare, khetane zumavas sare dĽesa te dasave ćiri te na ry¶on pałe. Zumavas sarenge te pheneł, kaj adava na sys parami¶a. Adava so pes adaj kerdĽa ande dujto svetytko mariben na sys parami¶a. Dava sys ćaćipen. Adaj na¶adyne but but ¶eła manu¶a. Jone na¶ade adaj peskro dĽipen, peskry familia, peskro kamlipen. Ande jamaro vast sy kana, kaj te na das nikoneske dałestyr te bi¶tyreł.

Biciadia admin_zrp dyves 02-08-2014 o godz. 09:52:46 (779 dykhenys)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Kicy sam dre Polska

News
Roma isy pe phuvia polska butyr syr 6 century. Kuty isy informacji pal dava kicy Roma isys pelde da bare ber¶a dre Polska. Najbutedyr ćaćune dany isy ćirostyr ma¶kre bare marybena pal II Rzeczpospolita. Vtedy podobno isys dre Polska dĽide 70 bara Roma. Dre ber¶ 1969 oficjalnie isys już tylko butedyr syr 15 bara Roma. Powody pe da but tyknedyr liczba po¶li nacela 50 ber¶a isy duj. Jek to dujto baro maryben, dre savo zamarde ćhine but Roma Polskatyr, a duj to dova kaj but Roma na przykeren pes kaj isy Roma bo darenys gadziendyr. Ando narodowo spiso powszechno dre 2002 ber¶ vygeja kaj dre Polska isy prawie 13 bara Roma. Kana podel pes kaj dre Polska dĽide isy od 12 ke 20 bara Roma. But phares te kerel dokładna dany.

Biciadia admin_zrp dyves 23-09-2012 o godz. 08:46:59 (983 dykhenys)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Roma dre Rumunia

News
Ando Rumunia isy dzide but vavir ćhane Roma. Isy adoj Kelderari, Lovari, Ciurari i Rumungry. Sare jone rakiren dre ćtar dialekty romane ćhibiakre.

Jekhta Roma javne ke Rumunia tel końco XIV centuro. ¦el ber¶ duredyr nasys frei lenge kaj te javel len romano wójto. Pe jangil XVIII centuro syr do phuvia isys ke Habsburgi Roma dzide isys adoj syr niewolniki, zalenys pes najbutedyr grenca i isys kotlari. Dre do ber¶a isys też pe zor asymilacja Romengry. Dre XX centuro ma¶kre bare marybena, Roma dyredyr isys asymilowana, ale isys już adoj jekhto romani organizacja. Dre 1940 ber¶ syr dre Rumunia faszysty dogene ke zor, rasizmo adoj but barija i Romenge isys jeszcze goredyr.

Biciadia admin_zrp dyves 11-09-2012 o godz. 15:50:19 (932 dykhenys)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Neve pustika

News
Dre nevo numero jamare gazetakro sykavas duj neve pustika jamare bibliotekatyr. Jekhto pustik kharel pes „Gorzka miło¶ć”. Dava isy eftato kotyr poezjakro romane poetkakro Izolda Kwiek. Daja pustik vydyni isy dre Tarnów pelde Muzeum. Vavir pustik - „Zupa z jeża” - kerdzia Magdalena Kozłowska. Ophenel ciekawo, ale dukhani historia 13 bersitke chajoriatyr, savi musinel te hylciol podhaćkirde kherestyr khetanes peskre semencasa.

Biciadia admin_zrp dyves 21-08-2012 o godz. 09:21:16 (1043 dykhenys)
(Czytaj więcej... | Wynik: 5)

 Roma pe EURO 2012

News
Ando czerwco dre Polska i Ukraina isys baro „¶więto” da duje themengro - EURO 2012. Pelde trin kurke celo Europa i sveto dikhelys pe meczy save khelenys 16 drużyny phurane kontynentostyr pe stadiony dre jamaro them i pe Ukraina. Miliony kibicy javne ke da duj thema i przekonindle pes kaj organizacja isys pe najbaredyr poziomo. Kibicy save javne ke Polska tykte syr wspaniało isy jamaro them. Dre samo impreza khelenys też duj Roma: Andre Pirlo dre Italia (Sinti) i Zlatan Ibrahimović dre Szwecja (Rom bałkańsko). Mistrzostwo Europakry vykhelde vavir molo z rzędu Hiszpany.

Biciadia admin_zrp dyves 17-07-2012 o godz. 11:55:32 (866 dykhenys)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Recitalo chajengro

News
Dre 14 czerwco dre Centrum Kultury Sportu i Rekreacji dre foro Kłodzko isys kerdo recitalo duje terne romane chajengro - pheniengro Justyna i Magdalena Matkowska - „Romansy dre cienio skrzypkengro”. Koncerto isys bardzo mi¶to odlino pelde widownia sai docenindzia talento soduje pheniengro. Phenia bagenys i khelenys romansy romane i heładytka, bałkańska pie¶ni. Pe koncerto ba¶avelys też zespoło Krakowatyr „Rromano Iło”. Patronato medialno oblija jamary gazeta Romano Atmo i TVP Wrocław. Patronato honorowo pal da impreza oblija Romano Zwi±zko Szczecinkostyr i Fundacja pal Kultura Ottenbreit Wrocławiatyr.

Biciadia admin_zrp dyves 28-06-2012 o godz. 10:13:16 (942 dykhenys)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Čači Vorba

News
Dre dyvesa 17 ke 20 majo da ber¶ dre radiowo Studio Koncertowo dre Warszawa isys XV Festivalo Folkowo „Nevi Tradycja” zorganizowano pelde Radiowo Centrum pal Kultura Ludowo. Pe dava festivalo isy muzyka tradycyjno, gavytko, tyknedyr nacjengro i etnikane, muzyka kaj ł±czyneł tradycja i nevipena. Pe da festivalo so ber¶ isy kerde duj konkursy - dre jek ma¶kre 34 zgłoszona płyty, vykheldzia płyta „Tajno Biav”, polsko-ukraińsko zespołoskro Čači Vorba, savo ba¶avel romani muzyka bałkańsko i karpacko. Dava zespoło sikavel syr vavir ćhani isy i moginel te javel romani muzyka. Čači Vorba sikaven syr romani kultura inspirynel gadzitke muzyken. Nagroda kaj dorestle udowodnindzia kaj lengro ba¶aiben isy but bari buti.

Biciadia admin_zrp dyves 05-06-2012 o godz. 09:38:31 (977 dykhenys)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

 Seminarium Romendyr

News
Ando dives 16 aprilo ando Gdańsk isys kerdo seminarium pal dyskryminacja Romen. Syklakirde rakirenys adoj Romengre sytuacjatyr dre Polska dre XXI centuro i Uniakre politykatyr pal romani tyknedyr nacja. Syr dykhas coraz butedyr isy dasace inicjatywy dre Polska. Gadzie kamen te dzinel syr najbutyr Romendyr, kamen jamen te shalon. Ale Roma musinen kokore butyr dasave inicjatywy te keren, na tylko gadzie, naukowcy. Ale dykhas kaj saro dzial dre fededyr ryg.

Biciadia admin_zrp dyves 12-05-2012 o godz. 10:09:25 (929 dykhenys)
(Czytaj więcej... | Wynik: 0)

168 newsów (17 stron, 10 na stronie)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 ]

     Romani gazeta
W latach 2007-2013 strona ZRP 
była realizowana dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Administracji i Cyfryzacji
w ramach realizacji Programu na rzecz społeczno¶ci romskiej w Polsce


Zwi±zek Romów Polskich
       www.romowie.com

Pierwszy romski portal w Polsce oparty o PHPNuke.
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2006 by: Webmaster and Admin_ZRP.

PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Pagina kerelys pes: 0.09 Sekundy